Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Digital dannelse på kommunale sprogcentre

Digital dannelse på kommunale sprogcentre

Download to read offline

Hvad er ”digital dannelse” ?
Hvorfor og hvordan digital dannelse i et samfund som det danske?
Hvad er egentlig digital dannelse for den voksne andetsprogede?
Hvordan får vi alle kursister med?
Hvordan får vi alle medarbejdere med?
Hvad skal vores strategi være (Hvad er vores vision og hvad vil vi gerne måles på om 2,3, 5 år)?

Hvad er ”digital dannelse” ?
Hvorfor og hvordan digital dannelse i et samfund som det danske?
Hvad er egentlig digital dannelse for den voksne andetsprogede?
Hvordan får vi alle kursister med?
Hvordan får vi alle medarbejdere med?
Hvad skal vores strategi være (Hvad er vores vision og hvad vil vi gerne måles på om 2,3, 5 år)?

More Related Content

Digital dannelse på kommunale sprogcentre

 1. 1. Digital Dannelse I andetsprogsundervisningen på kommunale sprogcentre 20.11.2017 Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring Vejle Kommune madbo@vejle.dk
 2. 2. Nogle spørgsmål • Hvad er ”digital dannelse” – et første bud • Hvorfor og hvordan digital dannelse i et samfund som det danske? • Et blik ind i børne og unge området • Hvad er egentlig digital dannelse for den voksne andetsprogede? • Hvordan får vi alle med? • Hvordan får vi alle medarbejdere med? • Hvad skal vores strategi være (Hvad er vores vision og hvad vil vi gerne måles på om 2,3, 5 år)? • Spørgsmål til overvejelser – og tage med hjem
 3. 3. Digital dannelse ”Kursisterne dannes digitalt, så de kan fungere og handle som borgere i et stadig mere digitalt samfund” (Digitaliseringsstrategi 2016-20)
 4. 4. • Visdom. Du er vis, når du kan vurdere, hvad der er den rigtige handling i en given situation. Hvilke teknologier hjælper dig? Skal du vælge eller fravælge en teknologi eller et teknologisk spor i en bestemt situation? • Retfærdighed. Du er retfærdig, når du foretager den gode afvejning af dine egne og andres behov. Du misbruger ikke din viden eller dine færdigheder til at skade andre. Heller ikke online. • Mod. Du har mod, når du konfronterer frygt, trusler og usikkerhed. Du tør gå ind i den vanskelige situation eller opgave. Du siger fra og sætter grænser. Du tør risikere, at en virtuel interaktion eller opgave fejler. • Selvbeherskelse er, når du udøver selvkontrol. Du er udholdende og vedholdende. Du lader dig ikke unødigt distrahere. Hverken når du udfører en opgave virtuelt eller face-2-face. Alene eller sammen med andre. Dannelse med et etisk blik - livslangt …
 5. 5. … hvad med dannelsen?
 6. 6. Technology in Danish Society Households: • 95 % have one or more computers • 91 % have internet • 80 % have high speed internet (Statistics Denmark 2016)
 7. 7. Fremtidige kompetencer • Eksponentiel vækst i technology • Vi må lære at håndtere endnu ukendte teknologier. • Og udvikle kompetencer, såsom Teknologi Tid ”(…) kreativitet, visualisering, kognitiv fleksibilitet, kritisk tænkning, social interaktion med videre, som ikke umiddelbart kan automatiseres.”
 8. 8. Og så på dansk … Der vil de kommende år blive brug for en arbejdsstyrke, der mestrer: ”(…) kreativitet, visualisering, kognitiv fleksibilitet, kritisk tænkning, social interaktion med videre, som ikke umiddelbart kan automatiseres.”
 9. 9. ”Antallet af jobopslag målrettet avancerede IKT- brugere er [...] 23 pct. højere i 2015 end før krisen i 2007”)
 10. 10. Strategi 2016-20 Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 11. 11. r
 12. 12. Hvad er egentlig digital dannelse for den voksne andetsprogede? • Dannet i forvejen • Socialt, etisk og (i en vis grad) læringsmæssigt • ”Kulturel dannelse” • Claire Kramsch: ”Det tredje perspektiv” • Et privilegeret perspektiv • Dannelse som livslang proces
 13. 13. Vilkår og muligheder for den voksne kursist
 14. 14. Strategi
 15. 15. 7 temaer Hent strategien her
 16. 16. Læring og dannelse
 17. 17. Forankring?
 18. 18. Ledelse af den digitale skole ”IT ledernetværket • Et initiativ fra skoleledere • 4 årlige fysiske møder • Aktuelle temaer • Data, læringsplatform, 21. årh. komp., sociale medier, m.m. • Oplæg, drøftelser og videndeling • Online platform med ressourcer (www.itlederen.dk) • Facebookside
 19. 19. Hvordan får vi ALLE med? • ”De udfordrede” • ”Dem, der ikke har det med fra hjemlandet” • Undervisernes kompetencer • Kursisternes læring og dannelse • Løft af alle • Uanset socialt og sprogligt udgangspunkt • Stolthed og glæde hos underviserne • ”Open mindset” • ”Interest vs belief”
 20. 20. Kompetenceudvikling Praksisnær kompetence. udvikling (Peer to Peer / Professionelle læringsfællesskaber) Kontinuum
 21. 21. Forankring – en drøftelse med medarbejdere Perspektiver Udfordringer Ambitiøs fælles strategi 2016-20 Lokal omsættelse og forankring af visioner og mål Kompetencer og dannelse i det 21. årh. Hvad gør vi i forvejen? Hvad kan vi gøre mere af? I og på tværs af fag? Progression? På de tre trin ..? Et hav af erfaringer på skolerne Synliggørelse og deling af erfaringer Det 21. århundredes kompetencer M.I.S
 22. 22. Hvorfor & Hvordan? • Hvorfor vil vi det? (”The big WHY”) • Hvordan gør vi det?
 23. 23. Hvorfor vil vi det? Til overvejelse 1. Begrundelser på kursist niveau (”kursisterne skal kunne … ”) 1. Begrundelser på personale niveau (Undervisere, ledere) 2. Begrundelser på organisatorisk niveau (1 + 2 = kvalitet?)
 24. 24. Hvordan gør vi det? Til overvejelse
 25. 25. Spørgsmål at tage med hjem • Hvad er ”digital dannelse” – et første bud • Hvorfor og hvordan digital dannelse i et samfund som det danske? • Hvad er egentlig digital dannelse for den voksne andetsprogede? • Hvordan får vi alle kursister med? • Hvordan får vi alle medarbejdere med? • Hvad skal vores strategi være (Hvad er vores vision og hvad vil vi gerne måles på om 2,3, 5 år)?

×