Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
עמדת הארגונים למען בעלי חיים ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החינוך של הכנסת , 28.7.2008 שיפור הפיקוח על ניסויי...
שיפור הפיקוח על ניסויים בבעלי - חיים 1. תזכורת : ממצאי דו " ח מבקר המדינה 2. פעולות המועצה ב -4 השנים מאז : מהתע...
<ul><li>דו &quot; ח מבקר המדינה מיום 30.6.2004 חשף ליקויים חמורים בפיקוח על ניסויים בבעלי חיים בישראל . </li></ul><ul><l...
<ul><li>חוסר תפקוד של הוועדה הארצית ומתן היתר לוועדות פנימיות ללא פיקוח וללא נהלים </li></ul><ul><li>ריבוי מקרים בהם חוקרי...
והיום ...? <ul><li>מוסדות תעשייתיים ממשיכים לאשר ניסויים לעצמם , ללא נציגי ציבור . </li></ul><ul><li>לאחר הליכים משפטיים ...
<ul><li>המועצה הגיעה להסכם עם ארגון ILAF  לפיו תפקיד נציגי הציבור בחברות העורכות ניסויים יבוצע על ידי חברי הארגון , ששכ...
מטרותיה של ILAF
ארגון למען &quot; מחקר חופשי &quot;... ל פיקוח על ניסויים בבעלי חיים <ul><li>ארגון של &quot; חוקרים , זואו - טכנאים ור...
המשמעות האמיתית של ההסכם עם ILAF <ul><li>על פי חוק הניסויים , הן בוועדה הארצית והן בוועדה של מערכת הביטחון נדרש נציג...
ניגודי עניינים ותוצאותיהם העגומות <ul><li>המועצה מוותרת על סמכויות הפיקוח שלה לטובת גוף חיצוני שפועל לקידום ניסויים בבעלי...
פיקוח על - ידי וטרינרית המועצה נתוני ישראל : מסמך הממ &quot; מ על הפיקוח על ניסויים בבעלי חיים , 31.12.07 נתוני ברטניה : ...
פיקוח ע &quot; י וטרינרית המועצה <ul><li>300,000 בע &quot; ח בשנה על ידי אדם אחד בלבד ! </li></ul><ul><li>היקף הפיקוח כיו...
תפקיד וטרינרית המועצה על פי חוק <ul><li>סעיף 5 ( ב ) לחוק הניסויים : </li></ul><ul><li>&quot; השר ימנה , לאחר התייעצות ...
מקרה מבחן : מכון ויצמן
הפרות חמורות של כללי הניסויים <ul><li>תנאי החזקת הקופים ( בידוד , חוסר אמצעי העשרה ). </li></ul><ul><li>חוסר בהכשרת עוב...
פסיקת בית המשפט <ul><li>&quot; התמונות קשות לצפייה . בנקל ניתן להתרשם כי הקופים שעוברים את הניסוי סובלים סבל רב .&quot; <...
ופעולות המועצה בעקבות האירוע ? <ul><li>בית המשפט ראה במפורש במועצה הגוף האחראי לבקר את הניסוי האמור . </li></ul><ul><li>לא...
החלופה : גביית אגרות ופיקוח אמת <ul><li>המועצה תעסיק לפחות 3 וטרינרים במשרה מלאה לשם פיקוח על המוסדות . </li></ul><ul><...
האמצעי למימון הפיקוח המוגבר : <ul><li>המועצה תגבה מהמוסדות אגרה שתעמוד בהתאם למספר בעלי - החיים שבהם נעשה שימוש בכל מוסד ....
המקורות הכלכליים - המשך <ul><li>גבייה של שקל אחד בלבד עבור כל בעל חיים תאפשר מימון פעולתם של שני וטרינרים נוספים מטעם ...
קביעת חלופות מחייבות <ul><li>נוהל המועצה ממאי 1998:  רשימת חלופות תאושר בהמשך השנה </li></ul><ul><li>10 שנים אחרי : לא...
דוגמאות לחלופות מאושרות בעולם ולא בישראל <ul><li>LD-50 : ניסוי רעילות עד להמתת עשרות בעלי חיים . </li></ul><ul><li>גידול ...
סיכום <ul><li>המועצה לא תיקנה את הרוב המכריע של הליקויים שנמצאו בדו &quot; ח מבקר המדינה , ועודנה נותנת עדיפות לאינטרס הח...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת מדיון בכנסת במסגרת המאבק המוצלח של העמותה למען מדע מוסרי במעורבות ארגון איל"ף בפיקוח על הניסויים בבעלי חיים בישראל

816 views

Published on

מצגת שהוצגה ביום 28.7.2008 על ידי עו"ד שגיא אגמון מטעם העמותה למען מדע מוסרי, בדיון משותף בועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת המדע בכנסת, במסגרת
המאבק המוצלח במעורבות ארגון איל"ף בפיקוח על הניסויים בבעלי חיים בישראל.

בשנת 2008 הודיעה המועצה לניסויים בבעלי חיים על שילובם של נציגי עמותת איל"ף Israeli Laboratory Animals Forum
שהיא עמותה המאגדת עוסקים בתחום הניסויים בבע"ח ואשר מטרתה היא קידום עריכת ניסויים, כנציגי ציבור בועדות הניסויים שבחברות התעשייתיות.

אנו טענו כי בהסדר זה גלום ניגוד עניינים מובנה, שכן הוא מעניק לסוחרי בעלי חיים ואחרים שפרנסתם בתחום, תפקיד מרכזי בפיקוח על הניסויים, בעוד שהפיקוח נועד להבטיח את צימצום כמות הניסויים למינימום האפשרי.

בעקבות כך הוקם בעמותה צוות פעולה אשר יצא כנגד הסדר זה ופעל בדרכים שונות לביטולו.

לאחר קמפיין ציבורי ממושך, אותו הובילה העמותה, יחד עם ארגונים אחרים למען בעלי חיים ואשר כלל בין היתר פרסומים בתקשורת, דיונים בועדות הכנסת ותכתובות משפטיות, מסרה המועצה לניסויים בבעלי חיים על ביטולו של הסדר זה.

לפרטים נוספים על העמותה למען מדע מוסרי, בקרו באתר:
http://www.madamusari.org

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת מדיון בכנסת במסגרת המאבק המוצלח של העמותה למען מדע מוסרי במעורבות ארגון איל"ף בפיקוח על הניסויים בבעלי חיים בישראל

 1. 1. עמדת הארגונים למען בעלי חיים ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החינוך של הכנסת , 28.7.2008 שיפור הפיקוח על ניסויים בבעלי - חיים
 2. 2. שיפור הפיקוח על ניסויים בבעלי - חיים 1. תזכורת : ממצאי דו &quot; ח מבקר המדינה 2. פעולות המועצה ב -4 השנים מאז : מהתעלמות לטיוח א . הסכם ILAF ב . פיקוח וטרינרית המועצה על הוועדות הפנימיות 3. מקרה מבחן : החשיפה במכון ויצמן 4. החלופה : גביית אגרות ופיקוח חיצוני 5. סיכום
 3. 3. <ul><li>דו &quot; ח מבקר המדינה מיום 30.6.2004 חשף ליקויים חמורים בפיקוח על ניסויים בבעלי חיים בישראל . </li></ul><ul><li>למרבה הצער , בארבע השנים שחלפו מאז לא נעשה שום צעד משמעותי לתיקון הליקויים . </li></ul><ul><li>השיפורים היחידים במצבם של בעלי החיים במעבדות נעשו בפעילות פרלמנטרית או משפטית , תוך התנגדות נחרצת של המועצה והנסיינים : </li></ul><ul><li>- איסור ניסויים בקוסמטיקה , </li></ul><ul><li>- מערכת ממוחשבת למידע על ניסויים בבע &quot; ח </li></ul><ul><li>- פרסום פרוטוקולים מדיוני המועצה </li></ul>מבוא
 4. 4. <ul><li>חוסר תפקוד של הוועדה הארצית ומתן היתר לוועדות פנימיות ללא פיקוח וללא נהלים </li></ul><ul><li>ריבוי מקרים בהם חוקרים מאשרים ניסויים לעצמם , או עבור חבריהם </li></ul><ul><li>היעדר ביקורות פתע במוסדות </li></ul><ul><li>אי אישור חלופות לניסויים , כדרישת החוק </li></ul>עיקרי ממצאי דו &quot; ח מבקר המדינה
 5. 5. והיום ...? <ul><li>מוסדות תעשייתיים ממשיכים לאשר ניסויים לעצמם , ללא נציגי ציבור . </li></ul><ul><li>לאחר הליכים משפטיים ממושכים , החלה המועצה להפעיל את המערכת הממוחשבת אך המידע עדיין אינו זמין לציבור לאור התנגדות המועצה לבקשות מידע </li></ul><ul><li>לא נערכות ביקורות פתע , לרבות במקרים של חשד חמור להפרות ( מכון ויצמן ) </li></ul><ul><li>עדיין לא נקבעה אף חלופה מחייבת מבין עשרות החלופות המאושרות בעולם . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>המועצה הגיעה להסכם עם ארגון ILAF לפיו תפקיד נציגי הציבור בחברות העורכות ניסויים יבוצע על ידי חברי הארגון , ששכרם ישולם על ידי החברות ( דרך התאחדות התעשיינים ). </li></ul><ul><li>למעשה , ארגון ILAF הוסמך למלא את תפקידה של המועצה בפיקוח על הוועדות הפנימיות . </li></ul><ul><li>תפקיד המועצה , כהגדרתו בסעיף 4(1) ל חוק צער בעלי חיים ( ניסויים בבעלי חיים ), התשנ &quot; ד – 1994: </li></ul><ul><li>&quot; להבטיח מזעור הסבל הנגרם לבעל החיים ומניעת עריכת ניסויים מיותרים .&quot; </li></ul>הסכם ILAF
 7. 7. מטרותיה של ILAF
 8. 8. ארגון למען &quot; מחקר חופשי &quot;... ל פיקוח על ניסויים בבעלי חיים <ul><li>ארגון של &quot; חוקרים , זואו - טכנאים ורופאים וטרינרים אשר עיסוקם ברפואת חיות מעבדה .&quot; ( מתוך אתר ILAF ) </li></ul><ul><li>מדובר בעמותה שחבריה מתפרנסים מניסויים בבעלי חיים , ולה אג ' נדה ברורה ומוצהרת של קידום ניסויים בבעלי חיים . </li></ul>
 9. 9. המשמעות האמיתית של ההסכם עם ILAF <ul><li>על פי חוק הניסויים , הן בוועדה הארצית והן בוועדה של מערכת הביטחון נדרש נציג ציבור שאינו עוסק בעריכת ניסויים בבעלי חיים . </li></ul><ul><li>מבקר המדינה קובע לעניין זה : </li></ul>
 10. 10. ניגודי עניינים ותוצאותיהם העגומות <ul><li>המועצה מוותרת על סמכויות הפיקוח שלה לטובת גוף חיצוני שפועל לקידום ניסויים בבעלי חיים והחברים בו מתפרנסים מניסויים בבעלי חיים . </li></ul><ul><li>המפקחים מקבלים את שכרם מן החברה עליה הם מפקחים . </li></ul><ul><li>תלות הדדית בין החברות , &quot; אשר לי ואאשר לך &quot; </li></ul><ul><li>המועצה משאירה את הוועדות הפנימיות ללא נציג חיצוני כלשהו . זאת , בניגוד לרוח החוק ולחוות דעתו של מבקר המדינה . </li></ul>
 11. 11. פיקוח על - ידי וטרינרית המועצה נתוני ישראל : מסמך הממ &quot; מ על הפיקוח על ניסויים בבעלי חיים , 31.12.07 נתוני ברטניה : Animals (Scientific Procedures) Inspectorate 2007 Report, 17.7.08 ישראל בריטניה מוסדות כ -60 200 בע &quot; ח בשנה כ -310,000 ( לא כולל מערכת הביטחון ) כ -3.15 מיליון מספר פקחים 1 28 מספר ביקורות בשנה 123( בדיקות מתואמות מראש ) 2401 ( רובן פתע ) ממוצע ביקורות למוסד בשנה 2 12 מכתבי התרעה בשל הפרות החוק ? 30
 12. 12. פיקוח ע &quot; י וטרינרית המועצה <ul><li>300,000 בע &quot; ח בשנה על ידי אדם אחד בלבד ! </li></ul><ul><li>היקף הפיקוח כיום בישראל הוא 1/3 ( ביחס למספר בע &quot; ח ), 1/6 ( ביחס למספר המוסדות ) בהשוואה לבריטניה . </li></ul><ul><li>כמעט לא נערכות ביקורות פתע לעומת רוב מכריע של ביקורות פתע , כנהוג בבריטניה , וכנדרש ע &quot; מ להבטיח פיקוח אמת </li></ul><ul><li>הנוהל החדש , אשר מחייב את הווטרינרית לעבור על 1,400 מחקרים מאושרים בשנה לפני עריכתם , יביא לצמצום הפיקוח בשטח במידה משמעותית </li></ul><ul><li>פיקוח המועצה על הניסויים בבע &quot; ח אינו מספק , ואינו עומד בסטנדרטים בינלאומיים . </li></ul>
 13. 13. תפקיד וטרינרית המועצה על פי חוק <ul><li>סעיף 5 ( ב ) לחוק הניסויים : </li></ul><ul><li>&quot; השר ימנה , לאחר התייעצות עם המועצה , רופא וטרינר שיהיה האחראי על הפיקוח במוסדות .&quot; </li></ul><ul><li>תפקיד וטרינרית המועצה הנו לפקח במוסדות , דהיינו על מצבם של בעלי החיים במעבדות ועל קיום הוראות החוק וכללי ה - NRC בניסוי . </li></ul><ul><li>פיקוח מוקדם על ניסויים מתוכננים חורג מן התפקיד שהוגדר לווטרינר המועצה בדין , ואף עלול להביא לניגוד עניינים בין תפקידיו . </li></ul><ul><li>פיקוח המועצה על הניסויים בטרם אישורם הנו חיוני . יש למנות אדם מיוחד למטרה זו , אשר עבר הכשרה מקיפה בתחום החלופות , ולא להוסיף זאת למטלותיה הרבות של וטרינרית המועצה שלא הוכשרה בכך . </li></ul>
 14. 14. מקרה מבחן : מכון ויצמן
 15. 15. הפרות חמורות של כללי הניסויים <ul><li>תנאי החזקת הקופים ( בידוד , חוסר אמצעי העשרה ). </li></ul><ul><li>חוסר בהכשרת עובדים ( המטפל הראשי , שעובד שנה וחצי עם הקופים , לא עבר הכשרה ראויה ). </li></ul><ul><li>ריסון פיזי של הקופים ( הוחזקו שעות רבות במתקני ריסון ללא כל הצדקה מדעית ). </li></ul><ul><li>חוסר זיהוי כאב ( אי מתן טיפול רפואי לקוף עם רגל שבורה , גרימת סבל בגילוח ). </li></ul>
 16. 16. פסיקת בית המשפט <ul><li>&quot; התמונות קשות לצפייה . בנקל ניתן להתרשם כי הקופים שעוברים את הניסוי סובלים סבל רב .&quot; </li></ul><ul><li>&quot; בחוק הניסויים לא הוקנתה הסמכות לבקר את הניסויים ותנאיהם לבית משפט השלום , אלא לבעלי תפקידים מינהליים שונים ....&quot; </li></ul><ul><li>&quot; סמכותו העניינית של בית משפט השלום הינה תחומה ... מטעמי חוסר סמכות לא אוכל להידרש לבקשה . &quot; </li></ul>
 17. 17. ופעולות המועצה בעקבות האירוע ? <ul><li>בית המשפט ראה במפורש במועצה הגוף האחראי לבקר את הניסוי האמור . </li></ul><ul><li>לא נערך דיון בנושא במועצה . </li></ul><ul><li>וטרינרית המועצה מיהרה וקיבלה הבהרות ... מראש הוועדה הפנימית של מכון ויצמן . </li></ul><ul><li>וטרינרית המועצה , או המועצה עצמה , לא ביקשה לקבל לידה את החומר המצולם או את תצהיר המצלם . </li></ul><ul><li>וטרינרית המועצה , או המועצה עצמה , לא ביקשה לחקור את המצלם . </li></ul><ul><li>התוצאה : למועצה אין מושג מהן ההפרות שנתגלו , וממילא היא לא יכלה לחקור אותן . </li></ul><ul><li>המועצה לא נקטה צעדים אופרטיביים כלשהם כנגד הניסוי או עורכי הניסוי . </li></ul>
 18. 18. החלופה : גביית אגרות ופיקוח אמת <ul><li>המועצה תעסיק לפחות 3 וטרינרים במשרה מלאה לשם פיקוח על המוסדות . </li></ul><ul><li>בוועדות הפנימיות ימונו חברים מתוך &quot; פול &quot; של וטרינרים מקצועיים , אשר אינם עוסקים בניסויים בבעלי חיים , שיוכשרו ע &quot; י המועצה לתפקיד ויקבלו את שכרם מן המועצה . </li></ul><ul><li>קביעת חלופות מחייבות </li></ul><ul><li>תיקון הרכב המועצה </li></ul><ul><li>הגברת השקיפות </li></ul>
 19. 19. האמצעי למימון הפיקוח המוגבר : <ul><li>המועצה תגבה מהמוסדות אגרה שתעמוד בהתאם למספר בעלי - החיים שבהם נעשה שימוש בכל מוסד . </li></ul>חוק צב &quot; ח ( ניסויים בבע &quot; ח ), סעיף 4 (5): &quot; תהיה רשאית לקבוע , באישור השר וועדת הכספים של הכנסת , אגרות לבקשות ולהיתרים הניתנים על פי חוק זה ; סכומי האגרות ישמשו לפעולות המועצה ולפעולות אחרות לפי חוק זה , ויוצאו לפי החלטת המועצה &quot;.
 20. 20. המקורות הכלכליים - המשך <ul><li>גבייה של שקל אחד בלבד עבור כל בעל חיים תאפשר מימון פעולתם של שני וטרינרים נוספים מטעם המועצה , ותשלום ל -&quot; פול &quot; הווטרינרים העצמאיים בוועדות הפנימיות . </li></ul><ul><li>שקל אחד לכל בעל - חיים לא יכביד על המחקר . </li></ul>
 21. 21. קביעת חלופות מחייבות <ul><li>נוהל המועצה ממאי 1998: רשימת חלופות תאושר בהמשך השנה </li></ul><ul><li>10 שנים אחרי : לא אושרה ולו חלופה אחת מחייבת , אישור ע &quot; ב הצהרת הנסיין בלבד . </li></ul><ul><li>דו &quot; ח מבקר המדינה : </li></ul>
 22. 22. דוגמאות לחלופות מאושרות בעולם ולא בישראל <ul><li>LD-50 : ניסוי רעילות עד להמתת עשרות בעלי חיים . </li></ul><ul><li>גידול היברידומות בגוף החי : גידול תאים סרטניים בעכברים ושאיבתם </li></ul>מקורות : www.oecd.org , www.ecvam.jrc.it
 23. 23. סיכום <ul><li>המועצה לא תיקנה את הרוב המכריע של הליקויים שנמצאו בדו &quot; ח מבקר המדינה , ועודנה נותנת עדיפות לאינטרס החוקרים על פני חובתה להגן על בעלי החיים </li></ul><ul><li>ההסכם עם ILAF ותיקון סמכויות וטרינרית המועצה – תיקונים קוסמטיים ולא מספקים , שאינם משפרים את הפיקוח ואף פוגעים בו . נדרש שינוי מערך הפיקוח בהתאם להמלצות מבקר המדינה . אנו קוראים לוועדות הנכבדות לבטל תיקונים אלה ולדרוש תיקוני אמת . </li></ul><ul><li>המצב הקיים – תוצר של הרוב האוטומטי של הנסיינים במועצה (13 מתוך 23) לעומת 3 נציגי בע &quot; ח . יש להגדיל את מספר חברי המועצה הבלתי תלויים , ולהעמיד בראשה שופט בדימוס , כמקובל בעולם . </li></ul>

×