Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budzety przygotowane w Eureca 4 Excel

988 views

Published on

Zobacz jak usprawnić cały procesu budżetowania opartego na arkuszach Excela, czyli:

skrócenie czasu przygotowania i zatwierdzenia budżetu firmy w wielu wersjach,
poprawa bezpieczeństwa i poprawności danych budżetowych,
automatyzacja raportowania budżetowego dla wielu odbiorców

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Budzety przygotowane w Eureca 4 Excel

  1. 1. EURECA 4 EXCEL "Jak usprawnić budżetowanie i raportowanie budżetowe bez odchodzenia od Excela”.
  2. 2. Przykłady budżetów • Rachunek wyników • Przychody • Koszt wg MK i rodzaju • Projekty
  3. 3. Przykłady dashboardów • Rachunek wyników • Przychody • Koszt wg MK i rodzaju • Projekty • Wynagrodzenia i etaty • Wskaźniki BSC • Wskaźniki sprzedaży

×