Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bocznice kolejowe2016

Ekspedycja i zarządzanie procesami bocznicowymi – przecież to proste.Ale czy zawsze?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bocznice kolejowe2016

 1. 1. Temat: Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie bocznicą kolejową
 2. 2. Start Wejście na bocznicę + (waga) Do załadunku? Ważenie Wysyłka Stop FW SMS, ECM Rozliczenia Kontrola sprawności Dyspozycja Sprawny Naprawa wewnętrzna Niesprawny Nie Czynności przeładunkowe Tak Wagony do dyspozycji, tor postojowy Nie ! ! !! ! ! !
 3. 3. Problemy Organizacyjny Techniczny Możliwość rozwiązania IT Ewidencja zasobów (wagony, lokomotywy, personel), zarządzanie dokumentacją, rozliczenia z kontrahentami Rejestracja wagonów wchodzących na bocznicę Rejestracja wszystkich ruchów wagonów i lokomotyw, ewidencja wykonania dyspozycji, mierniki pracy manewrowej Rejestr napraw bieżących i okresowych taboru, mierniki jakościowe i ilościowe pracy zespołów naprawczych Rejestr zajętości torów bocznicowych, rejestr wagonów w dyspozycji, mierniki akumulacji wagonów (sortowanie po typach wagonów, numerach torów itp.) Rejestr parametrów czynności ładunkowych Pomiar czasu pobytu wagonów poza bocznicą, rejestr mierników pracy taboru + + + + + + + +
 4. 4. Start Wejście na bocznicę + (waga) Do załadunku? Ważenie Wysyłka Stop FW SMS, ECM Rozliczenia Kontrola sprawności Dyspozycja Sprawny Naprawa wewnętrzna Niesprawny Nie Czynności przeładunkowe Tak Wagony do dyspozycji, tor postojowy Nie
 5. 5. Ogólne trendy rynkowe: - Kończy się era PC, nastaje era CLOUD - Biznes staje się społecznościowy - Mobilność jest już faktycznym wymogiem - Organizacje spłaszczają swoje struktury - Nawet do 5 generacji musi ze sobą współpracować - Klienci nie chcą płacić za nienamacalne korzyści Trendy rynku kolejowego: - Bezpieczeństwo - Terminowość dostaw - Optymalizacja kosztów - Maksymalizacja wskaźnika wykorzystania wagonów - Skrócenie czasu postoju wagonów pod czynnościami za/wył - Outsorcing usług Co się dzieje w międzyczasie: Optymalizacja zamiast innowacji czyli zmiany modelu Nowi gracze: retailerzy, platformy społecznościowe, nowe usługi Rosnący koszt pozyskania i obsługi nowych Klientów Strategie typu Switch-and-save - „utowarowienie” ubezpieczeń Co mówią eksperci branżowi
 6. 6. „Efektywność wykorzystania posiadanych zasobów” „Podgląd wykonania pracy w czasie rzeczywistym” „Kontrola wykonania pracy poszczególnych brygad” „Zwiększenie wydajności zarządzanej bocznicy” „Bieżące raportowanie z wykonanej pracy” „Wykorzystanie nowoczesnych technologii” Jacek – Prezes firmy
 7. 7. „Precyzja otrzymywanych zadań manewrowych” „Planowanie pracy drużyn manewrowych” „Rejestracja wykonanej pracy w czasie rzeczywistym” „Likwidacja zbędnych czynności manewrowych” „Zwiększenie bezpieczeństwa pracy manewrowej” „Ponoszenie odpowiedzialności wyłącznie za własną pracę” „Możliwość eliminacji części dokumentów drukowanych” Krzysztof - Ustawiacz
 8. 8. „Szybkie i sprawne zaplanowanie pracy manewrowej i warsztatu” „Podgląd i rejestracja ruchu taboru czasie rzeczywistym” „Systemowe i automatyczne wypełnianie druków” „Zwiększenie bezpieczeństwa zaplanowanej pracy” „Ponoszenie odpowiedzialności wyłącznie za własną pracę” „Większa wydajność zasobów będących w dyspozycji” Andrzej - Dyspozytor
 9. 9. „Precyzja otrzymywanych zadań naprawczych” „Plan pracy” „Rejestracja wykonanej pracy w czasie rzeczywistym” „Ponoszenie odpowiedzialności wyłącznie za własną pracę” „Możliwość eliminacji części dokumentów drukowanych” „Czytelny harmonogram napraw” Stanisław - Pracownik warsztatu
 10. 10. Trendy: dlaczego B2B jest coraz popularniejszy? Dostawca Zarządca procesu Management Operator Informacja zwrotna od osób kontrolujących realizację zleceń
 11. 11. Trendy: dlaczego wszyscy chcą działać na tabletach?
 12. 12. Przesyłka w drodze Spedytor Dyspozytor bocznicy I Klient Dyspozytor bocznicy II Serwis naprawczy Koordynacja Przewoźnik
 13. 13. Praca ekspedycyjna Dyspozytor Rewident Tory Lokomotywy Ludzie Drużyna manewrowa Punkty załadunkowe Serwis naprawczy Rozliczenia
 14. 14. Rozliczenie usług (outsourcing) Klient 1 Realizacja i koordynacja Zespół rozliczeń Baza HR Baza lokomotyw Baza wagonów Dyspozytor Klient 2 Rozliczenie
 15. 15. Zarządzanie dokumentacją Pełnomocnik Komórki organizacyjne Administrator IT Realizacja i koordynacja Decydent Czytelnicy Audytorzy
 16. 16. Technologie i ich dostępność - Aplikacje dostępne od ręki, dopracowane ze zrozumieniem kolejarskiego fachu -> R&C - Modele licencjonowania -> OPEX - Internet, chmury prywatne i publiczne, mobilność (tablety i telefony) – na każdym urządzeniu, szybkie łącza (TK Telekom?) - Outsourcing, know-how specjalistów - Łagodne „wejście”, niskie progi inwestycji, etapowość wdrożeń i porządkowania procesów - Pilotaże (PoC) … - Bardzo niskie koszty implementacji Na cóż więc czekać ……? :)

×