Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DENK 1

3,246 views

Published on

DENK is een eigenzinnig, informatief magazine met de focus op werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen. DENK is een uitgave van Stichting Atlant Partnership. Ik doe de eindredactie van het magazine.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DENK 1

 1. 1. NR.1 DENK is een uitgave van Stichting Atlant Partnership Beperkt inzetbaar betekent niet onvolwaardig De drive van winnaarstypes Het bedrijfsleven denkt hier met ons mee
 2. 2. 2 NR.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen In januari 2008 is Stichting Atlant Partnership officieel van start gegaan. Inmiddels hebben ruim honderd deelnemers uit de regio Helmond zich aangemeld. Graag presenteren wij onze Partners in deze eerste editie van ons eigenzinnige magazine DENK. Een tijdschrift waarin u kennismaakt met de stichting in al haar facetten: van ondernemer en overheid tot werknemer. In deze uitgave komen vraag en aanbod bij elkaar. Mens en ondernemer, overheid en stichting. Allen met hetzelfde doel: mensen die ver van de arbeidsmarkt staan meer kansen te bieden op een baan. Door met elkaar na te denken en te sparren, komen we tot nieuwe inzichten die onze doelstellingen telkens een stap dichterbij brengen. Ook - of wellicht juist - in deze roerige, economische tijden is het van belang dat mensen met een beperking volop worden ingezet. Zij beschikken over hun eigen talenten en bieden veel voordelen voor ondernemers. Zowel op economisch als op maatschappelijk gebied. Een aantal inspirerende ondernemers vertelt dan ook graag hoe zij deze bijzondere capaciteiten in hun organisatie hebben ingezet. Graag zet ik u naar aanleiding van dit magazine aan het denken over uw maatschappelijke bijdrage en mogelijkheden. Maar bovenal zou ik u willen vragen om ook mensen met een beperking een plek binnen uw organisatie te bieden. Als we samen - overheid, organisaties en het bedrijfsleven - de handen ineenslaan, komen we tot prachtige resultaten! Ik wens u veel lees- en denkplezier. Peter Swinkels Voorzitter Stichting Atlant Partnership
 3. 3. 3 ‘We kijken naar Samen aan ‘Beperkt inzetbaar mogelijkheden, de slag voor betekent niet in plaats van naar Wajongers onvolwaardig’ beperkingen’ Het Atlant Partnership is met verschillende organisaties, waaronder UWV en Stichting Klessens en De Koning, dat zijn jullie. “Het Atlant Partnership is een uniek netwerk. Bedrijventerreinen Helmond, bezig om Wat doen jullie? Het verbindt verschillende, zeer uiteenlopen­ een project op te zetten waarin wordt “Alle soorten elektrotechnische installaties de netwerken, waardoor het iets toevoegt.” nagestreefd een groot aantal jong­ en industriële automatisering in elke fase Theo van Kroonenburg is secretaris van gehandicapten (zogenaamde Wajongers) van totstandkoming inclusief service en Stichting Atlant Partnership en algemeen te plaatsen bij reguliere bedrijven in de onderhoud, gericht op de industrie en op 4 directeur van de Atlant Groep. 10 regio Helmond. 14 utiliteitsbouw. De drive ‘Ik heb veel te ‘De enige echte van veel te bieden beperking is een winnaarstypes om niet onder de negatief zelfbeeld’ Henk Hoeks en Mario Captein staan beiden aan het hoofd van ondernemingen mensen te zijn’ De Lucille Werner Foundation is een initia­ die stevig in Helmondse bodem gewor­ “Als jonge meid al vond ik het leuk om tief van Lucille Werner zelf. Ze is Neder­ teld zijn. Hoeks: “Het lokale element is met mensen bezig te zijn.” Vooral jonge lands enige presentator met een zichtbare ontzettend belangrijk voor het imago van kinderen brengen veel creativiteit in Lotte lichamelijke handicap. Lucille wil met haar de Rabobank”. Captein: “We willen graag naar boven. “Het is heel bijzonder om een stichting de beeldvorming veranderen en zoveel mogelijk spelers uit Helmond in het zwaar ziek kind, zich weer kind te laten mensen met een beperking motiveren een 24 eerste elftal.” 30 voelen. 34 sterkere positie voor zichzelf te creëren. Een heldere ‘Het bedrijfs- En verder... visie en slimme leven denkt De ondernemer: Jeroen Walraven De subsidiemeter 13 17 oplossingen hier met Voors en Tegens 18 De vloer op ons mee’ 20 Arjen de Koning (39) is de algemeen Meest Maatschappelijke Partner 2009 23 directeur en oprichter van Paradigit. De deelnemers 32 Zestien jaar geleden begon hij met het De doelstellingen van het Atlant Nieuwe Partners 33 verkopen van computers vanuit zijn Partnership kunnen rekenen op brede Het talent, Marc van Oosterhout 44 Eindhovense studentenkamer. Tien jaar later steun van de gemeente Helmond en was hij de grootste computerproducent van Werkplein Regio Helmond. Beide Partners Nederland. “Je moet het beter doen dan je uit het maatschappelijk veld stellen zich in 36 concurrent, dan gaat het goed.” 40 Samenwerkingsverbanden aan u voor.
 4. 4. 4 | introductie atlant partnership | Theo van Kroonenburg ‘We kijken naar mogelijkheden, in plaats van naar beperkingen’ “De oprichting van het Atlant Partnership werkt het Atlant Partnership nauw samen “Het Atlant begin dit jaar werd ingegeven door het met de Atlant Groep.” Partnership is een feit dat er een grote groep mensen met uniek netwerk. een afstand tot de arbeidsmarkt is die Theo van Kroonenburg merkt, als directeur Het verbindt aan het werk moet”, schetst Theo van Kroonenburg (49). “Die kunnen een van re­integratiebedrijf Atlant Groep, dat er bij reguliere bedrijven soms nog weerstand verschillende, zeer fysieke, psychische of sociale beperking is tegen werken met mensen met een uiteenlopende hebben, maar ze hebben bovenal afstand tot de arbeidsmarkt. “Je werkt netwerken, waar- capaciteiten en kwaliteiten die nu niet ook met een kwetsbare groep. Maar door het iets benut worden. Zij verdienen een kans op de reguliere arbeidsmarkt. Daarom is restcapaciteit inzetten heeft ontzettend veel meerwaarde. Economische en sociaal­ toevoegt.” Theo Stichting Atlant Partnership opgericht. maatschappelijke belangen gaan hand van Kroonenburg Om zowel bedrijven, overheden en in hand. Dat moeten we ook naar buiten is secretaris van non-profit bij elkaar te brengen in een toe laten zien. Er zijn talloze voorbeelden Stichting Atlant betrokken en krachtig netwerk, om deze doelstelling gezamenlijk te bewerkstelligen.” waar het inzetten van mensen met een beperking juist voor een positief effect Partnership en zorgt. Kijk naar Dorel, waar honderden algemeen Meerwaarde mensen met een beperking werken.” directeur van de “Als Atlant Partnership zijn we in eerste Atlant Groep. instantie met een zeventiental werkgevers bij elkaar gekomen met de gedachte Maak het de werkgever makkelijker “Daarnaast moet er veel meer worden “De brede variëteit dat het bijzondere arbeidspotentieel van gekeken naar wat werkgevers belangrijk aan verschillende deze groep mensen prima bij organisaties vinden. Hoe ziet het economische plaatje branches in in de regio benut kan worden. Inmiddels eruit? Dit plaatje moet altijd kloppen. dit netwerk is hebben ruim 100 organisaties zich aangesloten bij deze gedachtegang. Voor een werkgever is het ook van belang dat er geen oerwoud aan verschillende zeldzaam.” Al deze Partners zetten zich in om mensen loketten is. Daarom wordt de administratieve die ver van de arbeidsmarkt staan meer romslomp zoveel mogelijk weggenomen.” kansen te bieden op werk. Hierbij wordt “Wat niet kan bij het ene bedrijf, is gekeken wat de mogelijkheden in plaats misschien net wat de buren nodig hebben” van beperkingen van deze doelgroep zijn. De opdracht die de stichting stelt, luidt: “Om het werkgevers zo makkelijk mogelijk Hoe organiseren we het zo dat het logisch te maken, bouwt de Atlant Groep in samen­ is voor werkgevers om met mensen met werking met werkgevers aan concepten. een beperking in zee te gaan? Daarom Het is maatwerk. Alleen zo kun je kijken
 5. 5. Theo van Kroonenburg | introductie atlant partnership | 5 naar wat iemands kwaliteiten zijn en hoe die zo succesvol mogelijk kunnen worden benut. Daar wordt de werknemer beter van, maar het bedrijf vanzelfsprekend ook. Als we komen tot acceptatie van het feit dat sommige mensen maar voor 20 procent ingezet kunnen worden en de rest wordt gecompenseerd, dan zijn we op een heel goede weg.” ‘Iedereen is nodig’ “Ook de overheid geeft een belangrijk signaal af. Zo staat in het onlangs verschenen rapport van Commissie Bakker dat er steeds minder arbeidskrachten beschikbaar zijn en dat het zowel een economische als maatschappelijke nood­ zaak is dat iedereen mee doet. Daarom is het van belang te kijken naar wat iemand wél kan: de restcapaciteit. Wanneer mensen bij reguliere bedrijven kunnen werken, wordt deze capaciteit beter benut. We spreken veelal over een productiviteit tussen de 20 en 100 procent. Door middel van een objectieve loonwaardemeting wordt deze productiviteit in beeld gebracht.” Verbinden “Het Atlant Partnership kan ook helpen zaken mobiel te maken. Wat niet kan bij het ene bedrijf, is misschien net wat de buren nodig hebben. In plaats van een peperdure advertentie, kan het de moeite lonen om eens te informeren binnen dit netwerk. Wij willen dat steeds meer faciliteren. Niet alleen met netwerk­ bijeenkomsten, maar ook via internet. Wij werven niet zozeer fondsen, maar kennis en kunde. Die willen we met elkaar verbinden. Deelname aan het Atlant Partnership is geen kwestie van dikke contracten. De intentie om in dit proces mee te denken is de rode draad.” “Het komende jaar gaan we de community van het Atlant Partnership verder uitbreiden. Het netwerk van het Atlant Partnership heeft vele voordelen die de komende tijd nader worden uitgewerkt. Denk hierbij aan het onderling business genereren en het genieten van een bijzondere positie bij het toekennen van werk. We willen groeien tot zo’n 150 Partners en nog een tweede ring deelnemers die aan het Atlant Partnership gelieerd zijn. Op deze manier wordt de stichting een gesprekspartner van formaat!”
 6. 6. 6 | introductie atlant partnership | Tiny Vesters ‘Als ik iets opvang over personeels- tekorten, stel ik de Atlant Groep voor’ “Er is meer dan geld en winst, ook in Ik heb een hekel aan simpelweg geld liggende keuze is om zoveel mogelijk het bedrijfsleven. Het was voor ons een geven. Dat is het grote verschil van dit mensen met een beperking in een regulier logische keuze om als groot, Helmonds Partnership: het gaat om de mensen, niet bedrijf aan het werk te hebben. Zodat bedrijf Founding Partner van het Atlant om de centen. Dit is een ontzettend goed mensen zich weer op hun plaats en Partnership te worden. Direct na de initiatief, waar wij graag onze naam aan volwaardig kunnen voelen. kick­off waren we allemaal ontzettend verbinden. We nemen ook een voorbeeld­ enthousiast. De partijen klikten, er was functie in door ons voor minimaal drie jaar Voor mij als werkgever is het van be­ chemie. Onze belangrijkste doelstelling te conformeren aan het in dienst nemen lang dat er één loket is waar ik met mijn als netwerk is de diversiteit waarborgen. van medewerkers met een beperking. vraag kan komen. Of de beperking fysiek, We moeten elkaar qua werkzaamheden Maar zeker zo belangrijk is het daadkrachtig sociaal of psychisch van aard is, gaat mij de bal toe kunnen spelen. ondersteunen van nieuwe initiatieven om in wezen niks aan. Ik kan niet beoordelen deze groep aan het werk te krijgen. wie wat heeft en waarvoor geschikt is. Zij moeten de achtergronden inschatten en Mensen met een afstand tot de arbeids­ aan een passende functie koppelen. En markt moeten uit het verdomhoekje worden als het niet werkt, moeten zij het vangnet gehaald. Door erover te praten en bedrijven zijn tot er een ander bedrijf is gevonden. bekend te maken met de mogelijkheden, Dat maakt dat een werkgever niet bang kan er iets veranderen in de beeldvorming. hoeft te zijn om het te proberen. Ik was Als ik binnen een ander netwerk iets vroeger zelf best een beetje rechtlijnig als opvang over personeelstekorten, stel ik het op dit soort zaken aankwam, maar het de Atlant Groep voor. Daarmee zou het is belangrijk om je horizon te verbreden. probleem makkelijk op te lossen kunnen Met dit initiatief neem ik nadrukkelijk mijn zijn. Vaak hebben mensen daar nog niet maatschappelijke verantwoordelijkheid. bij stilgestaan. Het is nu al een volledig geïntegreerd onderdeel van ons bedrijf.” Als we ons op deze manier blijven inzetten en nog meer profileren, hoop ik dat het Tiny Vesters (52) over een paar jaar een voor de hand directeur Kuijpers Installaties, Helmond
 7. 7. Tiny Vesters | introductie atlant partnership | 7
 8. 8. Omdat het werkt.... Fontys Actief: praktisch in kennisontwikkeling en beroepsinnovatie Fontys Actief werkt vanuit de praktijk aan een effectieve en Fontys Actief werkt in opdracht van én in coproductie duurzame arbeidsbemiddeling en maatschappelijke re-integratie. met de gemeenten, UWV, CWI, werkgevers, Kerncompetentie is het realiseren van de juiste ‘match’ tussen de re-integratiebedrijven, onderwijs en welzijnswerk. kwaliteiten van de werkzoekenden en de vragen van werkgevers. Fontys Actief richt zich speciaal op mensen die extra begeleiding Fontys Actief richt zich met name op de regio’s Helmond, en bemiddeling nodig hebben. Eindhoven, De Kempen en Noord-Limburg. Een voorbeeld van een succesvolle re-integratiepraktijk Activiteiten zijn onder andere: is het project Helmond Actief. • uitvoering van re-integratietrajecten; Arbeidsmakelaar en jeugdwerkloosheid zijn voorbeelden • advisering en uitvoering van van succesvolle innovatieprojecten. in-, door- en uitstroomtrajecten; • projectmanagement; Meer informatie? • opleiding, training en coaching. Kijk op www.fontys.nl/actief
 9. 9. Economie en Arbeidsmarkt Gemeente Helmond Hét aanspreekpunt voor ondernemers Voor informatie over vestigingsmogelijkheden en alle andere ondernemersvragen Postbus 950 • 5700 AZ Helmond Tel. 0492-58 76 30 • Fax 0492- 58 76 20 gemeente@helmond.nl• www.helmond.nl
 10. 10. 10 | artikel | minister Donner
 11. 11. minister Donner | artikel | 11 Samen aan de slag voor Wajongers Het Atlant Partnership is met verschillende organisaties, waaronder UWV en Stichting Bedrijventerreinen Helmond, bezig om een project op te zetten waarin wordt nagestreefd een groot aantal jonggehandicapten (zogenaamde Wajongers) te plaatsen bij reguliere bedrijven in de regio Helmond. Een groot aantal bedrijven is geïnteresseerd en staat hier zeer voor open. En dat is precies wat minister Donner wil. Hij maakt zich hard voor de Wajongers die kunnen werken en heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. In dit artikel legt minister Donner zelf uit waarom het belangrijk is dat deze jonge mensen aan het werk gaan en wat daarvoor nodig is. Op dit moment zijn er ongeveer 170.000 Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Tweede Wajongers. Het aantal nieuwe Wajongers Kamer dat regelt dat jonggehandicapten groeit de laatste jaren exponentieel. Als die kunnen werken maximale ondersteu­ we niets doen, loopt dat op tot 500.000 ning krijgen bij het vinden en behouden of meer in 2050. Aan uitkeringen kost dat van werk. Dat kan onder meer door bege­ dan vijf à zes miljard per jaar. Maar zelfs leiding en bemiddeling bij het vinden van als zij niets zouden kosten, dan nog is het werk, persoonlijke ondersteuning van een maatschappelijk onaanvaardbaar dat we jobcoach, aanpassing van de werkplek, zulke grote aantallen mensen aan de zijlijn vervoersvoorzieningen, een re­integratie­ van de samenleving parkeren; bijna één traject en natuurlijk scholing. > op de tien van al onze jongeren ­ en de groei is er nog niet uit.
 12. 12. 12 | artikel | minister Donner Het wetgevende aspect is nog het minst stimuleren tot werk. Daar gaat de jongere zware werk, uiteindelijk gaat het om de uit­ zelf meer mee op vooruit, dan van afhan­ voering. We moeten jaarlijks voor 10.000 kelijkheid van een uitkering. jongeren met een beperking een baan vinden. Dat vraagt om medewerking van Maar er is meer nodig dan alleen het werkgevers en werknemers. De uitvoering vernieuwen van de Wajong. Het onderwijs van de wet kan alleen een succes worden is ook een belangrijke factor. Willen we de als werkgevers bereid zijn jongeren met participatie van jongeren met een beper­ een beperking in dienst te nemen. Ik kan king verhogen, dan moet arbeidspartici­ die banen niet maken voor jongeren, patie al op school voorop staan. Het gaat daarom probeer ik werkgevers te over­ ook om een cultuuromslag in de samen­ tuigen van het belang om jongeren met leving. Werkgevers zullen bereid moeten een beperking in dienst te nemen, want zijn om jongeren met een beperking aan de grootste groep jongeren in de Wajong te nemen. Werknemers zullen zich bereid is niet arbeidsongeschikt. Zij zijn alleen moeten tonen deze jongeren collegiaal op anders geschikt en hebben steun nodig. te vangen en te ondersteunen. En die ondersteuning moeten we ook samen geven. Arbeidsparticipatie is sociaal. Het is soci­ aler om iemand te helpen mee te draaien Voorheen stond de uitkering nog voorop; in de samenleving dan een uitkering te daardoor worden jongeren op hun 18e geven en je verder niet meer om hem te met een uitkering van €800 afgescheept. bekommeren. Voor iedereen geldt dat Ze hoeven niks, want ze zijn zielig. Zelf werk boven een uitkering gaat, of het nu vinden die jongeren dat niet. Ze willen om mensen met of zónder beperking gaat. graag werken, maar wie neemt iemand Daardoor moeten we ook mensen die echt aan die volledig arbeidsongeschikt is niet kunnen volwaardig aan boord nemen. verklaard? Daarom zet ik me voor hen in Dat is de inzet. Maar dat vergt een funda­ om dat te veranderen, want het moet en mentele omschakeling van opvattingen bij kan anders. Voor de jongeren die echt niet iedereen; bij werkgevers, bij werknemers, kunnen, geen perspectief op deelname bij vakbonden en bij de wetgeving. aan het arbeidsproces hebben, blijft de huidige regeling bestaan. Maar voor wie Vriendelijke groet, dat perspectief wel heeft, gaat het erom welke steun nodig is om aan de slag te J.P.H. Donner gaan. De uitkering kan daarbij nodig zijn, Minister van Sociale Zaken en maar staat niet voorop. Het gaat om het Werkgelegenheid ‘Het is socialer om iemand te helpen mee te draaien in de samenleving dan een uitkering te geven.’
 13. 13. Jeroen Walraven | de ondernemer | 13 Facts & Figures De Ondernemer: Jeroen Walraven (43) Bedrijf: Dorel Netherlands Functie: Algemeen Directeur Aantal medewerkers: Wereldwijd ongeveer 5.000 Trots: “Dat we nog steeds hier in Helmond kinderzitjes produceren, inmiddels 1,6 miljoen per jaar.” ‘Het is heel leuk Dorel, dat is een behoorlijk groot concern. Een wereldmacht die gevestigd is in Helmond? “Dorel is als bedrijf vergelijkbaar met om te zien hoe Unilever. Onze activiteiten zijn gesplitst in drie takken: we zijn wereldwijd nummer één op het gebied van kinderproducten, gemotiveerd in de Verenigde Staten zijn we nummer één in recreatie­ en ontspanningsproducten - denk vooral aan fietsen - en tweede op het gebied van home furnishing. onze mensen zijn’ In Nederland zijn we hoofdzakelijk actief in kinderproducten. We zijn met ruim tweehonderd vaste medewerkers gevestigd in Helmond. Van daaruit leveren we kinderwagens en autozitjes voor de merken Maxi­Cosi en Quinny.” heel goed op met de Atlant Groep, dan van werken met medewerkers van de Wat betekent de Atlant Groep voor Dorel? weet je wat je van elkaar mag verwachten. Atlant Groep is bovendien dat we ­ door “We hebben vanaf het begin, nu bijna Dat maakt ons des te meer concurrerend. subsidie relatief goedkopere ­ arbeids­ 25 jaar geleden, alle kinderzitjes voor We zijn met Maxi­Cosi van 800.000 naar krachten op afroep kunnen inzetten.” Maxi­Cosi zelf geproduceerd. Ook al sinds 1,6 miljoen kinderzitjes per jaar gegaan midden jaren tachtig worden we daarbij en ook de service en kwaliteit zijn de “Daarnaast is het natuurlijk heel mooi om ondersteund door de sociale werkvoor­ laatste jaren alleen maar verbeterd.” zevenhonderd mensen aan het werk te ziening. Via de Atlant Groep werken kunnen hebben en daarmee een kans ongeveer zevenhonderd mensen aan de Hoe kwam Dorel tot de keuze om met een te geven. Maatschappelijk verantwoord totstandkoming van dit kwaliteitsproduct.” sociale werkvoorziening in zee te gaan? ondernemen is voor mij een heel belang­ “Zonder de samenwerking met de Atlant “Dat is met name een financiële kwestie. rijke factor. Het is ook heel leuk om te zien Groep zouden we ons gedwongen zien Door alles dichtbij huis te houden, besparen hoe ontzettend gemotiveerd onze mensen naar Portugal of Oost­Europa te gaan met we op logistieke kosten. Dat maakt ons zijn. Dat ze bijvoorbeeld trots een foto onze productie. Dat is voor niemand wen­ ook flexibeler, waardoor we een hoger laten zien van Máxima die met Amalia in selijk. We trekken nu bovendien al 25 jaar servicelevel kunnen bieden. Het voordeel een Maxi­Cosi het ziekenhuis uitkomt.”
 14. 14. 14 | de ondernemer | Erwin de Koning en Guido Klessens ‘Beperkt inzetbaar betekent niet onvolwaardig’ Facts & Figures Klessens en De Koning, dat zijn jullie. Wat doen jullie? In de hal van het bedrijf staat een rode sponsormotor te glimmen. De Ondernemer: “Alle soorten elektrotechnische installaties Racing Against Cancer. Erwin de Koning (41), Guido Klessens (59) en industriële automatisering in elke fase Hoe belangrijk is maatschappelijk Bedrijf: Elektro Klessens en De Koning BV van totstandkoming inclusief service en verantwoord ondernemen voor jullie? Functie: Algemeen Directeur, onderhoud, gericht op de industrie en “Je kunt je positie als ondernemer soms Financieel Directeur op utiliteitsbouw. Aan de industrie bieden gebruiken voor fondsenwerving, of om Aantal medewerkers: in totaal ongeveer 70 we ons grootste en breedste pakket aan. iets ten goede te veranderen. Als echt Trots: “We hebben de visie die wij acht Het voordeel voor een klant is dat ze bij familiebedrijf hebben we maatschappelijke jaar geleden hadden ­ om een totaalpakket één partij kunnen aankloppen die alles betrokkenheid altijd hoog in het vaandel te kunnen bieden voor industriële aankan. Ons klantenbestand is heel gehad. We zijn ook actief in het verenigings­ doeleinden ­ inmiddels gerealiseerd. regionaal georiënteerd.” leven en in organisaties die onze branche Mede dankzij de inzet van medewerkers aangaan. Samenwerking met de Atlant met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Groep was voor ons een heel natuurlijke keuze toen we onze concurrentiepositie wilden versterken.”
 15. 15. Erwin de Koning en Guido Klessens | de ondernemer | 15 Hoe helpt samenwerking met de Atlant Groep in een branche waar de concurrentie groot is? “De extra arbeidscapaciteit ­ zo’n tien Atlant­medewerkers zijn hier gedetacheerd ­ tegen een voordelig tarief. Die inzet heeft consequenties gehad voor onze prijzen. En we kunnen nu bij sommige opdracht­ gevers een pakket leveren dat voorheen onmogelijk was, omdat we door een gunstige constructie meer capaciteit in huis hebben. Dat resulteert in een hoger servicelevel, een uitbreiding van de diensten en meer diversiteit in producten.” Dat is geen geringe winst. Staan al jullie concullega’s nu te springen om dit ook in te zetten? “Ik denk dat sommige bedrijven nog bang zijn voor het onbekende. Hoe moet je dat aansturen, wat heb je allemaal nodig? Maar we zijn heel goed begeleid door de Atlant Groep; daardoor was de integratie hier al snel een feit en geaccepteerd gegeven. En veel ondernemers zijn heel erg gewend om uit te gaan van honderd procent inzetbaarheid. Beperkter inzetbaar betekent echter niet dat deze mensen niet volwaardig mee kunnen draaien.” Do’s & Don’t’s volgens Erwin de Koning Do’s Don’t’s Een honderd procent integratie in de Zonder gedegen voorbereiding en onderneming qua gebruik van faciliteiten instructie van eigen personeel beginnen en middelen bewerkstelligen met de integratie van de groep Heldere werkinstructies met visuele Verkeerde druk op de medewerkers ondersteuning (foto’s) leggen (leidt tot langdurige uitval en onherstelbare situaties) Reële targets in kwantiteit productie, Aansturing over meerdere schijven de ervaring leert dat de versnelling (leidt tot verwarring) vanzelf komt Uitdagingen creëren. Bijvoorbeeld: Werkzaamheden boven niveau aanbieden het toekennen van behapbare verantwoordelijkheden werkt stimulerend
 16. 16. Het Atlant Partnership is een initiatief van een aantal Brug van bedrijven, instellingen en overheden met maatschap- pelijke ambities in de regio Helmond. Deze onafhan- kelijke stichting wil haar steentje bijdragen om mensen mens naar werk die moeilijk aan werk komen [meer] kansen te bieden op een baan. Deel uitmaken van het Atlant Partnership biedt u zo- Stimuleren ● Motiveren ● Participeren wel maatschappelijke als zakelijke voordelen, zoals de mogelijkheid tot het bijwonen van netwerkbijeenkom- sten, naamsvermelding op de website, toegang tot een uniek virtueel werk-netwerk en nog veel meer. Kijk voor alle voordelen of informatie over deelname en activiteiten van het Atlant Partnership op www.atlantpartnership.nl. Wilt u graag meer informatie ontvangen of zich bij de social community aansluiten? Neem dan contact op met het secretariaat: [E] secretariaat@atlantpartnership.nl [T] 0492-582 410.
 17. 17. de suBsidiemeter | 17 De SubSIDIeMeTer beDIenT De onDerneMer MeT nuTTIGe TIPS. Deze uITGAVe: Premiekorting en subsidie voor arbeidsongeschikte werknemers Het in dienst Als Atlant Partnership spreken we liever Een werkgever heeft recht op de korting van mensen met een afstand tot de als hij een werknemer in dienst neemt die nemen of houden arbeidsmarkt dan van arbeidsongeschikt. een WIA­uitkering ontvangt. Hij kan ook van werknemers De verzekeringswereld werkt echter nog in aanmerking komen voor de korting als wel met de term ‘arbeidsongeschikt’, een hij een werknemer in dienst houdt die een die (gedeeltelijk) erfenis van de oude wetgeving. De nieuwe WIA­uitkering ontvangt. In dit geval mag arbeidsongeschikt zijn wetgeving (WIA) kijkt ­ heel belangrijk ­ hij de premiekorting echter maar één jaar naar wat mensen wél kunnen. Het woord toepassen. verklaard, brengt een arbeidsongeschikt heeft een negatieve aantal pluspunten met klank, maar zullen we voor de duidelijkheid De werkgever mag de premiekorting zich mee. niet hier handhaven, omdat onder andere verder ook toepassen als hij een verzekeraars dat vooralsnog doen. jonggehandicapte in dienst neemt. In dit alleen helpt een De heer H. van der Maat van Wesselman geval wordt de premiekorting verhoogd ondernemer zo mee Accountants en Belastingsadviseurs geeft met € 1.360,­. De premiekorting kan in to­ deze editie inzicht in enkele nuttige tips. taal dus maximaal € 3.402,­ per jaar zijn. om iemand met een afstand tot de Werkgevers kunnen namelijk voor werk­ Subsidie arbeidsmarkt weer nemersverzekeringen een premiekorting Wanneer een werkgever kosten moet krijgen, als zij een arbeidsongeschikte maken om een arbeidsongeschikte mee te laten tellen op werknemer in dienst nemen of houden werknemer in dienst te kunnen nemen de arbeidsmarkt, ook die valt onder de WIA. Daarnaast kunnen of houden, dan kan hij/zij in aanmerking zij subsidie krijgen voor de extra kosten komen voor een subsidie. Die subsidie is financieel kan het voor van een arbeidsplaats voor een arbeids­ gelijk aan de kosten van (her­)plaatsing de ondernemer voor- ongeschikte werknemer. van de arbeidsongeschikte werknemer. Dit geldt alleen wanneer deze meer delen hebben. Premiekorting bedragen dan de premiekorting waarop Een werkgever die een arbeidsongeschikte voor de werknemer recht bestaat. werknemer in dienst neemt, kan een korting krijgen op de door hem verschul­ Voorwaarde is verder dat de werkgever digde arbeidsongeschiktheids­ en werkloos­ de werknemer minimaal zes maanden heidspremies. De korting bedraagt maximaal in dienst neemt of houdt. Dit mogen ook € 2.042,­ per jaar en kan maximaal drie jaar opeenvolgende dienstverbanden zijn, worden toegepast. Verdient de werknemer die samen een periode van minimaal minder dan 50% van het wettelijke mini­ zes maanden beslaan. mumloon, dan bedraagt de premiekorting slechts € 454,­. De werkgever kan de Drs. J.H.P.A. van der Maat RA korting eenvoudig in mindering brengen op Wesselman Accountants Belastingadviseurs de door hem af te dragen premies. Een afzonderlijk verzoek is hiervoor niet nodig.
 18. 18. 18 | voors en tegens | Stelling Tof Thissen is voorzitter van Divosa, “Werken is topsport geworden. Mensen de landelijke vereniging van managers moeten honderd procent presteren, de van sociale diensten die werkzaam zijn beste zijn. Maar er bestaat ook nog zoiets op het gebied van werk, zorg en inkomen. als breedtesport. Alle mensen mogen Divosa is een kenniscentrum, netwerk­ meedoen. Bedrijven hebben teveel last organisatie en lobbypartij voor sociale van koudwatervrees. Zij maken risicoana­ diensten. Thissen pleit voor een meer lyses gebaseerd op angst. Mijn ervaring uitnodigende arbeidsmarkt. is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt juist de meest gemotiveerde werknemers van een bedrijf worden, als ‘De.werkgever.laat ze die kans maar krijgen.” “Overheden moeten niet uitgaan van het De.mogelijkheDen stelsel of het systeem, maar van de mogelijkheden bij de werkgever en van zien.en.De.werknemer wat de werknemer wil en kan. De werk­ gever laat de mogelijkheden en wensen zien en de werknemer vult die ­ eventueel vult.Die.in’ onder begeleiding ­ in. Met een persoons­ gebonden budget, de ultieme vorm van maatwerk, krijgen werknemers de moge­ lijkheid om aan de specifieke behoeften van een werkgever te voldoen.” “Mensen met een afstand tot de arbeids­ markt ontbreekt het meestal aan een netwerk. Daar moeten ondernemers reke­ ning mee houden. Een meer uitnodigend gebaar vanuit overheid maar vooral ook werkgevers biedt handelingsperspectief. Daar zal de ondernemer iets voor over moeten hebben, want hij heeft ze nodig, die grote groep potentiële werknemers.”
 19. 19. Stelling | voors en tegens | 19 Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt, daar zijn we het allemaal over eens. Maar wat ontbreekt er nog in de praktijk? Zijn we wel ver genoeg met het daadwerkelijk bieden van die kansen? En wiens verantwoordelijkheid is dat? Er valt nog een wereld te winnen, denken Thissen en De Vries. Zij geven hun visie op de stelling: Betere ingangen creëren in het reguliere bedrijfsleven is vooral de verantwoordelijkheid van de overheid “De overheid moet het voor werkgevers makkelijker maken. Die lopen tegen teveel bureaucratie aan en worden nauwelijks geprikkeld. De overheid is zelf de grootste werkgever die een positief signaal af moet geven. Minimaal vijf procent in de eigen gelederen aan de slag hebben. Dan kun je werkgevers een bepaalde norm verplichten, wat wel nodig is.” ‘De.overheiD.is “In Nederland kan iedereen meedoen met De.eerste.en.grootste de samenleving. Dan moet de overheid een cultuuromslag initiëren en faciliteren. Nu wordt er tegen gemeenten gezegd: werkgever.Die.zelf Hier heb je te weinig geld, ga maar goed beleid uitvoeren. Er moet een landelijke een.norm.moet.stellen’ adviesconsulent komen.” “Het voorstel uit het CDA­rapport De Vries om mensen 91 procent van het minimum­ Erik de Vries is fractievoorzitter van de loon te betalen, daar verzetten wij ons SP in Helmond. Hij maakt zich zorgen hevig tegen. Daarmee zeg je letterlijk dat over enkele punten uit het rapport iemand minder waard is. Welk signaal De Vries (CDA) dat onlangs verscheen. geef je dan als overheid? Met zo’n instel­ De SP pleit voor meer bescherming van ling zul je werkgevers nooit overtuigen van de werknemer en een actievere overheid. het nut en de meerwaarde.”
 20. 20. 20 | de vloer op | Yvonne Siau “Elke dag is hier anders.” Samen met twee collega’s ondersteunt Yvonne Siau ‘heel P&O’ van de Politie Zuidoost-Brabant. Ze heeft het dan ook haast altijd druk. “Officieel heet mijn functie ‘administratief medewerker politiële admini- stratie, secretariaat en beheer’. Maar dat is nogal een mondvol.”
 21. 21. Yvonne Siau | de vloer op | 21 ‘Ik heb hier mijn eigen toko opgebouwd’ Elke dag komt Yvonne Siau (36) om tot mijn zestigste kon blijven, maar ik week nog op gesprek geweest en ze een uur of negen binnen. Ze start haar moest op zoek naar iets nieuws. Alles wat vroegen al snel wanneer ik kon beginnen. computer op en logt in op de telefoon. ik kan, wil ik doen. Nadat verschillende Ik zei: Morgen! Het werd uiteindelijk ander­ “Tot een uur of twaalf ben ik wel zoet banen niet hadden gewerkt, raadde de halve week later.” met telefoontjes van sollicitanten en bedrijfsarts me aan even thuis te blijven medewerkers.” Tussen twaalf en één om dingen op een rijtje te zetten. Maar al Inmiddels werkt ze er nu twee jaar. “Ik heb hebben Yvonne en haar collega’s pauze na een week werd ik gebeld: we hebben hier mijn eigen toko opgebouwd. Iedereen (‘behalve als het te druk is, dan werken iets voor je!” heeft flexplekken hier. Er zijn maar twee we gewoon door’), waarna ze tot drie uur vaste werkplekken: die van de korpschef weer achter de telefoon kruipt. Tot vier uur Ik heb geen moment geaarzeld en meteen en die van Yvonne. En in februari komt die heeft ze tijd voor haar andere werkzaam­ opgebeld. ‘Zo, jij laat er geen gras over vaste aanstelling eraan.” heden en dan gaat Yvonne ervandoor, met groeien’, zeiden ze hier. Ik ben dezelfde de trein terug naar woonplaats Helmond. Veel later dan dat kan Yvonne het niet maken, zeker niet in de winter. “Door mijn oogziekte ben ik onder andere nachtblind. Dat betekent dat ik niet in het donker kan reizen. Ik heb een netvliesbeschadiging achter het oog. Bij een normaal mens corrigeert het verschil tussen veel en weinig licht meteen, bij mij duurt dat enige tijd. Ik mag hier flexibel werken en dat is voor mij ideaal. Ik kan later beginnen of eerder weg. In de zomer bouw ik extra uren op, waardoor ik in de winter wat reserve heb.” Vaste baan ‘Wanneer kun je “Ik werk sinds 2001 via de Atlant Groep, toen nog Helso. Ik werkte daar twee jaar op de receptie, tot er na de fusie geen plek meer was. Ik hoopte echt dat ik daar beginnen, vroegen ze. Morgen, zei ik!’
 22. 22. 22 DRO MEN WAAR M AK E N . . . De ontwikkeling van innovatieve diensten en producten. Dat is waar wij als Coresta Group steeds weer voor gaan: innovatieve producten en diensten die, zelfs in tijden van recessie, het u mogelijk maken uw vastgoeddromen te realiseren. Met kennis van strategie, logistiek, architectuur, finance, exploitatie, bouw en het bouwproces laten wij gebouwen optimaal voor u werken. Geprikkeld geraakt door de wens het onmogelijke mogelijk te maken? Aarzel niet en neem contact met ons op. Science park 5008, 5692 EA Son P.O. Box 1650, 5602 BR Eindhoven The Netherlands T +31 (0)40 235 22 77 F +31 (0)40 235 22 79 info@corestagroup.com www.corestagroup.com
 23. 23. meest maatschappelijke partner 2009 | 23 Meest De pijler people is waar Partners van het Atlant Partnership aan bijdragen. Maar we zijn ook benieuwd naar andere MVO­pijlers waaraan wordt gewerkt. Gaat uw organisatie net een stap verder op het gebied van MVO? Hebt u mensen Maatschappelijke in dienst met een afstand tot de arbeids­ markt? Of doet u juist iets totaal anders op MVO­gebied? Dan maakt u kans op de titel ‘Meest Maatschappelijke Partner 2009’! Als u meedoet maakt u kans op: Partner 2009! • Speciale (media)aandacht bij uw nominatie • Presentatie van uw organisatie of project bij de volgende deelnemersbijeenkomst • Als winnaar mag u gebruik maken van de titel ‘Meest Maatschappelijke Partner 2009’ • Eén jaar lang gratis deelname aan het Atlant Partnership (t.w.v. e 950,­) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) • Extra publiciteit gaat over de winnende combinatie van people, And the winner is… Een jury bestaande uit verschillende planet en profit. Ondernemers die hun bedrijfsvoering specialisten bepaalt wie de ‘Meest afstemmen op milieu, samenleving en maatschappij, Maatschappelijke Partner 2009’ is. Hoewel het over MVO in zijn algemeenheid lopen de komende jaren voorop in hun sectoren. gaat, ligt de nadruk op het people­aspect. Ook niet­Partners van het Atlant Partnership Het Atlant Partnership is MVO en wil dit dan ook kunnen meedoen. Voorwaarde is dat uw organisatie in de regio Helmond / Eindhoven graag bij organisaties stimuleren. Daarom reikt het is gevestigd. Op basis van de volgende criteria* wordt de winnaar bepaald: Atlant Partnership dit jaar de eerste award voor • In hoeverre is het project / werkwijze innovatief? ‘Meest Maatschappelijke Partner 2009’ uit. • Welke resultaten zijn door deze aanpak behaald? • In hoeverre is deze aanpak in uw bedrijfsvoering doorgevoerd? • Op welke gebieden (people, planet, profit) draagt deze werkwijze / project bij? Bent u trots op uw (maatschappelijke) succes? Deel dit met anderen! Geef uw organisatie op door een e­mail te sturen naar: secretariaat@atlantpartnership.nl. Vermeld in deze e­mail welk project uw organisatie heeft opgezet of welke werk­ wijze u hanteert. Er worden uiteindelijk drie organisaties genomineerd, waaruit een winnaar wordt gekozen. * Kijk voor de volledige voorwaarden en criteria op www.atlantpartnership.nl
 24. 24. 24 | het gesprek | Henk Hoeks en Mario Captein De drive van “Helmonders zijn heel gemotiveerd om Henk Hoeks en Mario Captein staan beiden iets van hun stad te maken. Van die aan het hoofd van ondernemingen die stevig dynamiek hier wil ik deel uitmaken”, in Helmondse bodem geworteld zijn. Hoeks: schetst Henk Hoeks (60), directeur van de Rabobank Helmond. “Het was destijds “Het lokale element is ontzettend belangrijk voor mij de reden om hier aan de slag te voor het imago van de rabobank”. Captein: gaan. De stad heeft stedelijke voorzieningen, “We willen graag zoveel mogelijk spelers uit maar de charme van een dorp. Alles hoort bij elkaar, het belang van netwerken is Helmond in het eerste elftal.” groot. Het Atlant Partnership geeft daar een goede impuls aan. Dat initiatief klopt een gesprek over het belang van lokale aan alle kanten.” binding en de maatschappelijke verantwoor- Mario Captein (37), algemeen directeur delijkheid van ondernemen in Helmond. van Helmond Sport: “De maatschappelijke rol van voetbalclubs is heel belangrijk. Bij Helmond Sport heeft een van de bestuursleden dat in zijn portefeuille. Ons probleem is dat het nog niet zo bekend is hoeveel we daar mee bezig zijn.” Vitaal onderdeel MC: “Ik werk nu acht jaar voor Helmond
 25. 25. Henk Hoeks en Mario Captein | het gesprek | 25 winnaarstypes Sport en we hebben sinds vijf, zes jaar van hen onderhoudt het sportpark, wat van financiën. Hij heeft nu een enorm ver­ contact met de Atlant Groep. Dat heeft heel specialistisch werk is. Ook een van antwoordelijke functie. Wat dat betreft is een enorme draai aan de materie gegeven. de vele vrijwilligers die via de Atlant Groep onze club de laatste jaren ook enorm ge­ We zijn in gesprek om twee belangrijke op de club actief zijn hebben we een baan professionaliseerd. Tien jaar geleden werd projecten te laten vallen onder de regie kunnen geven. Die stond binnen drie jaar dat werk nog door een vrijwillige penning­ van medewerkers van de Atlant Groep; voor veertig uur op de loonlijst en beheert meester gedaan. Hij is nu een topman bij de schoonmaak en beveiliging. Dat zijn het materiaal.” ons, die de financiële rapportages opstelt enorm belangrijke onderdelen van de club, die in het bestuur besproken worden.” > waar veel vrijwilligers aan meewerken.” HH: “We hebben facilitair nog steeds HH: “Ik ben ervan overtuigd dat over iemand in dienst. Die was ooit stratenmaker een aantal jaren een bredere mix aan en destijds al geruime tijd werkloos. arbeidskrachten op de werkvloer een Toen hij op basis van re­integratie hier op vanzelfsprekendheid is geworden. tijdelijke basis een paar jaar in dienst was, De werkloosheidscijfers van Helmond was er sprake van dat hij zou moeten zijn nog dubbel zo hoog als het landelijk vertrekken. Het personeel kwam in opstand: gemiddelde. We zullen op een andere Kees moest blijven! Binnen no time was hij manier moeten kijken en gaan werven.” een heel wezenlijk onderdeel en verbindende schakel binnen het bedrijf geworden.” Toegevoegde waarde MC: “Bij ons zijn er drie vaste krachten via MC: “Zo is dat ook bij onze financieel de Atlant Groep gedetacheerd. Dat is bijna manager. Hij was voorheen bouwvakker, de helft van het aantal banen dat er naast kreeg problemen met zijn voet en werd via spelers en trainers is, vrij veel dus. Een de Atlant Groep geschoold op het gebied
 26. 26. 26 | het gesprek | Henk Hoeks en Mario Captein Winnaars crisis. Op de arbeidsmarkt is het HH: “Dat is een schitterend voorbeeld spannend, we krijgen onvermijdelijk links van hoe goed dat kan werken. Iemand en rechts met ontslagrondes te maken. die wordt geschoold en dan zo enorm Als je uit dat oogpunt naar het aanbod kijkt meters maakt, zo doorgroeit. Wij hebben en dan weet dat er nog 1.500 mensen bij een hypotheekadviseur gehad die bijna de Atlant Groep rondlopen…” volledig blind was. Ik was ook geweldig onder de indruk van zijn drive. Zijn fysieke MC: “En de alternatieven zijn dungezaaid, beperking was zijn kracht achter die zeker voor een lokale organisatie.” enorme motivatie.” HH: “Het is een leuk verschijnsel, dat terwijl de wereld steeds transparanter MC: “In die zin zijn het winnaartypes wordt, de behoefte aan lokale binding geworden.” toeneemt. Voor de Rabobank is het essentieel. Dichtbij, betrokken en toon­ HH: “Mensen die moeilijk kansen krijgen, aangevend zijn kernwaarden. We hebben willen des te harder aan iedereen een tijdje een landelijk callcenter gehad, bewijzen dat ze het kunnen maken en maar dat hebben we hier nooit gebruikt. lef hebben.” Mensen moeten de regio kennen en zelfs de stem is belangrijk ­ het moet vertrouwd HH: “Ik ben eerlijk gezegd enorm klinken. Van alle vragen wordt 85 procent aangenaam verrast door jouw voorbeeld in het callcenter opgelost, dan is het van jullie financieel manager. Ik vind het lokale element dus ontzettend belangrijk, inspirerend. Zeker omdat hij door de ook voor ons imago.” Atlant Groep is omgeschoold naar een totaal andere beroepsgroep. Ik had ontmoeten nog niet eerder zodanig gekeken naar MC: “Voor ons geldt dat maar ten dele. de mogelijkheden. Kijk, door dat soort Hooguit voor de spelers, we willen heel ervaringen met elkaar te delen, wordt graag zoveel mogelijk spelers uit Helmond het steeds vanzelfsprekender om mensen in het eerste elftal. Het liefst uit onze eigen op te nemen in het reguliere werkproces.” jeugdafdeling. Op het moment zijn dat er vijf van de elf. Dat was tien jaar geleden MC: “Men denkt bij Atlant Groep­mede­ ondenkbaar.” werkers nog vaak dat daar veel begeleiding vanuit je bedrijf bij komt kijken. Maar HH: “Jullie binding met de omgeving is in feite is het gewoon goed inwerken. nu ook veel beter.” De mensen bij ons in dienst hebben nu geen begeleiding meer nodig. En als dat MC: “Dat komt ook door bijvoorbeeld wel het geval is, pakt de Atlant Groep dat zo’n samenwerking met jullie voor de uitstekend op.” jeugdafdeling. Daar zorgt de Rabobank voor de benodigde busjes en de Atlant HH: “Helmond gaat als groeistad een Groep voor de chauffeurs. vertraging tegemoet, door de financiële ’Door inspirerende ervaringen met elkaar te delen, wordt het steeds vanzelfsprekender om mensen met een beperking op te nemen in het reguliere werkproces’
 27. 27. Henk Hoeks en Mario Captein | het gesprek | 27 HH: “Dat is het belang van netwerken ook: ontmoeten. Nadenken over wat onder­ scheidend vermogen is. Het gaat niet om een stadion, het gaat om de mensen. Het zijn de mensen die het verschil maken en de organisatie vormen. Dat is de belangrijkste succesfactor.” beeldvorming MC: “Bij Helmond Sport is voor alle spelers contractueel vastgelegd dat ze 25 keer per jaar optreden bij maatschap­ pelijke activiteiten. Er zijn hier in de regio bijvoorbeeld 40 amateurclubs. Daar geven ze clinics, of ze gaan mee op voetbal­ kampen. En op basisscholen gaan sinds kort spelers met klassen praten over een bepaald thema, bijvoorbeeld pesten of integratie.” HH: “Dat vinden kinderen fantastisch. Voor acceptatie is de beeldvorming heel belangrijk. Beeldvorming is besluitvorming. Feitelijk zijn wij voortgekomen uit maat­ schappelijk verantwoord ondernemen. We zijn altijd bezig geweest en gebleven met aanpassen aan de behoeftes van individuen en de maatschappij. Het moet eerlijk en gemeend zijn, dat is vandaag de dag essentieel om mensen met je mee te krijgen.” MC: “Bij ons heeft het de laatste jaren pas een plek gekregen. Dat geldt voor de hele voetbalwereld. Nu besteedt de KNVB meer aandacht aan maatschappelijk ondernemen. Er is zelfs de Stichting ‘Meer dan Voetbal’ voor opgericht. Denk bijvoorbeeld aan de Johan Cruijff­courts. Bij het bouwen, faciliteren en onderhouden spelen wij weer een rol. Je houdt tegen­ woordig niets meer verborgen, ook financieel niet. Bijna alle eredivisieclubs zijn nu gezond, Helmond Sport is een van de drie eerstedivisieclubs die financieel gezond zijn.” HH: “Qua budget leveren jullie elk jaar een topprestatie. Dat is ook voor Helmond heel positief. Vanuit een kleinere situatie moet de stad zo veel mogelijk mee met de grote spelers. Er liggen nog heel veel kansen.”
 28. 28. Alles in één met het Meeùs Accent Pakket Met het Meeùs Accent Pakket bent u verzekerd van een goede dekking op elke afzon- derlijke particuliere verzeke- ring en voorkomt u mogelijke dubbele dekkingen. Op basis van uw persoonlijke situatie stellen wij het pakket voor u samen én zetten wij uw verzekeringen overzichtelijk op één polis. Wel zo gemakkelijk en niet te vergeten voordelig. Naast de scherpe premie op uw verzekeringen ontvangt VERZEKERINGEN u immers ook extra pakket- Ù wilt niet door korting bij het afsluiten van meerdere verzekeringen. schade en Heeft u nog geen pakket- schande wijzer polis? Surf snel naar www.meeus.com/ accentpakket worden? of bel voor een afspraak met één van onze adviseurs. Meeùs Helmond Hortsedijk 35-39A 5708 HA Helmond tel. (0492) 58 18 11 VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN, MAKELAARDIJ O.G. MET HET ACCENT OP Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. www.meeus.com
 29. 29. WERK MET MEERWAARDE Atlant Groep biedt werkgevers en werknemers nieuwe perspectieven De Atlant Groep, een van de initiatiefnemers van het Atlant Partnership, richt zich op de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. We zijn vooral actief aan de onderkant van deze markt en uitermate bekend met het enorme potentieel aan bijzondere arbeidskrachten, met name langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. De Atlant Groep traint, faciliteert en begeleidt hen en bouwt aan personele concepten in samenwerking met bedrijven, overheden en instellingen. Zo werkt de Atlant Groep ook nauw samen met Partners van het Atlant Partnership. Atlant Groep | Montgomeryplein 6 | Postbus 272 5700 AG Helmond [ T ] 0492 582 444 | info@atlantgroep.nl | www.atlantgroep.nl
 30. 30. 30 | het talent | Lotte van Beek ‘Ik heb veel te veel te bieden om niet onder de mensen te zijn’ Voor wie Lotte van Beek kent, is het geen “Als jonge meid al verrassing dat zij vier jaar geleden afstu­ vond ik het leuk om deerde aan de SPH (Sociaal Pedagogische met mensen bezig Hulpverlening) in Eindhoven. Lotte (27) is een harde werker, die weet wat ze wil. te zijn.” Vooral jonge En gek op kinderen. “Altijd al geweest. kinderen brengen veel Vroeger was ik de oppas voor zowat de hele straat. Tijdens mijn opleiding heb ik creativiteit in Lotte meerdere stages gelopen waarbij ik met naar boven. “Het is kinderen werkte. Vooral mijn stage in het heel bijzonder om ziekenhuis vond ik interessant. Het was heel bijzonder om kinderen die zwaar ziek een zwaar ziek kind, zijn, zich weer kind te laten voelen.” zich weer kind te laten Het ziekenhuis waar Lotte stage liep, voelen. Door alles wat was net zo enthousiast over Lotte als ik heb meegemaakt, zij over haar werk en ze boden haar een baan aan. “Maar ik had nog een jaar kan ik me goed opleiding te gaan en wilde dat papiertje op verplaatsen in hun zak hebben, dus ben ik niet voor die baan emoties. Zo kan ik gegaan.” Spijt heeft Lotte daar niet van, maar na de opleiding bleek het moeilijk van mijn zwakte mijn om een baan te vinden die bij haar past. kracht maken.” Op haar negende ontdekte Lotte’s moeder Droombaan dat Lotte soms ‘weg’ raakte. “Ik miste “Het is heel belangrijk voor me om onder stukjes in verhalen, was erg afwezig.” de mensen te zijn. Als ik dat niet ben, De artsen stelden de diagnose: epilepsie. isoleer ik te veel. Wat ik ook fijn vind aan Haar absences waren toen nog van korte werken, is dat je verhalen van andere duur, maar sinds haar zestiende lijdt Lotte mensen hoort, de dingen die hen vaker onder grand mals: periodes waarin bezighouden. Daardoor verdwijnt ze een paar minuten helemaal van de mijn ziekte meer naar de achtergrond. wereld raakt. “Na zo’n aanval duurt het Bovendien heb ik veel te veel te bieden 48 uur voor ik weer een beetje mezelf om niet onder de mensen te zijn.” ben. De eerste 24 uur kan ik alleen maar slapen en heb ik medicijnen nodig tegen “Mijn kracht is dat ik heel flexibel ben. de extreme zware hoofdpijn.” De afgelopen jaren heb ik voor architecten­
 31. 31. Lotte van Beek | het talent | 31 ‘Ik wil zoveel mogelijk Lotte zijn en niet mijn ziekte’ bureaus secretarieel werk gedaan. Ik ben enorm dankbaar voor de kansen en hulp In de open sollicitatiebrief die Lotte aan het Atlant Partnership stuurde, omschrijft ze die zij mij hebben geboden, maar helaas zichzelf als zelfstandig, nauwkeurig en flexibel. “Ik kan mijn vaardigheden inzetten om is daar binnenkort geen plek meer voor mensen met een beperking te begeleiden, counselinggesprekken te voeren en mensen mij. Mijn droombaan? Het liefst zieke te coachen die moeten leren leven met (grote) individuele tegenslagen. Dit laatste heb kinderen en hun ouders begeleiden. ik mij de afgelopen tien jaar zelf ‘eigen moeten maken’, waardoor ik naast de kennis en grondhouding ­ geleerd via mijn reguliere opleiding ­ ook ervaringsdeskundige ben. Door alles wat ik heb meegemaakt, ken Door deze combinatie heb ik op een passende plaats veel te bieden.” ik het hele scala aan emoties dat bij ziek zijn komt kijken. Maar ik sta open voor Wilt u naar aanleiding van dit artikel contact opnemen met Lotte van Beek? allerlei soorten werk, het belangrijkste is Stuurt u dan een mailtje naar lotte_van_beek@hotmail.com. dat ik aan de slag kan blijven. Ik wil zoveel mogelijk Lotte zijn en niet mijn ziekte.”
 32. 32. 32 | de deelnemers ABN AMRO J.H. de Wit en Zonen BV Adriaans Bouwgroep B.V. John Colen Financiële Dienstverlening A. Jansen bv Kartonnages van Wezel Albema­Robema KemmeKoolen Ariza Kimmenade Nederland BV Arte Korteweg Communicatie Artofil Kuijpers Installaties Helmond Arveco Lavans B.V. Atlant Groep manders totaal bv Bakx & Wagenaar bedrijfsartsen Meeùs Bavaria Merc@sh BV BDO CampsObers Accountants & Moeskops’ Bouwbedrijf BV Adviseurs Neways Electronics International N.V. Beiaard­ en Natuurmuseum Asten Novadic­Kentron Bergopwaarts@bow OSBO International B.V. Bouwbedrijf van den Heuvel Helmond b.v. Philips Bouwburo 3D Praasterink Bowie Recycling en Transport Raaymakers B.V. Carpet Sign B.V. Rabobank Helmond Combiwerk Regiopolitie Brabant Zuid­Oost Compricon Rivez Assurantiën en Risicobeheer BV Coopmans Lutters Bouw ROC Ter AA CZ Safe B.V. Dorel Netherlands Savant DPI SBB Laarbeek Driessen SMO Helmond e.o. Driessen Verf Schildersbedrijf Wilbers b.v. Du Pré groenprojecten Spring B.V. Dusol Vastgoedonderhoud Stam + de Koning Vastgoed en Bouw Elektro Klessens & de Koning B.V. Stichting Centrummanagement Helmond Elkerliek Ziekenhuis Stichting De Zorgboog Elko Investments BV Stichting ORO E­Quest Automatisering Stichting Trudo Estia Vastgoedontwikkeling Stichting Welzijn Helmond Fitland Tènce! uitzendbureau Flash Casino’s Helmond Van Bussel Groep GAC Business Solutions Van Lieshout Elektra b.v. Gemeente Asten Van Rijsingen Beheer BV Gemeente Deurne VB&T Groep Gemeente Gemert­Bakel VDL Groep Gemeente Helmond Verspaget Beheer en Vastgoed B.V. Gemeente Laarbeek Vescom Gemeente Someren Vitalis WoonZorg Groep Harotex Gordijnenatelier Vlisco Helmond Sport Volksbelang Hettema Bedrijfshuisvesting WerkConsult Beheer Hoffmann Groep Wesselman Huijbregts Groep Westvoort bv IGO­POST Woonpartners J.A. Raymakers & Co BV Younique Music Group Janssen­Fritsen
 33. 33. Gemeente Deurne & Harotex | nieuwe partners | 33 Het Atlant Partnership heeft inmiddels meer dan honderd deelnemers. We verwelkomen telkens nieuwe organisaties, bedrijven en overheden die onze doelstellingen onderschrijven en zich in willen zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Atlant Partnership verwelkomt twee nieuwe Partners: Gemeente Deurne en Harotex. De Gemeente Deurne voert de Wet Harotex is gespecialiseerd in het confec­ Gemeente Deurne Harotex Gordijnenatelier sociale werkvoorziening uit. Dat gebeurt tioneren van gordijnstoffen. Dat kunnen samen met de gemeenten Helmond, overgordijnen, vitrages, romanblinds Asten, Gemert­Bakel, Laarbeek en (optrekgordijnen) embrasses, kussentjes Someren binnen de gemeenschappelijke of bedspreien zijn. Opdrachtgevers zijn regeling. De Gemeente Deurne maakt voornamelijk woninginrichters en project­ bovendien gebruik van de re­integratie­ inrichters uit de regio. Een opdracht zou activiteiten van de Atlant Groep. bijvoorbeeld een gordijn voor de slaap­ kamer, maar even goed voor een heel Waarom sluit de gemeente Deurne zich hotel of ziekenhuis kunnen zijn. aan bij het Atlant Partnership? “Omdat wij deelnemer zijn van dit samen­ Waarom bent u deelnemer van het werkingsverband via de gemeenschappelijke Atlant Partnership geworden? regeling, behoort de Gemeente van nature “Wij zijn deelnemer geworden, omdat toe te treden tot het Atlant Partnership. de stichting kansen creëert voor een We vinden het belangrijk dat er een doelgroep waarvoor het niet altijd even samenwerking met het bedrijfsleven wordt gemakkelijk is om deel te nemen aan de gerealiseerd ­ in de breedste zin van arbeidsmarkt. Harotex heeft de ervaring het woord. Op die manier kan de (re)­ uit het verleden dat ook hier trouwe en integratie van zowel langdurig werklozen gemotiveerde mensen tussen zitten.” als mensen met een beperking in het reguliere bedrijfsleven worden bevorderd.” “Wij willen graag in de toekomst een bijdrage leveren aan het Atlant Partnership “Mede door de vertegenwoordiging van door mensen die om wat voor reden niet de Gemeente Deurne in het Atlant of niet meer actief zijn op de arbeids­ Partnership, proberen we maximale markt een kans te geven op een reguliere resultaten te bereiken met de re­integratie baan. Door middel van een goede interne van werkzoekenden en mensen met een begeleiding die mensen toch weer te uitkering. Vanuit dat oogpunt is Gemeente stimuleren, zodat ze ook weer meetellen Deurne eigenlijk ook een bedrijf.” in de maatschappij en daardoor weer een betere structuur in hun leven krijgen.”
 34. 34. 34 | interview | Lucille Werner ‘Ik weet hoeveel moeite het kost. Het perfecte beeld leeft’ De Lucille Werner Foundation is een initiatief van Lucille Werner zelf. Ze is Nederlands enige presentator met een zichtbare lichamelijke handicap. Lucille wil met haar stichting de beeldvorming veranderen en mensen met een beperking motiveren een sterkere positie voor zichzelf te creëren.
 35. 35. Lucille Werner | interview | 35 ‘De enige echte beperking is een negatief zelfbeeld’ “Toen ik tien jaar geleden begon met een groep. Met mijn programma’s zoals nog steeds energie om grote groepen presenteren, wilde ik vooral niet zeuren de Mis(s)verkiezing en Aan talent geen mensen te passeren. De verantwoorde­ maar doen. Dat is belangrijk voor een gebrek, ­ dat is gekoppeld aan de uitreiking lijkheid om dat te veranderen, ligt bij het volwaardige integratie. Maar toen ik van de CAP­awards ­ vergroot ik dat individu zelf. Als je werk wilt, kun je dat bekender werd, kreeg ik steeds meer helemaal uit. Net zolang tot het als te zot krijgen. Niemand geloofde dat ik bij de telefoontjes en brieven van mensen die voor woorden wordt ervaren dat meisjes televisie aan het werk zou komen, maar me kwalijk namen dat je op televisie niet met een handicap niet mee zouden kunnen als je volhoudt en blijft geloven in je kon zien dat ik anders loop. Dat begreep doen aan een reguliere missverkiezing. droom, dan kun je hem waarmaken.” ik wel. Nu zijn die drie stappen ­ die ik in Je moet bij beeldvorming beginnen, een Lingo zet terwijl ik in beeld ben ­ heel bewust. positiever beeld creëren. Bij de CAP­ “Je moet zelf stappen zetten. Die werk­ Het hoeft ook helemaal niet verborgen te awards staat CAP voor zowel handiCAP gever weet pas dat ie jou zoekt, als jij jezelf worden, het maakt niets uit namelijk.” als CAPaciteiten. Die twee gaan hand in presenteert. Je hebt met je handicap een hand. De eerste winnares ­ Monique ­ is stuk onzekerheid meegekregen. Oke, dat “Diversiteit hoort bij onze samenleving. een journaliste die haar armen mist. Het is is zo, maar daar kun je overheen komen. Onze maatschappij is niet bedoeld om ongelooflijk bijzonder hoe krachtig zij zich Het ligt echt bij jezelf. Als jij zelf stappen eenvormig te zijn, wat zou dat vreselijk manifesteert. Dat soort voorbeelden leiden maakt, kun je op elke plek die je wilt komen. saai worden. Ik hou erg van het gekleurde. tot volledige integratie en daar geloof ik in.” Als jij goed en diep naar jezelf hebt gekeken Vooroordelen zijn er om tegenaan te en weet wat je wel en niet kunt en wilt, schoppen en weg te nemen. Zoals we “De tv­programma’s zijn voor de Lucille dan kun je gaan voor die baan en is er hebben gedaan met de Mis(s)verkiezing. Werner Foundation een ideale manier niks meer wat je tegenhoudt.” We koppelden voor het eerst schoon­ om een groot publiek te bereiken. Ik ben heid aan het hebben van een handicap. in de basis een programmamaker. Maar “Ik geloof heel sterk dat iedereen iets kan. Mensen dachten: dat bestaat toch niet?! eens per jaar focus ik me helemaal op dit Een mooi voorbeeld is het meisje dat mij Mensen met een beperking kunnen toch ontzettend belangrijke onderwerp. Dat is mailde: ‘Jij hebt een mooi verhaal, maar ik niet sexy en mooi zijn. Anderen vonden ook erg leuk. En het werkt. We bereiken kan echt niks. Ik kan alleen in bed liggen weer dat de badpakkenronde eruit moest. een miljoenenpubliek met programma’s en niks werkt.’ Dat greep me. Na een tijdje Alsof het genanter is om in een bikini rond waar mensen met een fysieke beperking de contact mailde ik haar: ‘Je hebt nu al een te lopen als je maar één arm hebt in plaats hoofdrol in spelen, dat is nog nooit gebeurd.” tijdje mijn aandacht met je brieven en je van twee.” schrijft goed.’ Zij is nu correspondente Zelf werk maken van je baan voor een regionaal blad. Ook al lijkt het Het begint bij beeldvorming “Natuurlijk is er weerstand. En onzeker­ uitzichtloos, ik geloof niet dat het dat ooit is. “We denken allemaal in hokjes. Mensen heid. Ik weet hoeveel moeite het kost. De enige echte beperking is een negatief sluiten zich nu eenmaal graag aan bij Het perfecte beeld leeft. Het kost me soms zelfbeeld.”
 36. 36. 36 | frisse Blik | Arjen de Koning Een heldere visie en slimme oplossingen Arjen de Koning (39) is de In het onlangs verschenen rapport door moet de verantwoordelijkheid nemen en de algemeen directeur en oprichter de Commissie Bakker (‘Naar een toe­ risico’s niet bij de werkgever neerleggen.” komst die werkt’) is onderzocht welke van Paradigit. Zestien jaar geleden maatregelen nodig zijn om de arbeids­ “Mensen die uit zichzelf de motivatie begon hij met het verkopen van participatie in Nederland structureel te missen of zijn kwijtgeraakt om aan het computers vanuit zijn Eindhovense verhogen tot tachtig procent in 2016, werk te gaan zouden baat kunnen hebben studentenkamer. Tien jaar later zoals de kabinetsdoelstelling is. Door bij bijvoorbeeld een doorstroomhuis was hij de grootste computer­ onder andere vergrijzing en globalisering of maatschappelijke coaches. Help die producent van Nederland. “Je moet zal er de komende decennia meer werk mensen op pad. En maak processen het beter doen dan je concurrent, zijn voor minder mensen. Is Nederland logisch. Een en ander kan veel minder dan gaat het goed.” Het is een hier klaar voor? bureaucratisch en vooral doelgerichter uitspraak die de daadkrachtige worden georganiseerd.” ondernemer typeert. Geen poespas, “Je ziet dat bijvoorbeeld een ROC maar heldere uitgangspunten verschuift van jongeren scholen naar Mooie werkkring en lef hebben hem gebracht waar ook ouderen bijscholen. Het niveau “Als er op een werkplek een aanpassing moet omhoog. Ik kan honderd mensen nodig is om mensen met een beperking hij nu is: Aan het hoofd van zijn hebben die één bepaald ding kunnen, in te zetten, dan loont dat vaak de moeite. bedrijf, dat inmiddels 450 mensen maar ik heb er minder nodig die méér Ik heb gráág mensen met een beperking in dienst heeft. kunnen. Om dat te bereiken moet je op bijvoorbeeld onze helpdesk zitten. Mijn mensen iets laten willen, de ontwikkelings­ ervaring is dat de motivatie bij deze groep Voor DENK werpt Arjen de Koning behoefte bij mensen vrijmaken. Wij vragen vaak ontzettend groot is. Dat past in het een frisse blik op kansrijk onze sollicitanten dan ook niet hoe zij in creëren van een mooie werkkring. Maar ondernemen op een krappe een bepaalde functieomschrijving passen, ik zie mensen met een beperking niet arbeidsmarkt. maar: ‘Hoe ziet jouw droombaan eruit?’ als anders dan anderen. Het zijn gewoon Dat geldt ook voor mensen met afstand werknemers die optimaal hun kwaliteiten tot de arbeidsmarkt: Iedereen kan een moeten kunnen gebruiken.” functie hebben, zolang ze het zelf echt willen. Maak daar gebruik van, want je “Om de drempel te verlagen voor het hebt de krachten hard nodig.” aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk ik aan een “De oplossing van een tekort aan gekwali­ systeem dat gebruik maakt van slimme ficeerd personeel vind je in een goede matching. Een website waar mensen zelf combinatie van zakelijke effectiviteit en of met begeleiding hun profiel bij kunnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. houden en er automatisch matches Het klinkt hard, maar als het verschil tussen worden gemaakt met geschikte banen. thuiszitten en niks doen en werken financieel Daarbij komt dan meteen in beeld wat niet veel voorstelt, is dat geen motivatie voor bijscholing daar eventueel voor nodig voor mensen. Dus zullen uitkeringen is. Voor werkgevers een startsubsidie onvermijdelijk omlaag moeten en en een vangnet als het niet werkt. begeleid werken beter gesubsidieerd.” En er moet doorstroom zijn. Werkt het op de ene plek niet, dan misschien op “Het inzetten van medewerkers met een een andere. Een vangnet is niet bedoeld afstand tot de arbeidsmarkt kan alleen om in te liggen. Als die dynamiek wordt als je het ondernemers makkelijk maakt. gefaciliteerd, vergroot je de mobiliteit. Ik vind het als ondernemer júist mijn rol Zowel bij werkgevers als toekomstige om iets terug te geven, maar de overheid medewerkers.”
 37. 37. Arjen de Koning | frisse Blik | 37 ’Een aanpassing van de werkplek, loont de moeite. Je krijgt er vaak ontzettend gemotiveerde mensen mee binnen.’ Bij de entrée van het hoofdkantoor van Paradigit hangt in de lobby een lijst met ‘De Paradigit Manier’: tien kenmerkende geboden, waarin wordt verwoord wat van medewerkers wordt verwacht: 1 De klant is koning 2 Houd je aan je afspraken 3 Luister goed 4 Denk in oplossingen 5 Leer van elkaar 6 Wees flexibel 7 Denk en doe respectvol 8 Werk constant aan kwaliteit 9 Neem verantwoordelijkheid voor je acties 10 De kracht van een team Paradigit werd in 2008 voor het derde jaar uitgeroepen tot beste computerwinkel van Nederland door de Telegraaf / Elsevier Retail.

×