Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tutkimuksen esittely

More Related Content

Tutkimuksen esittely

 1. 1. Tutkimus: Ammatillinen toimijuus ja organisaation kehittämistoimien vaikuttavuus joustavia työuria suunniteltaessa MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 2. 2. Mistä on kyse • Tohtorin väitöskirjan tutkimusaihe Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa • Tutkimustyö osa Proagent-hanketta, jota vetää professori Anneli Eteläpelto. – Hankkeessa tutkitaan ammatillista toimijuutta ja kehitetään ammatillisen toimijuuden vahvistamisohjelmaa. MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 3. 3. Tutkimustehtävät • tunnistaa ja selvittää yksilön/organisaation ammatillista toimijuutta • kehittää teoriaa henkilön/organisaation ammatillisen toimijuuden merkityksestä työelämän kääntöpisteissä • kehittää ammatillisen toimijuuden tukemiseksi osallistavia menetelmiä ja toimintamalleja erityisesti työelämän kääntöpisteissä selviytymiseksi • selvittää organisaation interventioiden vaikuttavuutta ammatillisen toimijuuden kehittymiseen MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 4. 4. Toimijuuden viitekehys • Hitlin&Elder (2007), neljä toimijuuden osaa • eksistentiaalinen, pragmaattinen, identiteetti ja elämänkulun toimijuus • Anneli Eteläpellon esitys (2011) ”Mitä on toimijuus ja mihin sitä tarvitaan?” • Toimijuus liittyy kykyyn muodostaa ja tavoitella elämän suunnitelmia. • Se on toiminnan harjoittamista tulevaisuuden etäisten aikahorisonttien suuntaisesti. • Se on mahdollisten tulevien minuuksien motivointiin liittyviä nykyhetken ’agenttisia’ valintoja ja tekoja. • Päätökset siirtymissä ja käännekohdissa osoittavat, millä tavalla yksilöt ovat aktiivisia toimijoita muokatessaan elämäkertojaan monien rajoitteiden kentässä. • Toimijuus liittyy minäpystyvyyteen, suunnittelukompetenssiin, optimismiin, usean identiteetin ylläpitämiseen. • Se on yhteydessä parempaan terveyteen ikääntyessä. • Se on jatkuvuutta: pysyvät verkostot, asenteet, vuorovaikutus. MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 5. 5. Toimijuuden viitekehys • Yhteenveto: Ihmiset tekevät valintoja, joihin vaikuttavat mm. sosiaaliset, historialliset, taloudelliset jne. toimet, mutta myös henkilön persoonalliset kyvykkyydet, ideaalit ja onnistumiset. (Hitlin & Elder 2007, 181-185.) MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 6. 6. Ammatillinen toimijuus, oma aktiivisuus Proagent-hankkeen mukaan MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 7. 7. Ammatillinen toimijuus ja organisaation kehittämistoimien vaikuttavuus -joustavia työuria suunniteltaessa työelämän kääntöpisteissä 11/2012 Elämänkulun Tuloksena: Osallistavat toimijuus menetelmät ja toiminta- mallit ja niiden Vaikuttavuuden määrittelyä Murros/ Interventiot kääntöpiste Sosiokulttuuriset olosuhteet Fyysiset puitteet Tuloksena: Ammatillista Työkulttuuri toimijuutta Valtasuhteet Työntekijä/Työyhteisö Materiaaliset ehdot Murros/ • Vaikuttaa Puhetavat... kääntöpiste • Tekee valintoja • Ottaa kantaa • työhön/työntekoo n • ammatilliseen identiteettiin MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi tutkijanamaarit.blogspot.fi
 8. 8. Tutkimuksen eteneminen *Interventio-osioon *Haastattelu *Kyselyiden valinta (otanta) orientaatiotilaisuudet ja *Kysely *Interventiot kysely *Interventioiden *Vaikuttavuuden *Haastattelut arviointia ja kehittelyä arviointia *Ensimmäinen artikkeli *Toinen artikkeli *Kolmas artikkeli *Aikataulu: vuosi 2013 *Aikataulu: vuosi 2014- *Aikataulu: kesä/syksy talvi/kevät 2015 2015-vuosi 2016
 9. 9. Kohderyhmä • Pelastusalalla työskentelevät henkilöt valituista pelastuslaitoksista (esim. KUP, Kanta-Häme, Päijät- Häme, Pirkanmaa, K-S pela, Pohjois-Savo, Jokilaaksot, Kainuu) – Pelastuslaitokset valittu kartalta etelästä pohjoiseen päin mennessä eteen tulevista. Tarkasteltu myös, että mukana on erikokoisia pelastuslaitoksia (keskittyminen ehkä enemmän pienempiin) • Tarkempi ryhmä ”urapolkulaiset”/”urapolun” kynnyksellä olevat • Artikkeleissa voidaan verrata/käyttää tuotoksia Proagent-hankkeen kohderyhmästä. MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 10. 10. Alkukartoituskysely 2013 • Kartoittaa vaikutusmahdollisuuksia työssä ja työyhteisössä – Varsin kattava ja tarvinnee orientaatiokeskusteluja ja kannustusta vastaamaan – Haastattelut • Toimijuutta on, jos on vaikutusmahdollisuuksia… Vaikutusmahdollisuuksia on, jos on toimijuutta… MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 11. 11. Talven/kevään 2013 aikataulu • Tutkimusluvat tammikuun loppu – helmikuun puoliväli 2013 • Kyselyorientaatiotilaisuudet + kysely maaliskuu-huhtikuu 2013 • Haastattelut huhti-toukokuu 2013 • Aineiston käsittely, johtopäätökset, artikkeli kesäkuu-joulukuu 2013. MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi
 12. 12. http://tutkijanamaarit.blogspot.fi MNM13/http://tutkijanamaarit.blogspot.fi

×