Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sparraava neuvonta: Kokeilukortti

559 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sparraava neuvonta: Kokeilukortti

  1. 1. Kokeilukortti Katso myös nämä: www.rauli.cbs.dk/index.php/jba/ article/view/3548/3855Sparraava neuvonta www.designcouncil.org.uk/aetoolkit/ why-design/design-research/ ethnographic-researchKasvuhakuista, uutta ja innovatiivista liiketoimintaa syntyy eri tavoin ja uudenlaisissa www.cultureunbound.ep.liu.se/toimialarajat ylittävissä verkostoissa. Vihreän talouden yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat kaipaavat v1/a04/cu09v1a04.pdfkonseptien kehittämiseen uutta osaamista esimerkiksi teknologian saralta ja uudenlaista, www.udi.fi/kolumnit/sparraavaa neuvontaa. Nyt tarvitaan kannustavaa ilmapiiriä ja kasvuun rohkaisevaa innovaatioantropologian-lupausfasilitointia, apua ideoiden eteenpäin viemisessä ja verkottumisessa sekä rakenteita, jotka www.sitra.fi/julkaisu/2011/tukevat yhdessä tekemistä ja kokeiluja. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan aitoa ymmärrystä unohda-innovointiinnovatiivisten yritysten tarpeista. Miten alkaville tai kasvuhakuisille yrityksille suunnatutpalvelut saadaan vastaamaan yritysten tarpeisiin uusien vihreän talouden innovaatioidensynnyttämiseksi ja kestävän kasvun luomiseksi? Mitä ja millaista olisi sparraava neuvonta? Kokeilun yhteystiedot Pekka Tuominen, kulttuuriantropologiMiten kokeiltiin? puh. 050 337 6765, pekka.tuominen@helsinki.fiKokeilu rakentaa siltaa uusien, innovatiivisten yritysten ja yrittäjiksi aikovien sekä www.sitra.fi/hankkeet/kokeilujen-maaseutukehittämisohjelmien, -hankkeiden ja yrityskehitystoimintojen välillä. Se avaa alkavien jakasvuhakuisten yritysten aitoja tarpeita etnografisen lähestymistavan kautta. Tavoitteenaon luontevien yhteistyökielien kehittäminen eri toimijoiden välille ja kokonaisvaltaisenarvonluonnin hahmottaminen uusilla tavoilla. Kokeilussa kulttuuriantropologiperehtyy observoiden ja syvähaastatteluin innovatiivisten yrittäjien tarpeisiin kasvunvauhdittamiseksi. Toteuttajakumppanina Suomen Antropologinen Seura.

×