Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mikko Kosonen 23.9.2011: Maaseutu suomen menestyksen lähteenä

1,065 views

Published on

Mikko Kososen esitys Sitran Maaseutu Suomi-strategiassa -seminaarissa 23.9.2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mikko Kosonen 23.9.2011: Maaseutu suomen menestyksen lähteenä

 1. 1. Maaseutu Suomen menestyksenlähteenä23.9.2011 Maaseutu Suomi –strategiassa Mikko Kosonen
 2. 2. Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista…Edistyksellinen teollisuus- ja innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen ja mittava T&K panostus) Taloudellinen kasvu ja hyvinvointi =SUOMEN Edistyksellinen sosiaali- ja koulutuspolitiikka MENESTYSMALLI (sosiaalinen oikeudenmukaisuus)
 3. 3. …mutta maailma ympärillämme muuttuu nopeasti! Megatrendit Talouskriisi Globalisaation Väestön Ilmastonmuutos 2. vaihe ikääntyminen Suomen ”menestysmalli” on vakavasti uhattuna • Perinteinen teollinen elinkeinorakenteemme rapautuu nopeasti • Nopeasti vääristyvä huoltosuhde  Suuri systeemisen/rakenteellisen muutoksen tarve ja mahdollisuus © Sitra 2009
 4. 4. Teollisen ajan ajattelumalleista ja rakenteista kestävään palveluyhteiskuntaan  Suomen syvä lama  Globaali talouskriisi NL:n romahdusTalouskasvun ja hyvinvoinnin kehitys  2008 1980 Kestävä palvelu- yhteiskunta Teollinen hyvinvointiyhteiskunta ETEEN ALHAALTA Geopolitiikan aika Globalisaation aika 1.0 Globalisaation aika 2.0 1980 1990 2000 2010 © Sitra 2009
 5. 5. Innovaatioiden uudet lähteet Ihminen: Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys KESTÄVÄ HYVINVOINTI Talous: Ympäristö: Taloudellinen Ekologinen kestävyys kestävyys © Sitra 2009
 6. 6. Sitran tulokulmat ja toimintakentät Ihminen: Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys KESTÄVYYS Talous: Ympäristö:Taloudellinen Ekologinen kestävyys kestävyys Uudistamme Etsimme Vauhditamme ajattelua toiminta- liiketoimintaa malleja ETEEN IHMISKESKEISVYYS 26.9.2011 6 © Sitra 2009
 7. 7. Yksilöllinen kysyntä: Pyrkimys hyvään elämään Vastakaupungistuminen Liikkuvan elämä Kiihtyvän elämänrytmin haasteet Maaseutuun kohdistuu uutta kysyntää !Globaali kysyntä:Pyrkimys vihreään talouteenLuonnonvarojen kasvava kysyntä, ilmastomuutosOmavaraisuus ja huoltovarmuushaasteet
 8. 8. Maaseutu kehittämisen kohteesta kestävän hyvinvoinnin voimavaraksi MAASEUTUAJATTELUN UUDISTUMINEN Uudistamme Kysyntälähtöisyys & Tulevaisuussuuntautuneisuus ajattelua LUONNOSTA UUTTA VIHREÄN TALOUDEN HYVINVOINTI- LÄHIRATKAISUTEtsimme LIIKETOIMINTAA Etsimmetoimintamalleja Paikallisia toimintamallejaja vauhditamme Uudistuvasta yksilöllisestä liiketoimintaratkaisuja ja vauhditammeliiketoimintaa kysynnästä palveluksi globaaleihin haasteisiin liiketoimintaa Maaseutuympäristön Liiketoimintamallit tuotteistaminen ja palvelumuotoilu Palveluratkaisut Maisema ja hiljaisuus Ruoka, ravinteet, energia, logistiikka Green care 26.9.2011 8 © Sitra 2009
 9. 9. Sitra rakentaa huomisen menestyvää Suomea
 10. 10. KUPERKEIKKOJAMAASEUTUAJATTELUUN

×