Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maamerkit-barometri ja Trendianalyysi: Näkemyksiä maaseudun tulevaisuuskuvista, kysyntätarpeista ja kuluttajaodotuksista

1,036 views

Published on

Sitran Maamerkit-ohjelman Eeva Hellströmin esitys YTR:n verkostotapaamisessa Hämeenlinnassa 14.4.2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maamerkit-barometri ja Trendianalyysi: Näkemyksiä maaseudun tulevaisuuskuvista, kysyntätarpeista ja kuluttajaodotuksista

 1. 1. Maamerkit-barometri ja trendianalyysiNäkemyksiä maaseudun tulevaisuuskuvista, kysyntätarpeista jakuluttajaodotuksista14.4.2011 YTR:n verkostotapaaminen, Hämeenlinna Eeva Hellström
 2. 2. MAAseudun MERKITykset
 3. 3. Maaseutu hyvinvointiyhteiskunnassa Miten maaseudun asukkaat voivat? ”Työpaikat, tulotaso, palvelut, BKT …” Alueeseen liitetty tilastollinen Maaseutukatsaus: hyvinvointi ”Asuminen ja palvelut maaseudulla” © Sitra 2009
 4. 4. Maaseutu merkitysyhteiskunnassa Millainen merkitys maaseudulla on suomalaisten hyvässä elämässä?Trendianalyysi:”Maaseutu ja tulevaisuuden Asuin-edelläkävijäkuluttajat” paikasta riippumatonMaamerkit-barometri:”Maaseudun merkitykset ja mielikuvat koettuSuomessa” hyvinvointi 24.3.2010 4 © Sitra 2009
 5. 5. Sisältö1. Maaseutumielikuvat - Maaseutu mediassa - MikäMikä maaseutu? - Hyvä – huono maaseutu?2. Maaseudun muuttuvat merkitykset - Mun maaseutu – yksilölliset merkitykset - Maaseutu ja edelläkävijäkysyntä3. Polut tulevaisuuteen - Iso muutos - Maaseutu ja liiketoiminta - Mitä tehdä maaseudulle?4. Maamerkit – kuperkeikkaa maaseutuajatteluun - Mitä Maamerkit tekee, miten ja miksi? 14.4.2011 5 © Sitra 2009
 6. 6. Maaseutu mediassa 14.4.2011 6
 7. 7. Media-analyysin toteutus Etsityt sanat (eri taivutusmuodoissaan) 2 %2 % 1 % Helsingin ”Maaseutu” Sanomat ”Maalainen” Kaleva ”Haja-asutusalue” 9% Karjalainen * 9% Aamulehti ”Maaseutu” 13 % 64 % Vihreä Lanka Meidän Mökki Image Tarkastelujakso 2000-2009 (* Karjalainen 2007-2009) Yhteensä 784 artikkelia 14.4.2011 7Lähde: P. ja E. Alasuutari: 2011. Maaseudun merkitykset suomalaisessa julkisessa keskustelussa © Sitra 2009
 8. 8. Maaseudun merkitysulottuvuudet suomalaisessa julkisessa keskustelussa 1. Kaupungin vastakohta 2. Maa- ja metsätalousalue (Erilainen) (Elinkeino) TILA TILA LAATU 3. Maisema 4. Epämoderni (Luonto, kaunis maisema, rauha) (Kiireetön elämä, tiivis yhteisö) AIKA/ TILA KEHITYS 14.4.2011 8Lähde: P. ja E. Alasuutari: 2011. Maaseudun merkitykset suomalaisessa julkisessa keskustelussa © Sitra 2009
 9. 9. Median maaseutupuheen teemat Maatalous Maaseutupolitiikka ”Kehittämisen kohde”, ”Yrittäjyyden tukeminen”” Tasa-arvo ”Palvelujen saatavuus” ”Lähiruoka”, ”Pendelöinti”, Ympäristö ”Ympäristövaikutukset”, ”Bioenergia” ”Ikääntyvien terveyspalvelut”, Terveys ja hyvinvointi ”Rauha ja hiljaisuus” ”Alkuperäinen suomalaisuus”, ”Autioituminen” Taide ja kulttuuri ”Kulttuurin kohde, ei tuottaja” 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 14.4.2011 9Lähde: P. ja E. Alasuutari: 2011. Maaseudun merkitykset suomalaisessa julkisessa keskustelussa © Sitra 2009
 10. 10. Maaseutupoliittisen puheen esiintyminen maaseudusta puhuttaessa 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Maaseutumainintojen absoluuttinen määrä laskee. Esim. Helsingin Sanomissa: 20 % 2000: 1159 mainintaa (3,2 per päivä) 10 % 2009: 641 mainintaa (1,8 per päivä) 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 14.4.2011 10Lähde: P. ja E. Alasuutari: 2011. Maaseudun merkitykset suomalaisessa julkisessa keskustelussa © Sitra 2009
 11. 11. Sana ”kaupunki” esiintyy 30 kertaaMaaseutu Googlessa 5.2.2011 useammin sana ”maaseutu”• Maaseutu + EU 172.000 • Maaseutu + vetovoima 46.300• Maaseutu + tuki 136.000 • Maaseutu + kysyntä 45.600• Maaseutu + luonnonvarat 135.000 • Maaseutu + asuminen 43.100• Maaseutu + kehittäminen 118.000 • Maaseutu + kylä 40.600• Maaseutu + hyvinvointi 97.500 • Maaseutu + maisema 37.700• Maaseutu + oikeus 97.100 • Maaseutu + tarjonta 36.900• Maaseutu + vanhanaikainen 90.200 • Maaseutu + investointi 36.500• Maaseutu + vapaa-aika 85.200 • Maaseutu + kilpailukyky 35.200• Maaseutu + maatalous 81.300 • Maaseutu + yhteisö 34.800• Maaseutu + ohjelma 78.100 • Maaseutu + uudistaminen 33.900• Maaseutu + metsä 75.900 • Maaseutu + metsätalous 32.000• Maaseutu + toimeentulo 71.000 • Maaseutu + innovaatio 23.400• Maaseutu + tarvitsee 67.600 • Maaseutu + vihreä talous 18.100• Maaseutu + matkailu 61.800 • Maaseutu + nykyaikainen 17.700• Maaseutu + tasa-arvo 59.800 • Maaseutu + virkistys 13.000• Maaseutu + säilyttäminen 53.100 • Maaseutu + bioenergia 12.700• Maaseutu + hanke 52.500 • Maaseutu + hiljaisuus 12.600• Maaseutu + liiketoiminta 53.300 • Maaseutu + ekotehokkuus 9.460• Maaseutu + politiikka 48.200 • Maaseutu + luonnonläheisyys 4.260 • Maaseutu + biotalous 3.340 14.4.2011 11 © Sitra 2009
 12. 12. MikäMikämaaseutu? 14.4.2011 12
 13. 13. Maaseutu yhdyskuntarakenteessa 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 65 % Haja-asutusalueet 88 % 91 % 86 % 91 % Kylät 96 % 98 % Suomalaiset 98 % Yritykset 74 % Media Kirkonkylät ja taajamat 81 % 83 % 89 % Päättäjät Asiantuntijat 19 % Maaseutuasiantuntijat Pikkukaupungit 27 % puhuvat osittain eri 41 % 44 % maaseudusta kuin yritykset ja muut suomalaiset. 17 %Kaikki mikä ei ole tiivistä kaupunkialuetta 23 % Haja-asutusalueita ei aina 32 % mielletä maaseuduksi. 38 % 14.4.2011 13 © Sitra 2009
 14. 14. Maaseutu maisemana 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 89 % Suomalaiset 92 % Peltoaukeat 96 % 97 % Yritykset 78 % 78 % Media Metsäiset erämaat 78 % 80 % Päättäjät 62 % 67 % Saaristo Asiantuntijat 75 % 84 % 63 % 64 % Tunturit 76 % 77 % Suomalaisille maaseutu 37 % 43 % on ensisijaisesti maa- jaLuonnonympäristössä sijaitsevat lomakylät 58 % 74 % metsätalousaluetta 19 % 21 % Kaupunkien luonnonläheiset alueet 45 % 42 % 11 % 14 % Laskettelukeskukset 27 % 34 % 14.4.2011 14 © Sitra 2009
 15. 15. Hyvä – huono maaseutu ? 14.4.2011 15
 16. 16. Maaseutu = Kaupungin vastakohta Suomalaisten mielikuvat maaseudusta ja kaupungista 54,5 Kaupunki 4 Maaseutu Maaseutu = maisema3,5 32,5 21,5 Maaseutu = epämoderni 1 14.4.2011 16 © Sitra 2009
 17. 17. Mielikuvat maaseudusta ja kaupungista identiteetin mukaan Maaseutumielikuvan ja kaupunkimielikuvan vahvuuksien erotus4 Maaseutumaiset piirteet Suomalaiset3 Maalainen2 Sekä-että Kaupunkilainen10-1-2 Kaupunkimaiset piirteet-3 14.4.2011 17 © Sitra 2009
 18. 18. Minä ja maaseutu - Maaseudun yksilölliset merkitykset 14.4.2011 18
 19. 19. Maaseutu/kaupunki -identiteetti 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 22 19 Maalainen 28 31 46 38 Suomalaiset 33 Sekä-että 44 Media 19 18 Yritykset 39 Päättäjät 46 AsiantuntijatKaupunkilainen 27 46 33 1 Toimittajat ja päättäjät ovat muita kaupunkilaisempia 2 Asiantuntijat ovat muita maalaisempia Muu 1 Suomalaisissa 4 3 - Yli 45-vuotiaat maalaistuvat - 25-44-vuotiaiden sekaidentiteetti vahvistuu - Alle 24-vuotiaiden identiteetti kehittyy eri suuntiin 14.4.2011 19 © Sitra 2009
 20. 20. Mitä maaseutu merkitsee sinulle tänä päivänä? Maaseudun henkilökohtainen merkitys nyt n=kaikki vastaajat Maaseutu tuo elämääni tilaa ja rauhaa 57 Maaseutu tarjoaa minulle puhdasta 56 Merkitykset ja vastuullisesti tuotettua ruokaa Käyn maaseudulla latautumassa ja virkistäytymässä 55 Elämykset Kiinnittyminen Maaseutu on minulle tärkeä osa kulttuuriperintöäni 52 Maaseutu on minulle tärkeä elämysten lähde 46 Toimeentulo Maaseutu on minulle tärkeä harrastusympäristö 41 Erityisesti nuoret ja Maaseutu mahdollistaa minulle kiireetöntä elämää 39 nuoret aikuiset arvioivat maaseudun merkitysten Maaseutu on minulle tärkeä itseni toteuttamisen ympäristö 36 itselleen säilyvän tai monipuolistuvan Asun maaseudulla joko pääasiallisesti tai ajoittain 33 tulevaisuudessa. Minulla on maaseudulla sijaitseva vapaa-ajan asunto 33 Maaseudulla on minulle henkistä Suomalaiset, n=1620 27 merkitystä, vaikka en siellä juuri käykään Omistan kiinteistöjä maaseudulla 24 Media, n=48 Yritykset, n=227 Omistan maata tai metsää maaseudulla 24 Päättäjät, n=160 Teen työtäni osittain tai pääasiassa maaseudulla 15 Asiantuntijat, n=252 Maaseudulla ei ole mitään erityistä roolia elämässäni 11 Vastaajien oman 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Helmikuu 2011 arvion mukaan 10v % Maamerkit-barometri3075 PAH/tk/tgr kuluttua vain noin 7% Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy © Sitra 2009
 21. 21. Maaseutu jaedelläkävijäkysyntä 14.4.2011 21
 22. 22. Iso muutos! 14.4.2011 22
 23. 23. Miten arvioit maaseudun merkityksen kokoSuomelle muuttuvan tulevaisuudessa? Maaseudun tulevaisuuden merkitys n=kaikki vastaajat 42 Uskon, että maaseutu on lisääntyy nykyisestä tulevaisuudessa voimakkaasti autioitunut (Suomalaiset) 31 2011 31 % 30 pysyy ennallaan 2009 68 % 31 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 22 Maaseutuoptimismi vähenee nykyisestä vahvassa kasvussa! 32 Erityisesti päättäjät 2011, n=1620 6 ovat maaseutu- Ei osaa sanoa optimisteja, mutta 2009, n=1504 6 myös media. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Helmikuu 2011 % Maaseutubarometri3071 PAH/tk/sy Sitra © Sitra 2009
 24. 24. Mitkä seuraavista tulevaisuudenkuvista parhaitenvastaavat toivomustasi Suomen maaseudunmerkityksestä vuonna 2025? Toivomukset ikäluokittainEntä miten uskoisit asioiden olevan vuonna 2025? n=kaikki vastaajat Luomu- ja lähiruokaa on runsaasti saatavilla 64 Luomu- ja lähiruoka Maaseutu on kaikkien Tulevaisuustoiveet helposti saavutettavissa 57 Saavutettavuus kaikille eivät katso ikää Maaseudun tarjoamaa mahdollisuutta 56 luonnon kohtaamiseen arvostetaan Vihreä talous Maaseudulla on paljon uudenlaista vihreän talouden liiketoimintaa 50 Monipuolinen yritystoiminta 49 Monipuolinen yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla Monimuotoinen matkailu 46 kukoistaa maaseudulla Maaseutuympäristö Lähiratkaisut nähdään aitona 44 vetovoimatekijänä vaihtoehtona keskittämiselle Väljä tila on Suomen vetovoimatekijä 36 Asuminen Yhä useammat kaupunkilaiset ja etätyö asuvat maaseudulla osa-aikaisesti 33 Kaikki (n=1620) Yhä useampi tekee etätöitä maaseudulla 30 Maatalouden 15-24v (n=128) Maatalous on huomattavasti tehostuminen tehostunut entisestään 20 25-44v (n=347) Maaseudulla voivat asua vain ne, joilla on rahaa ja valtaa 6 Elitistyminen 45-64v (n=721) 65-79v (n=424) Maaseutu on voimakkaasti autioitunut 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Helmikuu 2011 Maamerkit-barometri %3071 PAH/tk/sy Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy © Sitra 2009
 25. 25. Mitä maaseutu merkitsee sinulle tänä päivänä?Todennäköisesti 10 vuoden kuluttua? Maaseudun henkilökohtaiset merkitykset Kaikki vastaajat, n=1620 Maaseutu tuo elämääni tilaa ja rauhaa 57 43 Maaseutu tarjoaa minulle puhdasta 56 ja vastuullisesti tuotettua ruokaa 43Käyn maaseudulla latautumassa ja virkistäytymässä 55 44 Maaseutu on minulle tärkeä osa kulttuuriperintöäni 52 37 Maaseutu on minulle tärkeä elämysten lähde 46 33 Maaseutu on minulle tärkeä harrastusympäristö 41 31 Maaseutu mahdollistaa minulle kiireetöntä elämää 39 32 Maaseutu on minulle tärkeä 36 itseni toteuttamisen ympäristö 29 Asun maaseudulla joko pääasiallisesti tai ajoittain 33 35Minulla on maaseudulla sijaitseva vapaa-ajan asunto 33 34 Maaseudulla on minulle henkistä 27 merkitystä, vaikka en siellä juuri käykään 14 Omistan maata tai metsää maaseudulla 24 26 Omistan kiinteistöjä maaseudulla 24 23 Nyt Teen työtäni osittain tai pääasiassa maaseudulla 15 14 10v kuluttuaMaaseudulla ei ole mitään erityistä roolia elämässäni 11 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Helmikuu 2011 % Maaseutubarometri3071 PAH/tk/sy Sitra © Sitra 2009
 26. 26. Mitä maaseutu merkitsee sinulle tänä päivänä?Todennäköisesti 10 vuoden kuluttua? Maaseudun henkilökohtaisten merkitysten muutos n= kaikki Todennäköisesti Tänä päivänä 10 vuoden kuluttuaMerkitykset Käyn maaseudulla latautumassa ja virkistäytymässä Maaseutu tuo elämääni tilaa ja rauhaa Maaseutu mahdollistaa minulle kiireetöntä elämää 15-24v 25-44v Maaseutu on minulle tärkeä itseni toteuttamisen ympäristö 45-64v 65-v Maaseutu on minulle tärkeä harrastusympäristö Maaseutu on minulle tärkeä elämysten lähde Elämykset 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 14.4.2011 26 © Sitra 2009
 27. 27. Mitä maaseutu merkitsee sinulle tänä päivänä?Todennäköisesti 10 vuoden kuluttua? Maaseudun henkilökohtaisten merkitysten muutos n= kaikki Todennäköisesti Tänä päivänä 10 vuoden kuluttuaToimeentulo 15-24v Teen työtäni osittain tai pääasiassa maaseudulla 25-44v 45-64v Omistan maata tai metsää 65-v maaseudulla Omistan kiinteistöjä maaseudulla Asun maaseudulla joko pääasiallisesti tai ajoittain Minulla on maaseudulla sijaitseva vapaa-ajan asunto Vapaa-aika 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 14.4.2011 27 © Sitra 2009
 28. 28. Maaseutu jaliiketoiminta 14.4.2011 28
 29. 29. Maaseutupolitiikka:Mitä tehdä maaseudulle?
 30. 30. Eri puolueiden kannattajien toiveet Vihreä nuoli: puolueen kannattajat pitävät tärkeämpänä maaseudun tulevaisuudelle kuin suomalaiset keskimäärin Punainen nuoli: puolueen kannattajat pitävät vähemmän tärkeänä kuin suomalaiset Suomalaisten toiveet keskimäärin tärkeysjärjestyksessä Luomu- ja lähiruokaPerus- Saavutettavuus kaikille Vihreätsuomalaiset Vihreä talous Monipuolinen Vasemmisto SDP yritystoiminta Maaseutu- Kokoomus ympäristö vetovoimatekijänä Keskusta Osa-aika-asuminen ja etätyö 14.4.2011 30 © Sitra 2009
 31. 31. *) Keskiarvo 3:sta keskeisimmästä dokumentista: kokonaisohjelma (2009),Sisään- vs. ulospäin selonteko (2010), periaatepäätös (2011) **) Vihr, Kok, PS, KDkääntynyt politiikka? Ilmaisun esiintyminen sivua kohden (eri muodot ja lähi-ilmaisut huomioiden) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (EU- pohjainen) Rahoitus, tuki, avustus, turvaaminen, säilyttäminen, oikeus, tasa-arvo Kansallinen Kysyntä, kuluttaja, markkina, maaseutupolitiikka *) kilpailu, kansainvälinen, globaali, tulevaisuus Puolueiden maaseutuohjelmat **) Huom! Laskenta ei perustu tieteelliseen analyysiin, joten se on vain suuntaa-antava. 14.4.2011 31 © Sitra 2009
 32. 32. Tiedustelu: Signaalikartta (Pöyry 11/2010)Toiminta maaseudulla, sosiaaliset asiatja biomassan tuotanto kytkeytyvätmaaseutupuheessa vahvasti toisiinsaInnovaatiot, kysyntä ja markkinat eivätkytkeydy ”maaseutupuheeseen” 14.4.2011 32 © Sitra 2009
 33. 33. *) Keskiarvo 3:sta keskeisimmästä Maaseutupolitiikan avainsanoja dokumentista: kokonaisohjelma (2009), selonteko (2010), periaatepäätös (2011) Ilmaisun esiintyminen sivua kohden (eri muodot ja lähi-ilmaisut huomioiden) **) Vihr, Kok, PS, KD 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Manner-Suomen Palvelut maaseudun Yritystoimintakehittämisohjelma (EU-pohjainen) Matkailu Saavutettavuus Kansallinen (5) (5) Maa- ja metsätalousmaaseutupolitiikka 2 Suomalaisten toiveet: 1. Luomu- ja lähiruoka Asuminen *) 4 Vihreä talous 2. Saavutettavuus kaikille 3. Luonnon kohtaaminen, tila, 3 Merkitystalous rauha, latautuminen Vihreä talous (pl. maa- (1) 4. Vihreä talous 5. Monipuolinen yritystoiminta ja metsätalous) Virkistys (tila, rauha Puolueiden ym.)maaseutuohjelmat **) Huom! Laskenta ei perustu tieteelliseen analyysiin, joten se on vain suuntaa-antava. 14.4.2011 33 © Sitra 2009
 34. 34. KYSYNTÄ - Maaseutupolitiikan retoriikasta puuttuva sana Tarve: yhteiskunta turvaa maaseudun elinvoimaisuuden Tarjonta: maaseutu voi tarjota yhteiskunnalle hyödyllisiä tuotteita ja palveluja Kysyntä: Mitä suomalaiset maaseudusta haluavat? Miten maaseutu vastaa kysyntään? 14.4.2011 34 © Sitra 2009
 35. 35. Politiikka – mitä se on?• Edunvalvontaa ja köydenvetoa?• Yhteisten asioiden hoitamista ja intressien yhteensovittamista ?Maaseutupolitiikka– mitä se on?• Yksi kaikkien puolesta - ”maaseutu kaikkien puolesta”• Kaikki yhden puolesta - ”kaikki maaseudun puolesta” 14.4.2011 35 © Sitra 2009
 36. 36. Maaseutuajatteluun näkökulman laajennus ! Kansallinen Kansainvälinen Maaseutu tarvitsijana mahdollistaminen mahdollistaminen (EU) Esim. maaseutuelinkeinot väestö, toimeentulo, saavutettavuus, palvelut 14.4.2011 36 © Sitra 2009
 37. 37. Maaseutuajatteluun näkökulman laajennus !Kysyntä yksilöllisille Maaseutu Kysyntä globaaleille ratkaisuille mahdollistajana ratkaisuille Esim. Esim.Luomu- ja lähiruoka Vihreän talouden Tila ja rauha Esim. toimintamallit maaseutuelinkeinot väestö, toimeentulo saavutettavuus, palvelut 14.4.2011 37 © Sitra 2009
 38. 38. OECD: Suomi on ollut yksi maaseutupolitiikan edelläkävijöistä… Suppea maaseutupolitiikka: Leader-ryhmät =SUOMEN Laaja maaseutupolitiikka: MENESTYSMALLI Sektoripolitiikkojen yhteensovittaminen Puitteet pitkän aikavälin toiminnalleKysyntälähtöinen ja mahdollistava maaseutuajattelu 14.4.2011 38
 39. 39. Maamerkit–ohjelma:Kuperkeikkoja maaseutuajatteluun 14.4.2011 39
 40. 40. Sitra rakentaa huomisenMaamerkit-ohjelma ja menestyvää SuomeaSitran tavoitteet 1. Sitra uudistaa ajattelua hyvästä elämästä 2. Sitra etsii yhteiskuntaaMaamerkit vahvistaa uudistavia toimintamalleja,maaseudun roolia joissa lähtökohtana on ihminensuomalaisten Maaseudun 3. Sitra vauhdittaaelinvoiman lähteenä ja kehittäminen liiketoimintaa, joka tähtää kestävään hyvinvointiinkestävien ratkaisujen (Muut toimijat)mahdollistajana. Strategiset integroivat prosessit Maaseutu Vihreän merkitys- talouden yhteis- lähiratkaisut kunnassa 14.4.2011 40 © Sitra 2009
 41. 41. Maamerkit – Fokusalueet: Keinovalikoima: Selvitykset STRATEGISET INTEGROIVAT PROSESSIT Tiedustelu ja strategiaprosessit Strategiatyö, maankäyttö, verkostot, innovaatioprosessit Pilotit ja kokeilut Viestintä ja verkostotyö Liiketoiminnan kehittäminen MAASEUTU MERKITYS- VIHREÄN TALOUDEN YHTEISKUNNASSA LÄHIRATKAISUT Pääomasijoitus PaikallisiaMaaseutuun kohdistuvasta kysynnästä palveluksi liiketoimintaratkaisuja Toimintatapa: globaaleihin haasteisiin Riippumattomuus Maaseudun merkitykset ja mielikuvat –selvitykset Lähiruoan liiketoimintamallit Kansallinen relevanssi Viestintä ja jalkauttaminen Lähienergian palveluratkaisut Oppiva ohjelma, fokusointi Maaseutuympäristön Lähimatkailu tuotteistaminen Biotalouden lähiratkaisut Hankkeiden yhteiskehittely Verkottuminen 14.4.2011 41 © Sitra 2009
 42. 42. Ohjelmatiimi Ohjausryhmä• Eeva Hellström, johtaja • Tarja Cronberg, pj• Karoliina Auvinen, • Janne Antikainen, TEM ekotehokkuus • Sirkka Heinonen, TTK• Jyri Arponen, liiketoiminta • Kati Hienonen, Perhosvaikutus Oy• Päivi Hirvola, verkostot • Sirpa Karjalainen, MMM• Eero Kokkonen, biotalous • Juha Kuisma, VNK• Lea Konttinen, hyvinvointi • Osmo Rauhala, kuvatait, viljelijä• Liisa Lehikoinen, assistentti • Alf Rehn, Turun kauppakorkeakoulu• Hanna-Leena Ottelin, • Jyri Seppälä, SYKE viestintä • Teppo Turkki, Sitra• Kirsi Pönni, assistentti • Hilkka Vihinen, MTT• Lari Rajantie, pääomasijoitus 14.4.20 4242 24.3.2010 11
 43. 43. Maamerkit sosiaalisessa mediassa 14.4.2011 43 © Sitra 2009
 44. 44. Luonnonvarat vihreässä taloudessa Maamerkit: UTELIAISUUTTA JA USKALLUSTA ! 44www.sitra.fi/maamerkit

×