Hybridiprojektin sähköliitäntä osa ”Hybridienergian avaimet  käteen -palvelukonseptin   pilotointi” projektia Feodor G...
SISÄLTÖ•  Selvityksen tavoite•  Sähkön myynti•  Laitesertifiointi•  Liittyminen sähköverkkoon•  Tekniset vaatimukset•...
SELVITYKSEN TAVOITESelvitys on tehty osana ”Hybridienergian avaimet käteen-palvelukonseptin pilotointi” projektia elo-joul...
ENERGIAN MYYNTI            3                4 Tuotantolaitos 1       Sähkön myyntiyhtiö ...
ENERGIAN MYYNTI• Sähkön kuluttajan käyttämä sähkö mitataan sähkömittarilla, samoin tuotettu sähkö• Tietyn sähköyhtiön kul...
LAITESERTIFIOINTIVerkonhaltija, viranomaiset sekä mm. vakuutusyhtiötedellyttävät, että laitteet ovat sertifioituja, eli va...
LIITTYMINEN SÄHKÖVERKKOON• Sähköverkonhaltijalla on toiminta-alueellaan velvollisuus liittää verkkoon sähkön kuluttajat t...
LIITTYMINEN SÄHKÖVERKKOON• Pienimuotoisen sähköntuotannon teho on korkeintaan 2 MVA• Verkkoyhtiö ja asiakas voivat sopia, ...
TEKNISET VAATIMUKSET• EMVI hyväksyy monimittaroinnin, eli omaan käyttöön tuotettu sähkö mitataan yhdellä mittarilla ja ve...
OMATUOTANTO                        •  Oman tuotannon kulutus                   ...
VERKKOMAKSUT•  Alueverkonhaltijalla on monopoli verkon rakentamiseen alueellaan, eli “oman  verkon rakentamisen” mahdol...
VERKKOMAKSUT•  Siirtohintojen tulee olla kohtuullisia. EMV valvoo hintojen kohtuullisuutta rajaamalla  yhtiöiden sallit...
SÄHKÖISEN LIITÄNNÄN  VAIHTOEHDOT 1/3                        MTVM     Voimalan asennusteho alle...
SÄHKÖISEN LIITÄNNÄN        VAIHTOEHDOT 2/3                                  20 kV...
SÄHKÖISEN LIITÄNNÄN        ”Puisto”     VAIHTOEHDOT 3/3                            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Feodor Gurvits 15.12.2011: Hybridiprojektin sähköliitäntä

577 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Feodor Gurvits 15.12.2011: Hybridiprojektin sähköliitäntä

 1. 1. Hybridiprojektin sähköliitäntä osa ”Hybridienergian avaimet käteen -palvelukonseptin pilotointi” projektia Feodor Gurvits, 15.12.2011
 2. 2. SISÄLTÖ• Selvityksen tavoite• Sähkön myynti• Laitesertifiointi• Liittyminen sähköverkkoon• Tekniset vaatimukset• Omatuotanto• Verkkomaksut• Sähköisen liitännän vaihtoehdot
 3. 3. SELVITYKSEN TAVOITESelvitys on tehty osana ”Hybridienergian avaimet käteen-palvelukonseptin pilotointi” projektia elo-joulukuussa 2011Tavoitteena on selvittää hybridienegiahankkeen liitäntäänvaikuttavat, lait, säännöt, määräykset sekä käytännötKokonaistilannetta ei pysty kattamaan täydellisesti koskaennakkotapauksia on käsittelyssä, kaupalliset sekä julkisettoimijat muuttavat toimitapojaan ja käytännöt vaihtelevat eritoimijoilla ja paikkakunnillaSelvitys keskittyy “tuulivoimala jonka sähkötuotannosta osakäytetään omana sähkönä, osa lämmön tuottamiseen ja loputmyydään yleisverkkoon” esimerkin tarkasteluun
 4. 4. ENERGIAN MYYNTI 3 4 Tuotantolaitos 1 Sähkön myyntiyhtiö Kulutuspiste 2 1 2Sähköverkkoyhtiö 1 Kantaverkko Sähköverkkoyhtiö 2Sähkön siirto Sähkön myynti 1 Sähkönsiirtosopimus 1 3 Sähkönostosopimus 2 Sähkönsiirtosopimus 2 4 Sähkönmyyntisopimus
 5. 5. ENERGIAN MYYNTI• Sähkön kuluttajan käyttämä sähkö mitataan sähkömittarilla, samoin tuotettu sähkö• Tietyn sähköyhtiön kulutuksen ja tuotannon välinen ero tasataan tasesähköjärjestelmän avulla• Jokaisella sähkömarkkinoiden osapuolella ja verkonhaltijalla on oltava yksi avoin toimittaja, joka tasapainottaa ko. toimijoiden sähkötaseen• Tasevastaava vastaa siitä, että sähkökaupan osapuolen tuotanto ja hankinta kattavat tämän kulutukset ja sähkön toimitukset kunkin tunnin aikana• Sähkön hinta koostuu energian hinnasta, siirtohinnasta ja verosta• Energian hinta määräytyy markkinatilanteen mukaan ja se määritetään myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa• Sähkön siirtohinnan määrää jakeluyhtiö
 6. 6. LAITESERTIFIOINTIVerkonhaltija, viranomaiset sekä mm. vakuutusyhtiötedellyttävät, että laitteet ovat sertifioituja, eli vastaavatvoimassaolevia standardejaTuulivoimaloihin standardit on määritelty IEC 64000-xxalaisuudessa, sertifiointeja tekevät mm. GL, DnV, sekä muutalan toimijatSuunnittelusertifikaatti todistaa ainoastaan sen, ettäsuunnittelu on tehty standardien mukaisesti, varsinainensertifiointi todentaa asennetun voimalan ja sen suunnitelmankeskinäisen vastaavuuden, prosessi kestää minimissään parivuottaUusimmat voimalat ovat valmistajien sertifioitavana, eli eivätvälttämättä saa lupaa Suomen toimijoilta
 7. 7. LIITTYMINEN SÄHKÖVERKKOON• Sähköverkonhaltijalla on toiminta-alueellaan velvollisuus liittää verkkoon sähkön kuluttajat tai tuottajat ”kohtuullista korvausta vastaan” (Sähkömarkkinalaki 9§)• ”Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten tulee olla tasapuolisia sekä syrjimättömiä ja niissä on otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja tehokkuuden vaatimat ehdot”• Käytännössä liittymän rakennuskustannus voidaan laskea perustuen EMV:n asettamiin verkkokomponenttien standardihintoihin• Sähkömarkkinalaissa on erikseen säädetty: ”pienimuotoisen sähköntuotannon sähköverkkoon liittämisestä veloitettavaan maksuun ei saa sisällyttää sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia”
 8. 8. LIITTYMINEN SÄHKÖVERKKOON• Pienimuotoisen sähköntuotannon teho on korkeintaan 2 MVA• Verkkoyhtiö ja asiakas voivat sopia, että asiakas rakentaa tarvittavan liittymisjohdon. Tällöin kuitenkin tuotantotukeen oikeuttava tuotanto siltä osin kuin tuotettu sähkö siirretään jakeluverkkoon määräytyy vasta jakeluyhtiön mittauspisteessä. Mittauspiste voidaan asentaa tässä tilanteessa vasta liittymisjohdon päähän, jolloin liittymisjohdon osalla tapahtuvat häviöt eivät oikeuta tuotantotukeen.• Liittymisjohdolla tarkoitetaan sähkömarkkinalain mukaan ”yhtä liittyjää varten rakennettua sähköjohtoa, jolla liittyjä liitetään sähköverkkoon”. Mikäli kaksi erillistä tuotantolaitosta liittyy verkkoon saman johdon kautta, on kyseenalaista, kuuluuko liityntämaksun kattaa tämän yhteisen liittymisjohdon kustannukset erityisesti siinä tapauksessa, että laitokset ovat alle 2 MVA.
 9. 9. TEKNISET VAATIMUKSET• EMVI hyväksyy monimittaroinnin, eli omaan käyttöön tuotettu sähkö mitataan yhdellä mittarilla ja verkkoon myyty toisella, tämä pitää kuitenkin toteuttaa tekniset vaatimukset täyttäen ja EMVI:n todentajan hyväksymällä tavalla• Voimalaitoksen tulee täyttää kansallisen verkon järjestelmäteknilliset vaatimukset (tuulivoimaloille VJV, 1-2 sekä 5-6, samoin Nordelin erityisvaatimukset tuulivoimalle). Myös alueverkko voi asettaa lisävaatimuksia...• Vaatimukset liittyy ennen kaikkea ohjaustoimintoihin, jännitteen sekä taajuuden muutoksiin, jännitedippien sietoon, loistehon hallintaan, sähkönlaatuun sekä tuotantomäärän hallintaan• Tällä hetkellä (2011 loppuvuosi) Fingrid ei ole vielä antanut hyväksyntää useiden valmistajien voimaloiden liittämiselle• Rahoittajat eivät puolestaan hyväksy voimaloita joilla ei ole osoittaa täyttä hyväksyntää
 10. 10. OMATUOTANTO • Oman tuotannon kulutus saadaan vähentämällä tuotetusta sähköstä Kulutuspiste tuotantolaitoksen omakäyttösähkö ja verkkoon syötetty sähkö Oman tuotannon kulutus (EMV Seurantaohje) Tuotantolaitos • Laitoksen omakäyttösähkö ei ole tukikelpoista, joten se tulee pystyäVerkosta otto Verkkoon anto erottamaan mittauksin erilaisissa käyttötilanteissa Sähköverkkoyhtiö • Sähköenergian verkkoon toimittamiseksi tarvittavien muuntajien ja muiden vastaavien laitteiden energiahäviöt luetaan omakäyttöön (KTM 309/2003)
 11. 11. VERKKOMAKSUT• Alueverkonhaltijalla on monopoli verkon rakentamiseen alueellaan, eli “oman verkon rakentamisen” mahdollisuutta ei ole• Verkkojen rakntamisen, kunnossapidon sekä hallinnoinnin kustannukset jaetaan käyttäjien kesken siirtomaksujen muodossa, verkonhaltija määrittää maksujen suuruuden, joskin EMVI:lta löytyy hinnoittelua ohjaavia sääntöjä ja päätöksiä• Jakeluverkkoyhtiöt on velvoitettu asettamaan hinnat ja myyntiehdot siten, että ne ovat ”tasapuolisia ja syrjimättömiä”. (Sähkömarkkinalaki, 14§)• ”Jakeluverkossa sähkön tuotannolta veloitettavilla siirtomaksuilla tulee kattaa suhteellisesti pienempi osuus sähköverkon kustannuksista kuin sähkön kulutukselta perittävillä siirtomaksuilla” (Sähkömarkkinalaki, 14b§)• Käytännössä yhtiöillä on usein vakiohinnat tietyn kokoluokan kuluttajille tai tuottajille.
 12. 12. VERKKOMAKSUT• Siirtohintojen tulee olla kohtuullisia. EMV valvoo hintojen kohtuullisuutta rajaamalla yhtiöiden sallitun pääoman tuottotason. EMV ei kuitenkaan määritä yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien hintoja.• Tuotannon siirtohinnoista jakeluverkossa on säädetty sähkömarkkina-asetuksessa (§5), että ”Jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa”• Jakeluverkko on määritetty sähkömarkkinalaissa olevan sähköverkkoa, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolttia. Sähkömarkkina-asetuksessa määrätty hintakatto koskee siis näin tulkittuna vain alle 110 kilovoltin jännitetason verkkoon liittyvää sähköntuotantoa, vaikka tästä tulkinnasta on ollut epäselvyyttä. Lisäksi on ollut epäselvyyttä siitä, onko asetuksessa ollut tarkoitus asettaa hintakatto koskemaan vain verkkoon liittyvän pientuotannon siirtomaksuja. Nyt tällaista lisämääritystä ei asetuksessa kuitenkaan ole.• Mikäli tuotanto liittyy 110 kilovoltin jännitetason verkkoon, on mahdollista, että siirtomaksun ei tarvitse noudattaa asetettua 0,07 c/kWh rajaa.
 13. 13. SÄHKÖISEN LIITÄNNÄN VAIHTOEHDOT 1/3 MTVM Voimalan asennusteho alle linjan siirtokapasiteetin! 20 kV Muuntaja alle 3x63A 0,4 kV MLP + LVR
 14. 14. SÄHKÖISEN LIITÄNNÄN VAIHTOEHDOT 2/3 20 kV20 kV Vara- TVM muuntaja M M Vaihtokatkaisija Omakäyttö -muuntaja M 0,4 kV 0,4 kV MLP + LVR
 15. 15. SÄHKÖISEN LIITÄNNÄN ”Puisto” VAIHTOEHDOT 3/3 20 kV ”Oma voimala” Vara- muuntaja TVM 20 kV ? M Vaihtokatkaisija Omakäyttö Puisto- -muuntaja Mmuuntaja M 110 kV 0,4 kV 0,4 kV MLP + LVR

×