Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juha Ollikainen 3.11.2011: Uusiutuvaa energiaa asuinalueelle – liiketoiminta ja rahoitusmalleja

1,287 views

Published on

Green Stream Networkin Juha Ollikaisen esitys ”Uusiutuvaa energiaa asuinalueelle – liiketoiminta- ja rahoitusmalleja” Sitran lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit –miniseminaarissa 3.11.2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Juha Ollikainen 3.11.2011: Uusiutuvaa energiaa asuinalueelle – liiketoiminta ja rahoitusmalleja

 1. 1. Uusiutuvaa energiaa asuinalueelle –liiketoiminta- ja rahoitusmallejaAlustus Sitran Energiaohjelman ja Maamerkit-ohjelman järjestämässätilaisuudessa:LÄHIENERGIAINVESTOINTIEN PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT-MINISEMINAARI JA TYÖPAJA3.11.2011Juha OllikainenGreenStream Network
 2. 2. Taustaa• Alustuksen taustana GreenStreamin keväällä 2011 Sitralle laatima selvitys, jossa tarkastellaan hiilivapaiden asuinalueiden toteuttamiseen tarvittavan hiilivapaan sähkön ja lämmön hankinnan rahoitus- ja toteutusmalleja Suomessa • ”Financing Carbon Neutral Districts – Study on business and financing models for carbon neutral energy supply in Finland ” • Julkaistu verkossa: Sitra Studies 58: http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/FCND-selvitys.htm• Alustuksen tavoitteena havainnollistaa keskustelun pohjaksi konseptuaalisella tasolla malleja, joita on käytetty tai ollut kehitteillä Suomessa uusiutuvan energian investointien yhteydessä ja jotka ovat relevantteja asuinalueen kyseessä ollessa3.11.2011 Juha Ollikainen (c) GreenStream Network Plc 2
 3. 3. Energiainvestoinnin rooleista Teknologian Teknologian toimittaja omistaja Energian Rahoittaja loppukäyttäjä Teknologian Teknologian käyttäjä kunnossapitäjä3.11.2011 Juha Ollikainen (c) GreenStream Network Plc 3.
 4. 4. Omistajana yksittäinen loppukäyttäjä Toimitussopimus (mahdollinen O&M sopimus) Laite- Loppukäyttäjä toimittaja Alkuinvestointi (mahdolliset O&M -maksut)• ”Perusmalli” olemassa oleviin rakennuksiin (ja uusiin rakennuksiin, joissa loppukäyttäjä rakennuttajana)• Teknologiatoimittaja myy ja asentaa laitteet.• Teknologiatoimittaja tai erillinen O&M yritys tuottaa tarvittaessa käyttö- ja kunnossapitopalvelut• Energian loppukäyttäjä omistaa laitteet ja maksaa niiden asentamisen ja kunnossapidon. Toimittajan järjestämä rahoitus voi olla mahdollinen (toimittajan tai toimittajan + pankin rahoittama osamaksu)• Asuinalueen kyseessä ollessa soveltuu erityisesti kotitalous tai rakennustason laitteille kuten lämpöpumpuille• Mallia käytetty myös suuremmille investoinneille, kuten 100 kW – 1 MW hakelämpokeskuksille. Tällöin tyypillinen loppukäyttäjä on ollut kunta• Haasteita/rajoitteita mm. • Laitteistot, joissa suuri alkuinvestointi • Laitteistot joiden käyttö monimutkaista ja/tai aikaa vievää • Laitteistot, joiden taloudellinen koko suuri verrattuna loppukäyttäjän (c) GreenStream Network Plc 4 tarpeeseen
 5. 5. Omistus siirtyy loppukäyttäjällerakennusyhtiön kautta (mahdollinen O&M sopimus) Laite- Loppukäyttäjä toimittaja Alku- Rakennuksen investointi myyntihinta Toimitus- Rakennuksen/ sopimus asuntojen myynti Rakennusyh tiö• Teknologiatoimittaja myy laitteet rakennusyhtiölle, joka omistaa ne väliaikaisesti rakennusvaiheessa• Rakennusyhtiö myy laitteet loppukäyttäjälle osana valmista rakennusta• Loppukäyttäjä omistaa laitteet käyttövaiheessa• Loppukäyttäjä tekee O&M –sopimuksen laitetoimittajan tai erillisen O&M yhtiön kanssa (c) GreenStream Network Plc 5
 6. 6. Energian toimittaja omistaa laitteet ja huolehtii käytöstä ja kunnossapidosta Energian toimitussopimus Alkuinvestointi (mahdollinen O&M -sopimus)Teknologian Energia- Loppukäyttäjätoimittaja Laitteiston yhtiö toimitus Maksut toimitetusta lämmöstä (O&M -maksut) • Suomessa perinteisesti kaukolämpö, mutta nykyisin myös pienemmät yritykset (esim. lämpöyrittäjyys, josta tarkemmin jäljempänä) • Lämmön toimittaja ja loppukäyttäjä tekevät pitkäkestoisen lämmöntoimitussopimuksen ja tarvittaessa O&M sopimuksen • Lämmön toimittaja investoin tuotantolaitteistoon ja omistaa sen, loppukäyttäjä maksaa toimitetusta lämmöstä • Lämmön toimittaja tai erillinen toimija tarjoaa tarvittavat O&M -palvelut (c) GreenStream Network Plc 6
 7. 7. Loppukäyttäjä 1Yhteisöomistus Loppukäyttäjä 2 Laitetoimitussopimus Loppukäyttäjä 3 (O&M -sopimus) Laitetoimittaja Yhteenliittymä Alkuinvestointi (O&M -maksut)• Ryhmä yksityishenkilöitä (tai pienyrityksiä) muodostaa yhteenliittymän (jokin yhtiömuoto) investoimaan ja omistamaan energiantuotantolaitteiston • Yhteinen sijainti, esimerkiksi ryhmä yksityishenkilöitä muodostaa yhtiön järjestämään paikallisen energiahuollon • Yhteinen intressi, esimerkiksi ryhmä yksityishenkilöitä perustaa yhtiön tuottamaan energiaa tietyllä teknologialla• Sopii erityisesti tapauksiin, joissa houkuttelevia energianhankintamahdollisuuksia olisi tarjolla, mutta kannattavan skaalan saavuttaminen vaatii enemmän kuin yhden loppukäyttäjän (c) GreenStream Network Plc 7
 8. 8. Lämpöyrittäjyys Energian toimitussopimus Alkuinvestointi (mahdollinen O&M -sopimus)Laite- Lämpö- Loppukäyttäjätoimittaja Laitteiston yrittäjä toimitus Maksut toimitetusta lämmöstä (O&M -maksut)• Perusmalli sama kuin kaukolämmössä: lämpöyrittäjä investoi lämmön tuotanto- ja jakeluinfraan, omistaa sen ja huolehtii sen käytöstä ja kunnossapidosta pitkäaikaisen lämmöntoimitussopimuksen puitteissa.• Lämmön toimitussopimuksen lopussa laitteisto voidaan siirtää loppukäyttäjälle tai lämmön toimitussopimus voidaan uusia• Infran voi omistaa myös kolmas taho, esim. kunta, jolloin yrittäjä huolehtii vain käytöstä ja kunnossapidosta• Perinteisesti liittyy hakelämpökeskuksiin, mutta myös muut teknologiat mahdollisia (esim lämpöpumput, aurinko, biokaasu, CHP)• Periaatteessa voidataisiin järjestää myös leasinginä, jolloin lämmön toimittaja leasaa tuotantolaitteiston loppukäyttäjälle, joka maksaa leasing maksut (energiamaksujen sijasta) (seuraava kalvo) (c) GreenStream Network Plc 8
 9. 9. Energiayhtiö leasing yhtiönä japalvelutoimittajana Laitetoimittaja Loppukäyttäjä Alku- Leasing investointi maksut Leasing Laitetoimitus- ja O&M sopimus sopimus Energiayhtiö• Energiayhtiö hankkii tuotantolaitteiston laitettoimittajalta• Energiayhtiö leasaa ja asentaa tuotantolaitteiston asiakkaalle pitkäaikaisen (jopa 10 vuotta) leasing sopimuksen puitteissa. Sopimus voi kattaa myös käytön ja kunnossapidon.• Energiayhtiö huolehtii laitoksen käytöstä• Loppukäyttäjä maksaa leasing maksut energiyhtiölle• Laitteisto siirtyy loppukäyttäjän omaisuudeksi leasing sopimuksen loputtua (c) GreenStream Network Plc 9
 10. 10. Leasing Toimitus ja O&M -sopimus Laitetoimittaja Loppukäyttäjä Leasing maksut Alku- Leasing investointi Leasing sopimus yhtiö• Laitetoimittaja myy tuotantolaitteiston loppukäyttäjälle (tai suoraan leasing yhtiölle)• Loppukäyttäjä tekee leasing sopimuksen leasing yhtiön kanssa• Leasing yhtiö maksaa alkuinvestoinnin laitetoimittajalle ja omistaa tuotantolaitteiston• Loppukäyttäjä maksaa kuukausittaisen leasing maksun sovitun leasing jakson ajan• Leasing jakson loputtua laitteisto siirtyy loppukäyttäjän omaisuudeksi joko ilmaiseksi tai sovitulla hinnalla 10 (c) GreenStream Network Plc 10
 11. 11. YhteenvetoSopivin omistus- ja rahoitusrakenne riippuu mm:• Hankkiiko laitteiston rakennusliike vai loppukäyttäjä• Onko investoinnin koko suuri vai pieni verrattuna loppukäyttäjän taseeseen• Loppukäyttäjän lainanottokyky• Onko tekniikka itsenäinen vai rakennukseen integroitava• Investoinnin eliniän pituus• Investoinnin tekninen haastavuus• Investoinnin taloudellinen koko• Käytön ja kunnossapidon tarve ja vaatimukset• Toimintamalleihin liittyvien ratkaisujen tarjonta (c) GreenStream Network Plc 11

×