Innohaukka: Taideteollisuus

577 views

Published on


Innohaukka™-selvityksessä kartoitettiin syksyllä 2010 maaseudulla toimivia innovatiivisia ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka voivat olla esikuvina sekä jo olemassa oleville toimijoille että innovaatio- ja yritystoiminnasta maaseutuympäristössä kiinnostuneille.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innohaukka: Taideteollisuus

  1. 1. 03innohaukka™TAIDETEOLLISUUS © 2010 Miska Knapek KUKA Nimi: Michael Knapek (Miska) Ikä: 34 Koulutus: Master of Arts -opiskelija (New Media), yleisiä taiteen opintoja Ammatti: Tutkija, opiskelija, muotoilija Erikoistuminen: Informaatiodesign, CAM (Computer Aided Manufacturing), Käyttöliittymät Paikkakunta: Helsinki INNOVAATIO Mikä: Informaation käyttö designin ajattelutapana ja konkreettisena ulottuvuutena materian avulla. Tehtävä: Tuoda designiin uudenlaisia merkityksiä ja muotoiluun liittyviä mahdollisuuksia. Mate- ria informaation kantajana. Toimintaperiaate: Mitatut, sensoroidut kohteet dokumentoidaan, tilastoidaan ja/tai raportoidaan numee- riseksi dataksi, jota voi käsitellä tietokoneen avulla ja muotoilla sen jälkeen haluttuun muotoon, tuotteeksi asti käyttäen esim. CNC-sorvia. Keksintö antaa muotoilijalle ”uuden kielen”, joka ei ole pelkästään dekoratiivinen. Kohteet: Arkkitehtuuri, muotoilu, muotoilun kehittäminen. Fyysiset esineet, veistokset, koris- teet; ovissa, seinissä; materiaalissa kuten puu, metalli ja muu työstettävä aines. Liiketoimintaulottuvuus: Designille uudenlainen lähestymistapa; tiedon saattaminen uudella tavalla luettavaan muotoon. Materiaalin parempi tuntemus voi auttaa epäsuorasti tuottajia, valmistajia ja toimittajia. Kimmoke: Kiinnostus tuulen liikkeitä kohtaan. Ilmatieteen laitos antoi luvan merkittävän data- määrän käyttöön > tuulen liikkeiden parempi ymmärrys kun se talletettiin kiinteään muotoon. Eettinen hyöty: Ajattelun kehittyminen, tiedon siirtäminen myös muihin uudella tavalla luettaviin varastointikeinoihin. Designkielen laajentaminen ja kehittäminen yleisen hyvän ja kulttuurin edistämiseksi. Näkymättömien ilmiöiden tekeminen näkyviksi ja ymmärret- täviksi mahdollistaa niistä keskustelemisen.
  2. 2. 03innohaukka™TAIDETEOLLISUUS Informaation uudet vaatteet Miska Knapek on intohimoinen tutkija ja taiteilija, jonka keksintö siirtää informaation muodoksi yllättävällä tavalla. Kaupalliseksi innovaatioksi on vielä askelia, mutta idean taustalla on lähes mullistava ajattelun tapa. Informaation siirtäminen kiinteään muotoon on Miska Knapekin ajattelun keskeinen elementti. Hän on opiskellut, tutkinut ja harjoittanut taidetta ja graafista suunnitte- lua monessa muodossa lähes parinkymmenen vuoden ajan. Tanskalaista syntyperää oleva Miska puhuu sujuvasti tanskaa, tsekkiä, ruotsia ja englantia ja hallitsee kaikkiaan seitsemän kieltä. Erilaisissa taidenäyttelyissä ja festivaaleilla Mis- ka on ollut mukana laajalti koko 2000-luvun. Suomeen hänet on tuonut opiskelu Helsingin taideteollisessa korkeakoulussa eli nykyisessä Aalto-yliopistossa (taik). Tällä hetkellä Miska Knapek rahoittaa Media Labiin (mlab.taik.fi) Ilona kangas liittyviä jatko-opiskeluaan mm. mobiilien ja desktop-alustojen käyttöliittymätestaajana. Knapekin ajattelun pohja on syntynyt käytän-Miska Knapek tuo muotoiluun uuden tavan nön ja erilaisten visuaalisten kokeilujen kautta.kuvata informaatiota. Hän havaitsi, että todellisuuden ymmärrykseen on mahdollista lisätä uusia ulottuvuuksia ja uusia ymmärryksen kokemuksia kun referenssitieto ympäröivästä luonnosta ja todellisuu- desta varastoidaan dataksi ja muunnetaan muotoihin, joihin ei olla aiemmin totuttu. Informaatio on hänen ajattelussaan mahdollista kääntää dekoratiivisuudeksi, ja päinvastoin. Kimmoke tuli tuulesta. Innokas opiskelija sai Ilmatieteen laitokselta käsiinsä merkittävän määrän tuuleen liittyvää dataa ja rekonstruoi sen 3D-malliksi tietokone- ohjelman kautta. Lopulta hän siirsi mallinnoksen CNC-sorviin, joka toteutti tuulen liikkeistä fyysisen 3D-mallin. Eli loi ennennäkemättömän representaation tuulesta.
  3. 3. 03 Luonnon liikkeet, kuten tuuli, aallot, sade, värien, valon ja pimeän vaihtelut, kasvukäyrät, ääniaallot voidaan vangita tilastoihin; joko lukuina, arvoina, väreinä tai muina numeerisen informaation muotoina. Näiden numeerisiksi muutettujen arvojen avulla on mahdollista muodostaa tiedostoja, joita voidaan käsitellä tietokoneavustei- sesti, vähän samaan tapaan kuin CAM (Computer Aided Manufacturing) toimii. Miska Knapekin inspiraationa toisin sanoen toimivat ympäröivästä todellisuudes- ta kimpoavat tiedot eli kokonaisinformaatio, joka antaa metaforisia mahdollisuuksiainnohaukka™ leikitellä muodoilla, rikastetulla ja uudelleen muotoillulla tavalla. Muotoilijalle seTAIDETEOLLISUUS antaa käytännössä kokonaan uuden kielen. Teollisuuden palveluksessa CAM on ollut eri muodoissa jo 1950-luvulta lähtien. Prosessi on tuttu monissa kovia tuotteita valmistavissa yrityksissä: valmistustiedosto annetaan koneelle suoraan tiedostona ilman välissä olevia (pii- rustuksiin perustuvia) tulkintavaiheita. Hyviä esimerkkejä ovat auton peltien leikkaaminen teräsrullalta tai ruiskupuristusmuoviosat tai valuosat. Käsitteitä tämän osaamisteknologian ympärillä ovat CAD (Computer Aided Design) ja CNC (Computerized Numerical Control). Visuaalisessa, tarkkaa tietoa (esim. EXIT- kyltit tai vastaavat opasteet) välittävän viestinnän yhteydessä puhutaan käsitteestä infografia. Kar- keasti tulkiten Knapekin idea yhdistää luonnon liikkeistä inspiroituneen infografian ja CAM/ CAD-ajattelun yhteen, muodostaen kokonaan uuden ja ennalta tuntemattoman kategorian. Se voi olla taidetta, muotoilua, arkkitehtuuria, taideteollisuutta, teollista muotoilua, mutta myös näitä kaikkia. Keksimisen ja innovaation kuilu Miska Knapekin ajattelun tulos on vielä mat- kan päässä tuottavasta innovaatiosta. Ajatus on alun perin lähtenyt puhtaasti kokeilunhalusta, mutta se on viety materiaalikokeissa sen verran pitkälle, että siitä on saatu jo konkreettista aineistoa ja näkyviä jälkiä – myös kansainvälistä © 2010 miska knapek huomiota. Erityisen kiinnostavaa informaation kääntäminen materiaksi on materiaalin hallin- nan kannalta. Knapek on myös miettinyt idealleen erilaisia käyttökohteita pienistä esineistä sisustusratkai-Esineet voivat kantaa muodoissaan valtavan määrän suihin sekä suurempiin kokonaisuuksiin ainatietoa. Tuulen 3D-malli sisältää tietoa nopeudesta, arkkitehtuuriin ja sen sovelluksiin asti. Erityi-suunnasta, ajasta ja lämpötiloista. Kaikki ne yhdessä sen mielenkiinnon kohteena hänellä on ollutluovat kiinnostavia ja monimuotoisia orgaanisia muotoja. puun käsittely, koska hänestä puulla on valtavat mahdollisuudet erilaisine ominaisuuksineen: se taipuu luonnollisen oloisiin orgaanisiin muotoihin. Knapek myöntää, ettei hänellä ole lopullista ymmärrystä, mitä kaikkea ideallaan voisi tehdä. Ennen kaikkea hän sanoo, ettei tiedä mitä tukea idealleen ja tutkimuksel-
  4. 4. 03 leen tästä eteenpäin voisi hakea ja saada. Hän kokee, että tässä vaiheessa tuntuma ja rohkeus esitellä keksintöään markkinoille tuntuu oudolta ja epävarmalta, koska hän ei koe varmuutta siitä, miten idea lopulta tuotteistuu ja kääntyy tuottavaksi innovaatioksi. Ideaansa Knapek on koettanut myydä esimerkiksi huonekaluvalmistajille, mutta toistaiseksi hän on kokenut takapakkia. Syitä voivat olla keskeneräinen esittelyma- teriaali, ajatuksen teoreettisuus tai viestittämisen vaikeus. Idea on vaikea omaksut-innohaukka™ tava. Myyntityöhön on mennyt aikaa, eikä käytetty aika ole tuntunut hyödylliseltä.TAIDETEOLLISUUS Keksijä myöntää, että yksittäisen designinnovaation vieminen avoimille kau- pallisille markkinoille tuntuu epäkiitolliselta tehtävältä. Oikeampi (tai helpompi) ympäristö tai kohde hänen mielestään olisi joko design- tai muotoilutoimisto, mate- riaalien tutkimuskeskus tai laboratorio tai yliopistoympäristö. Koska ympäröivä luonto ja maaseutu on kuitenkin täynnä inspiraation kohteita, jää innovaatio tällä tavoin ratkaistuna puolitiehen. Mahdollisuuksia on kuitenkin hurjasti. Innovaatioympäristö ja asemoituminen Miska Knapek ei näe itseään entreprenööri- keksijä-tyyppinä, joka koettaa saada kek- sintönsä eteenpäin keinolla millä hyvänsä. Pikemminkin hän sijoittaa itsensä opiskelu- ja muotoilijataustoistaan johtuen taide- tai muotoilugenreen. Hän väittää, että muotoilijat ja luovat ylipäätään ovat iskostaneet ajatuksen työskentelystä jollekin muulle tai jonkun muun hyväksi. Tähän ajatteluun ei yrittäjähenki ja voimakas idean myyminen sovi. Luovat ovat mukana jossakin luovuuden, eivät myymisen takia, hän sanoo. Hän myös peräänkuuluttaa yhteistyöskentelyn perään, koska erikoistumi- set tuovat luomisprosesseissa synergiahyötyjä ja laajempia projekteja pystytään synnyttä- mään yhdessä. Byrokratian määrä myös pelottaa Miska Knapekia. Mielikuva saattaa olla stereotyyp- pinen, mutta tutkijatyypille se on todellinen. Hän korostaakin, että haluaisi käyttää kaiken liikenevän aikansa keksintönsä työstämiseen ja lisäkokeiluihin – ei paperitöihin. © 2010 miska knapek Ulkomaalaistaustasta johtuen Miska Knapekilla on myös näkemys suomalaisesta designympäristöstä, mikä on osin kriittinen: innovatiivisempi ja kuuntelevampi ympäristö tuntuu löytyvän keskemmältä Eurooppaa.CNC-sorvi tekee tarkkaa työtä ohjelman mukaisesti. Suomessa vallalla oleva konservatismi jopaLopputulos näyttää kuitenkin luonnonmukaiselta. estää Miska Knapekia olemasta tekemisissä virallisten tahojen kanssa. Hän sanoo varovansa ajautumasta järjestelmien piiriin. Samaa jäykkyyttä ja kankeaa suhtautumista innovaatiohin hän sanoo olevan myös Taikissa, vaikka sen kansainvälinen maine on hänen sanojensa mukaan erinomai- nen. Näiden syiden takia Suomi markkina-alueena tuntuu liian kapealta.
  5. 5. 03 Miska Knapek on sitä mieltä, että luovuudella ja innovatiivisuudella voi ja pitää olla muita purkautumiskeinoja kuin mitä institutionaaliset vaihtoehdot tai omaeh- toinen markkinoilletulo asettavat. Knapekin ajatukset ja kritiikki ovat paremmin ymmärrettävissä, kun perehtyy itse ideaan uudesta informaation lukutavasta. Valmista ympäristöä kun ei ole; ei ole kategoriaa mihin sen sijoittaisi. Jos ideaa ajatellaan kohderyhmän kautta, ei myöskään potentiaalikohteideninnohaukka™ nimeäminen ole kovin helppoa.TAIDETEOLLISUUS On olemassa tahoja, jotka tutkivat materiaaleja Miskan tapaan: nimettyinä mm. Ideo (muotoiluyritys) tai Arup (muotoilun konsultointi). Lukuisat sisustussuunnit- telutoimistot tai maisema-arkkitehtitoimistot tai uuden median toimistot voisivat löytää tästä rakentavan innovaation. Myös virtuaalinen muotoilu on avainasemassa tämän tyyppisessä innovointiajattelussa. Huomiota tulee kiinnittää myös Knapekin kehittämään prosessiin, ei pelkästään infor- maatiomuodon lopputulokseen > ”process more than product”. Rahoitusnäkymät Yhden puisen informaatiomuodon eli ”info- veistoksen” tekeminen maksaa noin 1000 €. Se sisältää CNC-sorvin käytön (noin yksi päi- vä) materiaaleineen. Taustadatan keräämiseen © 2010 miska knapek ja analysointiin Knapek arvioi kuluvan tunteja noin 2000 € edestä. Yksittäiskappale maksaa siis keskimäärin noin 3000 €. Informaation tulkintakohteita on peri- aatteessa rajaton määrä. Riippuen valituistaUusi konkreettinen tapa tehdä kiinnostavaa muotoilua tietolähteistä tai materiaalin kohteista sekäon innovaatio. kokovaihtoehdoista, voi informaatiomuotojen tekemiseen käyttää sadoista tuhansiin euroihin, ja enemmänkin. Seuraavassa laskelmassa on huomioitu tulevia kuluja lähinnä tutkimusnäkökul- masta, suurimmat odotettavissa olevat kuluerät ovat tuotekehitystä ja kaupallistami- seen johtavia tuotekehityskuluja: Investointinäkymä Jatkotutkimus 5.000 € Tuotekehitys ja kaupallistaminen 10.000 € Markkinointikonsepti ja www-sivut 5.000 € Myyntimateriaalit ja vientibudjetti 4.500 € Palkat ja muut palkkiot + matkakulut 2.000 € Peruskuluja tämän hetkisestä innovaation vaiheesta > innovaation seuraavaan kehi- tysvaiheeseen arvioidaan tulevan yhteensä noin 26.500 €.
  6. 6. 03 S SWOT: Informaatioon perustuva uusi muotoilu W Auttavat tekijät Haittaavat tekijät Vahvuudet Heikkoudet • Luo uuden tavan, kielen, ajatella • Kotimaan markkina pieni informaatiotainnohaukka™ • Tuotekehitys ja konkreettinen Sisäiset tekijätTAIDETEOLLISUUS • Uusia mahdollisuuksia suunnit- innovaatio vielä hahmottamatta telijoille, muotoilijoille, arkkiteh- deille ja taiteilijoille • Ajatuksen viestittämisen ja markkinoinnin vaikeus • Työllistää tutkijoita ja onnistues- saan pieniä toimijoita • Ei arviota liiketaloudellisista mahdollisuuksista • Puun käyttö ja materiaali-inno- vaatiot sivutuotteena • Numeerisuudet saatavissa lukui- O T sista abstrakteista lähteistä Mahdollisuudet Uhat • Arkkitehtuuri ja uudenlainen • Idea ei työsty missään vaiheessa muotoiluajattelu avaa erittäin laajoja konkreettiseksi innovaatioksi mahdollisuuksia Ulkoiset tekijät • Markkinaa – edes pientä – ei synny • Design on tuntematon ja suuri mah- dollisuus • Tutkimus nielee liikaa varoja • Vientiartikkelina uskottava • Lopulliset kohderyhmät eivät ym- märrä mistä kysymys • Materiaalitutkimuksen kannalta erinomainen ajattelumalli • Uudenlaisen designajattelun tarve olemassa • Johdannaisuus toisiin teknologioihin ja tuoreeseen ajatteluun Käsitteitä, linkkejä ja lähteitä Muotoilun ala, jossa Miska Knapek toimii on ns. uusi tiede ja operoi hybridi/cross- over -tieteenalojen kentällä. Lähimmät vertailukohdat löytyvät arkkitehtuurin piiristä. Informaation visualisointi – imaisee tietoa/informaatiota kuvin ja muodoin Algoritminen grafiikka – Grafiikan laji, jossa tietokone suorittaa omaa graafista kiel- tään ohjelmointiin perustuen. Tietokonepeli Tetris, on hyvä esimerkki algoritmisestä grafiikasta. Parametrinen design – Arkkitehtien käyttämä ohjelmointiin perustuva muotoso- vellus. Antaa mahdollisuuksia tutkia muotoja tiettyjen reunaehtojen, kuten valon määrän, tilan puitteissa. Taideteollinen muotoilu/kuvanveisto – Aidot 3D-mallinnokset
  7. 7. 03innohaukka™TAIDETEOLLISUUS Omat linkit Designboom/artikkeli http://www.designboom.com/weblog/cat/16/view/9964/windcuts.html ”Making-of” kuvia ja animaatioita http://www.flickr.com/photos/miska/sets/72157622708957470/detail/ Vanhempia mallikuvia http://www.flickr.com/photos/miska_too/sets/72157619224590490/ Model 2 http://www.flickr.com/photos/miska_too/sets/72157622940121968/ Model 2 - close-up -kuvia http://www.flickr.com/photos/miska_too/sets/72157622939627352/ Model 3 http://www.flickr.com/photos/miska_too/sets/72157622940203036/ Model 3 – close-up -kuvia http://www.flickr.com/photos/miska_too/sets/72157622815306837/ Kirjallisuutta ja linkkejä Data Flow 2 http://we-make-money-not-art.com/archives/2010/03/book-review-data-flow- v-2-visu.php Code and form http://formandcode.com/ Generative gestaltung http://www.generative-gestaltung.de/ http://inforsthetics.com http://blog.algorithmicdesign.net/ http://www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/lehre/175.html http://designplaygrounds.com/tag/parametric-architecture/ http://softrigid.com/ http://arch-pubs.usc.edu/parasite/ http://fablabbcn.org/ http://fablabbcn.org/?page_id=244 http://www.treehugger.com/files/2008/01/fluidforms.php http://infosthetics.com/archives/2009/09/level_green_visualizing_transport_ sustainability_in_a_tangible_way.html http://www.evsc.net/v7/doku.php?id=sketch:soundflow Ääni ja muoto http://www.flickr.com/photos/watz/2642976045/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2643797906/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2642559435/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2639848692/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2643794746/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2643791416/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2643788072/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2639009033/in/set-72157605938577977/
  8. 8. 03 http://www.flickr.com/photos/watz/2639015145/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2642512761/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2642518625/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2643377956/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2643370086/in/set-72157605938577977/ http://www.flickr.com/photos/watz/2642537329/in/set-72157605938577977/innohaukka™TAIDETEOLLISUUS Sekalaista http://blog.bellostes.com/?p=1964 http://n-e-r-v-o-u-s.com/shop/products_all.php http://blog.bellostes.com/?p=3837 http://www.dezeen.com/2009/09/16/pike-loop-by-gramazio-kohler/ http://www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/forschung/142.html http://www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/lehre/148.html http://www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/lehre/153.html www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/lehre/175.html www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/lehre/168.html designplaygrounds.com/deviants/lincon-park-pavilion-by-studio-gang/ www.we-make-money-not-art.com/archives/2008/01/-map.php Yrityksiä www.arup.com www.ideo.com Suhteet innovaatiojärjestelmään Käytännössä suhteita, tietoa tai yhteyttä ei ole. Miska Apua Miska Knapek tarvitsee tällä hetkellä tutki- Knapek ei myöskään osaa odottaa järjestelmältä muksensa tiivistämiseen. Taidetoimikuntien apurahat, mitään. Hän ei usko siihen, mitä ikinä se onkaan, taiteilijaresidenssit viittaavat taidetoimintaan, mutta koska markkinoiden ja todellisuuden vaihtuvuus on Knapekin kaltainen ”harmaalla alueella” toimiminen sitä luokkaa, ettei yksikään systeemi-instrumentti voi on tuen kannalta erikoisessa asemassa. Se heittää pysyä perässä, ainakaan muotoilun saralla. Knapekin haastetta itse tekijälle, mutta myös systeemille: kuinka suhteet ja verkostot ovat kytköksissä pääosin taide- ja paljon voi taipua, kun uusia ajattelutapoja kehittyy? muotoilumaailmaan. Muut suhteet, tuotannontekijät, Miska Knapek ei tunne kaupallistamisjärjestelmiä verkostot hän kokee puutteellisiksi, osin myös ulko- käytännössä lainkaan. Askel ideasta tuottavaan inno- maalaistaustasta johtuen. vaation voi olla liian pitkä, vaikka ajatuksen taustalla Ystäviltä kuullut tarinat innovaatiosysteemeistä tuntuu olevan tulevaisuuden kannalta jotain hyvin eivät ole olleet rohkaisevia: rahoituksen saaminen oli olennaista. kestänyt ikuisuuksia ja aika ajoi monen projektin ohi. Lisätietoja: (Miska) Michael Knapek, + 358 44 935 3132, miska@knapek.org Rami Kangas, + 358 40 578 4319, rami.kangas@nikola.fi

×