Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eeva Hellström 24.11.2011: Kysyntälähtöiset verkostot osallistuvan kasvun ytimessä

742 views

Published on

Eeva Hellströmin avaus Osallistava kasvu -työpajassa 24.11.2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eeva Hellström 24.11.2011: Kysyntälähtöiset verkostot osallistuvan kasvun ytimessä

 1. 1. Työpajan avaus:Kysyntälähtöiset verkostotosallistuvan kasvun ytimessä24.11.2011 Osallistava kasvu –työpaja, Sitra Eeva Hellström
 2. 2. Päivän teema:Osallistava kasvu Työpajaprosessin yleiset ja TÄMÄN PÄIVÄN tavoitteetMistä verkostoista TÄNÄÄN puhutaan?Mistä näkökulmista verkottumista TÄNÄÄN tarkastellaan?
 3. 3. Maaseutu Suomi-strategiassa -työpajaprossessi 9/2011-5/2012: Uusia impulsseja maaseutuajatteluun”Maaseutu (Fasilitointi: Elina Mäkinen / Laatukeskus)menestyytunnistamalla Toimenpide-tulevaisuuden Älykäs kasvu ehdotuksia, mitenKYSYNTÄÄ ja (Innovaatiot, maaseudunvastaamalla arvonluonti ja uusi liiketoiminta) kysyntälähtöistäsiihen” menestystä voidaan edistää Osallis- politiikan keinoin tava kasvu Kestävä (Yksilöllinen ja kasvu globaali kysyntä (Resurssi- sekä verkostot) älykkyys) Loppuraportti (Raportointi: Torsti Hyyryläinen, Päivi Pylkkänen, Timo Suutari / Ruralia) 25.11.2011 3 © Sitra
 4. 4. Päivän teema:Osallistava kasvu Mistä verkostoista TÄNÄÄN puhutaan?
 5. 5. Mistä verkostoista tänään EI PUHUTA: MITÄ verkostoja tarvitaan maaseudun kehittämisessä ja maaseutupolitiikassa, jotta se voisi paremmin edistääMaaseutupolitiikka uutta liiketoimintaa?Uusi liiketoiminta © Sitra
 6. 6. Mistä verkostoista Uusi liiketoimintatänään PUHUTAAN:MITEN outoja jainnovatiivisia, uuttaliiketoimintaa synnyttävääverkottumista saadaanaikaan?MITEN tätäverkottumista voidaanedistää maaseutu- Maaseutupolitiikkapolitiikan keinoin? © Sitra
 7. 7. Mistä verkostoista tänään PUHUTAAN? Maaseutupolitiikka Uusi liiketoiminta Mitä: Miten: Verkostot Verkot- taminen © Sitra
 8. 8. Päivän teema:Osallistava kasvu Mistä näkökulmista verkostoja TÄNÄÄN käsitellään?
 9. 9. 25.11.2011 9 © Sitra
 10. 10. Mihin sosiaalista pääomaa tarvitaan?(luottamus, tieto, normit, verkostot) Stabiili Sisäinen TEHOK- sosiaalinen yhteiskunta pääoma KUUS Ulkoinen UUDIS- Turbulentti yhteiskunta sosiaalinen TUMIS- pääoma KYKy MAR- Sisäinen GINALI- Turbulentti sosiaalinen yhteiskunta pääoma SOITU- MINEN 25.11.2011 10 © Sitra
 11. 11. Elinkeinojen kehittämisestäkysyntälähtöiseen liiketoimintaan Miten tunnistetaan uutta Mitkä ovat ”maaseutu- kysyntää ja liiketoi- elinkeinoja” ? mintamahdollisuuksia? Mitkä maaseutuelinkeinot Miten maaseutu kytkeytyy huomioidaan uusiin ja avoimiin kehittämisstrategioissa ja innovaatioverkostoihin? innovaatiojärjestelmässä ? 25.11.2011 11 © Sitra
 12. 12. Maaseutuelinkeinojen”kuluttajakuilu” KULUTTAJAT TUOTTAJAT --- --- KYSYNTÄ TARJONTA 25.11.2011 12 © Sitra
 13. 13. Toimitko yrittäjänä…Oletko harkinnut ryhtyä yrittäjäksi...Aiotko lähitulevaisuudessa ryhtyä yrittäjäksi… Uudet yrittäjät....maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen? ETNO- n=kaikki vastaajat MAA- 15-24 -vuotiaat, n=128 LAINEN Vihreiden kannattajat, n=129 Edelläkävijät, n=119 Identiteetiltään sekä-että, n=630 HIDAS KOHTUUL- Maaseudulla taajamassa asuvat, n=173 LISTAJA Identiteetiltään maalaiset, n=364 Ison kaupungin laidoilla asuvat, n=491 25-44 -vuotiaat, n=347 WLAN- Keskustan kannattajat, n=160 VAELTAJA Ison kaupungin keskustassa, n=251 Perussuomalaisten kannattajat, n=258 Suomalaiset, n=1620 Toimin yrittäjänä maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia Pikkukaupungissa asuvat, n=363 hyödyntäen 45-64 -vuotiaat, n=721 Aion lähitulevaisuudessa Vasemmistoliiton kannattajat, n=94 ryhtyä yrittäjäksi maaseudulla tai Identiteetiltään kaupunkilaiset, n=602 maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen SDP:n kannattajat, n=196 Olen harkinnut ryhtyä Kokoomuksen kannattajat, n=332 yrittäjäksi maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, n=206 Yli 65 vuotiaat, n=424 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Helmikuu 2011 % Maamerkit-barometri 3071 PAH/tk/tgr Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy © Sitra
 14. 14. Päivän teema:Osallistava kasvu Tehdään se YHDESSÄ! Kiitos.

×