Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nagroda główna sp czarnięcin i gródek

1,341 views

Published on

nagroda główna

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nagroda główna sp czarnięcin i gródek

 1. 1. Na tropach skarbów kultury i przyrodyNa tropach skarbów kultury i przyrody w moim regioniew moim regionie W dolinie PoruW dolinie Poru
 2. 2. W dolinie PoruW dolinie Poru • Długość ścieżki – 26 kmDługość ścieżki – 26 km • Czas przebycia ścieżki – 5 godz.Czas przebycia ścieżki – 5 godz. • Środek lokomocji - rowerŚrodek lokomocji - rower • Dokumentacja ścieżki:Dokumentacja ścieżki: Mapa ścieżkiMapa ścieżki Wierszowane wskazówki do zlokalizowania obiektów kulturowo -Wierszowane wskazówki do zlokalizowania obiektów kulturowo - przyrodniczychprzyrodniczych Zdjęcia obiektów wraz z opisem walorów kulturowo – przyrodniczychZdjęcia obiektów wraz z opisem walorów kulturowo – przyrodniczych Quest - wierszowany opis całej trasyQuest - wierszowany opis całej trasy BibliografiaBibliografia
 3. 3. WW Czernięcinie Głównym zaczynasz swąCzernięcinie Głównym zaczynasz swą przygodę,przygodę, tutaj na Lubelszczyźnie poznasz nową drogę.tutaj na Lubelszczyźnie poznasz nową drogę. Wśród malowniczych pagórków,Wśród malowniczych pagórków, wąwozów lessowych,wąwozów lessowych, znajdziesz skarb ukryty…znajdziesz skarb ukryty… gdy nie stracisz z wrażeń głowy!gdy nie stracisz z wrażeń głowy! Drogi turysto!Drogi turysto!
 4. 4. Mapa ścieżkiMapa ścieżki W dolinie PoruW dolinie Poru
 5. 5. WWcentrum Czernięcina szkoła króluje,centrum Czernięcina szkoła króluje, co _ _ _ _ _ _ Szymonowicz jej patronuje.co _ _ _ _ _ _ Szymonowicz jej patronuje. Pradawne dzieje w sielankach przywoływał,Pradawne dzieje w sielankach przywoływał, ciężkie życie chłopa piórem opisywał.ciężkie życie chłopa piórem opisywał. Izba pamięci tu jest założonaIzba pamięci tu jest założona aby ukazać czasy szkolnego patrona.aby ukazać czasy szkolnego patrona. Obiekt 1Obiekt 1 11
 6. 6. JJadąc od szkoły w stronę Szczebrzeszyna,adąc od szkoły w stronę Szczebrzeszyna, widzimy wielki kopiec, który kogoś przypomina.widzimy wielki kopiec, który kogoś przypomina. Tych, którzy nierówną walkę w wojnęTych, którzy nierówną walkę w wojnę prowadzili,prowadzili, a w niej z rąk żandarmów austriackicha w niej z rąk żandarmów austriackich swe młode _ _ _ _ _, tragicznie stracili.swe młode _ _ _ _ _, tragicznie stracili. Obiekt 2Obiekt 2 1818
 7. 7. SSwój dwukołowy pojazd skierujwój dwukołowy pojazd skieruj na południe,na południe, tutaj piękny kościółek stoitutaj piękny kościółek stoi w cieniu lip schludnie.w cieniu lip schludnie. Tu Święta _ _ _ _ _ _ _ _ _ od wiek wiekówTu Święta _ _ _ _ _ _ _ _ _ od wiek wieków króluje,króluje, łaski uprasza, ludźmi nieustannie się opiekuje.łaski uprasza, ludźmi nieustannie się opiekuje. Obiekt 3Obiekt 3 22 1515
 8. 8. DDo Czernięcina Poduchownego tu zajeżdżamy,o Czernięcina Poduchownego tu zajeżdżamy, więc tej pięknej świątyni nie omijamy.więc tej pięknej świątyni nie omijamy. _ _ _ _ _ _ _ _ _ kościół jest tak urokliwy,_ _ _ _ _ _ _ _ _ kościół jest tak urokliwy, że powinien go zobaczyćże powinien go zobaczyć katolik prawdziwy.katolik prawdziwy. Cisza i spokój wokół panuje,Cisza i spokój wokół panuje, odpocząć można, w ciszy każdy kontempluje.odpocząć można, w ciszy każdy kontempluje. Obiekt 3Obiekt 3 44 1010
 9. 9. AA tuż obok w Porze ryb całe mnóstwo,tuż obok w Porze ryb całe mnóstwo, a wśród nich _ _ _ _ _ _ _ długie jak drągi.a wśród nich _ _ _ _ _ _ _ długie jak drągi. Rybaków coraz więcej tutaj przybywa,Rybaków coraz więcej tutaj przybywa, bo to dla nich jest wyprawa prawdziwa.bo to dla nich jest wyprawa prawdziwa. Złowić tu można _ _ _ _gigantaZłowić tu można _ _ _ _giganta i upolować dorodnego bażanta.i upolować dorodnego bażanta. Dziki stadami się przechadzają,Dziki stadami się przechadzają, prawdziwą ucztę na polach mają.prawdziwą ucztę na polach mają. ObiektObiekt 44 66 1616 1313
 10. 10. Doliną Poru na południe podążając, faunę i florę łąk i bagien podziwiając, świergot ptaków i świerszczy cykanie już kolejna atrakcja nieznanej drogi Cię zastanie.
 11. 11. NNajwiększy na Roztoczu zespół źródełajwiększy na Roztoczu zespół źródeł w Zaporzu Cię wita,w Zaporzu Cię wita, Pomnikiem _ _ _ _ _ _ _ _ zwany, to rzecz jestPomnikiem _ _ _ _ _ _ _ _ zwany, to rzecz jest niesamowita!niesamowita! Woda źródlana, czysta, przezroczysta.Woda źródlana, czysta, przezroczysta. Nią się pokrzepisz i dalej ruszaj z bystra!Nią się pokrzepisz i dalej ruszaj z bystra! ObiektObiekt 55 33 1717
 12. 12. Na południowy - zachód na wzniesienie skieruj się, niesamowity widok szachownicy pól spotka Cię.
 13. 13. AA w dole niegdyś około milionów lat trzydzieściw dole niegdyś około milionów lat trzydzieści meteoryt, zdaniem uczonych, tu się umieścił.meteoryt, zdaniem uczonych, tu się umieścił. Tu piękne, bogate w ryby jezioro powstało,Tu piękne, bogate w ryby jezioro powstało, a takich w Polsce i na świecie mało!a takich w Polsce i na świecie mało! Dookoła piękne _ _ _ _ wzgórza porastają,Dookoła piękne _ _ _ _ wzgórza porastają, chętnie przybywającym ludziom spokójchętnie przybywającym ludziom spokój i ciszę zapewniają.i ciszę zapewniają. Obiekt 6Obiekt 6 55
 14. 14. Z Podlesia _ _ _ _ _ _ lasem i polnymi drogami do Zaporza jeszcze wracamy i na cmentarz z czasów I wojny trafiamy. Dwadzieścia jeden mogił, prawie 4 tysiące żołnierzy tutaj odpoczywa. Tak! To naprawdę historia jest prawdziwa! A nad nimi czuwa figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, szczątki rosyjskich i austriackich żołnierzy są stale pod opieką Matki Najświętszej. 99 1414
 15. 15. Opuszczając cmentarz zapomniany, stary, podążamy przez wąwóz i polne jary, przy radecznickim gimnazjum skręcamy w prawo i do „Perły Lubelszczyzny” dojeżdżamy żwawo!
 16. 16. Ośmioboczna kapliczka na wodzie nas wita, dla tych, którzy szukają cudu, woda jest znamienita! Kto odwiedzi kapliczkę i tej wody się napije, ten uzdrowicielskiej mocy zażyje! Tu Św. _ _ _ _ _ _ przed laty się zjawił, i prostemu tkaczowi Szymonowi się objawił. I jedynemu na świecie tajemnicę wyjawił. Niebotyczny kościół na górze zbudować prosił, teraz w nim każdy swe prośby do Niego zanosi. Obiekt 7Obiekt 7 88 1111
 17. 17. A z dołu barokowy kościół na „Łysej Górze” stojący widzimy, tę „Lubelską Częstochowę” chętnie odwiedzają pielgrzymi, a w klasztornych celach mieszkają ojcowie Bernardyni.
 18. 18. Przy tych naturalnych źródełkach miło czas spędzamy, karpie tęczowe i łabędzie pływające w stawie podziwiamy. Lecz czas nas goni i w drogę ruszamy, ale o ojcach Bernardynach, nie zapominamy. Do nich na górę dębowych schodów prowadzi trzy kondygnacje, 102 stopnie, szeroka arkadowa loggia, to są atrakcje!
 19. 19. SSkansen w Zaburzu godny polecenia,kansen w Zaburzu godny polecenia, mili gospodarze wiejskie _ _ _ _ _ _ mają domili gospodarze wiejskie _ _ _ _ _ _ mają do obejrzenia.obejrzenia. Cepy, kosy i sierpy należy wypróbować,Cepy, kosy i sierpy należy wypróbować, lecz pracując nimi możesz szybko pożałować.lecz pracując nimi możesz szybko pożałować. Pomnikowa lipa swym cieniem Cię ugości,Pomnikowa lipa swym cieniem Cię ugości, a nikt kto do tych chat trafi, nie pości...a nikt kto do tych chat trafi, nie pości... Obiekt 8Obiekt 8 77 2020
 20. 20. Pokrzepieni pięknem widoków i wiejskich przysmaków ruszamy na północny - wschód trasą rowerowych szlaków. W Mokrymlipiu cmentarz po lewej stronie mijamy, na którym historię szlacheckich czasów na grobowcach mamy.
 21. 21. Gospodarstwo pasieczne „Ulik” jest tu do obejrzenia, eksponatów pełne do miodu robienia. Również tu spróbujesz naturalnych miodów, co dodają zdrowia a nawet urody. Jeszcze to nie wszystkie skarby nieznane, co w tej miejscowości są poukrywane.
 22. 22. KKilka kroków dalej, _ _ _ _ _ _ _schodzimyilka kroków dalej, _ _ _ _ _ _ _schodzimy XVII - wiecznej dzwonnicy widzimy ruiny.XVII - wiecznej dzwonnicy widzimy ruiny. Lipa rozłożysta dodaje wzniesieniu uroku,Lipa rozłożysta dodaje wzniesieniu uroku, co skrywa tajemnicze tunele w swym zboczu.co skrywa tajemnicze tunele w swym zboczu. Obiekt 9Obiekt 9 1919
 23. 23. NNiestety kres nieznanego Ci szlaku już blisko,iestety kres nieznanego Ci szlaku już blisko, czy odnajdziesz skarb, ale najpierw grodzisko?czy odnajdziesz skarb, ale najpierw grodzisko? Zmierzaj na południowy - wschód rowerzystoZmierzaj na południowy - wschód rowerzysto sprawny,sprawny, by zobaczyć gród w _ _ _ _ _ _ _ _ Sutiejskby zobaczyć gród w _ _ _ _ _ _ _ _ Sutiejsk dawny!dawny! Po prawej stronie ogromy gród się ukazuje,Po prawej stronie ogromy gród się ukazuje, gród właściwy, podgrodzie i wał nam dawnegród właściwy, podgrodzie i wał nam dawne życie pokazuje.życie pokazuje. Obiekt 10Obiekt 10 1212
 24. 24. Gdy już obejrzysz to niezwykłe grodzisko, zanim rozpalisz w pobliskiej altanie ognisko, to skarb ukryty pod nią na Ciebie czeka, na Ciebie odważnego człowieka!
 25. 25. Zrób pieczęć na karcie i ciesz się wśród znajomych otwarcie! Mianem nieznanych szlaków odkrywcą i to na dzisiaj już wszystko!
 26. 26. Obiekt 1Obiekt 1 Izba PamięciIzba Pamięci Ocalić od zapomnienia… Muzeum szkolne gromadzone od pokoleń przez uczniów aby zachować dziedzictwo poprzednich pokoleń, uchronić od zniszczenia i zapomnienia ślady naszych przodków.
 27. 27. Obiekt 2Obiekt 2 Mogiła poległychMogiła poległych Dla wolności oddali życie… W mogile pochowani są mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy przypłacili życiem niepodległościowy zryw 28 lutego 1918r.
 28. 28. Obiekt 3Obiekt 3 Kościół w CzernięcinieKościół w Czernięcinie „Ciernięcin” od ciernia Kościół drewniany, zbudowany z czterocalowych sosnowych bali z II połowy XIX wieku. Jest to kolejny kościół w liczącej prawie 700 lat parafii p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, której powstanie było związane z relikwią ciernia z korony Chrystusa.
 29. 29. Obiekt 4Obiekt 4 Rzeka PorRzeka Por Rzeka typowo nizinna, południowo – wschodniej Polski. Swoje źródło ma w miejscowości Batorz, uchodzi do Wieprza (Zalew Nielisz) w miejscowości Nawóz. Raj dla wędkarzy.
 30. 30. Obiekt 5Obiekt 5 Źródła w ZaporzuŹródła w Zaporzu Tu biją źródła… Na zaporskich łąkach rozciąga się największy na Roztoczu zespół źródeł – pomnik przyrody. Jest to obszar Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.
 31. 31. Obiekt 6Obiekt 6 Jezioro w Podlesiu Małym Tam, gdzie spadł meteoryt Wg Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, koliste zagłębienie zaczynające się od Zaporza, na dnie którego położone są wsie Podlesie Duże i Małe, może być pozostałością po uderzeniu w to miejsce, 30 milionów lat temu, meteorytu o średnicy 50 – 60 metrów.
 32. 32. Kapliczka na wodzieKapliczka na wodzieObiekt 7Obiekt 7 Szukasz cudów, idź do Antoniego… „Ta woda szczęśliwa zostanie i będzie zdrowa na wszystkie choroby, ktokolwiek tylko uciekać się będzie, zażywać tej wody” powiedział św. Antoni podczas objawienia.
 33. 33. Skansen w ZaburzuSkansen w ZaburzuObiekt 8Obiekt 8 „Kto w skansenie biesiaduje temu zdrowie dopisuje” Skansen położony na malowniczych pagórkach Roztocza Środkowo- Zachodniego to idealne miejsce na chwilę odpoczynku i spotkania z przeszłością. Można też
 34. 34. RuinyRuinyObiekt 9Obiekt 9 Pod starą lipą śpi wojsko… Na wzniesieniu znajdują się ruiny XVII wiecznej dzwonnicy. Legenda głosi, że pod wzniesieniem w tunelach ukrywa się wojsko, które nawet we śnie chroni mieszkańców.
 35. 35. Obiekt 10Obiekt 10 Gród CzerwieńskiGród Czerwieński Grodzisko wczesnośredniowieczne  –  pozostałość po jednym z Grodów Czerwieńskich. Grody te powstawały w X i XI wieku i wchodziły w skład pogranicza Polski i Rusi przy ważnych międzynarodowych szlakach komunikacyjnych.
 36. 36. Derkacz Martyna, Sikora Katarzyna, Więczkowski Kacper, Brodaczewska Małgorzata, Hargot Kamila, Kalamon Julia, Krukowska Paulina, Łupina Agata, Mamona Agnieszka, Mamona Monika, Olejko Weronika, Pawlos Izabela, Polska Karolina, Śledź Michał, Woźnica Sebastian, Złomańczuk Angelika, Bartosiak Karolina, Dziewa Patryk, Gąbka Maciej, Mitura Patryk, Mróz Anna, Ogorzałek Julia, Romanek Katarzyna, Rycaj Weronika, Padyjasek Bartłomiej, Zwolak Julia, Tyburczyk Jakub, Warzkiewicz Kinga, Kryk Kamil, Krzysztoń Paulina, Cieśla Patryk, Bogucka Wiktoria, Zdybel Karolina, Jamroży Kacper, Piątek Martyna, Mędrek Martyna Prezentację przygotowali:
 37. 37. uczniowie Szkół Podstawowych z Czernięcina i Gródek pod kierunkiem mgr Marzanny Antończak, którzy przeżyli niesamowitą przygodę uczestnicząc w projekcie Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach NarodowychMisja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych Roztoczański Park Narodowy; 18 – 22 maja 2015r. Dziękujemy za uwagę
 38. 38. W prezentacji wykorzystano:  http://sasiadka.info (zdjęcie)  opowiadania mieszkańców miejscowości  Szlakiem Gorajca i Poru; Monika Maciąg; Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Sielska Dolina", 2010

×