Závěrečný úkol KPI

335 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Kurz práce s informacemi Závěrečný úkol Markéta Záděrová UČO: 378537Argumentace výběru tématuPro svůj závěrečný úkol do předmětu Kurz práce s informacemi jsem si zvolila téma krizovýscénář a krizový plán podniku Zuno Bank AG. Ve druhém ročníku mého studia na Právnickéfakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem absolvovala předmět Management. V rámcitohoto předmětu jsem zpracovávala seminární práci s velmi zajímavým zadáním, kdy jsempsala o krizovém scénáři a krizovém plánu konkrétního podniku. Práci jsem měla rozdělenouna dvě části. Teoretická část se věnovala vysvětlení základních pojmů a v části praktické jsemaplikovala získané poznatky na podnik Zuno Bank AG. Můj závěrečný úkol bude vycházetz této mojí seminární práce. Krizový scénář a krizový plán podniku Zuno Bank AGAnotace:Práce krizový scénář a krizový plán podniku Zuno Bank AG je výňatkem částí z méseminární práce Krizový scénář a krizový plán podniku sepsané v rámci předmětuManagement na Právnické fakultě. V práci krizový scénář a krizový plán podniku jsem sesnažila vybrat stěžejní body mé seminární práce. Práce se v úvodu věnuje teoretickémuvymezení pojmů krizový scénář a krizový plán. Další část se zabývá již konkrétním podnikemZuno Bank AG. Práce podává základní informace o tomto podniku. Navazuje výčtem rizikhrozících Zuno bance, který je dotvořen maticí rizik. Ve svém závěru se práce věnujejednomu konkrétně vybranému riziku – legal risk, kdy popisuje riziko legal risk jako takovéa průběh možné krizové situace.Klíčová slova:krizový scénář, krizový plán, riziko, matice rizik, legal riskMyšlenková mapa
  2. 2. Krizové scénáře a krizové plányKrizové scénáře a krizové plány jsou důležitou součástí krizového řízení především z důvoduschopnosti rozpoznání potenciální krize. Jejich včasné vypracování pomůže připravit se napotencionální krizi. Krizové scénáře a plány je možné členit dle různých hledisek, např. podleuživatele, řešené události, způsobu řešení, závaznosti nebo osoby, která jej vytvořila. Můžemeje zpracovávat pro všechny krize, kdy známe riziko, které může krizi způsobit, ale nevíme,kdy bude působit. Není nutné, aby se krizové scénáře a plány zpracovávaly pro všechnarizika. To musí vycházet z analýzy rizik a také z analýzy potenciálu jejich vytvoření, k čemužnám pomůže matice rizik. Nelze předpokládat zpracování krizových scénářů a plánů běhemkrátké doby, mělo by se jednat o permanentní, plánovanou a cílenou činnost.1Informace o Zuno Bank AGZuno Bank AG je model online banky, za kterou stojí silná a stabilní bankovní skupinaRaiffeisen Bank International. Předmět podnikání Zuno Bank AG se dělí na čtyři hlavníoblasti: přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, provádění platebního stykua zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků. Zuno banka zaručuje otevřenost apřímost. Garantuje možnost využívání služeb, kdykoliv zákazníka napadne, pokud mámožnost připojení k Internetu. Online banking a call centrum fungují 24 hodin denně, 7 dnív týdnu. Zuno dále nabízí zóny, ve kterých je možné setkání s pracovníky tváří v tvář.Zákazníci si do Zuno zóny mohou přijít pro radu, jak co nejefektivněji využít služeb.Prozatím existují v České republice dvě zóny v Praze. Motto Zuno Bank AG zní: Less bank,more life.2Rizika hrozící Zuno Bank AG1. Legal risk – rizika spojená s legislativní činností státního aparátu2. Riziko IT – rizika spojená s provozováním internetového bankovnictví3. Investiční riziko – riziko úpadku investic provedených bankou4. Měnové riziko – tento druh rizika vyplývá ze změn kurzů těchto měn5. Credit risk (úvěrové riziko) – riziko nesplácení uskutečněných úvěrů klienty6. Úrokové riziko – může nastat při změnách tržních úrokových sazeb7. Likvidní riziko8. Run na banku9. Kapitálové riziko – riziko nesolventnosti banky v případě nízkého kapitálu10. Riziko přepadení11. Personální riziko – riziko výběru zaměstnance nevhodného profilu či kvalifikace12. Dlouhodobější výpadek proudu13. Mediální riziko14. Konkurence ze zahraničí – příchod zahraničních bank s bezpoplatkovými účty1 ZUZÁK, Roman; KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. Praha : Grada Publishing a.s., 2009. Krizovéscénáře a krizové plány, s. 82. ISBN 978-80-247-3156-8.2 O nás. ZUNO [online]. ©2010 - 2011 [cit. 2011-11-05]. Dostupné z: < http://www.zuno.cz/onas/zuno/pribeh/>.
  3. 3. Matice rizik Frekvence Závažnost Velmi častá Častá Příležitostná Řídká Vzácná A B C D EKatastrofální I - - 1, 2 7 8 Kritická II 5 4, 6 3 13 9,12 Mezní III - - 11 14 - Malá IV - - 10 - - Legal risk Jako jedno z klíčových rizik pro Zuno banku jsem vybrala riziko legal risk. Pod tímto pojmem si představuji všechna rizika spojená s legislativní činností státního aparátu, která zasahují do podnikatelské činnosti bankovního sektoru, a to jak negativně, tak i pozitivně. Primárním lákadlem Zuno Bank AG bylo obcházení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který byl zrušen k 1. 1. 2011. A také dalších zákonů, jako zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů či zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Ministerstvo financí vydalo pokyn ministerstva financí D – 346, který: „promíjí daňovým subjektům rozdíl mezi vypočtenou daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně podle § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa podle § 146 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) a touto daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů. Prominutí se nevztahuje na případy uvedené v § 36 odst. 3 a § 38 odst. 2 zákona o daních z příjmů.“ 3 Při dvouprocentním úročení, které Zuno na svém spořícím účtu nabízí, tato situace nastává, pokud úrokový výnos nepřekročí 6,99 koruny denně. Základ daně se zaokrouhlí na celé koruny, tedy na 6 korun. A z tohoto základu pak patnácti procentní srážková daň činí jen 90 haléřů, tedy podlimitní částku, kdy může být daň prominuta.4 Díky této své velmi kreativní strategii je Zuno banka velmi perspektivním řešením pro klienty hledající co nejlevnější bankovní účet. Riziko ovšem nastává, jakmile ministerstvo financí vydá nový daňový pokyn, který podobné obcházení zákona zastaví. Pokud se tak stane, Zuno banka ztratí svoji hlavní konkurenční výhodu a tím i velké množství stávajících i budoucích klientů. Díky tomu se může toto riziko stát fatálním pro další budoucnost banky, protože nejen absence této výhody, ale i zpráva o její ztrátě bude velice negativní reklamou a narušením pověsti banky, která je v bankovním sektoru to nejdůležitější. 3 Prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně : pokyn ministerstva financí D – 346 [online]. Česká daňová správa, vydáno 8. 12. 2010 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-346.pdf>. 4 SKALKOVÁ, Olga. Zbrusu nová banka Zuno má fígl, na kterém klienti vydělají a státní kasa prodělá. Economia, a.s., Hospodářské noviny IHNED [online]. Vydáno 20. července 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z: <http://byznys.ihned.cz/c1-52341870-zbrusu-nova-banka-zuno-ma-figl-na-kterem-klienti-vydelaji- a-statni-kasa-prodela >. ISSN 1213-7693.
  4. 4. Seznam použité literaturyZUZÁK, Roman; KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. Praha : Grada Publishinga.s., 2009. Krizové scénáře a krizové plány, s. 82. ISBN 978-80-247-3156-8.Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní: - je to monografie zaměřená přímo a konkrétně na krizové řízení podniku - autoři jsou specialisty v daném oboru - kniha je relativně aktuální s ohledem na rok jejího vydání - jednoduše jsem v ní mohla vyhledat teoretické informace potřebné pro moji práci - kniha je dobře zpracovaná a členěnáO nás. ZUNO [online]. ©2010 - 2011 [cit. 2011-11-05]. Dostupné z: <http://www.zuno.cz/onas/zuno/pribeh/>.Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní: - je to web, který poskytuje primární informace o Zuno Bank AG - je důvěryhodný - je pravidelně aktualizován, - všechny odkazy jsou funkční - uvádí i další kontaktyProminutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně : pokyn ministerstva financí D –346 [online]. Česká daňová správa, vydáno 8. 12. 2010 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z:<http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Pokyn_D-346.pdf>.Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní: - pokyn ministerstva financí je přímo z jejich webových stránek - autory jsou legislativní orgány - zdroj je důvěryhodnýSKALKOVÁ, Olga. Zbrusu nová banka Zuno má fígl, na kterém klienti vydělají a státní kasaprodělá. Economia, a.s., Hospodářské noviny IHNED [online]. Vydáno 20. července 2011[cit. 2011-11-09]. Dostupné z: <http://byznys.ihned.cz/c1-52341870-zbrusu-nova-banka-zuno-ma-figl-na-kterem-klienti-vydelaji-a-statni-kasa-prodela >. ISSN 1213-7693.Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní: - článek byl napsán autorkou publikující a edukovanou v daném oboru - danou problematiku popisuje přesně do hloubky, kterou jsem pro moji práci potřebovala - text je dobře stylisticky naspán, neobsahuje chyby - zveřejněné informace byly v době, kdy jsem práci psala velmi aktuální - server IHNED považuji za důvěryhodný zdroj – má mnoho čtenářů, je často aktualizován, ve velké míře se na něm publikuje

×