Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MWG Amma Aftrap (3) door Jolanda de Jonge

776 views

Published on

Hoe schrijf ik een AMMA case? Presentatie van case schrijfster Jolanda de Jonge op de AMMA Aftrap - workshop hoe je een AMMA case inzendt - op donderdag 12 januari 2012 bij Sanoma Media.

Published in: Business
 • Be the first to comment

MWG Amma Aftrap (3) door Jolanda de Jonge

 1. 1. Droom van een brullende meute in de zaal
 2. 2. Voorschriften, do’s en don’ts, regels?• Verzet je tegen elke ongewenste beïnvloeding• Drie leerscholen – Jo – Jurylid – Jeugdjournaal
 3. 3. Soort tekst• Informerende tekst• Argumentatieve tekst – Redelijke argumenten (logisch+emotioneel) – Literaire middelen• Versmallen, vergroten, verfraaien, verbloemen• Retorica, de kunst van het overtuigen
 4. 4. Amma-formulier is opgebouwd volgens de klassieke retorica1. Exordium: win de aandacht en sympathie2. Narratio: omschrijf onderwerp3. Propositio: maak duidelijk wat je vindt komt overeen met vraag 1. Omschrijf case4. Argumentatio: benoem de argumenten die je standpunt (3) ondersteunen komt overeen met de vragen 2 t/m xx.5. Peroratio: doe een beroep op de lezer om jouw zienswijze over te nemen overeenkomstig slotvraag Waarom een Amma?
 5. 5. Retorica: hoofd en hart• “Armoede bestaat niet, je hebt mensen met een laag inkomen”• “Als Duitsland niest is Nederland verkouden”
 6. 6. De uitgangspositie is gunstig• Het Amma-formulier is opgebouwd volgens de regels van de klassieke retorica en• We hebben van nature de neiging om alles in ons eigen voordeel uit te leggen
 7. 7. Verbloemen?• De waarheid niet verloochenen, maar wel naar je hand zetten• Argumentatieve teksten zijn per definitie gekleurd• Speel open kaart
 8. 8. Titel van de case• Wat de handboeken zeggen: Een goede titel trekt de aandacht, is gericht op wat komt en verduidelijkt• “De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween”• “Droom van een brullende meute in de zaal”
 9. 9. Titels (2) Alphonse Allais, 1893
 10. 10. Toon en stijl• Vakjargon versus gewone mensentaal• Maak gebruik van literaire middelen• Variatie• Enthousiasmeer en speel• Eerst-denken-dan-schrijven? Of, al-denkend schrijven?
 11. 11. Bijlagen
 12. 12. Eén lijstje dan …• Het licht moet gelijk branden (vanaf vraag 1 of eerder)• Hou rekening met slechte verstaanders• Focus de aandacht op de verschillen, het onderscheid, het opvallende, het unieke (media)• Omschrijf niet alles zodat niets meer betekenis heeft. Vermijd gemeenplaatsen• Claim ‘nieuw’, ‘de eerste’ alleen als het waar is• Vraag feedback• Laat de tekst rusten
 13. 13. Kortom: Hoe overtuig je? versmal, vereng verdiep, vergroot verfraai, verleid verheug en verkneukel je

×