Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MWG Beste Minister-President - Arian Buurman

536 views

Published on

MWG themamiddag Beste Minister-President op dinsdag 16 oktober 2012 in de Tuinzaal van Brasserie Paardenburg te Ouderkerk a/d Amstel. Moderator: Rens de Jong. Vijf mediavertegenwoordigers schrijven een open brief aan de premier. Sprekers: Joris van Heukelom (IAB), Johan Smit (PMA), Arian Buurman (Ster), Marianne Zwagerman (Ministerie van Fenomenisering), Georgette Schlick (SBS Broadcasting).

Published in: Business
  • Be the first to comment

MWG Beste Minister-President - Arian Buurman

  1. 1. BedrijfT.a.v.AdresPostcode / Plaatsnaamuw kenmerk ons kenmerk telefoonnummer faxnummerUw kenmerk Ons kenmerk 035 672 55 00 035 623 61 62datum onderwerp15 oktober 2012 OnderwerpGeachte minister-president,Iedereen moet bezuinigen, dat is de huidige realiteit. Dat geldt dus ook voor depublieke omroep.Wij vinden het ontzettend belangrijk dat er op basis van feiten wordt bezuinigd enniet op basis van sentimenten. Een derde net offeren is zo’n op sentimentengebaseerde en toch veelgehoorde “bezuiniging”.De redenering is dan: “de publieke omroep kost geld. We snijden er een plak af. Dan kosthet minder geld.” Een derde net offeren lost echter niets op. Dat is eenkortetermijnoplossing, die het aanbod van de publieke omroep verschraalt en deonderhandelingspositie van Ster verslechtert en dus fors minder reclame-inkomstenoplevert. Zoveel minder reclame-inkomsten dat de netto bezuiniging ongeveer nihilis.Bovendien zal het speelveld veranderen, waardoor adverteerders meer moetenbetalen voor minder bereik. Niet bepaald een economische impuls in deze tijden! Eennet minder levert ongelooflijk veel bereikissues op: de publieke omroep is er dan nietmeer voor het publiek; niet meer voor iedereen. De gehoorde voorstellen variërenvan “het amusement kan er wel af” tot “de internetreclame kan er wel af”. Dezeargumenten getuigen van veel kijk op dat wat de grachtengordel wil en weinig kijkop wat het brede kijkerspubliek van Nederland beweegt. En bovendien weinig kijkop wat adverterend Nederland nodig heeft: sterke commerciële omroepen én eensterke publieke omroep; met een prachtig en onderscheidend programma-aanbod.Betrouwbare en onmisbare mediamerken waarmee een uiteenlopenddoelgroepenbereik kan worden gerealiseerd.Minister-president, u heeft een zware bezuinigingsopdracht, maar ik vraag u:bezuinigt u alstublieft op feiten. Nederland wacht niet op een symboolpolitiekebezuiniging. Kies voor een sterke publieke omroep, met een kwalitatief en breed
  2. 2. datum ons kenmerk pagina15 oktober 2012 ons kenmerk 2profiel zodat Ster adverteerders die variatie aan doelgroepen kan blijven bieden enjaarlijks 200 miljoen aan de mediabegroting kan bijdragen.Dat scheelt de belastingbetaler veel geld.Arian BuurmanAlgemeen Directeur Ster

×