Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

School’ Robotics - diseminare. Profesor Marilena Viziru, Liceul Teoretic "Stefan Odobleja", Bucuresti

1,932 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

School’ Robotics - diseminare. Profesor Marilena Viziru, Liceul Teoretic "Stefan Odobleja", Bucuresti

 1. 1. SCHOOL’ ROBOTICS<br />VIGO – SPANIA<br />16 – 24 APRILIE, 2011<br />GRANT COMENIUS <br />MOBILITATEINDIVIDUALĂ<br /> Profesor, Marilena Viziru<br />
 2. 2. Grantul a fost asigurat din fonduri COMENIUS –LLP şi FSE - POSDRU<br />Activitatea de formare se găseşte în catalogul de cursuri COMENIUS/ GRUNDTVIG ,<br /> aflat la adresa:<br />http://ec.europa.eu/education.trainingdatabase<br />Instituţia organizatoare : HANDS-ON SCIENCE NETWORK, PORTUGALIA <br />Informaţii despre obţinerea unui grant Comenius se găsesc pe site-ul ANPCDEFP<br /> la adresa: http://www.llp-ro.ro<br />
 3. 3. Grup ţintă<br /><ul><li>Profesori de Matematică
 4. 4. Profesori de Fizică
 5. 5. Profesori de Chimie
 6. 6. Profesori de Ştiinţe
 7. 7. Profesori de Informatică
 8. 8. Profesori de Educaţie Tehnologică</li></ul>pentru ciclul gimnazial şi liceal, din licee cu profil teoretic şi tehnologic<br />
 9. 9. Obiectivelecursului<br />Principalul obiectiv al acestui curs : să ofere profesorilor informaţii teoretice dar mai ales abilităţi practice şi instrumente pedagogice şi tehnice care să le permită să înceapă să predea Robotica elevilor . <br />Profesorii participanţi să devină promotorii acestui domeniu în aria lor de activitate<br />
 10. 10. Tematica activităţilor:<br />Ce este Robotica<br />Hands-on Science <br />Constructivism<br />Robotica in şcoală<br />Designul şi construcţia roboţilor<br />Programare<br />Construcţia şi programarea roboţilor LEGO MINDSTORMS<br />
 11. 11.
 12. 12. Robotica<br />Ştiința <br />care se ocupă cu tehnologia, <br />design-ul și fabricarea roboților<br />
 13. 13. <ul><li>Robotica necesită cunoștințe de electronică, mecanică si programare
 14. 14. Robotica poate fi divizată în trei domenii: </li></ul>Percepţie : un robot trebuie să ”simtă'', pentru a primi informaţii despre mediul înconjurător. <br />Cogniţie : robotul trebuie să“înţeleagă'' ce se petrece, să construiască planuri, să evalueze situaţii, etc. <br />Acţiune: roboţii sunt construiţi cu scopul de a face ceva: să se deplaseze, să transforme în mod intenţionat mediul înconjurător, să exploreze, aşadar să acţioneze.<br />
 15. 15. Percepţia- realizată prin intermediul senzorilor prin care robotul culege informaţii despre mediul în care operează. <br />Tipuri de senzori: Camere de filmat, Laseri, Sonare, Senzori de sunet, Accelerometre, Senzori de culoare, Senzori de temperatură, Senzori pentru determinarea concentraţiei unor gaze, etc.<br />Un robot poate înregistra imagini, măsura distanţe, acceleraţii, câmpuri magnetice, orientări, poziţii geografice, viteze, temperaturi, concentraţia unor gaze (oxigen, dioxid de carbon, ş.a.) etc. <br />
 16. 16. Cogniţia<br /><ul><li>Realizată de “creierul” robotului. Acestatrebuiesăprelucrezeinformaţiileprimite din mediuprinintermediulsenzorilorşisăstabilească un set de acţiunipentruducerea la îndeplinire a scopului.
 17. 17. Sunttreitipuriimportante de “activitatecognitivă”:</li></ul>1. Învăţarea: Îmbracamodalităţivariate: de la memoraremecanică la “acţiuniinteligente”<br />2. Planificarea– funcţiaprincipală a roboţilor. Încazulcelmaisimplu, se referă la ordineaîn care trebuierealizată o suită de operaţiipentru a se atinge un scop.<br />3. Controlul – îndeplinit cu ajutorulunoralgoritmi de control care observă permanent abaterilesistemului de la traiectoriaindicatăşigenereazăcomenzi de corecţie.<br /> <br />
 18. 18. Acţiunea<br />esterealizatăprintr-o gamăfoartevariată de mijloace: roţi, şenile, braţemecanice, şerpi, roboţispaţiali, miliboţi, mâinişipicioareartificiale, interfeţehaptice, etc<br />
 19. 19.
 20. 20. Constructivismul<br /><ul><li>Concepţia conform căreia elevii îşi construiesc cunoaşterea pe baza propriei experienţe şi a reflecţiei asupra acesteia. (Windschitl & Andre, 1998)
 21. 21. Elevul- considerat un “învăţătoractiv”.
 22. 22. Profesorulabandoneazăvechiulrol de transmiţător de cunoştinţedevenind un facilitator al cunoaşterii. Un facilitator creeazăoportunităţipentru ca eleviisă-şiexplorezeideileprineiînşişi, asistămaimultdecîtvorbeşte, îiîncurajeazăsă-şipunăîntrebări care să-I ajutesăajungă la o soluţie.
 23. 23. Se pune accent peimportanţainteracţiuniisocialepentrucunoaştere.
 24. 24. Oricesarcini/acţiuni care pun eleviiînsituaţia de a gândidespreceeacefaceste constructivist.</li></ul> <br />
 25. 25.
 26. 26. Învăţarea constructivistă<br />Marea majoritate a elevilor învaţă într-o manieră concretă, prin experimentare şi trăire, şi procesează informaţia prin prisma experienţei proprii.<br />Eleviidesfăşoară activitatea în echipe, lucrând metodic, într-un mod autonom şi responsabil.<br />Ei proiectează, dezvoltă şi îmbunătăţesc propriii roboţi cu scopul de a participa la festivaluri şi competiţii.<br />
 27. 27.
 28. 28. Roboţii LEGO Mindstorms<br />Kitul realizat de firma Lego conţine:<br /> - un microprocesor 32-bit cu display integrat, bluetooth şi porturi pentru senzori şi motoare- 3 servo motoare- 4 senzori: 2 senzori de atingere, 1 senzor ultrasonic si 1 senzor de culoare - software (PC si Mac) uşor de folosit, cu sistem drag-and-drop <br /> - cablu USB<br /> - conectori<br />
 29. 29.
 30. 30. Programarea roboţilorLegoMindstorms NXT<br />Cu ajutorul softului livrat, se poate realiza orice program care, apoi, poate fi descărcat în microprocesorul robotului prin cablu USB sau prin Bluetooth<br />Software-ul drag-and-drop creat de NI LabView este livrat cu instrucţiuni de utilizare ceea ce face programarea accesibilă şi neiniţiaţilor<br />Combinând o serie de instrucţiuni indicate prin block- functions, roboţii pot fi programaţi să realizeze diverse acţiuni<br />
 31. 31. Diagrama şi block-functions<br />
 32. 32. Constructivism is a pedagogical approach<br /><ul><li>Participarea la construcţia şi programarea Roboţilor le dezvoltă elevilor curiozitatea, capacitatea creativă, capacitatea de a lucra în echipă şi de a socializa, aptitudinea de a învăţa atât prin descoperire proprie cât şi din interacţiunea cu ceilalţi, curajul de a-şi asuma responsabilităţi în cadrul grupului.
 33. 33. Un rezultat important îl reprezintă captarea atenţiei kinestezicilorşi valorificarea potenţialului acestora. </li></li></ul><li><ul><li>Experienţa participării la activităţi de formare princursuriComenius este deosebită deoarece, alături de informaţiile noi pe care le asimilezi, ai oportunitatea de a interacţiona cu profesori din alte ţări europene, de a afla noutăţi despre sistemele de învăţământ din ţările de provenienţă a cursanţilor, despre cultura şi tradiţiile acestora şi, în special, ale ţării gazdă. De asemenea există oportunitatea stabilirii unor contacte care să conducă la colaborări ulterioare cu instituţiile de învăţământ reprezentate de participanţi. Şi, nu în ultimul rând, ai şansa dezvoltării capacităţii de a comunica într-o limbă străină. </li>

×