SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA
  ●  La  variació  lingüística  és  el  fenomen  que  dóna 
    compte dels usos diversos d'una llengua, els quals 
    depenen  fonamentalment  dels  factors  de  temps, 
    espai, grup social i situació comunicativa.
  ●  És objecte d'estudi de la sociolingüística.
  ●  Les  varietats  lingüístiques  es  contraposen  a 
    l'estàndard de la llengua.                 
Tipus:
  ●  Varietat diacrònica o històrica (temps)
  ●  Varietat diatòpica o dialectal (espai)
  ●  Varietat diastràtica o social (grup social)
  ●  Varietat diafàsica, funcional o registre
                  
Factors que influeixen en
l'elecció d'una varietat
  ●  Edat: els joves tendeixen a usar més els registres 
    informals, tenen un argot propi i creen més 
    neologismes
  ●  Sexe: les dones tendeixen a usar una parla més 
    propera a l'estàndard
  ●  Procedència: cada zona té un dialecte propi
  ●  Professió: hi ha professions amb un lèxic propi 
    especialitzat


                 
Factors que influeixen en
l'elecció d'una varietat
  ●  Nivell d'estudis: a més estudis, més ús dels 
    registres cultes o formals
  ●  Situació comunicativa: que marca si la parla ha de 
    ser formal o col∙loquial, és el factor que més 
    influeix
  ●  Canal de comunicació: l'escrit acostuma a 
    demanar més formalitat
  ●  Grau de literarietat: inclou recursos literaris i para 
    més atenció a la llengua
                  
Varietat diacrònica o
històrica
  ●  Les diferents formes de parlar segons el moment 
    temporal.
  ●  No parla de la mateixa manera una persona del 
    segle XV que una persona del segle XXI.
  ●  La llengua pateix una evolució al llarg del temps.
                 
Varietat diatòpica o
dialectal
  ●  Cadascuna de les modalitats parlades en l'àmbit 
    territorial d'una llengua, caracteritzades perquè 
    posseeixen trets fonètics, morfosintàctics i lèxics 
    específics. En la llengua catalana, la partició 
    dialectal es vertebra en dos grans blocs, que 
    contenen diferents dialectes i subdialectes:
     ●  català oriental (septentrional, central, balear, 
        alguerès)
     ●  català occidental (valencià i nord­occidental)

                  
Varietat diastràtica o social
  ●  Les maneres característiques de parlar de grups 
    socialment afins, que generen una fraseologia i 
    unes maneres expressives significatives per al 
    grup i que els diferencien d'altres grups socials.
  ●   Es tracta dels denominats argots.
                 
Varietat diafàsica, funcional
o registre
  ●  Varietats  de  la  llengua  determinades  per  la 
    diferent  situació  de  comunicació.  Els  factors  que 
    caracteritzen els registres són:
     ●  Camp:  tema  general  o  específic  de  què  tracta  la 
       comunicació.
     ●  Mode: canal oral o escrit de la comunicació.
     ●  To:  nivell  de  formalitat  del  text  (molt  formal  o 
       solemne, formal, informal o familiar, molt informal 
       o vulgar).


                   
La norma i l'estàndard
  ●  Llengua normativa: model de llengua que sorgeix 
    a partir del procés de normativització, dut a terme 
    per especialistes i sancionat per una autoritat 
    normativa.
                 
La norma i l'estàndard
  ●  Normativització  lingüística:  fixació  del  codi 
    lingüístic,  a  partir  de  la  selecció  de  les  formes 
    més comunes de la llengua en els nivells fonètic, 
    morfosintàctic i lèxic.
                  
La norma i l'estàndard
  ●  Estàndard:  varietat  lingüística  poc  marcada  per  trets 
    temporals,  geogràfics  o  socioculturals  i  que  aporta 
    menys  informació  per  a  determinar  l'origen  dels 
    parlants.  És  a  dir,  és  la  varietat  que  neutralitza  la 
    variació lingüística. Es basa en la llengua normativa. 
    La  seva  funció  és  facilitar  la  comunicació  entre 
    parlants de dialectes diversos. S'utilitza en els àmbits 
    d'ús relatius als usos formals i públics de la llengua, 
    s'ensenya a l'escola i es difon a partir dels mitjans de 
    comunicació i en l'ús públic. Admet un cert grau de 
    variació dialectal (modalitats de l'estàndard), més en 
 
    l'oral que en l'escrit.    

More Related Content

What's hot

La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)Desirée
 
Variants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaVariants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaDolors Taulats
 
La Variació Lingüística
La Variació LingüísticaLa Variació Lingüística
La Variació LingüísticaEpsa Llengues
 
El modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalanagemmaencamp
 
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)joanpol
 
Els signes lingüístics
Els signes lingüísticsEls signes lingüístics
Els signes lingüísticsSílvia Montals
 
LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
LA PÀTRIA Bonaventura Carles AribauLA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau282728
 
La PlaçA Del Diamant SíMbols
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbolsElena Gimenez
 
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssiaConflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssiammaso
 
Assaig de càntic en el temple
Assaig de càntic en el templeAssaig de càntic en el temple
Assaig de càntic en el templejuanjogonzalez
 
Tema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaSílvia Montals
 
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.Marcel Duran
 
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDALit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDAjoanpol
 
"El teatre modernista regeneracionista"
"El teatre modernista regeneracionista""El teatre modernista regeneracionista"
"El teatre modernista regeneracionista"lidiaaaaaa
 

What's hot (20)

El segle XV
El segle XVEl segle XV
El segle XV
 
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
 
Variants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaVariants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalana
 
Els Jocs Florals
Els Jocs FloralsEls Jocs Florals
Els Jocs Florals
 
Modernisme
Modernisme Modernisme
Modernisme
 
La Variació Lingüística
La Variació LingüísticaLa Variació Lingüística
La Variació Lingüística
 
Ausiàs March
Ausiàs MarchAusiàs March
Ausiàs March
 
El modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalana
 
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
 
Els signes lingüístics
Els signes lingüísticsEls signes lingüístics
Els signes lingüístics
 
LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
LA PÀTRIA Bonaventura Carles AribauLA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau
 
La PlaçA Del Diamant SíMbols
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbols
 
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssiaConflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
Conflicte lingüístic bilingüisme i diglòssia
 
Els primers textos en llengua catalana
Els primers textos en llengua catalanaEls primers textos en llengua catalana
Els primers textos en llengua catalana
 
6 La novela cavalleresca
6 La novela cavalleresca6 La novela cavalleresca
6 La novela cavalleresca
 
Assaig de càntic en el temple
Assaig de càntic en el templeAssaig de càntic en el temple
Assaig de càntic en el temple
 
Tema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
 
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
 
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDALit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
Lit anàlisi de la plaça del diamant 1 RODOREDA
 
"El teatre modernista regeneracionista"
"El teatre modernista regeneracionista""El teatre modernista regeneracionista"
"El teatre modernista regeneracionista"
 

Similar to Variació lingüística

Sociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitatSociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitatxanvi
 
Tema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguisticaTema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguisticaitraver
 
La variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalanaLa variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalanaMaies Llorca
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticaAnna Gascón
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalNombre Apellidos
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalNombre Apellidos
 
Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.mfdcat
 
La varietat estàndard
La varietat estàndardLa varietat estàndard
La varietat estàndardDolors Taulats
 
Ppt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroemparvidal
 
Ppt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroemparvidal
 
Diversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticamanules
 
Diversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticamanules
 
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitUnitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitNombre Apellidos
 
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registres
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registresUnitat 1 variació lingüística dialectes i registres
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registresvalencia8
 
Sociolingüística
SociolingüísticaSociolingüística
SociolingüísticaPauTB2
 
Com parlem
Com parlemCom parlem
Com parlemMsais
 
Solucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat sociolingSolucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat sociolingjoanpol
 
Presentació llengua catalana 2
Presentació llengua catalana 2Presentació llengua catalana 2
Presentació llengua catalana 2jtalarn
 

Similar to Variació lingüística (20)

Sociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitatSociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitat
 
Tema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguisticaTema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguistica
 
La variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalanaLa variació lingüística. Llengua catalana
La variació lingüística. Llengua catalana
 
La variació lingüística
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
 
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
 
Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.
 
La varietat estàndard
La varietat estàndardLa varietat estàndard
La varietat estàndard
 
La llengua estàndard
La llengua estàndardLa llengua estàndard
La llengua estàndard
 
Ppt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina calero
 
Ppt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina caleroPpt sociolingüística, marina calero
Ppt sociolingüística, marina calero
 
Diversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüística
 
Diversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüísticaDiversitat i variació lingüística
Diversitat i variació lingüística
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumitUnitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
Unitat 1. fonaments sociolingüístics estiu 2012 resumit
 
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registres
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registresUnitat 1 variació lingüística dialectes i registres
Unitat 1 variació lingüística dialectes i registres
 
Sociolingüística
SociolingüísticaSociolingüística
Sociolingüística
 
Com parlem
Com parlemCom parlem
Com parlem
 
Solucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat sociolingSolucions selectivitat socioling
Solucions selectivitat socioling
 
Presentació llengua catalana 2
Presentació llengua catalana 2Presentació llengua catalana 2
Presentació llengua catalana 2
 

More from MVidalArtigues

More from MVidalArtigues (10)

Noucentisme
NoucentismeNoucentisme
Noucentisme
 
Vocabulari cuina i aliments
Vocabulari cuina i alimentsVocabulari cuina i aliments
Vocabulari cuina i aliments
 
Entrevista personal
Entrevista personalEntrevista personal
Entrevista personal
 
Com escriure un text expositiu
Com escriure un text expositiuCom escriure un text expositiu
Com escriure un text expositiu
 
Prosa xiii xiv
Prosa xiii xivProsa xiii xiv
Prosa xiii xiv
 
Cultura urbana sxiv
Cultura urbana sxivCultura urbana sxiv
Cultura urbana sxiv
 
Prosa segle xv
Prosa segle xvProsa segle xv
Prosa segle xv
 
El gènere i el nombre
El gènere i el nombreEl gènere i el nombre
El gènere i el nombre
 
Tipologies textuals
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
 
Narrativa 60
Narrativa 60Narrativa 60
Narrativa 60
 

Recently uploaded

Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 

Recently uploaded (8)

Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 

Variació lingüística

 • 1. LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA ● La  variació  lingüística  és  el  fenomen  que  dóna  compte dels usos diversos d'una llengua, els quals  depenen  fonamentalment  dels  factors  de  temps,  espai, grup social i situació comunicativa. ● És objecte d'estudi de la sociolingüística. ● Les  varietats  lingüístiques  es  contraposen  a  l'estàndard de la llengua.    
 • 2. Tipus: ● Varietat diacrònica o històrica (temps) ● Varietat diatòpica o dialectal (espai) ● Varietat diastràtica o social (grup social) ● Varietat diafàsica, funcional o registre    
 • 3. Factors que influeixen en l'elecció d'una varietat ● Edat: els joves tendeixen a usar més els registres  informals, tenen un argot propi i creen més  neologismes ● Sexe: les dones tendeixen a usar una parla més  propera a l'estàndard ● Procedència: cada zona té un dialecte propi ● Professió: hi ha professions amb un lèxic propi  especialitzat    
 • 4. Factors que influeixen en l'elecció d'una varietat ● Nivell d'estudis: a més estudis, més ús dels  registres cultes o formals ● Situació comunicativa: que marca si la parla ha de  ser formal o col∙loquial, és el factor que més  influeix ● Canal de comunicació: l'escrit acostuma a  demanar més formalitat ● Grau de literarietat: inclou recursos literaris i para  més atenció a la llengua    
 • 5. Varietat diacrònica o històrica ● Les diferents formes de parlar segons el moment  temporal. ● No parla de la mateixa manera una persona del  segle XV que una persona del segle XXI. ● La llengua pateix una evolució al llarg del temps.    
 • 6. Varietat diatòpica o dialectal ● Cadascuna de les modalitats parlades en l'àmbit  territorial d'una llengua, caracteritzades perquè  posseeixen trets fonètics, morfosintàctics i lèxics  específics. En la llengua catalana, la partició  dialectal es vertebra en dos grans blocs, que  contenen diferents dialectes i subdialectes: ● català oriental (septentrional, central, balear,  alguerès) ● català occidental (valencià i nord­occidental)    
 • 7. Varietat diastràtica o social ● Les maneres característiques de parlar de grups  socialment afins, que generen una fraseologia i  unes maneres expressives significatives per al  grup i que els diferencien d'altres grups socials. ●  Es tracta dels denominats argots.    
 • 8. Varietat diafàsica, funcional o registre ● Varietats  de  la  llengua  determinades  per  la  diferent  situació  de  comunicació.  Els  factors  que  caracteritzen els registres són: ● Camp:  tema  general  o  específic  de  què  tracta  la  comunicació. ● Mode: canal oral o escrit de la comunicació. ● To:  nivell  de  formalitat  del  text  (molt  formal  o  solemne, formal, informal o familiar, molt informal  o vulgar).    
 • 9. La norma i l'estàndard ● Llengua normativa: model de llengua que sorgeix  a partir del procés de normativització, dut a terme  per especialistes i sancionat per una autoritat  normativa.    
 • 10. La norma i l'estàndard ● Normativització  lingüística:  fixació  del  codi  lingüístic,  a  partir  de  la  selecció  de  les  formes  més comunes de la llengua en els nivells fonètic,  morfosintàctic i lèxic.    
 • 11. La norma i l'estàndard ● Estàndard:  varietat  lingüística  poc  marcada  per  trets  temporals,  geogràfics  o  socioculturals  i  que  aporta  menys  informació  per  a  determinar  l'origen  dels  parlants.  És  a  dir,  és  la  varietat  que  neutralitza  la  variació lingüística. Es basa en la llengua normativa.  La  seva  funció  és  facilitar  la  comunicació  entre  parlants de dialectes diversos. S'utilitza en els àmbits  d'ús relatius als usos formals i públics de la llengua,  s'ensenya a l'escola i es difon a partir dels mitjans de  comunicació i en l'ús públic. Admet un cert grau de  variació dialectal (modalitats de l'estàndard), més en    l'oral que en l'escrit.