A magyar vasút liberalizációja

2,432 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A magyar vasút liberalizációja

 1. 1. A MAGYAR VASÚT LIBERALIZÁCIÓJA ANTAL Dániel E l n ö k H a l l e, 2 0 0 7. szeptember 26.
 2. 2. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: vasúthálózat
 3. 3. Vasútsűrűség, 2006 (km/1000 km 2 ) Magyar Vasúti Hivatal 2007
 4. 4. Villamosított vonalak aránya, 2006 (%) Magyar Vasúti Hivatal 2007
 5. 5. Kétvágányú vonalak aránya, 2006 (%) Magyar Vasúti Hivatal 2007
 6. 6. Magyar Vasúti Hivatal 2007 A nagyobb szállítási távolságoknak és a kisebb népsűrűségnek köszönhetően a vasút Közép- és Kelet-Európában versenyképesebb. Hátrány az alacsonyabb költséghatékonyság. Csehországban, Finnországban, Magyarországon és Szlovéniában kedvezőbb a közlekedési munkamegosztás, mint a többi uniós tagállamban. Ausztriában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Svédországban a vasúti szállítás aránya még nagyobb. Magyarország: viszonylag magas a vasúti szállítás aránya az intermodális versenyben, hozzáférés olyan, a vasúttól nagyobb mértékben függő gazdaságokhoz, mint a román és az ukrán. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban EU-27, 2005
 7. 7. Egy kilométerre eső dolgozói létszám, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007
 8. 8. Vasúti hálózat-hozzáférési díjak EU-27, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007 Az EU15-ben, Romániában, Bulgáriában, Csehországban és Szlovéniában alacsonyabbak a hozzáférési díjak. Lengyelországban, Szlovákiában és Lettországban magasabbak. Magyarországon, Litvániában és Észtországban hasonlóak a hozzáférési díjak. Az új tagországok államilag általában nem támogatják a vasúti infrastruktúra fenntartását, de gyorsan növekvő szállítási piacokhoz biztosítanak hozzáférést. Ezekben az országokban a pályahálózat-üzemeltetőknek is alacsonyabb a hatékonyságuk. Magyarország: versenyképes hozzáférési díjak Ukrajna, Románia és Délkelet-Európa irányába, ill. felől.
 9. 9. Vasúti hálózat-hozzáférési díjak EU-27, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007 Észtország, Lettország, Litvánia: széles nyomtáv, magasabb hozzáférési díjak, nagyobb forgalomsűrűség Lengyelország, Szlovákia: magasabb hozzáférési díjak, nagyobb forgalomsűrűség. Portugália, Dánia: alacsonyabb hozzáférési díjak, alacsonyabb forgalomsűrűség. Többi EU-tagállam: alacsonyabb hozzáférési díjak, alacsonyabb forgalomsűrűség. Magyarország: versenyképes hozzáférési díjak Ukrajna, Románia, Szerbia és Délkelet-Európa irányába, ill. felől. Új kezdeményezések a határátlépés megkönnyítésére Horvátország és Szerbia felé/felől.
 10. 10. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: a vasúti árufuvarozási piac
 11. 11. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Vasúti áruszállítási teljesítmény, 2006 (millió át-km)
 12. 12. Magyar Vasúti Hivatal 2007 A hálózat kihasználtsága, 2006 (ezer át-km/km)
 13. 13. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Herfindahl-Hirschmann Index Magyarországon, 2005-2007
 14. 14. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban EU-27, 2005
 15. 15. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: személyszállítási piac
 16. 16. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Egy lakosra jutó vasúti utazás, 2005
 17. 17. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Személyszállítási teljesítmény, 2006 (millió ukm)
 18. 18. Magyar Vasúti Hivatal 2007 A személyszállítás változása 2001-2006 (%)
 19. 19. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: intézmények
 20. 20. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Vasútliberalizációs Index, 2004
 21. 21. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Vasútliberalizációs Index, 2004 <ul><li>A 2185/2005. (IX. 9.) Kormányhatározat a vasúti közlekedéspolitika stratégiai kérdéseiről célul tűzte ki a Magyar Államvasutak átalakítását , 2007. január 1-ig történő szétválasztását. </li></ul><ul><li>Törvény a vasúti közlekedésről, hatályos 2006. január 1-től. </li></ul><ul><li>Kapacitás-elosztási szerv, mint elosztó és díjszabási szerv, Hálózati Üzletszabályzat. www.vpe.hu </li></ul><ul><li>Magyar Vasúti Hivatal, mint szabályozó szerv és engedélyező hatóság, létrejött 2006. január 1-én. </li></ul><ul><li>A MÁV Cargo ( árufuvarozó leányvállalat ) vasúttársaságként időben megalakult és jelenleg privatizáció alatt áll. A MÁV Start ( személyszállító leányvállalat ) késéssel alakult meg és nincs teljesen leválasztva a MÁV-tól. </li></ul><ul><li>A MÁV továbbra is egy vertikálisan integrált társaság, a GySEV/Raaberbahn pedig az marad Nyugat-Magyarországon és Burgenlandban. </li></ul>
 22. 22. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Engedélyesek Magyarországon CER tagok : MÁV, MÁV Cargo, GySEV, VPE, CER és MAVE (vasúti ágazati lobbicsoport) ERFA tagok : jelenleg nincs . EIM tagok : jelenleg nincs . 15 20 20 Személyszállítás (térségi) 3 2 2 Személyszállítás (országos) 3 0 0 Árutovábbítás (térségi ) 13 11 7 Árutovábbítás (országos) 2007 . 09 . 25 2006 . 12 . 31 2005 . 1 2. 31 Kiadott engedélyek száma
 23. 23. Hatáskör, döntések, ügyfelek Magyar Vasúti Hivatal 2007 A Magyar Vasúti Hivatal
 24. 24. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Létrejött 2006. január 1-én, törvényes intézményi jogelőd nélkül. Engedélyező hatóság: Magyarországon minden áruszállítási, személyszállítási és pályahálózati szolgáltatást engedélyeztetni kell. A 95/18/EK Irányelv alapján a Magyar Vasúti Hivatal engedélyező hatóság, és a korábbi engedélyező hatóságok utódja. Hasonló nemzeti engedélyezési rend a térségi, elővárosi, helyi és saját célú társaságok, valamint két hazai pályahálózat-működtető, nevezetesen a MÁV ZRt és a GySEV ZRt (Raaberbahn) esetében. Szabályzó szerv: A 91/440/ EGK és a 2001/14/EK Irányelv alapján a Magyar Vasúti Hivatal szabályozó szerv. A hatóságnak jogelődje nincs, 2006 előtti ügyeket nem vihet tovább. Utasjogok: A Magyar Vasúti Hivatal hagyja jóvá az üzletszabályzatokat minden személyszállító vasúttársaság esetében Magyarországon. 2007. augusztus 31-én új utasjogi biztos lett kinevezve. Az MVH lesz felelős a megalkotandó közösségi szabályozás végrehajtásáért. Az aktuális feladatokat a Vtv. határozza meg. Egyéb feladatok: A számviteli elkülönítés felügyelete, az áruszállítási piac bizonyos fokú szabályozása, valamint a vasúti szektorban bizonyos feladatok az állami támogatással kapcsolatban. A feladatokat a Vtv. határozza meg. A biztonsági tanúsítványokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság bocsátja ki, amely a biztonsági szabályozásért felelős minden közlekedési ágazat esetében. Hatáskör
 25. 25. Magyar Vasúti Hivatal 2007 A Magyar Vasúti Hivatal határozatai Határozatok : A Magyar Vasúti Hivatal határozatai annak eljárásain alapulnak. A határozatokat egyszemélyben a Hivatal elnöke hozza. Az elnök a határozathozatali jogot bizonyos típusú, ill. egyes ügyekben átruházhatja az elnökhelyettesre vagy a főosztályvezetőkre. Jogi átruházás nincs: az elnökhelyettes akkor hoz döntést, ha előre nem látott sürgős helyzet miatt a törvényes határidők betartása veszélybe kerülne. . Az elnök Tanácsadó Testületet nevezhet ki, amely véleményezheti a határozatokat. A Testület 2008-ban jön létre. Átláthatóság és az ügyfelek jogai: Az MVH eljárásait a közigazgatási eljárásról szóló 2004/CXL. tv. szabályozza, bizonyos módosításokkal. Az érintett felek számára az eljárások nyilvánosak. Az MVH minden határozata és néhány kivétellel a jogilag kötelező érvényű indokolások (a jogi tényállás, a nem bizalmas adatok, azok teljes értelmezése) elérhetők a www.vasutihivatal.gov.hu címen. Eljárások : http://www.magyarorszag.hu/english/keyevents/a_kozig/a_foglalk/a_alligazelj20051026 A politikai döntésektől való függetlenség : A Hivatal a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alatt működik (általános költségvetési és eljárási ügyek). A Vtv. megtiltja a miniszternek, hogy a Hivatal döntéseit érvénytelenítse, amely kizárólag a bíróság hatáskörébe tartozik. Másfelől a miniszter nem hozhat a Hivatalt kötelező határozatot. Ez kizár minden befolyást a döntéshozatali folyamatban. Bírósági felügyelet: A magyar kormány egyetlen szerve sem módosíthatja a Hivatal határozatait. A határozatok közvetlenül kötelező érvényűek és kétszintű bírósági felügyeletnek vannak alávetve. Az eljárás során a bíróság ideiglenesen felfüggesztheti a határozatokat.
 26. 26. Magyar Vasúti Hivatal 2007 A Magyar Vasúti Hivatal határozatai Összes határozat 2007-ben (2006-ban) 116 (26), beleértve eljárási és egyéb határozatokat is Határozatok EGT-tagállamokban érvényes engedélyekről Árutovábbítás +8,-2 (+3) http://vasutihivatal.gov.hu/vasut_tarsasagok/arutovabbitas Személyszállítás +3 (0) http://vasutihivatal.gov.hu/vasut_tarsasagok/szemelyszallitas Határozatok hazai engedélyekről Pályahálózat +1 (0) Saját célú pályahálózat 29 (0) http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok Térségi vasút +16 (0) Elővárosi vasút 0 (0) Szabályozási határozatok Kapacitás-elosztás 1 (1) Feltételek és árazás 2 (1) Üzletvitel 2 (0) http://vasutihivatal.gov.hu/hivatal/ugyintezes/piacfelugyelet Kiszabott bírságok MÁV Zrt: 50 millió Ft VPE Kft 5 millió Ft
 27. 27. Kapcsolat <ul><li>Múzeum u. 11., 1088 Budapest </li></ul><ul><li>http://vasutihivatal.gov.hu/hivatal/megkozelites </li></ul><ul><li>Pf. 132, 1461 Budapest </li></ul><ul><li>www.vasutihivatal.gov.hu </li></ul><ul><li>tel.: +36 1 511 3131 </li></ul><ul><li>fax: +36 1 511 4669 </li></ul><ul><li>Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. </li></ul>Magyar Vasúti Hivatal 2007
 28. 28. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Köszönöm a figyelmet!

×