Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A jogharmonizáció kérdései - különös figyelemmel a harmadik vasúti csomagra

1,633 views

Published on

Dr. Tóth Szandra előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A jogharmonizáció kérdései - különös figyelemmel a harmadik vasúti csomagra

 1. 1. A jogharmonizáció kérdései – különös figyelemmel a harmadik vasúti csomagra 2007. december 12.
 2. 2. Problémák(?) <ul><li>értelmezési különbségek az uniós jogszabályok átültetése során </li></ul><ul><li>nem feltétlenül egyértelmű az irányelv szövege </li></ul><ul><li>Bizottság őszi levele – olyan összeférhetetlenségi kérdésekre mutatott rá, amelyek az irányelvekből nem feltétlenül következnek </li></ul>
 3. 3. Harmadik vasúti csomag <ul><li>már most? – még csak éppen (2007. december 3-án) kihirdették a Hivatalos Lap L sorozat 315 számában </li></ul><ul><li>problémák, és az átgondolt nemzeti szabályozás érdekében már most foglalkozni kell vele </li></ul><ul><li>Elemei: </li></ul><ul><li>az Európai Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybevevő utasok jogairól és kötelezettségeiről </li></ul><ul><li>az Európai Parlament és Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről </li></ul><ul><li>az Európai Parlament és Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv , valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról </li></ul><ul><li>Kapcsolódik: </li></ul><ul><li>az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete ( 2007. október 23. ) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről </li></ul>
 4. 4. UTASJOGOK <ul><li>„ A közös közlekedéspolitika keretében fontos megőrizni a vasúti utasok felhasználói jogait, valamint javítani a vasúti személyszállítási szolgáltatások minőségét és eredményességét annak érdekében, hogy a vasúti szállítás aránya az egyéb szállítási módokhoz képest növekedjen.” </li></ul><ul><li>hatály: az engedéllyel rendelkező vasúttársaságok által nyújtott valamennyi vasúti utazásra és szolgáltatásra (a belföldi utazókra is!) </li></ul><ul><li>alapja: COTIF – CIV (I. mellélete is tartalmazza a megfelelő szabályokat), DE kibővíti: a belföldi utasok is védi </li></ul><ul><li>mentesség: </li></ul><ul><ul><li>általános: városi, külvárosi, regionális szolgáltatások tekintetében korlátlan mentesség adható (kivétel: alapvető jogok) </li></ul></ul><ul><ul><li>ideiglenes: a belföldi távolsági vasúti szolgáltatásokat 5 éves időtartamra a tagállamok mentesíthetik – 2x5 évre meghosszabbítható </li></ul></ul><ul><ul><li>ideiglenes: arra a szolgáltatásra, amely jelentős részben a Közösség területén kívül kerül sor – max. 5 év, de meghosszabbítható – a rendelet nem tartalmazza, hogy mennyivel </li></ul></ul>
 5. 5. UTASJOGOK <ul><li>Feladatokat fogalmaz meg </li></ul><ul><ul><li>a vasúttársaságok </li></ul></ul><ul><ul><li>az állomás üzemeltetők </li></ul></ul><ul><ul><li>a menetjegy-értékesítők </li></ul></ul><ul><ul><li>az utazásszervezők </li></ul></ul><ul><ul><li>a tagállamok </li></ul></ul><ul><ul><li>részére </li></ul></ul><ul><li>Tagállami feladat: </li></ul><ul><ul><li>szankció megállapítása – a kártérítést is magába foglalhatja, DE: hatékony + arányos + visszatartó erejű </li></ul></ul><ul><ul><li>a szankció alkalmazásának biztosítása </li></ul></ul><ul><ul><li>a végrehajtásért felelős szerv kijelölése – független: infrastruktúra-működtetőtől, díjszabási szervtől, elosztási szervtől, vasúttársaságtól </li></ul></ul>
 6. 6. UTASJOGOK <ul><li>alapvető jogok (nincs mentesség!) </li></ul><ul><ul><li>menetjegyek, átszállójegyek, helyfoglalások elérhetősége, mikéntje – szükségtelen nehézség nélkül </li></ul></ul><ul><ul><li>utasokkal és poggyászokkal szembeni felelősség </li></ul></ul><ul><ul><li>vasúttársaságok megfelelő biztosítása </li></ul></ul><ul><ul><li>közlekedéshez való joga </li></ul></ul><ul><ul><li>a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek jogai </li></ul></ul><ul><ul><li>az utasok személyes biztonsága </li></ul></ul>
 7. 7. UTASJOGOK Tájékoztatáshoz való jog <ul><li>mikor: utazást megelőzően és folyamán </li></ul><ul><li>ki: vasúttársaság, menetjegy-értékesítő </li></ul><ul><li>hogyan: előzetesen, minél hamarabb </li></ul><ul><li>Késés – 60 percet meghaladja(nem kell figyelembe venni, amiről bebizonyítja, hogy a Közösségen kívülről származik): az utas választhat: </li></ul><ul><ul><li>menetjegy teljes árának visszatérítése + visszajuttatás (még meg nem tett, már megtett részére, vagy a kiindulási helyre) – DE!: nem kérhető kártérítés </li></ul></ul><ul><ul><li>utazás folytatása, elterelés </li></ul></ul><ul><ul><li>utazás folytatása, elterelés későbbi időpontban </li></ul></ul>
 8. 8. UTASJOGOK – késések <ul><li>Kártérítés: a ténylegesen fizetett árhoz viszonyítva </li></ul><ul><li>HA: arról az utast a jegyvásárlást megelőzőn nem tájékoztatták </li></ul><ul><li>60-119 perc: menetjegy árának 25 % </li></ul><ul><li>120 perc felett: menetjegy árának 50 % </li></ul><ul><li>utazási igazolvány, vasúti bérlet: Kártérítési Szabályzat szerint </li></ul><ul><li>kifizetés: 1 hónapon belül </li></ul><ul><ul><li>utalvány, szolgáltatás, vagy (az utas kérésére) pénz formájában </li></ul></ul><ul><li>vasúttársaság Kártérítési Szabályzata tartalmazza a kártérítés kritériumait </li></ul><ul><li>megállapítható minimális összeghatár, amely alatt nem fizet: nem haladhatja meg a 4 EUR-t </li></ul>
 9. 9. UTASJOGOK – azonnali kifizetés <ul><li>Halál, sérülés: </li></ul><ul><li>haladéktalanul, vagy a személyazonosság megállapítását követően 15 nappal </li></ul><ul><li>azonnali kifizetés </li></ul><ul><ul><li>az elszenvedett nehézséggel arányban álló és </li></ul></ul><ul><ul><li>az azonnali gazdasági szükséglet kielégítéshez szükséges </li></ul></ul><ul><ul><li>halál esetén min. 21000 EUR/utas </li></ul></ul><ul><ul><li>nem egyenlő a felelősség elismerésével </li></ul></ul><ul><ul><li>nem követelhető vissza (kivétel: 1. kárt az utas hanyagsága vagy hibája okozta, 2. a részesült nem a jogosult személy volt) </li></ul></ul>
 10. 10. UTASJOGOK panaszok <ul><li>Panaszkezelő mechanizmus – rendelet hatálya alá tartozó jogok és kötelezettségek tekintetében </li></ul><ul><ul><li>panasz: bármely érintett vasúttársaságnál benyújtható </li></ul></ul><ul><ul><li>indoklással ellátott válasz: 1 hó (max. 3 hó) </li></ul></ul><ul><li>Panasz a rendelet megsértéséről </li></ul><ul><ul><li>benyújtható: végrehajtásért felelős szerv, vagy a tagállam által kijelölt más szerv </li></ul></ul><ul><li>Különbség… </li></ul>
 11. 11. Mozdonyvezetők képesítése <ul><li>irányelv célja: </li></ul><ul><li>a mozdonyvezetők tagállamok közötti mozgás ának megkönnyítése </li></ul><ul><li>a vasúttársaságok közötti mobilitás ának megkönnyítése </li></ul><ul><li>az engedély nek és a harmonizált kiegészítő tanúsítvány nak a vasúti ágazat valamennyi szereplője általi elismerése </li></ul><ul><li>érdekében minimumkövetelmények felállítása </li></ul><ul><li>egyéb alkalmazottak, akik biztonsági feladatokat látnak el </li></ul><ul><li>Ügynökség azonosítja, hogy mely feladatokat ellátó alkalmazottakra vonatkozik </li></ul>
 12. 12. Mozdonyvezetők képesítése <ul><li>Feladatokat fogalmaz meg: </li></ul><ul><li>vasúttársaságok </li></ul><ul><li>pályahálózat-működtetők </li></ul><ul><li>képzési központok </li></ul><ul><li>illetékes hatóságok </li></ul><ul><li>mozdonyvezetők </li></ul><ul><li>ágazat egyéb szereplői </li></ul><ul><li>részére </li></ul><ul><li>Kizárhatók: </li></ul><ul><li>metró, villamos, más könnyűvágányú vasúti rendszer </li></ul><ul><li>elkülönülten működő kizárólag a helyi, városi vagy elővárosi személy- és áruszállítási szolgáltatások működtetésére szolgáló hálózat </li></ul><ul><li>magántulajdonban lévő vasúti infrastruktúrák, amelyeket kizárólag a tulajdonos használ </li></ul><ul><li>karbantartás, felújítás vagy korszerűsítés miatt időszakosan lezárt pályaszakaszok </li></ul>
 13. 13. Mozdonyvezetők képesítése <ul><li>minimumkövetelmények: </li></ul><ul><li>alsó korhatár </li></ul><ul><li>fizikai alkalmasság </li></ul><ul><li>foglalkozáspszichológiai alkalmasság </li></ul><ul><li>szakmai tapasztalat </li></ul><ul><li>mozdonyvezetéshez szükséges bizonyos témák ismerete </li></ul><ul><li>infrastruktúrák ismerete </li></ul><ul><li>az infrastruktúrákon használt nyelv ismerete </li></ul>
 14. 14. Mozdonyvezetők képesítése mozdonyvezető munkaviszonya megszűnik időszakos ellenőrzések 10 év – érvénytelenné válik a munkaviszony megszűnésével 1 eredeti példányban időszakos ellenőrzések vasúttársaság, pályahálózat-működtető feladata ellenőrzésre hivatott rendszer létrehozása DE: az illetékes hatóság is ellenőrizheti érvényesség ellenőrzése meghatározott infrastruktúrákon és járműveken Közösség egész területén érvényesség kiállító szerv mozdonyvezető tulajdonosa vasúttársaság, pályahálózat-működtető tagállam illetékes hatósága kiállító szerv tanúsítvány engedély
 15. 15. Mozdonyvezetők képesítése csak az engedéllyel együtt 20 év (18 év – csak a kiállító tagállamban) korhatár <ul><li>nyelvtudás </li></ul><ul><li>szakismereti és alkalmassági vizsga </li></ul><ul><ul><li>járműre </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastruktúrára (ehhez kapcsolódó nyelvtudás) </li></ul></ul><ul><li>vonatkozóan </li></ul><ul><li>biztonsági rendszerre vonatkozó képzés </li></ul><ul><li>alap-, középfokú tanulmányokból min. 9 év sikeresen elvégzett </li></ul><ul><li>fizikai alkalmasság </li></ul><ul><li>szakmai-, pszichológiai alkalmasság </li></ul><ul><li>általános szakmai alkalmasság </li></ul>minimum-követelmények tanúsítvány engedély
 16. 16. Mozdonyvezetők képesítése <ul><li>Vizsgák: összeférhetetlenség biztosítása </li></ul><ul><li>akkreditált vagy elismert vizsgáztatók felügyelik </li></ul><ul><li>infrastruktúrákkal kapcsolatos ismeretek értékelését: az elhelyezkedés szerinti tagállam által akkreditált vagy elismert személyek vagy szervek végzik </li></ul><ul><li>elméleti és gyakorlati vizsgák </li></ul><ul><li>a szakmai ismeretek és kompetenciák megszerzésére és értékelésére szolgáló eljárások független értékelése – 5 évet nem meghaladó időszakonként </li></ul>
 17. 17. Mozdonyvezetők képesítése Fokozatos bevezetés és átmeneti időszak <ul><li>nyilvántartás </li></ul><ul><li>a nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásától számított 2 éven belül (az alapvető paramétereket a Bizottság állapítja meg az Ügynökség jelentése alapján) </li></ul><ul><li>engedély: </li></ul><ul><li>csere: min. két tagállamban dolgozó mozdonyvezető esetén: a nyilvántartások alapvető paramétereinek elfogadásától számított 2 éven belül </li></ul><ul><li>új: nyilvántartások felállítását követő 2 éven belül </li></ul><ul><li>összes cseréje: nyilvántartások felállítását követő hét éven belül </li></ul><ul><li>lehetőség: </li></ul><ul><li>tagállam kérésére a Bizottság felkéri az Ügynökséget, hogy készítse el az érintett tagállamra vonatkozóan az irányelv alkalmazásának költség-haszon elemzését – 10 éves időtartamot kell lefednie (a nyilvántartások felállítását követő 2 éven belül kell benyújtani a Bizottsághoz) </li></ul><ul><li>ha a költségek meghaladják a hasznot: Bizottság határozatot hozhat, hogy max. 10 éves időtartamra nem kell a mozdonyvezetőkre alkalmazni az irányelvet – átmeneti mentesség </li></ul>
 18. 18. 91/440/EGK, 2001/14/EK irányelvek módosítása <ul><li>„ Ezen irányelv célja a Közösségen belüli nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások – nem pedig a tagállamok és harmadik országok közötti szolgáltatások – piacának megnyitása.” - 2010. január 1-jével </li></ul><ul><li>a tagállamok kizárhatják a Közösség területén átmenő szolgáltatásokat </li></ul><ul><li>ellentmondásos kép: </li></ul><ul><li>távolsági szolgáltatások: nehéz helyzetben </li></ul><ul><li>nemzetközi nagysebességű: forgalom erős növekedése </li></ul><ul><li>DE: nyomást gyakorol: „low-cost” légitársaságok – feloldása érdekében eszköz: vasúttársaságok közötti verseny elősegítése </li></ul>
 19. 19. 91/440/EGK, 2001/14/EK irányelvek módosítása <ul><li>új, közbenső megállókkal rendelkező nemzetközi szolgáltatás </li></ul><ul><li>nem használható belföldi személyszállítási szolgáltatás piacának megnyitására </li></ul><ul><li>fő célja CSAK nemzetközi útvonalon történő személyszállítás lehet </li></ul><ul><li>a „fő célnak való megfelelősséget” bármely érdekelt kérelmére a szabályozó szerv állapítja meg (figyelembe véve: a belföldi, vagy nemzetközi személyszállítás alapján kiszámított forgalmi hányadot és volument; a szolgáltatás hosszát) </li></ul>
 20. 20. 91/440/EGK irányelv módosítása <ul><li>új fogalmak: </li></ul><ul><li>nemzetközi személyszállítási szolgáltatás </li></ul><ul><li>átmenő vasúti szolgáltatás </li></ul><ul><li>Hozzáférés biztosításának határideje: </li></ul><ul><li>2010. január 1. </li></ul><ul><li>DE: 2012. január 1., azokban a tagállamokban, ahol a nemzetközi vasúti személyszállítás az adott tagállam vasúttársasági utasforgalmának több mint felét teszi ki </li></ul><ul><li>(hozzáférés: a nemzetközi útvonalon található bármely állomáshoz – beleértve az ugyanazon tagállamban található állomásokat is) </li></ul>
 21. 21. 91/440/EGK irányelv módosítása <ul><li>Közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásra való hatása </li></ul><ul><li>megszervezésére, finanszírozására -> </li></ul><ul><li>tagállamok számára lehetőség a korlátozásra (szabályozó szerv jóváhagyásával!) </li></ul><ul><li>szabályozó szerv: objektív gazdasági elemzés és előre meghatározott szempontok alapján – határozat 2 hónap alatt </li></ul><ul><li>érdekeltek kérelmére (felülvizsgálatot is ők + a kérelmező vasúttársaság): </li></ul><ul><ul><li>közszolgáltatási szerződést odaítélő illetékes hatóság </li></ul></ul><ul><ul><li>más illetékes hatóság, aki jogosult a korlátozásra </li></ul></ul><ul><ul><li>pályahálózat-működtető </li></ul></ul><ul><ul><li>a szerződést teljesítő vasúttársaság </li></ul></ul><ul><li>ha a közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya veszélybe kerül -> értékelése alapján a tagállamok </li></ul><ul><ul><li>engedélyezhetik </li></ul></ul><ul><ul><li>módosíthatják </li></ul></ul><ul><ul><li>megtagadhatják </li></ul></ul><ul><ul><li>díjat vethetnek ki az új szolg. üzemeltetőjére -> díj: hozzá kell járulnia a közszolgáltatási kötelezettségek finanszírozásához </li></ul></ul><ul><li>a fenti feladatok ellátása érdekében ki kell terjeszteni a szabályozó szerv hatáskörét </li></ul>
 22. 22. 91/440/EGK irányelv módosítása <ul><li>Korlátozás (utas felvétele, leszállása): </li></ul><ul><li>nemzetközi személyszállítási szolgáltatás útvonalán, amelyen a szolgáltatást a hatálybalépést megelőzően koncessziós szerződéssel ítéltek oda </li></ul><ul><li>a szerz. eredeti időtartamáig/15 évig </li></ul><ul><li>Díj: </li></ul><ul><li>tagállamnak a vasúti személyszállításért felelős hatóságnak adott felhatalmazása alapján </li></ul><ul><li>vasúti szolgáltatásokra, amelyek személyszállítási szolgáltatásokat működtetnek olyan útvonalon, amelyet az adott tagállam két állomása között használnak </li></ul><ul><li>célja: ellentételezés – közszolgálati kötelezettségekért </li></ul><ul><li>méltányosság, átláthatóság, megkülönböztetésmentesség, arányosság elve </li></ul><ul><li>eredetének, felhasználásának nyomon követhetőnek kell lennie </li></ul><ul><li>DE: mi az összefüggés a hálózat-hozzáférési díj és e között a díj között? </li></ul>
 23. 23. 2001/14/EK irányelv módosítása <ul><li>kevesebb módosítás </li></ul><ul><li>átmenő vasúti szolgáltatás kivonható a hatálya alól </li></ul><ul><li>szabályok a nemzetközi személyszállítási szolgáltatás igénylése esetén való tájékoztatási kötelezettségről, eljárásról </li></ul><ul><li>keretegyezmények: </li></ul><ul><li>általános: 5 évre (+ 5 év) – egyedi esetekben: lehet rövidebb/hosszabb </li></ul><ul><li>5 évnél hosszabb: meglévő kereskedelmi szerződésekkel, különleges beruházásokkal vagy kockázatokkal indokolható </li></ul><ul><li>15 év: szakosított infrastruktúrát használó, jelentős és hosszú távú beruházásokat igénylő szolgáltatás </li></ul><ul><li>15 évnél hosszabb: kivételes esetben, nagyléptékű, hosszú távú beruházás – különösen, ha a kötelezettségvállalásokat a többéves amortizációs tervvel együtt szerződésbe foglalták </li></ul><ul><li>2010. január 1-től: 5 éves egyszer megújítható első keretegyezmény hozható létre kapacitásmutatók alapján, a különleges vagy a létező kereskedelmi szerződések figyelembevétele érdekében – hatálybalépésének engedélyezéséért a szabályozó szerv felel </li></ul><ul><li>a szabályozó szervnek a közszolgáltatási szerződés odaítélésében résztvevő illetékes hatóságtól is függetlennek kell lennie </li></ul>
 24. 24. Hatálybalépés – átültetési határidő <ul><li>rendelet: 24 hónappal a kihirdetést követően lép hatályba – szankciók átültetése: 2010. június 3. </li></ul><ul><li>irányelvek: a kihirdető irányelv hatálybalépését követő 24/18 hónap (2009. december 4./2009. június 4.) </li></ul><ul><li>Kérdések… </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Köszönöm a figyelmet! </li></ul>

×