Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pac2 29.2010 treich_ulldemolins

76 views

Published on

Presentació Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pac2 29.2010 treich_ulldemolins

  1. 1. LLEI 29/2010, DEL 3 D’AGOST, DE L’ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS AL SECTOR PÚBLIC DE CATALUNYA CLAUS TECNOLÒGIQUES DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Montse Treich Ulldemolins 14 d’Abril de 2015
  2. 2. QUE PRETÉN REGULAR  Pretén regular el paper dels mitjans electrònics, per facilitar que les administracions públiques millorin la seva eficiència interna i facilitin les relacions interadministratives i les relacions amb els ciutadans.
  3. 3. OBJECTIUS  Garantir que l’ús dels mitjans electrònics promogui una administració pública oberta, transparent, accessible, eficaç i eficient.  Promoure que les tasques del sector públic, les seves relacions i les relacions amb els ciutadans siguin més àgils, eficaces, eficients,mitjançant l’ús dels mitjans electrònics.  Consolidar els instruments de col·laboració i coordinació entre administracions catalanes en el desenvolupament de polítiques i serveis per a la introducció i l’ús dels mitjans electrònics. PROXIMITAT QUALITAT ACCESSIBILITAT PARTICIPACIÓ TRANSPARÈNCIA EFICIÈNCIA EFICÀCIA SIMPLIFICACIÓ SEGURETAT ECONOMIA COOPERACIÓ NEUTRALITAT TECNOLÒGICA COL·LABORACIÓ PROPORCIONALITAT LEGALITAT
  4. 4. COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ EN L’ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS Desenvolupament del Model Català d’Administració electrònica. Cooperació i col·laboració.  Problemàtica: Diferències entre els ens per ubicació, disponibilitat de recursos, falta de formació, accés a Internet, etc. Ajuntaments petits i amb pocs recursos.  Solució: Adaptar-se a la casuística de cada ens per trobar la millor solució. OCSAE
  5. 5. INFORMACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I PARTICIPACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS  Problemàtica: Falta de confiança en l’administració electrònica i manca de difusió de la mateixa. Estructura massa burocràtica i poc transversal Poc ús dels serveis de l’administració electrònica.  Solució: Canviar la seva cultura, i adaptar tots els seus procediments als nous temps, simplificant-los, fent- los més eficients i eficaços.
  6. 6. INTEROPERABILITAT Relacions entre el sector públic de Catalunya per mitjans electrònics i promoció del model català d’administració electrònica entre el sector públic.  Problemàtica: Interoperabilitat a un nivell baix.  Solució: Simplificació de les relacions entre administracions. Implantació servei Via Oberta.
  7. 7. FI

×