Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bisnestä biomassoista -pyrolyysipäivä Tampere-talolla 12.11.2014, Kari Tiilikkala, MTT

1,032 views

Published on

Bisnestä biomassoista -pyrolyysipäivä Tampere-talolla 12.11.2014, Kari Tiilikkala, MTT

Published in: Science
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bisnestä biomassoista -pyrolyysipäivä Tampere-talolla 12.11.2014, Kari Tiilikkala, MTT

 1. 1. Kari Tiilikkala Pyrolyysipäivä – Tehdään bisnestä biomassoista! 12.11.2014 Tampere-talo Pyrolyysillä lisäarvotuotteita, nesteet ja filtterimateriaalit, 11.11.2014
 2. 2. Kulttuurin muutos biotaloudessa 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2 1 Yritysten yhteistyö ketjuissa, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti 2 Yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten sekä rahoittajien yhteistyö 3 Kuluttajaviestintä 4 Mallina Edinburgh Centre for Carbon Innovation
 3. 3. Sisältö tänään: rajattu yhteen teknologiakokonaisuuteen •Hitaan pyrolyysin ja biohiilen määrittelystä (EBC) •Tietämysperustana T&K hankkeiden tuottama tieto •Esimerkkeinä : Pyrolyysinesteet ja Biohiilipohjaiset filtterit •En puhu ravinne-, maanparannus- tai lannoite asiaa •> pyrolyysituotteet ( Rasa, Ylivainio) •> ravinteilla rikastetut hiilituotteet, filtterit uusia hankkeita valmistelussa ja salassapitosopimusten takana (IPR !) • 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 3
 4. 4. Biohiili - Määrittely •Hidaspyrolyysissä puuta tai muuta biomassa lämmitetään hitaasti hapettomassa tilassa, jolloin biomassa hajoaa lämmön vaikutuksesta muodostaen kaasuja, nesteitä ja hiiltä. Prosessin aikana lämpötilaa nostetaan keskimäärin 5-10 oC /min siten, että lopullinen lämpötila on yli 400 oC •The European Biochar Certificate: ”Biochar is here defined as a charcoal - like substance that is pyrolysed from sustainable obtained biomass under controlled conditions and which is used for any purpose which does not involve its rapid mineralisation to CO 2 •Biochar is produced by biomass pyrolysis, a process whereby organic substances are broken down at temperatures ranging from 350°C to 1000 °C in a low -oxygen (<2%) thermal process. •Torrefaction, hydrothermal carbonisation and coke production are further carbonisation processes whose end products cannot however be called biochar under the above definition”. 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 4
 5. 5. Muita termisiä tekniikoita •Nopea (500 oC) > nestemäisiä polttoaineita •Kaasutus>> kaasua > sähköä •Torrefiointi (alle 270 oC ) >> kiinteät polttoaineet •”Märkähiilto” Hydrothermal Carbonization (180-280 oC ) >> ”hydrochar •>> lannoitteita, energiaa ja raaka-ainetta moniin tuotteisiin •HITAASSA pyrolyysissä saadaan: •Kaasua (1/3) ja siitä nesteitä (1/3), jos halutaan •Kiinteää hiiltä (1/3). 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 5
 6. 6. Tietoperustaa yrityslähtöisistä t&k hankkeista 2003- ja kv-yhteistyöllä •1 MMM: n hankkeella tietoa nesteiden käyttöpotentiaalista torjunta- aineena •TEKES : Biorefiner- ohjelman hankkeet •2 Yrityshanke (BIOKO) nesteiden kaupallistamisesta •3 HIDASPYRO I pyrolyysinesteiden ominaisuudet ja kaupallistaminen •4 HIDASPYRO II Biohiilen ominaisuudet ja kaupallistaminen •5 FSKK OY:n ” Envi Grow Park ” mobiilin hidaspyrolyysin demonstraatio yrityksissä” •6 UM:n ICI hanke Pohjois-Siinailla, osaamista ja teknologiasiirtoa •7 COST1107 verkosto 2102 -2016: 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 6
 7. 7. Puusta saatavat nesteet 2003 ---2014 •Nesteessä satoja yhdisteitä: etikkahappoa eniten, metanoli, furfuraali, esetonia, aromaattisia hiilivetyjä, fenolit jne. •Vesiliukoiset ja liukenemattomat ! •Chemical Composition of Birch Wood Slow Pyrolysis Products •Leena Fagernäs, Eeva Kuoppala, Kari Tiilikkala, Anja Oasmaa •Tehokkaitakin torjunta-aineita: •- rikkakasvien ja tautien torjuntaan, hyönteisten ja nilviäisten karkottamiseen 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 7 oho ? 2005
 8. 8. Kaupallistaminen ? •Tehoista on näyttöä •Erottelutekniikkaa tarvitaan •Käyttöteknologian kehitystä tarvitaan paljon •Biohajoavien valmisteiden kysyntä kasvaa •Korvaajia synteettisille kemikaaleille •Esteet: •Regulaatioviidakko •Turvallisuus ja ympäristövaikutus datan kalleus •Asenteet PK- yritysten tukemisessa ? •Yritysyhteistyön puute 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 8
 9. 9. Biohiili: ei yksi tuote vaan ominaisuudet vaihtelee paljon , samoin käyttötarkoitus 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 9 lehtipuusta kuusesta
 10. 10. Hiilifiltterit – osa Clean Tech kehitystä ? 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 10
 11. 11. Glyfosaatin valuntakoe •Marleena Hagner 2013 Väitöskirjan johtopäätökset: •”Biohiilen avulla on mahdollista vähentää tiettyjen •pestisidien huuhtoutumista pelloilta vesistöihin” •ja •hidaspyrolyysillä tuotettuja koivutuotteita voidaan käyttää yhtenä keinona synteettisten •kemikaalien aiheuttamien ympäristöriskien hallinnassa” •VESI RATKAISEE TULEVAISUUDEN 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 11 Hiiltä sekoitettu multaan Mitattiin glyfosaatin valuntaa
 12. 12. Hajut ja kaasupäästöt (KHK) 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 12 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Yhteensä ei hiili hiili_tisle tisle Keskiarvo / N20 g N2O- N/ha/day Hiiltä ja koivutislettä Sekoitettu kompostiin Hajut ja KHK ?
 13. 13. Hiilen sidonta ja hiilineutraali tuotanto •Can Irish Agriculture be Carbon-Neutral by 2050? •02 December 2013 •A major report: “Carbon Neutrality as a ‘horizon point’ for Irish agriculture: a qualitative appraisal of potential pathways to 2050”. In this report, Teagasc assesses how Irish agriculture can approach carbon-neutrality by 2050. •The report concludes that partial carbon-neutrality for agriculture may be achieved by 2050 by the selective implementation of all five pathways simultaneously. • However, the report emphasises that immediate action is needed in order to set a course towards carbon-neutrality by 2050. 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 13
 14. 14. Biohiilen monet käyttömuodot 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 14
 15. 15. Biohiilen kaupallistaminen •Ajurit: •Hiilinielut ja KHK-politiikka •Ravinnekierrot (P) •Vedenpidätyskyky •Maan orgaaninen aines •Elintarvikeomavaraisuus •Ympäristöteknologiat •Turpeen käytön osittainen korvaaminen kasvualustoissa (COST1107) •Regulaatiot ? •EBC ja IBI Vapaaehtoisesti noudatettavat laatuohjeet on jo •TULOSSA EU:n viralliset kriteerit tuotannolle, laadulle ja käytölle •Kasviperäinen kasvualustahiili on hyväksytty Suomessa jo 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 15 Mutta esteitä on PALJON Ei niistä yksin selviä kukaan ! Biotalouden kehitys vaatii kaikkien sitoutumista yritysten tukemiseen eli symbioosia yli organisaatiorajojen Tässä tutkimus haluaa olla mukana tänäänkin
 16. 16. Muita termisiä tekniikoita •Nopea pyrolyysi (2 sek , 500 oC), nesteiden tuotanto •Kaasutus, energiakaasujen (sähkön) tuotanto •Torrefiointi (alle 270 oC), kiinteää polttoainetta •Märkäpyrolyysi 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 16 SUOMESSA ? Kuullaanko tänään ?
 17. 17. MTT:n Kalusto meni Ismailiaan ja hommat saatiin pyörimään 11.11.2014 © MTT Agrifood Research Finland 17 Euroopan tilanne: http://cost.european-biochar.org/en
 18. 18. MTT, RKTL, Metla ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen 11.11.2014 © MTT Agrifood Research Finland 18

×