Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobiili muuttaa markkinoinnin ekosysteemin

565 views

Published on

Torsti Tenhunen, MTL-ajankohtaisseminaari 19.4.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobiili muuttaa markkinoinnin ekosysteemin

 1. 1.      Mobiili  muu)aa  markkinoinnin   ekosysteemin   MTL-­‐ajankohtaisseminaari   19.4.2012  
 2. 2. Kysymykset,  kommen;t    ja  ehdotus  parhaaksi  puhujaksi     teks;vies;llä       0400-­‐729271  
 3. 3. Kysymykset  ja  kommen;t  0400-­‐729271   Agenda    9.00  Seminaarin  avaus                9.15  Oletko  mobiilin  osalta  jo  myöhässä?  Kirsi  Harra-­‐Vauhkonen    -­‐        suomalaiset  mobiilikuluFajat    -­‐        mobiilin  rooli  ostoprosessissa    -­‐        mobiilimarkkinoinnin  mahdollisuudet  ja  miFaaminen                  9.45  Mobiilimarkkinoinnin  tulokulmat  ja  uusi  ekosysteemi,  Tuomas  Lonka    -­‐        suomalaisten  älypuhelinkäyFö  markkinoijan  näkökulmasta      -­‐        Nokian  ja  MicrosoJin  ekosysteemit  sovellus-­‐  ja  mobiilimarkkinoin;kehityksessä    -­‐        onnistuneita  case-­‐esimerkkejä                10.30  Mobiilit  markkinoinHratkaisut  ovat  jo  valmiina,  mitä  vielä  odotat?  Tiina  Laiho    -­‐        Mikä  muuFuu  mobiilimarkkinoinnin  myötä?    -­‐        tulevaisuuden  mahdollisuudet  ja  caseja  maailmalta                  11.00  AplikaaHomainonta  mobiilimarkkinoinnissa:  case  Angry  Birds,  Jarkko  Rajamäki    -­‐        uudet  markkinoin;ratkaisut    -­‐        toimivia  case-­‐esimerkkejä                  11.30  Seminaarin  yhteenveto  
 4. 4. Kysymykset  ja  kommen;t  0400-­‐729271  Mobiili:  pieni  ja  liikkuva  
 5. 5. Kysymykset  ja  kommen;t  0400-­‐729271  Mobiilimainontaa?  
 6. 6. Kysymykset  ja  kommen;t  0400-­‐729271   Mobiili:  pieni  ja  liikkuva   Iso  ruutu   Iso  ruutu   Pieni  ruutu   Ei  juuri  liiku   ”Liikkuu”   Liikkuu   Näppäimistö   ”Näppäimistö”   Ei  näppäimistöä  Yleensä  verkossa   Ei  aina  verkossa   Ei  aina  verkossa  
 7. 7. Kysymykset  ja  kommen;t  0400-­‐729271   Kaikki  ei  mennytkään  niin  kuin   ennus;mme?   2011    29%  suomalaisista  omis;  älypuhelimen,  ennuste  38%   2%  omis;  table;n,  ennuste  7%    Teks;vies;  edelleen  suosituin  markkinoinnin  muoto     Pikkuruutuop;moidut  sivut  29%:lla  yrityksistä  
 8. 8. Kysymykset  ja  kommen;t  0400-­‐729271  Mahdollisuuksia  on  ylläFävän  paljon   Teks;-­‐  ja  kuvavies;t   Sähköpos;     Selain     Hakukone     KarFa       Sovellukset   Pelit     Pop-­‐up  sovellukset     (WiFi,  Bluetooth,  QR)  
 9. 9. Kysymykset  ja  kommen;t  0400-­‐729271   Päivän  teema  on  siis   Liikkuva  ja  pientä  ruutua  käyFävä  kuluFaja  haluaa  hyötyä  ja   hauskaa  helpos;.     Mobiilimarkkinoinnin  tulisi  olla  hyötyä  ja  hauskaa  helpos;.     Mobiilimainnonta  tarvitsee  isännän  eli  sellaista  sisältöä  joka   antaa  hyötyä  ja  hauskaa  helpos;.    Google,  12Snap,  Nokia  ja  Rovio,  kertokaa  miten  tämä  tehdään.  
 10. 10. Kysymykset  ja  kommen;t  0400-­‐729271   Huomioita  ja  johtopäätöksiä  •  Tee  omat  verkkosivusi  pienelle  ruudulle.  Älä  yritä  mahduFaa  kaikkea.    •  Älä  aluksi  muuta  konven;oita  vaan  sovita  vanhat  uuteen  ympäristöön  •  Jos  haluat  lähemmän  suhteen,  tarjoa  erityistä  hyötyä  kuluFajalle.  Sen  ei   tarvitse  olla  ydinbisneksesi.  Hyvä  ratkaisu  sitouFaa  koska  kuluFaja  käyFää   vain  muutamaa  sovellusta  kerrallaan.  •  Tee  yhteistyötä  sellaisten  kanssa  jotka  jo  ovat  päässeet  taskuihin.  •  ToteuFamisen  kustannukset  pienentyneet,  suunniFelu  täytyy  sil;  tehdä   huolella.  Vaadi  suunniFelijoilta  paljon.  •  Aseta  realis;set  tavoiFeet,  miFaa  ja  ylläty  •  Oma  sovellus  vai  HTML5?  •  Videoiden  katselu  lisääntymässä  muFa  pientä  vielä  Suomessa.  •  MSFT  +  NOKIA:  Aalto  Enterprise  R&D?  •  Miten  B2B:n  tulisi  järjestää  mobiilimarkkinoin;nsa?  

×