Menighedsudvikling 3-apprreciative inquiry

592 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menighedsudvikling 3-apprreciative inquiry

 1. 1. MENIGHEDSUDVIKLING - 3 <ul><li>HVAD sker der af glædeligt </li></ul><ul><li>og opmuntrende i menigheden, </li></ul><ul><li>som vi kan være stolte af og også </li></ul><ul><li>bygge videre på? </li></ul><ul><li>Kursus i Greve-Solrød Provsti </li></ul><ul><li>Tors dag den 3. marts 2011 </li></ul><ul><li>Mogens S. Mogensen </li></ul><ul><li>Intercultural.dk </li></ul>
 2. 2. LYTTE TIL HINANDEN I KIRKEN APPRECIATIVE ENQUIRY
 3. 3. ANERKENDENDE UNDERSØGELSE <ul><li>En samarbejdende, deltagerinvolverende system-tilgang </li></ul><ul><li>til at to søge, identificere og fremme de ”livgivende” kræfter </li></ul><ul><li>som er til stede, når et system i menneskelig, økonomisk og organisatorisk henseende funger optimalt </li></ul>
 4. 4. ANERKENDENDE UNDERSØGELSE <ul><li>Det er en rejse eller en proces </li></ul><ul><li>i hvilken dyb viden om et menneskeligt, når det fungerer bedst, afdækkes </li></ul><ul><li>og bruges til sammen at konstruere den bedste og højeste fremtid for dette system </li></ul>
 5. 5. <ul><li>KLASSISK UDVIKLINGSMODEL: </li></ul><ul><li>LØSNING AF PROBLEMER </li></ul><ul><li>Identifikation af problem (felt need) </li></ul><ul><li>Analyse af årsager til problemet </li></ul><ul><li>Analyse af mulige løsninger </li></ul><ul><li>Udarbejdelse af handleplan </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Undersøgelse af organisationen for at identificere det bedste i dens virke (” what is ” ) – gennem interviews om historier, praksisser og ideer </li></ul><ul><li>Forestilling om, hvordan organisationen kunne komme til at fungere, hvis alt lykkedes (” what might be ” ) </li></ul><ul><li>Udvikling af konsensus mht. hvordan man gerne ville arbejde for at det kom til at se ud (” what should be ” ) </li></ul><ul><li>Innovation gennem samtaler, engagement og udrustning af, hvad der skal ske (” what will be ” ) med den størst mulige deltagelse af alle inplicerede </li></ul>APPRECIATIVE INQUIRY – MODEL: ANERKENDELSE AF STYRKER
 7. 7. ANTAGELSER BAG APPRECIATIVE INQUIRY <ul><li>I enhver organisation er der noget, som fungerer godt. </li></ul><ul><li>Det, vi fokuserer på, bliver vor virkelighed. </li></ul><ul><li>Det påvirker gruppen/organisationen at stille spørgsmål. </li></ul><ul><li>Folk har mere tillid og mod på rejsen mod fremtiden, når de bringer noget med sig fra fortiden. </li></ul>
 8. 8. ANTAGELSER BAG APPRECIATIVE INQUIRY <ul><li>Hvis vi bringer noget med fra fortiden ind i fremtiden, skulle det gerne være det bedste fra fortiden. </li></ul><ul><li>Det er vigtigt at værdsætte forskelligheder. </li></ul><ul><li>Det sprog, vi bruger, skaber vor virkelighed. </li></ul><ul><li>Organisationer er som planter heliotropiske, dvs. de læner sig mod solen </li></ul>
 9. 9. ANTAGELSER BAG APPRECIATIVE INQUIRY <ul><li>Resultaterne af en anerkendende undersøgelse skal være nyttige og brugbare. </li></ul><ul><li>Alle trin i en anerkendende undersøgelse skal foregå i samarbejde med inddragelse af flest mulige. </li></ul>
 10. 10. FEM TRIN I EN ANERKENDENDE UNDERSØGELSE <ul><li>Vælg det positive og fokuser på det i undersøgelsen. </li></ul><ul><li>Spørg ind til historier om de livgivende kræfter. </li></ul><ul><li>Identificer temaer, som dukker op i historierne, og vælg derudfra emner til senere undersøgelser. </li></ul><ul><li>Skab fælles billeder af en foretrukken fremtid. </li></ul><ul><li>Find på innovative måder at skabe denne fremtid på. </li></ul>
 11. 11. EN ANERKENDENDE TILGANG TIL MENIGHEDSUDVIKLING I N.T. <ul><li>Et hovedformål for skrifterne i Ny Testamente: </li></ul><ul><li>At forme og reformere fællesskaber af kristne, som er lydhøre over for Guds ord og handlinger </li></ul><ul><li>- menigheder, som involveres i Guds mission i verden </li></ul>
 12. 12. PAULUS’ 1. BREV TIL THESSALONIKERNE <ul><li>Paulus tager ikke udgangspunkt i problemerne og truslerne og hans pastorale løsninger på dem: </li></ul><ul><li>- trængsler (3,2-3) </li></ul><ul><li>- utugt (4,3ff) </li></ul><ul><li>- konflikter (5,14) </li></ul><ul><li>- hævn (5,15) </li></ul>
 13. 13. PAULUS’ 1. BREV TIL THESSALONIKERNE <ul><li>Paulus anlægger derimod en anerkendende tilgang: </li></ul><ul><li>Taksigelse, der identificerer de kvaliteter i fællesskabet, som de også får brug for i fremtiden (1,2-10) </li></ul><ul><li>- tro </li></ul><ul><li>- kærlighed </li></ul><ul><li>- udholdenhed </li></ul><ul><li>- håb </li></ul><ul><li>De livgivende kræfter, som de har brug for videre frem er allerede i spil hos dem </li></ul>
 14. 14. PAULUS’ 1. BREV TIL KORINTERNE <ul><li>Paulus tager ikke udgangspunkt i problemerne – en dysfunktionel, med talrige moralske og teologiske problemer –men indleder en taksigelse for dem. </li></ul><ul><li>Dermed skaber Paulus en håbefuld kontekst for de korrektioner og instruktioner vedrørende nødvendige forandringer i menigheden. </li></ul>
 15. 15. EN ANERKENDENDE TILGANG TIL MENIGHEDSUDVIKLING I N.T. <ul><li>Bygger på: </li></ul><ul><li>Erfaringen af Guds nåde i menneskers og kirkens liv </li></ul><ul><li>Taknemligheden over, hvad Gud i sin nåde har gjort og givet i kirken. </li></ul>
 16. 16. FEM TRIN I EN ANERKENDENDE UNDERSØGELSE <ul><li>Vælg det positive og fokuser på det i undersøgelsen. </li></ul><ul><li>Spørg ind til historier om de livgivende kræfter. </li></ul><ul><li>Identificer temaer, som dukker op i historierne, og vælg derudfra emner til senere undersøgelser. </li></ul><ul><li>Skab fælles billeder af en foretrukken fremtid. </li></ul><ul><li>Find på innovative måder at skabe denne fremtid på. </li></ul>
 17. 17. 1. VÆLG DET POSITIVE <ul><li>Når Paulus begynder sine breve med at takke Gud for noget konkret i menighedens liv og historie, mindes menigheden om positive historier i deres fælles liv og om livgivende kræfter i deres menighed. </li></ul><ul><li>Paulus arbejder på at flytte deres fokus fra de håb-løse historier for i stedet at minde dem om de håbefulde historier, som kan give liv og udvikling til menigheden. </li></ul>
 18. 18. 2. SPØRG IND TIL DISSE HISTORIER OM DE LIVGIVENDE KRÆFTER <ul><li>Paulus minder dem om, hvordan Guds nåde har været på spil i deres liv - Ef 2,4-5 </li></ul><ul><ul><li>1 Thes 1,4-10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Fil 2,1-2 </li></ul></ul><ul><li>Paulus fortrænger ikke problemerne, der skal løses, men reorienterer samtalen, så at udgangspunktet bliver Guds nåde i deres liv og fællesskab, og der derved skabes en håbefuld forventning om en konstruktiv udvikling. </li></ul>
 19. 19. 3. IDENTIFICER TEMAER TIL FÆLLES REFLEKSION <ul><li>Paulus identificerer temaer, der vedrører noget centralt i menighedens liv </li></ul><ul><li>Efesermenigheden – enhed (2,13-22) </li></ul><ul><li>Filippermenigheden – deres gavmilde partnerskab med ham (1,5-7;2,29-30; 4,15-18) </li></ul>
 20. 20. 4. SKAB FÆLLES BILLEDER AF EN ØNSKELIG FREMTID <ul><li>De positive historier fra fortiden kobles med ønsker for fremtiden. </li></ul><ul><li>For Korintermenigheden, der var splittet og i skænderi og kaos, men som også tidligere havde oplevet Guds nåde i deres fællesskab, skaber Paulus et billede af en ønskelig fremtid: legemet med dets gensidigt afhængige lemmer, som Kristi legeme. </li></ul>
 21. 21. 5. FIND INNOVATE MÅDER AT SKABE DENNE FREMTID PÅ <ul><li>De fælles historier og billeder skal bruges til at motivere til kreativ samtale (”hvad nu hvis”) engagement og eksperimentering. </li></ul>
 22. 22. APPRECIATIVE INQUIRY - SESSION <ul><li>Planlæg AI session og fordel opgaver mht. at stille spørgsmål og notere svar ned </li></ul><ul><li>Saml en gruppe fra samme menighed </li></ul><ul><li>Forklar formålet og arbejdsgangen for dem </li></ul>
 23. 23. APPRECIATIVE INQUIRY -GUIDE <ul><li>Hvad er dine bedste oplevelser i kirken? Hvad er I lykkedes bedst med i jeres kirke? </li></ul><ul><li>Beskriv oplevelserne, aktiviteterne, erfaringerne. Fortæl historier omkring dem. </li></ul><ul><li>Udvælg en af de bedste oplevelser/aktiviteter og gå i dybden med den. </li></ul>
 24. 24. APPRECIATIVE INQUIRY -GUIDE <ul><li>Hvorfor lykkedes det så godt? </li></ul><ul><li>Hvilke konsekvenser har det haft, at det lykkedes? </li></ul><ul><li>Hvordan ville jeres kirke blive, hvis I lykkedes med flere lignende tiltag? </li></ul><ul><li>Hvad skal der til for, at I i jeres kirke får flere lignende positive oplevelser? </li></ul>
 25. 25. APPRECIATIVE INQUIRY -GUIDE <ul><li>Hvilke udfordringer oplever I skal overvindes for at komme videre på dette område? </li></ul><ul><li>Hvilke drømme har I for jeres kirkes fremtid? </li></ul><ul><li>Nævn én ting, som kunne fremme en yderligere positiv udvikling og være med til at realisere nogle af drømmene. </li></ul>

×