Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
!       !LEDELSE OG ADMINISTRATION I   SKT. NIKOLAJ SOGN!       !      Tirsdag, den 6. dec. 2011   ...
MODEL          FOR AT TÆNKE KIRKE•  Kirken	  er.	  •  Kirken	  gør	  det,	  den	  er.	  •  Kirken	  organiserer	 ...
”DÉR, HVOR KIRKEN ER”Hvor er kirken i dag?Hvor er Skt. Nikolaj kirke i dag?
KIRKEN STÅR I ET VADESTED I DAG                  4
KIRKEN ER?!!HVAD ER KIRKE OVERHOVEDET FOR NOGET?  !HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE KIRKE !- I DAG?!- HOS JER?!HVAD ER KIRKENS F...
HVEM – HVAD – HVOR ER KIRKEN?•  Kirkebygningen?!  •  Præsten?!  •  Gudstjenesten?!  •  Dogmerne?!  •  Sognet?!  •  St...
HVIS KIRKEN VAR ET SKIB …?
KIRKEN ER …	  ”…	  de	  helliges	  forsamling,	  i	  hvilken	  evangeliet	  forkyndes	  rent,	  og	  sakramenterne	  forva...
FOLKEKIRKENS OVERORDNEDE MÅL	  	  	   Folkekirkens	  mission	  som	  kristen	    kirke	  er	  at	  forkynde	  Kristus	  s...
FORSTÅELSEN AF HVAD KIRKEN ER !     HAR ÆNDRET SIG •  Forholdet	  mellem	  folk	  og	    kirke	  	  •  Forholdet	  m...
KIRKEN GØRDET, DEN ER!!HVAD ER KIRKENS OPGAVE !I DAG!   hos jer              11
KIRKENS HOS OS – HVAD ER VI TIL FOR?         •   Fest	  –	  Gudstjeneste	           •   Tro	  –	  Underv...
FORSTÅELSE AF HVAD KIRKEN SKAL GØRE     HAR ÆNDRET SIG •  Tidligere:	  	    -­‐	  gudstjeneste	  (højmesser)	  	  ...
KIRKEN ORGANISERER KIRKEN !      DET, DEN GØR!Hvordan organiserer ogleder kirken sit arbejdeI dagHos jer?	      ...
LEDELSE OG ADMINISTRATIONLedelse:	  Hvad	  skal	  vi	  gøre?	  	  •  sammen	  med	  andre	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  ...
PERSONALE-LEDELSE !       I TRADITIONEL MENIGHEDSognepræsten:	  -­‐	  leder	  medarbejdere	  i	  forbindelse	  med	 ...
ADMINISTRATION !       I TRADITIONEL MENIGHED•  Myndighedsopgaver:	  sognepræst	  •  Kirkebogsføring:	  sognepræst	...
FORSTÅELSEN AF HVORDAN KIRKEN SKALORGANISERE SIT ARBEJDE HAR ÆNDRET SIG•  Nye	  opgaver	  –	  nye	  medarbejdertyper	  •  ...
MENIGHEDSRÅDETS ANSVARSOMRÅDER•   Kirkens	  lønnede	  medarbejdere	  •   Valg	  af	  præst(er)	  •   Kirkens	  bygninge...
PROBLEMER MHT. MENIGHEDSRÅDETS  MHT ADMINISTRATIVE OPGAVER•  Menighedsrådsmedlemmers	    manglende	  =d	    	  •  Menig...
PROBLEMER MHT. MENIGHEDSRÅDETS  MHT ADMINISTRATIVE OPGAVER•  Menighedsrådsmedlemmer	  har	    andre	  interesser	  og	  ...
PROBLEMER MHT. MENIGHEDSRÅDETS  MHT ADMINISTRATIVE OPGAVER•  Strukturelt	  problem	  –	    sammenblanding	  af	  poli=sk...
HVOR KAN MENIGHEDSRÅDET HENTE     HJÆLP – OG INSPIRATION?                •   Kirkeministerium	  •   S...
LØSNINGSMODELLER          24
1. OPKVALIFICERING AF MENIGHEDSRÅD•  Deltagelse	  i	  faglige	  kurser	  •  Valg	  =l	  menighedsråd	  af	  personer,	   ...
2. KONSULENTBISTAND TIL MENIGHEDSRÅD•  Inddragelse	  af	  s=>ets/provs=ets	    personalekonsulent	  •  Inddragelse	  af	...
3. OVERDRAGELSE AFMENIGHEDSRÅDSOPGAVER TIL PROVSTI                •   Regnskabskontor	  •   Kirkegårde	  ...
4. UDLICITERING AF OPGAVER !     TIL PRIVATE FIRMAER O. A.                 •  Ansvaret	  for	  =lsyn...
5. FÆLLES ADMINISTRATIV ENHED !       FOR FLERE SOGNE•   Kirkekontor	  •   Regnskaber	  •   Kirkegårde	  •   Byg...
6. MEDARBEJDERS FUNKTIONER UDVIDES!MED ADMINISTRATIVE OGLEDELSMÆSSIGE       OPGAVER •  Kordegn	   •  Sognemedhjælpe...
7. PRÆST UDNÆVNES TIL DAGLIG LEDER•  Reference til menighedsråd/formand  mht. menighedsrådsopgaver!	•  Personaleleder for...
8. ANSÆTTELSE AF DAGLIG LEDER OG     ADMINISTRATOR •  Reference	  =l	  formand/menighedsråd	  •  Personaleleder	  for...
PROBLEMSTILLINGER•  Menighedsrådets	  selvforståelse	    	    -­‐	  arbejdsfællesskab,	  der	  løser	  kirkens	  adminis...
PROBLEMSTILLINGER•  Økonomi:	  Hvilke	  økonomiske	  muligheder	  har	    menighedsrådet?	  Prioritering	  af	  ressource...
PROBLEMSTILLINGER•  Professionalisering:	  Er	  der	  en	  fare	  for,	  at	  kirken	    professionaliseres	  og	  bliver...
HVORDAN KOMMER MENIGHEDSRÅDET      VIDERE?                       36
ER DER ET PROBLEM?                  Der	  er	  ingen	  grund	  =l	  at	  arbejde	  på	  en	  løsning,	  ...
ER DER VILLIGHED TIL AT GIVE OPGAVER  OG ANSVAR FRA SIG FOR AT LØSE       PROBLEMET? •   Menighedsrådets	  opgave...
HVILKE RESSOURCER ER DER TIL AT LØSE      PROBLEMET?•   Er	  der	  penge	  på	  budge5et	  =l	  at	  løse	  problem...
VURDERING AF FORDELE OG ULEMPER VED DE FORSKELLIGE LØSNINGSMODELLER •  Hvilke	  fordele	  og	  ulemper	  kan	  I	  se	  v...
ER DER BEHOV FOR OG BASIS FOR  SAMARBEJDE MED ANDRE SOGNE?  •  Etablering	  af	  administra=onsfællesskab	  	  •  Køb	  ...
INDHENT ERFARINGER FRAMENIGHEDSRÅD, DER HAR INDFØRTFORSKELLIGE LØSNINGSMODELLER                 42
TAK!Mogens S. MogensenKonsulentfirmaet Intercultural.dkAdr.: N. J. Holms Park 55, !    6070 ChristiansfeldTlf.: 7456 228...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ledelse og administration i folkekirkelelige menigheder

616 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ledelse og administration i folkekirkelelige menigheder

 1. 1. ! !LEDELSE OG ADMINISTRATION I SKT. NIKOLAJ SOGN! ! Tirsdag, den 6. dec. 2011 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk
 2. 2. MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE•  Kirken  er.  •  Kirken  gør  det,  den  er.  •  Kirken  organiserer  det,   den  gør  •  Dér  hvor  kirken  er   2
 3. 3. ”DÉR, HVOR KIRKEN ER”Hvor er kirken i dag?Hvor er Skt. Nikolaj kirke i dag?
 4. 4. KIRKEN STÅR I ET VADESTED I DAG 4
 5. 5. KIRKEN ER?!!HVAD ER KIRKE OVERHOVEDET FOR NOGET? !HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE KIRKE !- I DAG?!- HOS JER?!HVAD ER KIRKENS FORMÅL?!
 6. 6. HVEM – HVAD – HVOR ER KIRKEN?•  Kirkebygningen?! •  Præsten?! •  Gudstjenesten?! •  Dogmerne?! •  Sognet?! •  Statsligt ! religionsvæsen?! 6
 7. 7. HVIS KIRKEN VAR ET SKIB …?
 8. 8. KIRKEN ER …  ”…  de  helliges  forsamling,  i  hvilken  evangeliet  forkyndes  rent,  og  sakramenterne  forvaltes  re5eligt”.     8
 9. 9. FOLKEKIRKENS OVERORDNEDE MÅL       Folkekirkens  mission  som  kristen   kirke  er  at  forkynde  Kristus  som   hele  verdens  frelser  …       Kirkens  overordnede  opgave   danner  udgangspunkt  for  de   konkrete  former,  kirkelivet  får  i   sogn,  provs=  og  s=>.       Alle  konkrete  målsætninger  må   dybest  set  tjene  denne  opgave    
 10. 10. FORSTÅELSEN AF HVAD KIRKEN ER ! HAR ÆNDRET SIG •  Forholdet  mellem  folk  og   kirke    •  Forholdet  mellem  stat  og   kirke  •  Kirkens  formål   10
 11. 11. KIRKEN GØRDET, DEN ER!!HVAD ER KIRKENS OPGAVE !I DAG! hos jer 11
 12. 12. KIRKENS HOS OS – HVAD ER VI TIL FOR? •  Fest  –  Gudstjeneste   •  Tro  –  Undervisning   •  Handling  –  Diakoni   •  Samtale  om  troen   12
 13. 13. FORSTÅELSE AF HVAD KIRKEN SKAL GØRE HAR ÆNDRET SIG •  Tidligere:     -­‐  gudstjeneste  (højmesser)     -­‐  kirkelige  handlinger   •  I  dag:     -­‐  Forskellige  gudstjenesteformer   -­‐  Børne/ungdoms/ældre  arbejde   -­‐  Kirkehøjskoler  og  andre  undervisnings=lbud   -­‐  Diakonale  opgaver   -­‐  Dialog  og  mission   -­‐  Kommunika=on   13
 14. 14. KIRKEN ORGANISERER KIRKEN ! DET, DEN GØR!Hvordan organiserer ogleder kirken sit arbejdeI dagHos jer?   14
 15. 15. LEDELSE OG ADMINISTRATIONLedelse:  Hvad  skal  vi  gøre?    •  sammen  med  andre  at  finde  ud  af,  hvor  man  skal  hen  (mål)  •  at  nå  disse  mål  sammen  med  og  gennem  andre  personer  •  ”omsæ5e  det  samlede  menighedsråds  beslutninger  i  fælles   mål  for  medarbejderne,  at  kommunikere  disse  mål  og  at   koordinere  samarbejdet  herom”  Administra:on:  Hvordan  skal  vi  gøre  det?  •  Forvaltning  eller  løsning  af  opgaver  i  overensstemmelse  med   love  og  regler    •  Bureaukra=,  papirarbejde   15
 16. 16. PERSONALE-LEDELSE ! I TRADITIONEL MENIGHEDSognepræsten:  -­‐  leder  medarbejdere  i  forbindelse  med  gudstjeneste  og  kirkelige  handlinger  og  varetagelse  af  myndighedsopgaver    Kontaktpersonen:  -­‐  leder  for  alle  ansa5e  undt.  præster   16
 17. 17. ADMINISTRATION ! I TRADITIONEL MENIGHED•  Myndighedsopgaver:  sognepræst  •  Kirkebogsføring:  sognepræst  /                kordegn  /  præstesekretær  •  Regnskabsførelse:  regnskabsfører  /              regnskabskontor  •  Alt  andet:  Menighedsråd       17
 18. 18. FORSTÅELSEN AF HVORDAN KIRKEN SKALORGANISERE SIT ARBEJDE HAR ÆNDRET SIG•  Nye  opgaver  –  nye  medarbejdertyper  •  Større  krav  =l  ledelse  fra  medarbejdere  •  Arbejdsmiljøkrav  •  Flere  og  stø5e  administra=ve  krav  •  Fra  regelstyring  =l  ramme-­‐  og   målstyring  •  Strukturændringer  mht.  sogne  og   pastorater  •  Inddragelse  af  frivillige   18
 19. 19. MENIGHEDSRÅDETS ANSVARSOMRÅDER•  Kirkens  lønnede  medarbejdere  •  Valg  af  præst(er)  •  Kirkens  bygninger  og  ejendomme  •  Kirkegårde  •  Kirkens  økonomi  •  Kirkens  ak=viteter  •  Kirkens  frivillige  •  Kirkens  kommunika=on  •  Overholdelse  af  love  og  regler   19
 20. 20. PROBLEMER MHT. MENIGHEDSRÅDETS MHT ADMINISTRATIVE OPGAVER•  Menighedsrådsmedlemmers   manglende  =d    •  Menighedsråds-­‐   medlemmers  manglende   faglige  kompetence   20
 21. 21. PROBLEMER MHT. MENIGHEDSRÅDETS MHT ADMINISTRATIVE OPGAVER•  Menighedsrådsmedlemmer  har   andre  interesser  og  prioriteter    •   Vanskeligheder  ved  at   rekru5ere  nye  menighedsråds-­‐ medlemmer  =l  disse  opgaver   21
 22. 22. PROBLEMER MHT. MENIGHEDSRÅDETS MHT ADMINISTRATIVE OPGAVER•  Strukturelt  problem  –   sammenblanding  af  poli=sk  ledelse   og  daglig  ledelse/administra=on    •  Medarbejdernes  behov  for   =lstedeværende  daglig  ledelse    •  Arbejdsmiljø   22
 23. 23. HVOR KAN MENIGHEDSRÅDET HENTE HJÆLP – OG INSPIRATION? •  Kirkeministerium  •  S=>  •  Provs=  •  Landsforening  •  Andre  sogne  •  Private  konsulenter  •  Andre  organisa=oner  •  Erhvervslivet   23
 24. 24. LØSNINGSMODELLER 24
 25. 25. 1. OPKVALIFICERING AF MENIGHEDSRÅD•  Deltagelse  i  faglige  kurser  •  Valg  =l  menighedsråd  af  personer,   som  har  =d,  lyst  og  kompetence  =l  at   løse  menighedsrådets  administra=ve   og  ledelsesmæssige  opgaver.  •  Sammenlægning  af  sogne,  så  det   bliver  le5ere  at  skaffe  kvalificerede   menighedsrådsmedlemmer  •  Evt.  frikøbelse  af  menighedsråds-­‐ medlemmer  =l  særlige  opgaver   25
 26. 26. 2. KONSULENTBISTAND TIL MENIGHEDSRÅD•  Inddragelse  af  s=>ets/provs=ets   personalekonsulent  •  Inddragelse  af  kirkekonsulenter   (www.kirkekonsulenter.dk)  e.l.   =l  løsning  af  særlige  opgaver   26
 27. 27. 3. OVERDRAGELSE AFMENIGHEDSRÅDSOPGAVER TIL PROVSTI •  Regnskabskontor  •  Kirkegårde  •  Præstegårde  •  Personaleledelse   27
 28. 28. 4. UDLICITERING AF OPGAVER ! TIL PRIVATE FIRMAER O. A. •  Ansvaret  for  =lsyn  med  bygninger  udliciteres  =l   håndværker-­‐firma  •  Dri>  af  kirkegård  udliciteres  =l  gartner  e.l.   28
 29. 29. 5. FÆLLES ADMINISTRATIV ENHED ! FOR FLERE SOGNE•  Kirkekontor  •  Regnskaber  •  Kirkegårde  •  Bygninger   29
 30. 30. 6. MEDARBEJDERS FUNKTIONER UDVIDES!MED ADMINISTRATIVE OGLEDELSMÆSSIGE OPGAVER •  Kordegn   •  Sognemedhjælper   •  Kirkegårdsleder   30
 31. 31. 7. PRÆST UDNÆVNES TIL DAGLIG LEDER•  Reference til menighedsråd/formand mht. menighedsrådsopgaver! •  Personaleleder for alle medarbejdere og koordinator i forhold til andre præster •  Forberedelse og opfølgning på menighedsrådsmøder •  Evt. andre administrative opgaver 31
 32. 32. 8. ANSÆTTELSE AF DAGLIG LEDER OG ADMINISTRATOR •  Reference  =l  formand/menighedsråd  •  Personaleleder  for  alle  medarbejdere  •  Koordina=onsopgave  i  forhold  =l  præster  •  Koordinator  for  frivillige  •  Forberedelse  og  opfølgning  af   menighedsrådsmøder  mv.  •  Ansvarlig  for  kirkens  bygninger  •  Opgaver  i  rela=on  =l  regnskab   32
 33. 33. PROBLEMSTILLINGER•  Menighedsrådets  selvforståelse     -­‐  arbejdsfællesskab,  der  løser  kirkens  administra=ve   arbejde,  og  i  det  daglige  arbejder  sammen  med   medarbejdere  og  frivillige  om  at  udføre  kirkens  opgaver     -­‐  bestyrelse,  der  påtager  sig  det  overordnede   ledelsesansvar,  mens  en  daglig  ledelse  påtager  sig  de   administra=ve  opgaver  og  sammen  med  medarbejdere  og   frivillige  udfører  kirkens  opgaver   33
 34. 34. PROBLEMSTILLINGER•  Økonomi:  Hvilke  økonomiske  muligheder  har   menighedsrådet?  Prioritering  af  ressourcer.    •  Uddelegering:  I  hvor  høj  grad  er  menighedsrådet  parat  =l   at  overdrage  opgaver  =l  andre?    •  Ledelsesstruktur:  Hvordan  udvikler  man  en  klar  og   velfungerende  ledelsesstruktur  i  forholdet  mellem  præst (er),  administrator/daglig  leder  og  menighedsråd?     34
 35. 35. PROBLEMSTILLINGER•  Professionalisering:  Er  der  en  fare  for,  at  kirken   professionaliseres  og  bliver  ufolkelig?  •  Opgavefordeling:  Hvordan  bliver  på  langt  sigt   fordelingen  af  opgaver  mellem  sogn,  pastorat,  provs=,   s=  og  hvilke  konsekvenser  har  det  for  problemer   omkring  administra=on  og  ledelse?    •  Bæredyg:ge  enheder:  Er  de  nuværende  strukturer  i   overensstemmelse  med  de  krav,  som  s=lles  i  dag`   35
 36. 36. HVORDAN KOMMER MENIGHEDSRÅDET VIDERE? 36
 37. 37. ER DER ET PROBLEM? Der  er  ingen  grund  =l  at  arbejde  på  en  løsning,  medmindre  der  er  enighed  om,  at  der  er  et  problem,  og  hvad  problemet  er,  og  hvor  påtrængende  problemet  er.   37
 38. 38. ER DER VILLIGHED TIL AT GIVE OPGAVER OG ANSVAR FRA SIG FOR AT LØSE PROBLEMET? •  Menighedsrådets  opgaver  og  ansvar  •  Formandens  opgaver  og  ansvar  •  Kontaktpersonens  opgaver  og  ansvar  •  Kirkeværgens  opgaver  og  ansvar  •  Kassererens  opgaver  og  ansvar   38
 39. 39. HVILKE RESSOURCER ER DER TIL AT LØSE PROBLEMET?•  Er  der  penge  på  budge5et  =l  at  løse  problemet?  •  Er  der  mulighed  for  at  få  =lført  flere  ressourcer?  •  Skal  der  findes  en  løsning,  der  ikke  koster  penge?  •  Er  der  behov  for  en  omprioritering  af  ressourcer?  •  Er  der  mulighed  for  at  omdefinere  en  eller  flere   s=llinger?     39
 40. 40. VURDERING AF FORDELE OG ULEMPER VED DE FORSKELLIGE LØSNINGSMODELLER •  Hvilke  fordele  og  ulemper  kan  I  se  ved  hver  af   disse  modeller?   •  Hvordan  passer  de  forskellige  modeller  =l  jeres   situa=on  og  behov?   40
 41. 41. ER DER BEHOV FOR OG BASIS FOR SAMARBEJDE MED ANDRE SOGNE? •  Etablering  af  administra=onsfællesskab    •  Køb  og  salg  af  administra=ve  ydelser  •  Strukturændringer:  Fællespastorat,   sognesammenlægning  osv.   41
 42. 42. INDHENT ERFARINGER FRAMENIGHEDSRÅD, DER HAR INDFØRTFORSKELLIGE LØSNINGSMODELLER 42
 43. 43. TAK!Mogens S. MogensenKonsulentfirmaet Intercultural.dkAdr.: N. J. Holms Park 55, ! 6070 ChristiansfeldTlf.: 7456 2282 – 2617 5712E-mail: mogensen@intercultural.dkWebsite: www.intercultural.dk! 43

×