Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kirke i håbets mission - Sommeroase 2009

758 views

Published on

Missional Kirke i lyset af det kristne håb

Published in: Education, Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kirke i håbets mission - Sommeroase 2009

 1. 1. Kirke i håbets missionOplæg til samtale på Sommeroasens teologiske café torsdag, den 16. juli 2009<br />Mogens S. Mogensen<br />Intercultural.dk<br />
 2. 2. Det kristne håb er ikke optimisme på vegne af kirke og kristendom <br />
 3. 3. ”If wewant a ’mission-shapedchurch’, whatweneed is a hope-shaped mission”.<br />
 4. 4. 1. A Mission Shaped Church<br />Fra en kirke uden mission<br />Over en kirke med en mission<br />Til en kirke, der er mission<br />
 5. 5. Guds mission<br />Treenigheden og mission<br />Faderen sender sønnen – Joh 3,16<br />Faderen og sønnen sender Helligånden<br />Kirken inddrages i Guds mission – Joh 20,19-21<br />
 6. 6. “Mission is finding out what God is doing and joining in”.<br /> “We do need to recover confidence in the God of mission in the Church. We need to recover the sense that the agenda isn’t something that we set or the world sets but that God sets, that God has a vision for human beings which he wants us to pursue with him, and that he will give us the resource that we need. And I think unless we have a really strong, a really overwhelming sense of gratitude to God, then we’re not going to get that confidence back.” (Rowan Williams)<br />
 7. 7. Mission er kirkens væsen<br />Mission er det, som vi som kirke er sendt til <br />verden for <br /><ul><li>at være: koinonia–leiturgia
 8. 8. at gøre: diakonia
 9. 9. at sige: kerygma</li></ul>som et vidnesbyrd –marturia- om det Guds <br />rige, som er kommet nær i Jesus Kristus.<br />
 10. 10. Missional kirke-forståelsen vinder udbredelse i Danmark<br />
 11. 11. 2. A Hope Shaped Mission<br />
 12. 12. ”Religion er opium for folket”<br />Pie in the sky whenwe die<br />Det kristne håb har ikke noget med denne verden at gøre<br />
 13. 13. Politisk korrekt kristendom<br /> ”Jeg savner en bispekandidat, som forstår, at kristendommen er en privat sag – et anliggende mellem den enkelte kristne og Gud – og som forstår, at vedkommendes rolle er åndelig – ikke politisk”<br /> Kenneth Kristensen Berth, DF<br />
 14. 14. ”Den evige, åndelige verden er den virkeligeverden”<br />Platonisme<br />Hinduisme<br />Buddhisme<br />Manikæisme<br />Gnosticisme<br />
 15. 15. Kristendom uden håb…?<br />&quot;In the past two centuries, a Christian faith in God without hope for the future of the world has called forth a secular hope for the future of the world without faith in God. Since the Christians, the churches, and theology believed in God without future, the will for a future of the earth has joined itself to an atheism which sought a future without God. The messianic hopes emigrated from the church and became invested in progress, evolution, and revolutions.&quot;<br />
 16. 16. Det kristne håb<br />er visionen for endemålet <br />former kirken og kirkens mission<br />bygger på sammenhængen mellem skabelse og nyskabelse/genløsning<br />er forankret i Jesu opstandelse<br />handler om frelsen og himlen/Guds rige<br />
 17. 17. Himlen/Guds Rige er ikke:<br />En himmel i det fjerne, der ikke har noget med at gøre med denne jord, som skal gå til grunde<br />En åndelig/ikke-fysisk/ikke-legemlig verden<br />Gagarin, &quot;I don&apos;t see any God up here.&quot;<br />
 18. 18. Guds Rige<br />Det kristne håb er det, som Jesus i ord og gerning annoncerede: ”Guds rige er kommet nær”.<br />Det kristne håb er det, som Jesus lærte os at bede om: ”Komme dit rige. Ske din vilje, som den sker i himlen, således også på jorden.”<br />
 19. 19. Guds Rige<br />erder, hvor Jesus regerer, hvor Guds vilje sker.<br />er kommet nær med Jesu liv og lære, korsfæstelse og opstandelse<br />er ikke et fremtidigt rige eller et rige langt væk fra vor verden, men er Guds skjulte dimension i vor verden her og nu.<br />bryder fuldt og helt igennem ved Jesu genkomst<br />Indebærer, at vor verden nyskabes / genløses<br />
 20. 20. Frelse er ikke:<br />min sjælsfrelse<br />at jegkommerhimlen<br />Bare nogetåndeligt<br />en frelsevækfradenneverden<br />
 21. 21. Frelse<br />Er redning, genskabelse eller forløsning af hele kosmos<br />er ikke at vi kommer i himlen, men at himlen kommer til jorden.<br />er at blive oprejst til nyt liv i Guds nye himmel og jord<br />er at vi er blevet frelst, vi frelses her og nu, og vi lever i håbet om den ultimative frelse<br />
 22. 22. Frelse<br />Ikke bare af sjælen, men hele mennesket<br />Ikke bare i fremtiden, men også nutiden<br />Ikke bare hvad Gud gør for og i os, men også, hvad Gud gør gennem os<br />Ikke bare os mennesker, men hele kosmos<br />
 23. 23. Det kristne håb er forankret i Jesu opstandelse<br />Det som Gud vor skaber har gjort i Jesus Kristus, kulminerendeihans opstandelse, er det, som Gud ønsker at gøre for hele verden, for hele kosmos.<br />
 24. 24. Det kristne håb er nyskabelse<br />Heling af alt det, der er sønderbrudt<br />Verden vendes på hovedet og mennesker omvendes – så alt kommer til at vende rigtigt<br />Transformering eller forvandling af mennesker og kosmos<br />Både diskontinuitet og kontinuitet i forhold til den nuværende verden<br />
 25. 25. Kirkens håbs-motiverede mission<br />Paulus: Det kristne håb <br />motiverer os til vor mission,<br />fordi det vi gør i verden her og <br />nu bevares, når Guds rige <br />bryder igennem (1 Kor 15,58).<br />Luther: Kommer Jesus Kristus <br />igen i morgen, så plant et træ i<br />dag.<br />
 26. 26. Kirkens håbs-mission<br />At være et tegn og en forsmag på det, som Gud vil gøre med hele kosmos – at være en ny skabning (spiritualitet, skønhed)<br />b. At etablere effektive tegn på Guds fornyede skabning midt i verden (retfærdighed)<br />c. At annoncere at Jesus har overvundet døden/ ondskabens magt, og at Guds nye verden er begyndt (evangelisering)<br />
 27. 27. a. Kirken som tegn og forsmag<br />Kristne / kirken – en ny skabning<br />Kirken – et tegn og en forsmag på Guds rige. Som sådan er vi designede til at være et tegn og en forsmag på det, som Gud ønsker at gøre for hele kosmos<br />Ecclesiasemperreformanda. Kirken er altid i færd med at blive det som den er (Van Engen)<br />
 28. 28. a. Kirken som tegn og forsmag<br />Kirken – et redskab for Guds rige’ Vi frelses her og nu så at vi kan spille en vital rolle – som Guds medarbejdere – i denne sammenhæng, med dette mål <br />Hele skabningen sukker og er i veer og venter på sin forløsning (Rom 8,18-23)<br />Reflektere tilbage Guds godhed tilbage Gud og videre ud til andre mennesker og hele skaberværket<br />
 29. 29. b. Kirkens kamp for retfærdighed, skønhed mv.<br />Opstandelsen – Guds intention om at begynde at vende verden på hovedet og bringe befrielse her og nu<br />Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen således også på jorden. – Dagligt brød – Tilgivelse<br />Hverken ”social gospel” triumfalisme eller en from ”laden stå til”, men etablering af tegn på Guds nye skabelse her og nu.<br />
 30. 30. b. Kirkens kamp for retfærdighed, skønhed mv.<br />Wilberforce: Kampen for slaveriets ophævelse<br />Tutu: Kampen for ophævelse af apartheid i Sydafrika – og sandheds-kommissionen<br />
 31. 31. c. Kirkens forkyndelse af evangeliet<br />Annoncering af det faktum, at Jesus er Herre: han har overvundet dødens magt og Guds rige er kommet nær.<br />Invitation af alle til at være med og opdage tilgivelsen (fortiden), Guds overraskende fremtid og en opgave her og nu.<br />Ny-skabelse: Omvendelse – genfødelse – blive en del af Guds familie – dåb<br />
 32. 32. Kirke i håbets mission<br />Håbet knytter sig til <br />hvad den treenige Gud <br />har gjort i historien og <br />vil gøre<br />Inkarnationen<br /> Kors – opstandelse<br />Udgydelse af Helligånden<br />
 33. 33. Mission informeret af julens håb<br />Faderen sender sønnen<br />Inkarnation: Gud kommer til sin skabning<br />Evangeliet kan udtrykkes i alle kulturer<br />Evangeliet kan forvandle alle kulturer<br />
 34. 34. Mission informeret af påskens håb<br />Guds Søn ofrer sit liv for os på korset<br />Jesu opstandelse – sejren over døden<br />Nyskabelse<br />
 35. 35. Mission informeret af pinsens håb<br />Faderen og Sønnen sender Helligånden<br />Helligånden giver kirken kraft til at deltage i Guds mission<br />Helligånden virker i verden<br />
 36. 36. Missional Kirke Læringsnetværk<br />Hvordan ser en missionalkirkeud? Deterder mange svarpå, men ikkealllesvarerligegode - og mange afdemduerikkeiDanmark. Formålet med dettedanskemissionalkirke-læringsnetværker at forsgøe at forme et dansksvar. I en østdanskog en vestdansknetværksgruppe for præsterogandre med ledelsesansvaridanskemenigheder (ifolkekirkenogandrekirkesamfund) vilderi en to-årigarbejdsprocesblivearbejdetlangstrelinjer:<br /> * at tageboligiGudsord - øvelsei at lyttetilbibelensordgennemandre<br /> * at tageboligblandtmennesker - øvelei at lyttetilmenneskerseksistensilokalsamfundet<br /> * at lade Ordettageboligblandtmennesker - øvelseimissionalpraksisisognet.<br />Læs mere omnetværket her: www.missionalkirke.dk<br />

×