Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Da Islam Blev En Dansk Religion Ingstrup

1,587 views

Published on

En introduktion til islam i Danmark

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

Da Islam Blev En Dansk Religion Ingstrup

 1. 1. Da islam blev en dansk religion Fra mono- til multisamfund <ul><li>Mogens S. Mogensen </li></ul><ul><li>Intercultural.dk </li></ul>
 2. 2. Det problematiske møde mellem muslimer og kristne <ul><li>Syv myter om islam og muslimer </li></ul><ul><li>Mødet mellem islam og kristendom i historien </li></ul><ul><li>Konflikt og brobygningspotentialer </li></ul><ul><li>Islam i Danmark </li></ul><ul><li>Tendenser i islam i dag </li></ul>
 3. 3. Syv myter om islam og muslimer <ul><li>1. Islam er en alvorlig politisk-militær trussel mod vesten </li></ul>
 4. 4. Syv myter om islam og muslimer <ul><li>2. Islam er en homogen blok. Alle muslimer er dybest set ens. </li></ul>
 5. 5. Syv myter om islam og muslimer <ul><li>3. Alle muslimer, der tager deres tro alvorligt, er dybest set ekstremister og potentielle terrorister </li></ul>
 6. 6. Syv myter om islam og muslimer <ul><li>4. Muslimerne er kommet til Europa for at overtage magten – enten gennem vold eller ved at de får flertallet </li></ul>
 7. 7. Syv myter om islam og muslimer <ul><li>5. Muslimer kan ikke blive integreret i de europæiske samfund. </li></ul>
 8. 8. Syv myter om islam og muslimer <ul><li>6. Alle problemer omkring mennesker med muslimsk baggrund kan henføres til islam </li></ul>
 9. 9. Syv myter om islam og muslimer <ul><li>7. Der er mange europæere, som er blevet muslimer, men der er stort set ingen muslimer, der tør at bliver kristne. </li></ul>
 10. 10. Mødet mellem islam og kristendom i historien <ul><li>Isolation, fordomme og fascination </li></ul><ul><li>Fredelig sameksistens og samarbejde </li></ul><ul><li>Konflikt og krig – Islam i Vesten og </li></ul><ul><li>Vesten i islamiske lande </li></ul>
 11. 11. Isolation, fordomme og fascination <ul><li>1001 nats eventyr </li></ul><ul><li>Det lykkelige Arabien </li></ul><ul><li>Tivoli </li></ul>
 12. 12. Fredelig sameksistens og samarbejde <ul><li>Behandlingen af kristne mindretal </li></ul><ul><li>Den islamiske civilisation </li></ul><ul><li>Handel </li></ul><ul><li>Inspiration til skolastikken og renæssancen </li></ul><ul><li>Militære og politiske alliancer </li></ul>
 13. 13. Islam – en europæisk religion og kultur <ul><li>Muslimer i Spanien </li></ul><ul><li>699 – 1452 </li></ul><ul><li>Europæisk kultur bygger bl.a. på islamisk kultur </li></ul><ul><li>Muslimer på Balkan </li></ul><ul><li>i 700 år </li></ul><ul><li>Muslimske indvandrere i Vest Europa siden 2. v.k. </li></ul>
 14. 14. Konflikt mellem muslimer og kristne <ul><li>3 muslimske bølger af ekspansion i vesten </li></ul><ul><li>3 kristne bølger ekspansion i muslimsk del af verden </li></ul>
 15. 15. Islam i Europa - 1 <ul><li>Fra Arabien til </li></ul><ul><li>Frankrig </li></ul><ul><li>632 - 723 </li></ul>
 16. 16. Islam i Europa - 2 <ul><li>Tyrkerne truer Europa </li></ul><ul><li>1389 Slaget på Solsorte- sletten Kosovo Polje </li></ul><ul><li>1452 Konstantinopel falder </li></ul><ul><li>1529 Tyrkerne truer Wien – Luther ”Vor Gud han er så fast en borg” </li></ul><ul><li>1683 Tyrkerne truer Wien </li></ul>
 17. 17. Islam i Europa/Vesten - 3 <ul><li>Muslimsk indvandring </li></ul><ul><li>Konvertering til islam </li></ul><ul><li>Truslen mod vesten efter 1989 </li></ul><ul><li>Muslimsk terrorisme efter 2001 </li></ul>
 18. 18. Europa i islams lande - 1 <ul><li>Korstogene 1100 - 1300 </li></ul>
 19. 19. Europa i islams lande - 2 <ul><li>Kolonialisme </li></ul><ul><li>Imperialisme </li></ul><ul><li>Zionisme </li></ul><ul><li>fra o. 1700 </li></ul>
 20. 20. Europa/Vesten i islams lande - 3 <ul><li>Globaliseringen = vestlig dominans </li></ul><ul><li>Økonomisk </li></ul><ul><li>Militært </li></ul><ul><li>Kulturelt </li></ul>
 21. 21. Case: Tegninge-krisen <ul><li>Hvori bestod konflikten? </li></ul><ul><li>Ytringsfrihed </li></ul><ul><li>Civilisationskamp </li></ul><ul><li>Anerkendelse </li></ul><ul><li>En medieskabt konflikt </li></ul><ul><li>Indenrigspolitik </li></ul><ul><li>Landsforræderi </li></ul>
 22. 22. Case: Tegninge-krisen <ul><li>Brobygningen under konflikten </li></ul><ul><li>Ingen vold i Danmark </li></ul><ul><li>Imamers samarbejde med PET </li></ul><ul><li>Udtalelser fra kirker mv. </li></ul><ul><li>Dialog-initiativer </li></ul><ul><li>Bekendelser til det danske samfund, ytringsfriheden og demokratiet (Lytterunde) </li></ul>
 23. 23. Konfliktpunkter <ul><li>Udviklingen fra mono- til multisamfund </li></ul><ul><li>Islamofobi - xenofobi </li></ul><ul><li>Manglende anerkendelse af islam </li></ul><ul><li>Sekularisme </li></ul><ul><li>Fra majoritets- til minoritetsislam </li></ul><ul><li>Kvindesyn og religionsfrihed </li></ul><ul><li>Demokrati og shari’a </li></ul><ul><li>” Muslimske” terrorister og revolutionære </li></ul>
 24. 24. Konfliktpunkter <ul><li>Kultur-forskelle </li></ul><ul><li>Sociale problemer </li></ul><ul><li>Mediernes rolle </li></ul><ul><li>Den uløste Israel- </li></ul><ul><li>Palæstina konflikt </li></ul><ul><li>Kampen mod terrorisme / islamisme / islam ? </li></ul>
 25. 25. Brobygning <ul><li>Børn og unge fortrolige med multi-samfundet </li></ul><ul><li>Den økonomiske udvikling </li></ul><ul><li>Globaliseringen </li></ul><ul><li>Nytolkning af islam – Europæisk islam </li></ul><ul><li>Udnyttelse af religionernes konstruktive potentialer </li></ul><ul><li>Fælles nationale og internationale udfordringer </li></ul>
 26. 26. Islam i Danmark <ul><li>200.000 muslimer i Danmark (4 %) </li></ul><ul><li>(30 mio i Europa) </li></ul><ul><li>115 moskeer (bedesteder) i Danmark </li></ul><ul><li>25 % af alle debatindlæg handler om islam </li></ul>
 27. 27. Muslimsk mangfoldighed <ul><li>Personlig historie </li></ul><ul><li>Etnicitet </li></ul><ul><li>Sociale forhold </li></ul><ul><li>Politiske holdninger </li></ul><ul><li>Islamiske retninger </li></ul><ul><li>Graden af religiøsitet </li></ul>
 28. 28. Hvem er muslimerne i Danmark? <ul><li>1967-73 Gæstearb. fra Tyrkiet (54.000), Pakistan (19.000) og Marokko (9.000) </li></ul><ul><li>1985 Flygtninge fra Iran (14.000) </li></ul><ul><li>1986-91 Flygtninge - Palæstinenser (20.000) </li></ul><ul><li>1993-97 Flygtninge fra Somalia (17.000) </li></ul><ul><li>1995 Flygtninge fra Bosnien (21.000) </li></ul><ul><li>1998-2002 Flygtninge fra Irak (25.000) </li></ul><ul><li>2000-2001 Flygtninge fra Afghanistan (10.000) </li></ul><ul><li> Danske konvertitter (3.000) </li></ul>
 29. 29. Hvor religiøse er muslimerne? <ul><li>20-25 % medlem af ”moskéforening” </li></ul><ul><li>30 % beskriver sig selv som meget religiøse </li></ul><ul><li>30 % beskriver sig selv som moderat religiøse </li></ul><ul><li>40 % beskriver sig selv som meget lidt religiøse </li></ul>
 30. 30. Typer af muslimer <ul><li>Kultur-muslimer </li></ul><ul><li>Traditionelle muslimer </li></ul><ul><li>Politisk-ideologiske muslimer </li></ul><ul><li>Moderne muslimer </li></ul>
 31. 31. Traditionelle muslimer <ul><li>Identificerer sig med islam pga. muslimsk opvækst </li></ul><ul><li>Skelner ikke mellem religion og kultur </li></ul><ul><li>Ofte godt integrerede </li></ul>
 32. 32. Kultur-muslimer <ul><li>Har ikke noget aktivt forhold til religiøse normer </li></ul><ul><li>Opfatter islam som en kulturarv </li></ul><ul><li>Ønsker adskillelse af religion og politik </li></ul>
 33. 33. Moderne muslimer <ul><li>Utilfredse med traditionelle fortolkninger af islam </li></ul><ul><li>Åbne for nyfortolkninger mht. demokrati og kvinders ligestilling </li></ul><ul><li>Veluddannede og reflekterede og velintegrerede </li></ul>
 34. 34. Islamister – politisk-ideologiske muslimer <ul><li>Opfatter islam som en politisk ideologi </li></ul><ul><li>Skelner skarpt mellem religion og kultur </li></ul><ul><li>Utilfredse og frustrerede </li></ul>
 35. 35. Seks tendenser inden for islam <ul><li>Skolastisk traditionalisme </li></ul><ul><li>Salafi traditionalisme </li></ul><ul><li>Salafi reformisme </li></ul><ul><li>Politisk og bogstavtro salafisme </li></ul><ul><li>Liberal eller rationalistisk reformisme </li></ul><ul><li>Sufisme </li></ul>
 36. 36. Skolastisk traditionalisme <ul><li>Rigoristisk loyalitet mod én af lovskolerne </li></ul><ul><li>Ingen nytolkning i forhold til ulama-tolkninger </li></ul><ul><li>Debandi </li></ul><ul><li>Barelwi </li></ul><ul><li>Ahl as-Sunna </li></ul><ul><li>Taliban </li></ul><ul><li>Tablighi Jama’at </li></ul>
 37. 37. Salafi-traditionalisme <ul><li>Går direkte til teksterne uden om lovskoler </li></ul><ul><li>Følger ”salaf”, dvs fromme muslimer i første 3 gen. efter profet </li></ul><ul><li>Bogstavelig tolkning </li></ul><ul><li>Opretholder dar al-islam /dar al-harb </li></ul><ul><li>Ahl al-Hadith </li></ul><ul><li>Wahabisme </li></ul>
 38. 38. Salafi reformisme <ul><li>Går også tilbage direkte til teksterne og til salaf </li></ul><ul><li>Praktiserer ijtihad – selvstændig nytolkning </li></ul><ul><li>Søger lovens overordnede mål </li></ul><ul><li>Ahl al-Ra’y </li></ul><ul><li>Al-Afghani, Abduh, Rida, Iqbal </li></ul><ul><li>Muslimske Broderskab </li></ul>
 39. 39. Politisk og bogstavtro salafisme <ul><li>Legalistisk drejning af salafi reformisme efter undertrykkelse </li></ul><ul><li>Radikal revolutionær handling til fordel for kalifat </li></ul><ul><li>Skelner mellem dar-al-Islam og dar al-Harb </li></ul><ul><li>Fortaler for jihad </li></ul><ul><li>Hizb ut-Tahrir </li></ul>
 40. 40. Liberal eller rationalistisk reformisme <ul><li>Regner ikke Koran og Sunna for autoriteter </li></ul><ul><li>Påvirket af vestlig filosofi i kolonitiden </li></ul><ul><li>Forsvarede Atatyrks sekularisering af Tyrkiet </li></ul><ul><li>Tilpasser sig eurpæisk kultur og tankegang </li></ul><ul><li>Bevarer især åndelig dimension af islam. </li></ul>
 41. 41. Sufisme <ul><li>Respekterer koran og Sunna </li></ul><ul><li>Fokuserer på det spirituelle liv og mystikken </li></ul><ul><li>Undertiden koblet med stærkt socialt engagement </li></ul><ul><li>Murid </li></ul><ul><li>Tijani </li></ul>
 42. 42. Fundamentalisme – ekstremistisk islamisme <ul><li>Forsøg på at genskabe ideal-tilstaden under Muhammed og de retledede kaliffer </li></ul><ul><li>Bogstavelig tolkning af koran og hadith </li></ul>
 43. 43. Fundamentalisme – Ekstremistisk islamisme <ul><li>Kamp for indførelse af shari’a som totalitært eviggyldigt altomfattende lovsystem </li></ul><ul><li>Afvisning af demokrati og menneskerettigheder </li></ul><ul><li>Afvisning af lighed mellem mænd og kvinder </li></ul>
 44. 44. Fundamentalisme- Ekstremistisk islamisme <ul><li>Fastholdelse af adskillelse mellem dar al-Islam (islams hus) og dar al-Harb (krigens hus) </li></ul><ul><li>Fokus på jihad som kamp for islam og på martyriet </li></ul><ul><li>Vesten identificeres som den store Satan </li></ul>
 45. 45. Euro-islam Tariq Ramadan
 46. 46. Nytolkning af islam <ul><li>Qur’an </li></ul><ul><li>Sunna (hadith) </li></ul><ul><li>Ijtihad (selvstændig tolkning af kilderne) i stedet for </li></ul><ul><li>taqlid (accept af gl. religiøse </li></ul><ul><li>autoriteters tolkninger) </li></ul><ul><li>Ijtihads elementer: </li></ul><ul><li>- ijma – konsensus </li></ul><ul><li> - qiyas – analogi </li></ul><ul><li>- istislah - maslaha – søge det </li></ul><ul><li>fælles (samfunds) gode </li></ul>
 47. 47. Shari’a og Fiqh <ul><li>Shari’a – vejen til kilden – er guddommelig og evig </li></ul><ul><li>Fiqh – retsvidenskab – må til stadighed nyformuleres </li></ul><ul><li> - ibadat – gudsdyrkelse </li></ul><ul><li>uforanderlig </li></ul><ul><li>- mu’amalat – sociale forh. - afh. af kontekst og tid </li></ul><ul><li> - universelle principper - tavshed i kilder giver frihed i tolkning - det der ikke er forbudt er tilladt </li></ul>
 48. 48. Kontekstuel tolkning <ul><li>Fatwa – en religiøs afgørelse, et svar på et juridisk/etisk spørgsmål – ved en mufti (en religiøs ekspert) – baseret på qur’an , hadith og ijtihad </li></ul><ul><li>Fatwa er kun bindende inden for samme geografiske og historiske kontekst </li></ul><ul><li>” Islam er ikke en kultur. Islam er en religion. Et universelt budskab, også i vores tid. Islam er én religion, men den er tilpasningsdygtig i ethvert samfund til enhver tid” </li></ul>
 49. 49. Muslimers forhold til ikke- muslimske samfund <ul><li>Traditionel skelnen mellem dar al-Islam (islams hus) og dar al-harb (krigens hus). </li></ul><ul><li>Ramadan: Hele verden er dar al-dawa (vidnesbyrdes hus) </li></ul>
 50. 50. Muslimer har flere fundamentale rettigheder i Europa end i muslimske lande <ul><li>Retten til at praktisere islam </li></ul><ul><li>Retten til at skaffe sig viden </li></ul><ul><li>Retten til at organisere sig </li></ul><ul><li>Retten til politisk repræsentation </li></ul><ul><li>Ret til at appellere til domstolene </li></ul>
 51. 51. Muslimers kontrakt med det samfund de bor i <ul><li>” Muslimer, der bor i ikke muslimske lande har implicit eller eksplicit anerkendt den forpligtende karakter af forfatningen og lovene i det land de har bosat sig i”. </li></ul><ul><li>” Loyalitet mod ens tro og samvittighed kræver fast og ærlig loyalitet mod ens land.” </li></ul>
 52. 52. Religionsfrihed og apostasi
 53. 53. Kvinders rettigheder
 54. 54. Demokrati <ul><li>Shura (konsultation)– roden til islamisk demokrati </li></ul><ul><li>Demokrati – er foreneligt med islam </li></ul>

×