Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anerkendelse og mission-ppp

318 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anerkendelse og mission-ppp

 1. 1. ANERKENDELSE OG MISSSIONForedrag på Viborg Stiftsmissionskonference”Mission 2010 – veje ogblindgyder”i Nørrelandskirken i Holstebrosøndag den 14. november 2010.Mogens S. MogensenIntercultural.dk
 2. 2. Anerkendelse og mission– kan vi samtidig anerkende mennesker med enanden religion og vidne om for dem om Kristus som verdens frelser? 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde? 2. Hvordan udtrykkes kirkens anerkendelse? 3. Anerkendelse som dialog eller mission? 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission? 2
 3. 3. 1. HVILKE ERFARINGER HAR VI MEDRELIGIONSMØDE OG ANERKENDELSE ELLER MANGEL PÅ SAMME? 3
 4. 4. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde?KRIG OGKONFLIKT 4
 5. 5. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde? FORBUD OGFORFØLGELSE 5
 6. 6. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde? RELIGIONSFRIHED 6
 7. 7. 1. Hvilke erfaringerhar vi med religionsmøde?SAMEKSISTENS 7
 8. 8. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde? ANERKENDELSE? Betydning af gensidige anerkendelsesrelationer for individ og samfund: • i privatsfæren: kærlighed • i retlige sfære: respekt og rettigheder • i sociale sfære: værdsættelse, solidaritet 8
 9. 9. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde?MISSION BLANDT HINDUER I ASIEN 9
 10. 10. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde?MISSION BLANDT ANIMISTER I AFRIKA 10
 11. 11. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde?MISSION I DEN MUSLIMSKE VERDEN 11
 12. 12. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde? MISSION I DANMARK?
 13. 13. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde? MISSION I DANMARK? ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser … Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave”
 14. 14. 1. Hvilke erfaringer har vi med religionsmøde? ER MISSION UDTRY FOR K ANERKENDELSE? 14
 15. 15. 2. HVORDAN UDTRY KKES KIRKENS ANERKENDELSE AFANDRE RELIGIONER TEOLOGISK? 15
 16. 16. 2. Hvordan udtrykkes kirkens anerkendelse?KRISTENRELIGIONSTEOLOGI 16
 17. 17. 2. Hvordan udtrykkes kirkens anerkendelse? EKSKLUSIVISME – KRISTENDOM SOM TOT ERST AL ATNING AF ANDRE RELIGIONER 17
 18. 18. 2. Hvordan udtrykkes kirkens anerkendelse? INKLUSIVISME – KRISTENDOM SOM OPFYLDELSE AF ANDRE RELIGIONER 18
 19. 19. 2. Hvordan udtrykkes kirkens anerkendelse? PLURALISME – KRISTENDOM OG ANDRE RELIGIONER SOM LIGE GYLDIGE FRELSESVEJE 19
 20. 20. 2. Hvordan udtrykkes kirkens anerkendelse? ”NÅR VIRKELIGHEDENINDHENTER TEOLOGIEN” 20
 21. 21. 2. Hvordan udtrykkes kirkens anerkendelse? PÅ HELLIG GRUND”Vor første opgave, når vi nærmer os et andet folk, en anden kultur, eller en anden religion, er at tage vore sko af, for det sted, vi nærmer os, er hellig grund. Ellers risikerer vi at ende med at træde på menneskers drømme. Eller endnu værre, så risikerer vi at glemme, at Gud var her, før vi kom.”´ (Kenneth Cragg) 21
 22. 22. 2. Hvordan udtrykkes kirkens anerkendelse? SPÆNDING MELLEMPARTIKULARITET OG UNIVERSALITET ”Vi kan ikke pege på nogen anden frelsesvej end Jesus Kristus; samtidig kan vi ikke sætte grænser for Guds frelsende kraft. Vi anerkender denne spænding og forsøger ikke at løse den” (KV 1989) 22
 23. 23. 3.UDTRYKKES KIRKENS ANERKENDELSE AF ANDRE RELIGIONER BEDST GENNEM DIALOG ELLER MISSION? 23
 24. 24. 3. Anerkendelse som dialog eller mission?DIALOG UDEN MISSION 24
 25. 25. 3. Anerkendelse som dialog eller mission?FÆLLES FORMISSION OG DIALOG 25
 26. 26. 3. Anerkendelse som dialog eller mission? FORSKELLE MELLEM DIALOG OG MISSION”At vidne udelukker ikke dialog,men inviterer til dialog.At være i dialog udelukker ikkevidnesbyrdet, men udvider oguddyber det.” 26
 27. 27. 3. Anerkendelse som dialog eller mission?BÅDE MISSION OG DIALOG 27
 28. 28. 3. Anerkendelse som dialog eller mission?MISSION ER AT DELTAGE I GUDS MISSION At gøre – diakoni, næstekærlighed At sige – budksab samtale om Gud, Som vidnesbyrd Kristus At være – fællesskab, gudstjeneste
 29. 29. 3. Anerkendelse som dialog eller mission? MISSION ER AT VÆRE VIDNER• ikke anklagere• ikke dommere• ikke forsvarere• ikke tilskuere
 30. 30. 3. Anerkendelse som dialog eller mission? ANERKENDELSE INDEBÆRER RETTEN TIL OMVENDELSE 30
 31. 31. 4. HVORDAN PRAKTISERER KIKRENANERKENDELSE AF ANDRE RELIGIONER I MISSION? 31
 32. 32. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission?MISSION BLANDT MUSLIMER I NIGERIA 32
 33. 33. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission?FOLKEKIRKELIGEMØDESTEDER 33
 34. 34. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission? MUHAMMED-KRISE F&R UDTALELSE LYTTERUNDE OG DIALOG 34
 35. 35. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission?12 TESER OMANERKENDELSE AFMENNESEKER DERTILHØRER FORSKELLIGERELIGIONER I DETMULTIRELIGIØSE SAMFUND 35
 36. 36. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission?KRISTENT MUSLIMSK SAMTALEFORUM 36
 37. 37. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission?DIALOG MED NYÅNDELIG OM TRO 37
 38. 38. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission?BY MENNESKER MED ANDEN RELIGIØS DE BAGGRUNDVELKOMMEN I FOLKEKIRKEN 38
 39. 39. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission? MISSIONENS ETIKPå jord end findes det færgelagsom kaldes Sankt Peders Gildeså folk I fange endnu i dagog føre til livets kilde.Fra verden føre vi dem til Gud,hvor frit de evig gå ind og ud,og glæden dem altid følger.
 40. 40. 4. Hvordan praktisere anerkendelse i mission? MISSIONENS ETIKMed lys vi komme, med kors vi gå,vi vil inge sjæl bedrage,de ved det alle, vi kalde på,at verden di må forsage;på snekken vejer det røde flag;vort garn vi sætte ved højlys dagog ej i de smalle sunde.
 41. 41. TAK! Mogens S. Mogensen Konsulentfirmaet Intercultural.dkAdr.: N. J. Holms Park 55, 6070 Christiansfeld 7456 2282 – 2617 5712mogensen@intercultural.dk www.intercultural.dk 41

×