Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SESLİDİR MOĞOLİSTAN FOTOGRAFLAR : CAN AKIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENGİZHAN FOTOĞRAFLARIMA BAKMAK İÇİN İNTERNET BAĞLI İKEN TIKLAYINIZ…. http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CAN AKIN - MONGOLIA MONGOL Jenghiz Khan

5,796 views

Published on

CAN AKIN PPS MONGOLIA MONGOL
THE GREAT YASSA OF JENGHIZ KHAN

The fragments of the Great Yassa of Jenghiz Khan which have come down to us through Makrizi:
1. An adulterer is to be put to death without any regard as to whether he is married or not.

2. Whoever is guilty of sodomy is also to be put to death.

3. Whoever intentionally lies, or practices sorcery, or spies upon the behaviour of others, or intervenes between the two parties in a quarrel to help the one against the other is also to be put to death.

4. Whoever urinates into water or ashes is also to be put to death.

5. Whoever takes goods (on credit) and becomes bankrupt, then again takes goods and again becomes bankrupt, then takes goods again and yet again becomes bankrupt is to be put to death after the third time.

6. Whoever gives food or clothing to a captive without the permission of his captor is to be put to death.

7. Whoever finds a runaway slave or captive and does not return him to the person to whom he belongs is to be put to death.

8. When an animal is to be eaten, its feet must be tied, its belly ripped open and its heart squeezed in the hand until the animal dies; then its meat may be eaten; but if anyone slaughter an animal after the Mohammedan fashion, he is to be himself slaughtered.

9. If in battle, during an attack or a retreat, anyone let fall his pack, or bow, or any luggage, the man behind him must alight and return the thing fallen to its owner; if he does not so alight and return the thing fallen, he is to be put to death.

10. Jenghiz Khan decided that no taxes or duties should be imposed ... upon fakirs, readers of the Al-Koran, lawyers, physicians, scholars, people who devote themselves to prayer and asceticism, muezzins and those who wash the bodies of the dead.

11. He ordered that all religions were to be respected and that no preference was to be shown to any of them. All this he commanded in order that it might be agreeable to God.

12. He forbade his people to eat food offered by another until the one offering the food tasted of it himself, even though one be a prince and the other a captive; he forbade them to eat anything in the presence of another without having invited him to partake of the food; he forbade any man to eat more than his comrades, and to step over a fire on which food was being cooked or a dish from which people were eating.

13. When a wayfarer passes by people eating, he must alight and eat with them without asking for permission, and they must not forbid him this.

14. He forbade them to dip their hands into water and ordered them to use some vessel for the drawing of water.

15. He forbade them to wash their clothes until they were completely worn out.

16. He forbade them to say of anything that it was unclean, and insisted that all things were clean and made no distinction between the clean and unclean.

17. He forbade them to show preference for any sect, to pronounce words with emphasis, to use honorary titles; when speaking to the Sultan or anyone else simply his name was to be used.

18. He ordered his successors to personally examine the troops and their armament before going to battle, to supply the troops with everything they needed for the campaign and to survey everything even to needle and thread, and if any of the soldiers lacked a necessary thing that soldier was to be punished.

19. He ordered women accompanying the troops to do the work and perform the duties of the men, while the latter were absent fighting.

20. He ordered the warriors, on their return from the campaign (battle) to carry out certain duties in the service of the Sultan.

21. He ordered them to present all their daughters to the Sultan at the beginning of each year that he might choose some of them for himself and his children.

22. He put Emirs (princes/generals or noyans) at the head of the troops and appointed commanders of thousands, hundreds, and tens.

Published in: Business, Technology
 • WELL DONE,
  EXCELLENT PRESENTATION,
  THANK YOU SHARING,
  EDIK
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • CENGİZ HAN'IN BÜYÜK YASASI

  CENGİZ HAN'IN BÜYÜK YASASININ BİZE MAKRİZİ'DEN GELEN PARÇALARI:

  1. Zina yapan, evli olup olmadığına bakılmaksızın idam edilir.

  2. Livatadan suçlu her hangi bir kişi idam edilir.

  3. Kasten yalan söyleyen veya büyücülük yapan veya başkalarının davranışları hakkında ispiyonculuk yapan veya kavga eden iki kişinin arasına birinin yanında diğerine karşı olarak girenler de idam edilir.

  4. Suya pisleyen veya suyu kirletenler de idam edilir.

  5. Her kim mal (veya para) alır ve iflas eder; sonra tekrar mal alır ve yine iflas eder, sonra yine mal alır ve yine iflas ederse, üçüncü defadan sonra o da idam edilir.

  6. Sahibinin iznini almadan bir esire yiyecek veya giyecek veren de idam edilir.

  7. Kaçan bir köleyi veya esiri bulup sahibi olan kişiye geri vermeyen idam edilir.

  8. Bir hayvan yenirken, ayakları bağlanmalı, karnı yırtılarak açılmalı ve hayvan ölene kadar kalbi elde sıkılmalıdır; fakat eğer bir kimse hz.muhammet'in inananlarının yöntemi ile hayvanı keserek öldürürse, kendisi de kesilerek öldürülür.

  9. Muharebede saldırı veya geri çekilme sırasında eğer bir kişi hurcunu, ya da yayını veya her hangi bir eşyasını düşürürse, arkasındaki adam (attan) inmeli ve bu düşen şeyi sahibine geri vermelidir; böyle (attan) inerek, düşen şeyi sahibine vermeyen kişi idam edilir.

  10. Cengiz han fakirler, allah'ın kuranını okuyanlar, doktorlar, âlimler, kendilerini ibadet ve riyazete adayanlar, müezzinler ve ölü yıkayıcılarının vergi ödeme ve iş yapma yükümlülüğüne zorlanamayacağına karar vermiştir.

  11. O (cengiz han) bütün dinlere saygı gösterilmesini ve aralarında ayrım yapılmamasını emretmiştir. Bütün bu emirlerini tanrıya inanılabilir diye vermiştir.

  12. (cengiz han) insanlarına, biri prens diğeri esir olsa da verenin tadına bakmadığı yemeği yemelerini yasakladı; yemeği paylaşmaya davet etmeden bir diğerinin huzurunda her hangi bir şeyin yenmesini yasakladı; her hangi bir kişinin yoldaşlarından fazla yemesini, yemeğin piştiği ateşi veya insanların yemek yediği tabağı ezip geçmesini yasakladı.

  13. Bir yolcu yemek yiyenlerin yanından geçerken, (attan) inip onlarla birlikte yemelidir ve onlar yolcuyu engellememelidir.

  14. (cengiz han) ellerini suya batırmalarını yasakladı ve su çekmek için kap kullanmalarını emretti.

  15. (cengiz han) tamamen yıpranmadan elbiselerini yıkamalarını yasakladı.

  16. (cengiz han) ahlaksız her hangi bir şeyi söylemeyi yasakladı ve her şeyin ahlaklı olduğu konusunda ısrar etti, ahlaklı ve ahlaksız arasında ayırım yapmadı

  17. Herhangi biri ile konuşulurken yalın olarak ismi kullanılmalıydı.

  18. Savaşa gitmeden önce birlikleri ve birliklerin teçhizatlarını şahsen kontrol etmelerini, birliklerin sefer için gereksindikleri her şeyi sağlamalarını ve iğneden ipliğe kadar her şeyi gözden geçirmelerini haleflerine emretti ve eğer askerlerden biri zaruri bir şeyi gereksediği takdirde o asker cezalandırılmalıydı.

  19. Erkekler dövüşmek için gittiğinde, onların görevlerini yerine getirmek ve iş yapmaları için kadınların askeri birliklere refakat etmelerini emretti.

  20. Seferden döndüklerinde hakanın hizmetinde belirli görevleri üstlenmelerini savaşçılara emretti.

  21. Bazılarını kendisi ve çocuklarına seçebilmesi için her yılın başında bütün kızlarını kendisine takdim etmelerini emretti.

  22. Emirleri (prensler/generaller ve noyanları) askeri birliklerin başına getirdi ve binler, yüzler ve onlar için komutanlar atadı.

  23. Emirlerini en yaşlısı eğer bir kabahat işlemişse cezalandırılmak üzere hükümdar tarafından gönderilen haberciye -hizmetçilerinin en değersizi olsa dahi- kendisini teslim edecekti ve hükümdar tarafından verilen cezayı uygulamaya başlamadan önce-ki bu ceza idam olsa dahi- onun önünde yere kapanacaktı.

  24. Hükümdar dışında kendilerini her hangi birine muhatap göstermelerini emirlere yasaklamıştır. Her kim kendini her hangi birine hükümdar dışında muhatap gösterir ise idam edilir ve izin almaksızın postasını değiştiren her hangi biri de idam edilir.

  25. O, iyi zamanda ülkedeki bütün olaylardan haberdar olabilmek için sürekli posta iletişimini kurmasını emretmiştir.

  26. Oğlu çağatay'a yasaya uyulmasını gözlemeyi emretti mirhond (veya mirhovend)'den:

  27. İhmalkârlık nedeniyle askerlerin cezalandırılmasını emretti ve topluluk avı sırasında bir hayvanın kaçmasına izin veren avcıların sopayla dövülerek cezalandırılmasını ve bazı durumlarda idam edilmesini emretti.

  28. Adam öldürme (cinayetin cezalandırılması) durumunda, kişi para cezası ödeyerek fidye verip kendini kurtarabilir ki bu hz. Muhammet'e inanan kişi için 40 altın para (balysh); ve bir çinli için bir eşektir. İbn-batuta'dan:

  29. Mülkünde çalınmış bir at bulunan kişi, bunu aynı cinsten dokuz at ekleyerek sahibine iade etmelidir; eğer bu cezayı ödeyemiyor ise çocukları atların yerine alınmalıdır ve eğer çocuğu yok ise, bizzat kendisi koyun gibi boğazlanacaktır.vartang'dan:

  30. Cengiz han yasaları, yalanı, hırsızlığı ve zinayı yasaklar ve kişinin komşusunu kendisi kadar sevmesini emreder; insanların, bir diğerini yaralamamasını ve saldırıları tümüyle unutmalarını, gönüllü olarak teslim olan ülke ve şehirleri bağışlamalarını, tanrıya adanan tapınakları vergiden muaf tutmalarını ve yaşlı ve düşkün insanlara saygı göstermelerini emreder. Her kim bu emirlere aykırı hareket eder ise idam edilir. Mahakia'dan:

  31. (yasa bu kuralları emreder:) bir birini sevmeyi, zina yapmamayı, çalmamayı, yalancı tanıklık yapmamayı, hain olmamayı ve yaşlı ve düşkün insanlara saygı göstermeyi. Her kim bu emirlere aykırı hareket eder ise idam edilir. Değişik kaynaklardan:

  32. (cengiz han yasası emreder ki) yemek üzerinde boğulan kişi hemen kamptan çıkarılmalı ve derhal öldürülmelidir ve ordu komutanının çadırının eşiği üzerine ayağını koyan kimse de idam edilmelidir.

  33. İçmekten kendini alıkoyamıyor ise, kişi ayda üç kez sarhoş olabilir; eğer üç kereden fazla yapar ise kabahatlidir; eğer ayda iki kez sarhoş oluyor ise bu daha iyidir; eğer ayda bir kez ise kuşkusuz daha çok övgüye değer; eğer kişi hiç içmiyor ise, bundan daha iyi ne olabilir? Fakat böyle bir kişi nerede bulunabilir? Eğer böyle bir kişi bulunabilir ise, o en yüksek düzeyde saygıya layıktır. (riasanovsky bu parçanın cengiz han'ın vecizelerine-vecize 20- ait olduğunu kabul etmektedir.)

  34. Bir cariyeden doğmuş çocuklar meşru kabul edilecek ve babaları tarafından yapılan dağılıma uygun olarak mirastan paylarını alacaktır.(avrupa'da sadece yaşlı olanların varis olduğu primogenture yasasının üzerine çıkmaktadır. Çok daha medenidir.) Mülkün dağıtımı yaşça büyük oğlun yaşça küçük oğuldan daha fazla alması temelinde olmakta, genç oğula babanın ev halkı miras kalmaktadır. Çocukların yaşça büyüklükleri annelerinin sıralanışına bağlı olmaktadır; eşlerden biri her zaman yaşça büyük olmalıdır, bu öncelikle onun evlenme tarihine göre belirlenmektedir.

  35. Babasının ölümünden sonra, kendi annesi hariç oğlu babasının karılarının hepsini elden çıkarabilir; onlarla evlenebilir veya evlendirerek başkalarına verebilir.

  36. Kanuni mirasçılar dışında herkes vefat edenin malını kullanmaktan kesinlikle men edilmiştir.

  THE GREAT YASSA OF JENGHIZ KHAN

  The fragments of the Great Yassa of Jenghiz Khan which have come down to us through Makrizi:
  1. An adulterer is to be put to death without any regard as to whether he is married or not.

  2. Whoever is guilty of sodomy is also to be put to death.

  3. Whoever intentionally lies, or practices sorcery, or spies upon the behaviour of others, or intervenes between the two parties in a quarrel to help the one against the other is also to be put to death.

  4. Whoever urinates into water or ashes is also to be put to death.

  5. Whoever takes goods (on credit) and becomes bankrupt, then again takes goods and again becomes bankrupt, then takes goods again and yet again becomes bankrupt is to be put to death after the third time.

  6. Whoever gives food or clothing to a captive without the permission of his captor is to be put to death.

  7. Whoever finds a runaway slave or captive and does not return him to the person to whom he belongs is to be put to death.

  8. When an animal is to be eaten, its feet must be tied, its belly ripped open and its heart squeezed in the hand until the animal dies; then its meat may be eaten; but if anyone slaughter an animal after the Mohammedan fashion, he is to be himself slaughtered.

  9. If in battle, during an attack or a retreat, anyone let fall his pack, or bow, or any luggage, the man behind him must alight and return the thing fallen to its owner; if he does not so alight and return the thing fallen, he is to be put to death.

  10. Jenghiz Khan decided that no taxes or duties should be imposed ... upon fakirs, readers of the Al-Koran, lawyers, physicians, scholars, people who devote themselves to prayer and asceticism, muezzins and those who wash the bodies of the dead.

  11. He ordered that all religions were to be respected and that no preference was to be shown to any of them. All this he commanded in order that it might be agreeable to God.

  12. He forbade his people to eat food offered by another until the one offering the food tasted of it himself, even though one be a prince and the other a captive; he forbade them to eat anything in the presence of another without having invited him to partake of the food; he forbade any man to eat more than his comrades, and to step over a fire on which food was being cooked or a dish from which people were eating.

  13. When a wayfarer passes by people eating, he must alight and eat with them without asking for permission, and they must not forbid him this.

  14. He forbade them to dip their hands into water and ordered them to use some vessel for the drawing of water.

  15. He forbade them to wash their clothes until they were completely worn out.

  16. He forbade them to say of anything that it was unclean, and insisted that all things were clean and made no distinction between the clean and unclean.

  17. He forbade them to show preference for any sect, to pronounce words with emphasis, to use honorary titles; when speaking to the Sultan or anyone else simply his name was to be used.

  18. He ordered his successors to personally examine the troops and their armament before going to battle, to supply the troops with everything they needed for the campaign and to survey everything even to needle and thread, and if any of the soldiers lacked a necessary thing that soldier was to be punished.

  19. He ordered women accompanying the troops to do the work and perform the duties of the men, while the latter were absent fighting.

  20. He ordered the warriors, on their return from the campaign (battle) to carry out certain duties in the service of the Sultan.

  21. He ordered them to present all their daughters to the Sultan at the beginning of each year that he might choose some of them for himself and his children.

  22. He put Emirs (princes/generals or noyans) at the head of the troops and appointed commanders of thousands, hundreds, and tens.

  23. He ordered that the oldest of the Emirs, if he had committed some offence, was to give himself up to the messenger sent by the sovereign to punish him, even if he was the lowest of his servants; and prostrate himself before him until he had carried out the punishment prescribed by the sovereign, even if it be to put him to death.

  24. He forbade Emirs to address themselves to anyone except the sovereign. Whoever addressed himself to asnyone but the sovereign was to be put to death, and anyone changing his post without permission was also to be put to death.

  25. He ordered the Sultan to establish permanent postal communications in order that he might be informed in good time of all the events of the country.

  26. He ordered his son, Jagatai-baen-Jenghiz Khan to see that the Yassa was observed.
  From Mirhond (or Mirhovend):

  27. He ordered that soldiers be punished for negligence; and hunters who let an animal escape during a community hunt he ordered to be beaten with sticks and in some cases to be put to death.

  28. In cases of murder (punishment for murder) one could ransom himself by paying fines which were: for a Mohammedan - 40 golden coins (Balysh); and for a Chinese - one donkey.
  From Ibn-Batuta:

  29. The man in whose possession a stolen horse is found must return it to its owner and add nine horses of the same kind: if he is unable to pay this fine, his children must be taken instead of the horses, and if he have no children, he himself shall be slaughtered like a sheep.
  From Vartang:

  30. The Yassa of Jenghiz Khan forbids lies, theft and adultery and prescribes love of one's neighbor as ones's self; it orders men not to hurt each other and to forget offences completely, to sparae countries and cities which submit voluntarily, to free from taxes temples consecrated to God, and to respect old people and beggars. Whoever violates these commands is to be put to death.
  From Mahakia:

  31. (The Yassa prescribes these rules:) to love one another, not to commit adultery, not to steal, not to give false witness, not to be a traitor, and to respect old people and beggars. Whoever violates these commands is put to death.
  From various sources:

  32. (The Yassa of J. K. prescribes that) a man who chokes on food must be driven out of the camp and immediately killed; and whosoever puts his foot on the threshold of the tent of the commander of an army shall also be put to death.

  33. If unable to abstain from drinking, a man may get drunk three times a month; if he does it more than three times he is culpable; if he gets drunk twice a month it is better; if once a month, this is still more laudable; and if one does not drink at all what can be better? But where can such a man be found? If such a man were found he would be worthy of the highest esteem.(Riasanovsky considers this fragment to belong to the Maxims of J.K., maxim 20)

  34. Children born of a concubine are to be considered as legitimate, and receive their share of the heritage according to the disposition of it made by the father. (Beats the law of primogenture in Europe where only oldest inherited) Much more civilized. The distribution of property is to be carried out on the basis of the senior son receiving more than the junior, the younger son inheriting the household of the father. The seniority of children depends upon the rank of their mother; one of the wives must always be the senior, this being determined chiefly by the time of her marriage.

  35. After the death of his father, a son may dispose of the father's wives, all except his mother; he may marry them or give them in marriage to others. 3
  6. All except the legal heirs are strictly forbidden to make use of any of the property of the deceased.

  CAN AKIN
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

CAN AKIN - MONGOLIA MONGOL Jenghiz Khan

 1. 1. SESLİDİR MOĞOLİSTAN FOTOGRAFLAR : CAN AKIN
 2. 83. CENGİZHAN FOTOĞRAFLARIMA BAKMAK İÇİN İNTERNET BAĞLI İKEN TIKLAYINIZ…. http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5427&ItemIndex=0 Can AKIN ŞAİR VE FOTOĞRAF SANATÇISI Mr _ canakin @ yahoo . co . uk Mr _ canakin @ hotmail .com

×