Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijbelstudie met de NCV - 5 - Waarheid

457 views

Published on

Waarom zijn er zoveel meningsverschillen? Wat is waar, en wat niet? En: Wat is geest? Wat vinden we allemaal over geest en geestelijk? Oftewel: hoe kun je met de App goed de Bijbel doorzoeken?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijbelstudie met de NCV - 5 - Waarheid

 1. 1. Waarheid Bijbelstudie met de NCV - 5
 2. 2. Vandaag Waarheid • Waarom zijn er zoveel meningsverschillen? • Wat is waar, wat niet? Praktisch • Hoe doorzoek je alles in de app? • Wat is geest en geestelijk? Bijbelstudie met de NCV
 3. 3. Waarom meningsverschillen? Bijbelstudie met de NCV
 4. 4. Voorbeeld Op dezelfde wijze bedoel ik dat ook vrouwen zich in een sierlijk lang gewaad, met ingetogenheid en gezond verstand sieren, niet met vlechten en goud of parels of dure kleding, (1Tim 2:9 - NCV) Geldt dit voorschrift nog voor vandaag? Context cultuur
 5. 5. Waarom meningsverschillen? • Vorige week: context Bijbelstudie met de NCV
 6. 6. Waarom meningsverschillen? • Vorige week: context Meeste verschillen hiervandaan Alle verschillen rondom Jezus/apostelen tegenover Paulus Bijbelstudie met de NCV
 7. 7. Waarom meningsverschillen? • Vorige week: context • Vermenging Bijbel met menselijke ideeën Bijbelstudie met de NCV
 8. 8. Waarom meningsverschillen? Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Feesten als kerst -> heidense feesten Bijbelstudie met de NCV
 9. 9. Waarom meningsverschillen? Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Feesten als kerst -> heidense feesten • Hel en pijniging -> heidense religie Bijbelstudie met de NCV
 10. 10. Waarom meningsverschillen? Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Feesten als kerst -> heidense feesten • Hel en pijniging -> heidense religie • Vrije wil -> Griekse filosofie Bijbelstudie met de NCV
 11. 11. Waarom meningsverschillen? Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Feesten als kerst -> heidense feesten • Hel en pijniging -> heidense religie • Vrije wil -> Griekse filosofie • Onsterfelijke ziel -> Griekse filosofie Bijbelstudie met de NCV
 12. 12. Waarom meningsverschillen? Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Feesten als kerst -> heidense feesten • Hel en pijniging -> heidense religie • Vrije wil -> Griekse filosofie • Onsterfelijke ziel -> Griekse filosofie • Eindeloze eeuwigheid -> Griekse filosofie Bijbelstudie met de NCV
 13. 13. Waarom meningsverschillen? Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Feesten als kerst -> heidense feesten • Hel en pijniging -> heidense religie • Vrije wil -> Griekse filosofie • Onsterfelijke ziel -> Griekse filosofie • Eindeloze eeuwigheid -> Griekse filosofie • Geloofsbelijdenissen en bijv. Catechismus? Bijbelstudie met de NCV
 14. 14. Waarom meningsverschillen? Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Feesten als kerst -> heidense feesten • Hel en pijniging -> heidense religie • Vrije wil -> Griekse filosofie • Onsterfelijke ziel -> Griekse filosofie • Eindeloze eeuwigheid -> Griekse filosofie • Geloofsbelijdenissen en bijv. Catechismus? • 'Die spreker denkt ...' Bijbelstudie met de NCV
 15. 15. Waarom meningsverschillen? Basis: Heel de Schrift is God-geademd en nuttig tot onderwijzing, tot aantoning, tot terechtwijzing, tot de opvoeding 2Tim 3:16 - NCV Bijbelstudie met de NCV
 16. 16. Waarom meningsverschillen? De Bijbel is door God geïnspireerd, dus de waarheid Sprekers? Bijbelstudie met de NCV
 17. 17. Waarom meningsverschillen? De Bijbel is door God geïnspireerd, dus de waarheid Sprekers, door God gegeven, maar niet feilloos -> toetsen aan de schrift Bijbelstudie met de NCV
 18. 18. Waarom meningsverschillen? De Bijbel is door God geïnspireerd, dus de waarheid Sprekers -> toetsen aan de schrift Commentaren? Bijbelstudie met de NCV
 19. 19. Waarom meningsverschillen? De Bijbel is door God geïnspireerd, dus de waarheid Sprekers -> toetsen aan de schrift Commentaren -> toetsen aan de schrift Alles buiten het woord? Bijbelstudie met de NCV
 20. 20. Waarom meningsverschillen? De Bijbel is door God geïnspireerd, dus de waarheid Sprekers -> toetsen aan de schrift Commentaren -> toetsen aan de schrift Alles buiten het woord -> toetsen aan de schrift Bijbelstudie met de NCV
 21. 21. Waarom meningsverschillen? • Vorige week: context • Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Drogredenen Bijbelstudie met de NCV
 22. 22. Drogredenen Deel/geheel Bijbelstudie met de NCV
 23. 23. Drogredenen Deel/geheel Voorbeeld: In Mattheus 'Koninkrijk van de hemelen', Andere evangeliën 'Koninkrijk van God' Bijbelstudie met de NCV
 24. 24. Drogredenen Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Mat 13:31 - HSV Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat ... Mark 4:30,31 - HSV Bijbelstudie met de NCV
 25. 25. Drogredenen Deel/geheel Voorbeeld: In Mattheus 'Koninkrijk van de hemelen', Andere evangeliën 'Koninkrijk van God' Zijn ze dan gelijk aan elkaar? Bijbelstudie met de NCV
 26. 26. Drogredenen Bijbelstudie met de NCV Beroep op autoriteit
 27. 27. Drogredenen Beroep op autoriteit Die spreker zegt het... De belijdenissen zeggen... Augustinus/Calvijn/Luther schreef hierover... Bijbelstudie met de NCV
 28. 28. Drogredenen Meerderheidsargument Bijbelstudie met de NCV
 29. 29. Drogredenen Meerderheidsargument "Dus je gelooft dat alle mensen van de kerk gedurende al die eeuwen het verkeerde hebben geloofd?" Bijbelstudie met de NCV
 30. 30. Drogredenen Andere veel voorkomende: • Cirkelredenering • Ervaring • Glijdende schaal • Emotie • Moeilijk te geloven • Zwart/wit Bijbelstudie met de NCV
 31. 31. Waarom meningsverschillen? • Vorige week: context • Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Drogredenen • Aannames als zeker beschouwen Bijbelstudie met de NCV
 32. 32. Aannames Is onze redding voorwaardelijk? Bijbelstudie met de NCV
 33. 33. Aannames Is onze redding voorwaardelijk? 5 Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige (die afgodendienaar is) lotgenieting heeft in het koninkrijk van Christus en van God. 6 Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Efe 5:5-6 - NCV Bijbelstudie met de NCV
 34. 34. Aannames geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige ... heeft lotgenieting in het koninkrijk van Christus en van God. Dus moet je goed wandelen om gered te worden... Bijbelstudie met de NCV
 35. 35. Aannames geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige ... heeft lotgenieting in het koninkrijk van Christus en van God. Dus moet je goed wandelen om gered te worden... Aannames: • 'hoereerder of onreine of hebzuchtige' kan gelovig zijn • 'koninkrijk van Christus en van God' gaat over redding • hun gedrag is een voorwaarde geen gevolg van Bijbelstudie met de NCV
 36. 36. Waarom meningsverschillen? • Vorige week: context • Vermenging Bijbel met menselijke ideeën • Drogredenen • Aannames als zeker beschouwen • Taal is dubieus Bijbelstudie met de NCV
 37. 37. Wat is waar? Sommige dingen zijn niet zeker Bijbelstudie met de NCV
 38. 38. Wat is waar? Sommige dingen zijn niet zeker Daar moeten we ook eerlijk in zijn Bijbelstudie met de NCV
 39. 39. Praktisch Bijbelstudie met de NCV
 40. 40. Geest/geestelijk Bijbelstudie met de NCV
 41. 41. Geest/geestelijk Wordt op veel verschillende manieren gebruikt Bijbelstudie met de NCV
 42. 42. Geest/geestelijk Wordt op veel verschillende manieren gebruikt • Wordt gesproken over de heilige geest in ons • Wij hebben een eigen geest • God is geest • In een geest van verdraagzaamheid • Geestelijke zegeningen • Krijgen een geestelijk lichaam Bijbelstudie met de NCV
 43. 43. Geest/geestelijk Wordt op veel verschillende manieren gebruikt • Wordt gesproken over de heilige geest in ons • Wij hebben een eigen geest • God is geest • In een geest van verdraagzaamheid • Geestelijke zegeningen • Krijgen een geestelijk lichaam Maar wat is geest/geestelijk? Bijbelstudie met de NCV
 44. 44. Aan de slag Bijbelstudie met de NCV
 45. 45. Geest/geestelijk Wat is geest/geestelijk? Vanuit Hebreeuws: ruach - wind, adem, geest Bijbelstudie met de NCV
 46. 46. Geest/geestelijk Wat is geest/geestelijk? Vanuit Hebreeuws: ruach - wind, adem, geest Gen 8:1 - en God liet wind over de aarde gaan HSV Psalm 33:6 - Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. NBV Gen 1:2 - en de Geest van God zweefde boven het water. HSV Bijbelstudie met de NCV
 47. 47. Geest/geestelijk Wat is geest/geestelijk? Vanuit Grieks: pneuma - (wind, adem,) geest Bijbelstudie met de NCV
 48. 48. Geest/geestelijk Wat is geest/geestelijk? Vanuit Grieks: pneuma - (wind, adem,) geest Joh 3:8 - De wind waait waarheen hij wil NBV 2Thes 2:8 - de wetteloze ... hem zal de Heer Jezus optillen met de geest adem van Zijn mond NCV Heb 1:7 - Die Zijn boodschappers maakt tot windvlagen NCV Bijbelstudie met de NCV
 49. 49. Geest/geestelijk Bijbelstudie met de NCV
 50. 50. Geest/geestelijk Wat is geest/geestelijk? Vanuit Hebreeuws: ruach - wind, adem, geest Vanuit Grieks: pneuma - (wind, adem,) geest Beiden komen van wind/blazen – dit zijn beeldspraken Bijbelstudie met de NCV
 51. 51. Geest/geestelijk De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. Joh 3:8 - HSV Laat zien dat geest onzichtbaar en ontastbaar is. Bijbelstudie met de NCV
 52. 52. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar Bijbelstudie met de NCV
 53. 53. Geest/geestelijk Wat willen jullie? Dat ik met een roede naar jullie toe kom, of in liefde en een geest van zachtmoedigheid? 1Kor 4:21 - p.v.NCV Want God geeft ons niet een geest van schroom, maar van kracht en van liefde en van verstandigheid. 2Tim 1:7 - NCV Bijbelstudie met de NCV
 54. 54. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid Bijbelstudie met de NCV
 55. 55. Geest/geestelijk En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Gen 6:17 - HSV 14 Als Hij Zijn hart tegen de mens zou richten, diens geest en diens adem tot Zich zou verzamelen, 15 dan zou alle vlees tegelijk de geest geven, en de mens zou tot stof terugkeren. Job 34 - HSV Bijbelstudie met de NCV
 56. 56. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht Bijbelstudie met de NCV
 57. 57. Geest/geestelijk Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. Luc 24:39 - HSV Bijbelstudie met de NCV
 58. 58. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht • Heeft geen vlees en botten Bijbelstudie met de NCV
 59. 59. Geest/geestelijk 42 Zo is ook de opstanding van de doden, er wordt gezaaid in verderf; er wordt opgewekt in onverderfelijkheid. ... 44 Er wordt een ziels lichaam gezaaid; er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Indien er een ziels lichaam is, is er ook een geestelijk. 1Kor 15 - p.v.NCV Bijbelstudie met de NCV
 60. 60. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht • Heeft geen vlees en botten • Ons onsterfelijk lichaam is geestelijk Bijbelstudie met de NCV
 61. 61. Geest/geestelijk De geest nu zegt uitdrukkelijk dat in latere era's sommigen afstand zullen nemen van het geloof, acht gevend op misleidende geesten en onderwijzingen van demonen 1Tim 4:1 - NCV En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had Luc 4:33 - HSV 13 ... de boodschappers ... 14 Zijn zij juist niet allen ambt uitoefenende geesten ...? Heb 1:14 - p.v.NCV Bijbelstudie met de NCV
 62. 62. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht • Heeft geen vlees en botten • Ons onsterfelijk lichaam is geestelijk • Hemelse wezens, engelen en demonen zijn geestelijk Bijbelstudie met de NCV
 63. 63. Geest/geestelijk God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Joh 4:24 - HSV Bijbelstudie met de NCV
 64. 64. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht • Heeft geen vlees en botten • Ons onsterfelijk lichaam is geestelijk • Hemelse wezens, engelen en demonen zijn geestelijk • God is geest Bijbelstudie met de NCV
 65. 65. Geest/geestelijk Want het vlees begeert tegen de geest, de geest echter tegen het vlees Gal 5:17 - NCV Want de gezindheid van het vlees is de dood, de gezindheid van de geest is echter leven en vrede Rom 8:6 - p.v.NCV de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Mat 26:41 - HSV Bijbelstudie met de NCV
 66. 66. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht • Heeft geen vlees en botten • Ons onsterfelijk lichaam is geestelijk • Hemelse wezens, engelen en demonen zijn geestelijk • God is geest • Geest staat tegenover vlees Bijbelstudie met de NCV
 67. 67. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht • Heeft geen vlees en botten • Ons onsterfelijk lichaam is geestelijk • Hemelse wezens, engelen en demonen zijn geestelijk • God is geest • Geest staat tegenover vlees • ... Bijbelstudie met de NCV
 68. 68. Geest/geestelijk 9 Júllie echter zijn niet in het vlees, maar in de geest, wanneer namelijk de geest van God in jullie woont. Indien iemand nu de geest van Christus niet heeft, is deze niet van Hem. 10 Indien echter Christus in jullie is, dan is het lichaam inderdaad dood door de zonde, de geest echter leven door de gerechtigheid. 11 Indien echter de geest van Hem, die Jezus heeft opgewekt uit de doden, in jullie woont, dan zal Hij, die Christus Jezus heeft opgewekt uit de doden, ook jullie stervende lichamen levend maken door Zijn geest, die in jullie inwoont. Rom 8 - p.v.NCV Bijbelstudie met de NCV
 69. 69. Geest/geestelijk • Geest van Christus maakt onze geest levend • Geest van God maakt ons lichaam levend Bijbelstudie met de NCV
 70. 70. Geest/geestelijk • Geest van Christus maakt onze geest levend • Geest van God maakt ons lichaam levend • Zijn dat verschillende 'geestelijke wezens' in ons? Bijbelstudie met de NCV
 71. 71. Geest/geestelijk • Geest van Christus maakt onze geest levend • Geest van God maakt ons lichaam levend • Zijn dat verschillende 'geestelijke wezens' in ons? • Is onze eigen geest een 'geestelijk wezen'? Bijbelstudie met de NCV
 72. 72. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht • Heeft geen vlees en botten • Ons onsterfelijk lichaam is geestelijk • Hemelse wezens, engelen en demonen zijn geestelijk • God is geest • Geest staat tegenover vlees Bijbelstudie met de NCV
 73. 73. Geest/geestelijk Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus Efe 1:3 - NCV Bijbelstudie met de NCV
 74. 74. Geest/geestelijk • Context .... erna somt Paulus veel zegeningen op Bijbelstudie met de NCV
 75. 75. Geest/geestelijk • Context .... erna somt Paulus veel zegeningen op • Die zijn ongrijpbaar en ontastbaar Bijbelstudie met de NCV
 76. 76. Geest/geestelijk • Context .... erna somt Paulus veel zegeningen op • Die zijn ongrijpbaar en ontastbaar • Toekomstig, maar nu geestelijk al waar Bijbelstudie met de NCV
 77. 77. Geest/geestelijk • Onzichtbaar en ontastbaar • Verstandelijke gesteldheid of gezindheid • Levenskracht • Heeft geen vlees en botten • Ons onsterfelijk lichaam is geestelijk • Hemelse wezens, engelen en demonen zijn geestelijk • God is geest • Geest staat tegenover vlees Bijbelstudie met de NCV
 78. 78. Opdat we Hem en Zijn woord beter leren kennen! De vertaalmethode
 79. 79. Extra avonden? Bijbelstudie met de NCV
 80. 80. Extra avonden? • Grammatica • Tekstkritiek • Vertalen, wat komt daar bij kijken? • Jehova of Jahweh? Een introductie in het Hebreeuws. • Boek doorlopen: bijv. 2Kor of 1Tim. • Onderwerpen beetpakken Bijbelstudie met de NCV

×