Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijbelstudie met de NCV 3 - Woordstudie

190 views

Published on

Wat is ook al weer ‘de nederwerping’? Of wat bedoelt Paulus met ‘volwassenheid’? Oftewel: hoe doe je woordstudie, en welke bronnen gebruik je dan? Kijk je alleen naar de Bijbel, of is het ook belangrijk andere oude Griekse bronnen te raadplegen?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijbelstudie met de NCV 3 - Woordstudie

 1. 1. Woordstudie Bijbelstudie met de NCV - 3
 2. 2. Vandaag Deel 1 - Inleiding op woordstudie • Korte herhaling • Waarom? • Wanneer? • Hoe? • Andere bronnen gebruiken? Deel 2 - Aan de slag • Nederwerping • Volwassenheid Bijbelstudie met de NCV
 3. 3. Vorige keer • De NCV sluit zoveel mogelijk interpretatie uit Bijbelstudie met de NCV
 4. 4. Voorbeeld De NBV vertaalt vlees in Romeinen met: ‘nageslacht’, ‘lichamelijk’, ‘sterveling’, ‘begrip’, ‘eigen wil’, ‘zondige wil’, ‘eigen natuur’, ‘menselijke natuur’, ‘afkomst’, ‘afstamt’, ‘natuurlijke afstamming’, ‘volksgenoten’, of laat het woord helemaal weg. Vorige keer
 5. 5. Vorige keer • De NCV sluit zoveel mogelijk interpretatie uit • Maar je kan ook te letterlijk vertalen Bijbelstudie met de NCV
 6. 6. Problemen met vertalen Vorige keer Nederlands Engels Een blad van een boom A leaf of a tree Het blad van een zaag The blade of a saw Een blad papier A sheet of paper Een tijdscrift/blad A magazine Keukenblad Kitchen top ...
 7. 7. Vorige keer • De NCV sluit zoveel mogelijk interpretatie uit • Maar je kan ook te letterlijk vertalen • De NCV bevat dus ook interpretatie, wijkt soms af Bijbelstudie met de NCV
 8. 8. Vorige keer • De NCV sluit zoveel mogelijk interpretatie uit • Maar je kan ook te letterlijk vertalen • De NCV bevat dus ook interpretatie, wijkt soms af • Elke vertaling heeft zijn eigen doel Bijbelstudie met de NCV
 9. 9. Andere vertalingen Je kunt vertalingen indelen op een schaal Vorige keer Makkelijk Moeilijk Dicht bij de
 grondtekst Ver van de
 grondtekst BGT NBV NBG HSV SV NCV
 10. 10. Vorige keer • De NCV sluit zoveel mogelijk interpretatie uit • Maar je kan ook te letterlijk vertalen • De NCV bevat dus ook interpretatie, wijkt soms af • Elke vertaling heeft zijn eigen doel • Probleem: heeft de lezer wel genoeg kennis? Bijbelstudie met de NCV
 11. 11. Problemen met vertalen Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Toekomst: voetnoten op menselijke wijze - Paulus gebruikte in de vorige verzen een menselijk beeld (slaaf zijn) om een geestelijke waarheid uit te drukken. de zwakheid van jullie vlees - Ons zwakke vlees mist de geestelijke kracht om boodschap van Paulus, het evangelie, echt te doorgronden. Zie onderwerp 'vlees'. Vorige keer
 12. 12. energein IN-WERKende-te-zijn werkzaam zijnde te zijn |werken✶ 1754 V-NIAN werkw. gez. Vorige keer
 13. 13. Misvatting 1 De stamvorm is de letterlijkere, dus betere betekenis van een woord Vorige keer
 14. 14. Voorbeelden Discussie 2Thes 2 2:1 Wij vragen jullie nu, broeders, met het oog op de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze opzameling tot Hem, 2 dat jullie niet snel geschokt worden in jullie denkzin (...) alsof de dag van de Heer tegenwoordig is. 3 Laat niemand jullie misleiden, op geen enkele manier: komt immers niet de afval eerst en wordt niet de mens van de wetteloosheid onthuld, de zoon van de destructie, Vorige keer apostasia VANAF-STANDing afval aphistēmi VANAF-STAAN afstand nemen
 15. 15. Extra interpretatie energein IN-WERKende-te-zijn werkzaam zijnde te zijn |werken✶ Uitleg van de tekst Vorige keer Opbouw in interpretatie NCV NBV Noodzakelijke interpretatie
 16. 16. Extra interpretatie In commentaar/voetnoten energein IN-WERKende-te-zijn werkzaam zijnde te zijn |werken✶ Uitleg van de tekst Vorige keer Opbouw in interpretatie NCV Noodzakelijke interpretatie Verantwoord in lexicon, uitleg vertaalkeuzes, voetnoten
 17. 17. Misvatting 2 Je kan het interlineair 'lezen' als een betere vertaling Interlineair is geeft informatie per woord, en is geen goede Nederlandse zin Vorige keer
 18. 18. Woordstudie Bijbelstudie met de NCV
 19. 19. Woordstudie Waarom zou je woordstudie doen? Bijbelstudie met de NCV
 20. 20. Waarom? • Gods Woord beter begrijpen Bijbelstudie met de NCV
 21. 21. Waarom? • Gods Woord beter begrijpen • Kenmerkende, niet alledaagse woorden in kern van het evangelie Genade, verzoening, rechtvaardiging, zonde, evangelie, hemeling, zegening etc. Bijbelstudie met de NCV
 22. 22. Wanneer? Bijbelstudie met de NCV
 23. 23. Wanneer? • Bij een woord dat je niet direct kan plaatsen ...zoals Hij ons heeft uitgekozen in Hem vóór de nederwerping van de wereld (Efe 1:4) Bijbelstudie met de NCV
 24. 24. Wanneer? • Bij een woord dat je niet direct kan plaatsen • Bij verschillen in vertaling ...Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld (NBG) Bijbelstudie met de NCV
 25. 25. Wanneer? • Bij een woord dat je niet direct kan plaatsen • Bij verschillen in vertaling • Bij discussies over een woord ...komt immers niet de afval eerst (2Thes 2:3) Bijbelstudie met de NCV
 26. 26. Wanneer? • Bij een woord dat je niet direct kan plaatsen • Bij verschillen in vertaling • Bij discussies over een woord Betekent eon nu eeuwig of eindeloos? Bijbelstudie met de NCV
 27. 27. Wanneer? • Bij een woord dat je niet direct kan plaatsen • Bij verschillen in vertaling • Bij discussies over een woord • Bij verschillen in uitleg 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn, 11 en alle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader. (Fil 2:10) Bijbelstudie met de NCV
 28. 28. Hoe? Bijbelstudie met de NCV
 29. 29. Hoe? In Hem hebben wij de vrijkoping door Zijn bloed, de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade (Efe 1:7) Bijbelstudie met de NCV
 30. 30. Hoe? • Kijk naar woordopbouw, stam, trefwoord, woordfamilie Bijbelstudie met de NCV
 31. 31. Let op! Misvatting: De stamvorm zou de letterlijkere, dus betere betekenis van een woord zijn Bijbelstudie met de NCV
 32. 32. Hoe? • Kijk naar woordopbouw, stam, trefwoord, woordfamilie • Alle voorkomens in de Bijbel nagaan Bijbelstudie met de NCV
 33. 33. Hoe? • Kijk naar woordopbouw, stam, trefwoord, woordfamilie • Alle voorkomens in de Bijbel nagaan Bijbelstudie met de NCV
 34. 34. Hoe? Indien het nu door genade is, is het niet meer uit werken, anders wordt de genade niet meer genade. (Rom 11:6) Bijbelstudie met de NCV
 35. 35. Hoe? Mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen (Efe 3:8) Bijbelstudie met de NCV
 36. 36. Hoe? Onwerkzaam worden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden; uit de genade vallen jullie. (Gal 5:3) Bijbelstudie met de NCV
 37. 37. Hoe? • Kijk naar woordopbouw, stam, trefwoord, woordfamilie • Alle voorkomens in de Bijbel nagaan Maar, soms is dit niet genoeg Bijbelstudie met de NCV
 38. 38. Hoe? ...komt immers niet de afval eerst... (2Thes 2:3) Bijbelstudie met de NCV
 39. 39. Hoe? ...komt immers niet de afval eerst... (2Thes 2:3) Stam: 'VANAF-STANDing' Verder alleen in Hand 21:21, 'afval van Mozes' Bijbelstudie met de NCV
 40. 40. Hoe? En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar. (Kol 3:15) Bijbelstudie met de NCV
 41. 41. Hoe? En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar. (Kol 3:15) Dit is de enige vindplaats! Bijbelstudie met de NCV
 42. 42. Andere bronnen? Bijbelstudie met de NCV
 43. 43. Andere bronnen? Stelling: Alleen de Bijbel is een waardevolle bron voor woordstudie Bijbelstudie met de NCV
 44. 44. Voorbeeld Discussie over de grammatica Bijbelstudie met de NCV
 45. 45. Voorbeeld Discussie over de grammatica Bijzondere werkwoordsvorm: de aorist Bijbelstudie met de NCV
 46. 46. Voorbeeld Aorist - Herkenbaar aan vorm: e - (stam werkwoord) - sa - (verdere uitgangen) Gewone verleden tijd: e - (stam werkwoord) - (verdere uitgangen) Bijbelstudie met de NCV
 47. 47. Voorbeeld Aorist - Herkenbaar aan vorm: e - (stam werkwoord) - sa - (verdere uitgangen) Afwijkende vorm: e - (andere stam) - (verdere uitgangen) Gewone verleden tijd: e - (stam werkwoord) - (verdere uitgangen) Bijbelstudie met de NCV
 48. 48. Voorbeeld Onze taal Tegenwoordige tijd: (stam) + (verdere uitgangen) vb. ik stap af Verleden tijd: (stam) + de/te + (verdere uitgangen) vb. ik stapte af Bijbelstudie met de NCV
 49. 49. Voorbeeld Maar, soms afwijkend Tegenwoordige tijd: (stam) + (verdere uitgangen) vb. ik loop Verleden tijd: (andere stam) + (verdere uitgangen) vb. ik liep Bijbelstudie met de NCV
 50. 50. Voorbeeld Aorist - Herkenbaar aan vorm: e - (stam werkwoord) - sa - (verdere uitgangen) Afwijkende vorm: e - (andere stam) - (verdere uitgangen) Gewone verleden tijd: e - (stam werkwoord) - (verdere uitgangen) Bijbelstudie met de NCV
 51. 51. Voorbeeld Verschil van inzicht met Scripture4All • Wij erkennen de afwijkende vorm als aorist • Zij niet Kern van verschil in inzicht zat in deze vraag: Mag je buiten Bijbelse bronnen gebruiken? Bijbelstudie met de NCV
 52. 52. Andere bronnen? Waarom we wel uit andere Griekse teksten kunnen leren: Bijbelstudie met de NCV
 53. 53. Andere bronnen? Waarom we wel uit andere Griekse teksten kunnen leren: • Het Grieks van de Bijbel was een gesproken taal Bijbelstudie met de NCV
 54. 54. Andere bronnen? Waarom we wel uit andere Griekse teksten kunnen leren: • Het Grieks van de Bijbel was een gesproken taal • Dat Grieks heeft zich ontwikkeld, en ontwikkelde zich nog steeds terwijl de Bijbel geschreven werd Woordbeeld: actief - mediaal - passief Bijbelstudie met de NCV
 55. 55. Andere bronnen? Waarom we wel uit andere Griekse teksten kunnen leren: • Het Grieks van de Bijbel was een gesproken taal • Dat Grieks heeft zich ontwikkeld, en ontwikkelde zich nog steeds terwijl de Bijbel geschreven werd Woordbeeld: actief - mediaal - passief Kan ook met woorden voorkomen Bijbelstudie met de NCV
 56. 56. Andere bronnen? Waarom we wel uit andere Griekse teksten kunnen leren: • Het Grieks van de Bijbel was een gesproken taal • Dat Grieks heeft zich ontwikkeld, en ontwikkelde zich nog steeds terwijl de Bijbel beschreven werd • Een taal is daardoor niet altijd systematisch, maar heeft oude en nieuwe vormen/woorden naast elkaar Bijbelstudie met de NCV
 57. 57. Voorbeeld Verschil van inzicht met Scripture4All • Wij erkennen de afwijkende vorm als aorist • Zij niet Kern van verschil in inzicht zat in deze vraag: Mag je buiten Bijbelse bronnen gebruiken? Wat betekent het dat de Bijbel Goddelijk geïnspireerd is? Bijbelstudie met de NCV
 58. 58. Andere bronnen? Waarom we wel uit andere Griekse teksten kunnen leren: • Het Grieks van de Bijbel was een gesproken taal • Dat Grieks heeft zich ontwikkeld, en ontwikkelde zich nog steeds terwijl de Bijbel beschreven werd • Een taal is daardoor niet altijd systematisch, maar heeft oude en nieuwe vormen/woorden naast elkaar • Een taal is verbonden aan gebruiken, aan een cultuur Bijbelstudie met de NCV
 59. 59. Andere bronnen? Maar, dat is niet zonder gevaar: • Bijbel kan woorden in nieuwe betekenis gebruiken Bijbelstudie met de NCV
 60. 60. Andere bronnen? Maar, dat is niet zonder gevaar: • Bijbel kan woorden in nieuwe betekenis gebruiken • Andere bronnen zijn inderdaad menselijk Bijbelstudie met de NCV
 61. 61. Andere bronnen? Dus, andere Griekse teksten bekijken? • Ja, maar slechts ter aanvulling • Bijbel heeft altijd het laatste woord Bijbelstudie met de NCV
 62. 62. Andere bronnen? Dus, andere Griekse teksten bekijken? • Ja, maar slechts ter aanvulling • Bijbel heeft altijd het laatste woord Woordenboeken bekijken? • Ja, maar slechts ter aanvulling • Bijbel heeft altijd het laatste woord Bijbelstudie met de NCV
 63. 63. Pauze Bijbelstudie met de NCV
 64. 64. 'Nederwerping'? Begin bij Efe 1:4, klik op het woord en ga alle voorkomens na. Bijbelstudie met de NCV
 65. 65. 'Nederwerping'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'het begin' - Soms niet noodzakelijk heel lang geleden (Luk 11:50) - Soms mogelijk voor de schepping (Joh 17:24) Bijbelstudie met de NCV
 66. 66. 'Nederwerping'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'het begin' - Soms niet noodzakelijk heel lang geleden (Luk 11:50) - Soms mogelijk voor de schepping (Joh 17:24) • In Heb 4 vrij direct aan de schepping gekoppeld Bijbelstudie met de NCV
 67. 67. 'Nederwerping'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'het begin' - Soms niet noodzakelijk heel lang geleden (Luk 11:50) - Soms mogelijk voor de schepping (Joh 17:24) • In Heb 4 vrij direct aan de schepping gekoppeld • Heeft vaak met zonde te maken (Heb 9:26, 1Pet 1:20, Openb 13:8, 17:8) Bijbelstudie met de NCV
 68. 68. 'Nederwerping'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'het begin' - Soms niet noodzakelijk heel lang geleden (Luk 11:50) - Soms mogelijk voor de schepping (Joh 17:24) • In Heb 4 vrij direct aan de schepping gekoppeld • Heeft vaak met zonde te maken (Heb 9:26, 1Pet 1:20, Openb 13:8, 17:8) • Soms juist 'neerwerpen' als in 'kind baren' (Heb 11:11) Bijbelstudie met de NCV
 69. 69. 'Nederwerping'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'het begin' - Soms niet noodzakelijk heel lang geleden (Luk 11:50) - Soms mogelijk voor de schepping (Joh 17:24) • In Heb 4 vrij direct aan de schepping gekoppeld • Heeft vaak met zonde te maken (Heb 9:26, 1Pet 1:20, Openb 13:8, 17:8) • Soms juist 'neerwerpen' als in 'kind baren' (Heb 11:11) Bijbelstudie met de NCV
 70. 70. 'Nederwerping'? Andere bronnen • Gebruikt voor letterlijk neergooien - Bijv. zaaien - Maar ook 'zwanger worden'/'kind baren' • Gebruikt voor het leggen van een fundament van een gebouw. Dus: begin of grondlegging • Enkele negatieve betekenissen - door ziekte 'neergeworpen worden' - afleiding / misbruik Bijbelstudie met de NCV
 71. 71. 'Volwassenheid'? We beginnen bij Efe 4:13 (NCV - gerijpt. SW - volmaakt/ volwassen). Bijbelstudie met de NCV
 72. 72. 'Volwassenheid'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'ver in je geloof' • Zodat je niet meer heen en weer zwalkt (Efe 4:13 e.v.) maar vast staan (Kol 4:12) • Zekere mate van kennis/wijsheid (1Kor 2:6) • Goede gezindheid is (Fil 3:15, 1Kor 14:20) Bijbelstudie met de NCV
 73. 73. 'Volwassenheid'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'ver in je geloof' • Zodat je niet meer heen en weer zwalkt (Efe 4:13 e.v.) maar vast staan (Kol 4:12) • Zekere mate van kennis/wijsheid (1Kor 2:6) • Goede gezindheid is (Fil 3:15, 1Kor 14:20) • Doel wat Paulus voor ons voor ogen heeft (Kol 1:28) Bijbelstudie met de NCV
 74. 74. 'Volwassenheid'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'ver in je geloof' • Zodat je niet meer heen en weer zwalkt (Efe 4:13 e.v.) maar vast staan (Kol 4:12) • Zekere mate van kennis/wijsheid (1Kor 2:6) • Goede gezindheid is (Fil 3:15, 1Kor 14:20) • Doel wat Paulus voor ons voor ogen heeft (Kol 1:28) • Is welgevallig voor God (Rom 12:2) Bijbelstudie met de NCV
 75. 75. 'Volwassenheid'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'ver in je geloof' • Zodat je niet meer heen en weer zwalkt (Efe 4:13 e.v.) maar vast staan (Kol 4:12) • Zekere mate van kennis/wijsheid (1Kor 2:6) • Goede gezindheid is (Fil 3:15, 1Kor 14:20) • Doel wat Paulus voor ons voor ogen heeft (Kol 1:28) • Is welgevallig voor God (Rom 12:2) • In Mat en Jak meer gekoppeld aan juist handelen Bijbelstudie met de NCV
 76. 76. 'Volwassenheid'? Mijn bevindingen: • Lijkt ongeveer synoniem van 'ver in je geloof' • Zodat je niet meer heen en weer zwalkt (Efe 4:13 e.v.) maar vast staan (Kol 4:12) • Zekere mate van kennis/wijsheid (1Kor 2:6) • Goede gezindheid is (Fil 3:15, 1Kor 14:20) • Doel wat Paulus voor ons voor ogen heeft (Kol 1:28) • Is welgevallig voor God (Rom 12:2) • In Mat en Jak meer gekoppeld aan juist handelen • Soms simpelweg volmaakt (Heb, Jak 1, 1Joh) Bijbelstudie met de NCV
 77. 77. 'Volwassenheid'? Andere bronnen • Gebruikt voor volmaakte dingen • Volgroeide/volwassen dieren • Bij mensen: - iets bereikt hebben - de uiteindelijke staat bereikt hebben - getraind zijn - 'volmaakt' zijn • Bij goden: 'almachtig zijn' • Ook wel gebruikt in de zin van: volledig Bijbelstudie met de NCV
 78. 78. Opdat we Hem en Zijn woord beter leren kennen! De vertaalmethode

×