Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Bijbelstudie met de NCV

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 63 Ad

Bijbelstudie met de NCV

Download to read offline

Bijbelstudie doen is moeilijk. Hoe doe je dat? Hoe gebruik je een letterlijke Bijbelvertaling? Is een letterlijke vertaling altijd beter?

Bijbelstudie doen is moeilijk. Hoe doe je dat? Hoe gebruik je een letterlijke Bijbelvertaling? Is een letterlijke vertaling altijd beter?

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded (20)

Bijbelstudie met de NCV

 1. 1. De Nederlandse Concordante Vertaling Bijbelstudie met de NCV - 1
 2. 2. Vandaag Deel 1 - Inleiding op de NCV • Uitleg over de methode • Misvattingen over letterlijk vertalen • Vergelijking met andere vertalingen • Verdere ontwikkelingen Deel 2 - Aan de slag met de app Bijbelstudie met de NCV
 3. 3. Waarom Bijbelstudie? Bijbelstudie met de NCV
 4. 4. Waarom Bijbelstudie? Om Hem te leren kennen, te erkennen Bijbelstudie met de NCV
 5. 5. Waarom Bijbelstudie? Om Hem te leren kennen, te erkennen Net als Paulus bidden: opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem (Efe 1:17) Bijbelstudie met de NCV
 6. 6. De vertaalmethode Inleiding op de NCV
 7. 7. De vertaalmethode Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend' Inleiding op de NCV
 8. 8. De vertaalmethode Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend' Zo veel mogelijk één Grieks/Hebreeuws woord met één Nederlands woord vertalen Inleiding op de NCV
 9. 9. De vertaalmethode Concordant: 'eensluidend', 'overeenstemmend' Zo veel mogelijk één Grieks/Hebreeuws woord met één Nederlands woord vertalen Waarom zou je zo willen vertalen? Inleiding op de NCV
 10. 10. Voorbeeld De NBV vertaling van twee verzen uit Romeinen: Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. (3:20) Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. (6:19) De vertaalmethode
 11. 11. Voorbeeld De (proeve van) NCV vertaling: ... omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor Zijn aangezicht, want door de wet is de erkenning van zonde. (3:20) Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (6:19) De vertaalmethode
 12. 12. Voorbeeld De NBV vertaalt vlees in Romeinen met: ‘nageslacht’, ‘lichamelijk’, ‘sterveling’, ‘begrip’, ‘eigen wil’, ‘zondige wil’, ‘eigen natuur’, ‘menselijke natuur’, ‘afkomst’, ‘afstamt’, ‘natuurlijke afstamming’, ‘volksgenoten’, of laat het woord helemaal weg. De vertaalmethode
 13. 13. Voorbeeld De NCV vertaalt vlees in Romeinen met: vlees. De vertaalmethode
 14. 14. Voorbeeld Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. (NBV) ... omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor Zijn aangezicht, want door de wet is de erkenning van zonde.
 (NCV) De vertaalmethode
 15. 15. Stelling Hoe letterlijker je vertaalt, hoe dichter je op Gods woord zit. De vertaalmethode
 16. 16. Problemen met vertalen De vertaalmethode
 17. 17. Problemen met vertalen Engels: 'Its raining cats and dogs.' Vrijer: 'Het regent pijpenstelen.' Letterlijk: 'Het regent katten en honden.' De vertaalmethode
 18. 18. Problemen met vertalen De vertaalmethode Nederlands Engels Een blad van een boom A leaf of a tree Het blad van een zaag The blade of a saw Een blad papier A sheet of paper Een tijdscrift/blad A magazine Keukenblad Kitchen top ...
 19. 19. Problemen met vertalen Wat is het doel van een vertaling? Woorden overzetten of betekenis overzetten? De vertaalmethode
 20. 20. Problemen met vertalen De NCV vertaling van 2Tim 1:3 Dankbaar✶ ben✶ ik God, ... wanneer ik onophoudelijk de herinnering aangaande jou in mijn smeekbeden breng, nacht en dag De vertaalmethode
 21. 21. Problemen met vertalen De NCV vertaling van 2Tim 1:3 Dankbaar✶ ben✶ ik God, ... wanneer ik onophoudelijk de herinnering aangaande jou in mijn smeekbeden breng, nacht en dag Letterlijk: Genade heb ik aan/voor God De vertaalmethode
 22. 22. Misvatting 1 Letterlijk vertalen is altijd beter De vertaalmethode
 23. 23. Misvatting 1 Letterlijk vertalen is altijd beter Bij te letterlijk vertalen wijk je juist af van de oorspronkelijke betekenis! De vertaalmethode
 24. 24. Interpretatie Vertalingen van Rom 3:22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven ... (NBV) ... een gerechtigheid echter van God door het geloof van Jezus Christus ... (NCV) De vertaalmethode
 25. 25. Interpretatie Het doel van de NCV is zoveel mogelijk interpretatie uit te sluiten De vertaling wil gewoon weergeven wat er staat geschreven De vertaalmethode
 26. 26. Interpretatie Het doel van de NCV is zoveel mogelijk interpretatie uit te sluiten De vertaling wil gewoon weergeven wat er staat geschreven Is de NCV vrij van interpretatie? De vertaalmethode
 27. 27. Interpretatie De NCV vertaling van Kol 2:12 In Hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God Die Hem heeft opgewekt uit de doden; De vertaalmethode
 28. 28. Interpretatie De NCV vertaling van Kol 2:12 In Hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God Die Hem heeft opgewekt uit de doden; Ook hier staat eigenlijk: 'van'. De vertaalmethode
 29. 29. Misvatting 2 De NCV is vrij van interpretatie De vertaalmethode
 30. 30. Misvatting 2 De NCV is vrij van interpretatie Er wordt zoveel mogelijk uitgesloten, maar een vertaling zonder interpretatie is onmogelijk De vertaalmethode
 31. 31. Misvatting 2 De NCV is vrij van interpretatie Er wordt zoveel mogelijk uitgesloten, maar een vertaling zonder interpretatie is onmogelijk Wel wordt door tekens elke afwijking vastgelegd, is het met het interlineair te controleren en worden alle keuzes verantwoord De vertaalmethode
 32. 32. Problemen met vertalen Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet? De vertaalmethode
 33. 33. Problemen met vertalen Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet? Ook daarin kan je consequent zijn De vertaalmethode
 34. 34. Problemen met vertalen Maar wanneer wijk je af, en wanneer niet? Ook daarin kan je consequent zijn Niet alleen met woorden en naamvallen, ook met werkwoorden De vertaalmethode
 35. 35. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood ─genaderd (Fil 2:30) Maar toen God, Die mij ─afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en ─riep, door Zijn genade, het ─goed achtte (Gal 1:15) God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons ─liefheeft (Efe 2:4) De vertaalmethode
 36. 36. Problemen met vertalen De aorist in de NCV De vertaalmethode
 37. 37. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de handeling. De vertaalmethode
 38. 38. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de handeling. Daarom ook gebruikt in verhalen Maar toen God, Die mij ─afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder en ─riep, door Zijn genade, het ─goed achtte (Gal 1:15) De vertaalmethode
 39. 39. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de handeling. Daarom ook gebruikt in verhalen, feiten/handelingen uit het verleden Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood ─genaderd (Fil 2:30) De vertaalmethode
 40. 40. Problemen met vertalen De aorist in de NCV Aorist: geeft gewoon de handeling, het feit aan, zonder informatie over tijd of voortgang of afsluiting van de handeling. Daarom ook gebruikt in verhalen, feiten/handelingen uit het verleden, of het heden God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons ─liefheeft (Efe 2:4) De vertaalmethode
 41. 41. Problemen met vertalen Zo kun je dus zelfs consequent afwijken. Voor de aorist: • Als de aorist in een verhaal in het verleden gebruikt wordt: gewone verleden tijd • Als de aorist voor een feit/handeling uit het verleden gebruikt wordt: voltooid tegenwoordige tijd • In alle andere gevallen: tegenwoordige tijd De vertaalmethode
 42. 42. Problemen met vertalen Zo kun je dus zelfs consequent afwijken. Voor de aorist: • Als de aorist in een verhaal in het verleden gebruikt wordt: gewone verleden tijd • Als de aorist voor een feit/handeling uit het verleden gebruikt wordt: voltooid tegenwoordige tijd • In alle andere gevallen: tegenwoordige tijd Maar, werkwoordsvorm is altijd aangegeven met een ─ De vertaalmethode
 43. 43. Andere vertalingen Waarom vertalen andere vertalingen niet letterlijk / consequent? De vertaalmethode
 44. 44. Andere vertalingen Je kunt vertalingen indelen op een schaal De vertaalmethode Makkelijk Moeilijk Dicht bij de
 grondtekst Ver van de
 grondtekst BGT NBV NBG HSV SV NCV
 45. 45. Andere vertalingen Je kunt vertalingen indelen op een schaal Elke vertaling heeft een ander doel De vertaalmethode Makkelijk Moeilijk Dicht bij de
 grondtekst Ver van de
 grondtekst BGT NBV NBG HSV SV NCV
 46. 46. Andere vertalingen Doel NBV: • Een leesbare, begrijpelijke vertaling in goed lopend Nederlands • Ook trouw aan de grondtekst, maar begrijpelijkheid gaat voorop De vertaalmethode
 47. 47. Andere vertalingen Terug naar Rom 6:19 Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. (NBV) De vertaalmethode
 48. 48. Misvatting 3 Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke De vertaalmethode
 49. 49. Misvatting 3 Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke Ligt eraan welk doel de vertaling moet dienen De vertaalmethode
 50. 50. Misvatting 3 Een letterlijke vertaling is altijd beter dan een niet letterlijke Ligt eraan welk doel de vertaling moet dienen De NBV is een leesvertaling, de NCV een studievertaling De vertaalmethode
 51. 51. Problemen met vertalen Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Heeft iedere lezer wel genoeg kennis om zo'n moeilijke vertaling te begrijpen? De vertaalmethode
 52. 52. Problemen met vertalen Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Toekomst: voetnoten op menselijke wijze - Paulus gebruikte in de vorige verzen een menselijk beeld (slaaf zijn) om een geestelijke waarheid uit te drukken. de zwakheid van jullie vlees - Ons zwakke vlees mist de geestelijke kracht om boodschap van Paulus, het evangelie, echt te doorgronden. Zie onderwerp 'vlees'. De vertaalmethode
 53. 53. Problemen met vertalen Op menselijke wijze zeg ik dit, vanwege de zwakheid van jullie vlees. (proeve van NCV) Toekomst: voetnoten op menselijke wijze - Paulus gebruikte in de vorige verzen een menselijk beeld (slaaf zijn) om een geestelijke waarheid uit te drukken. de zwakheid van jullie vlees - Ons zwakke vlees mist de geestelijke kracht om boodschap van Paulus, het evangelie, echt te doorgronden. Zie onderwerp 'vlees'. En natuurlijk commentaar De vertaalmethode
 54. 54. Uitgaven De vertaalmethode
 55. 55. Uitgaven Huidige uitgave: • Galaten • Efeziërs • Filippenzen • Kolossenzen • 2Timotheus • Filemon De vertaalmethode
 56. 56. Uitgaven Online en in de app ook nog: • 1 en 2 Thessalonicenzen De vertaalmethode
 57. 57. Toekomst Nieuwe vertaling van • 1Timotheus De vertaalmethode
 58. 58. Toekomst Nieuwe vertaling van • 1Timotheus Revisie van bestaande vertaling De vertaalmethode
 59. 59. Toekomst Nieuwe vertaling van • 1Timotheus Revisie van bestaande vertaling Proeve van vertaling van het NT De vertaalmethode
 60. 60. Toekomst Nieuwe vertaling van • 1Timotheus Revisie van bestaande vertaling Proeve van vertaling van het NT Nieuwe hulpmiddelen - voetnoten, uitgebreide omschrijving keuze vertaalwoorden, eenvoudige uitleg grammatica etc. De vertaalmethode
 61. 61. Toekomst In de app: • Al de nieuwe hulpmiddelen • Mogelijkheid NBV of NBG te downloaden • Meer uitleg over hoe je bijbelstudie kan doen • etc ... De vertaalmethode
 62. 62. Opdat we Hem en Zijn woord beter leren kennen! De vertaalmethode

×