Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Регіональна реперфузійна мережа

  • Login to see the comments

Регіональна реперфузійна мережа

  1. 1. Регіональна реперфузійна мережа Новий стандарт лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом
  2. 2. Щорічно 16 000 пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST потребують невідкладного стентування Згідно з європейськими протоколами лікування, здійснення невідкладного стентування має відбуватися у в перші 2 год. (максимум 12 год. від початку симптомів) Станом на 2016 р. 6 800 стентувань були проведенні невідкладно Сучасний стан проблеми
  3. 3. Реперфузійна мережа України Стан Потреба Коментар Ангіограф стаціонарний чи C-arm 44 центри 70 центрів Лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня в обласних центрах та великих містах Стентувань / рік 5 300 11 000 Централізована закупівля Лікарі 150 350 Навчання лікарів. 24/7 standby Укомплектованість швидких кардіографами 70% 100% Навчання Нормативно- правова база 10 областей 25 областей Проекти наказів розроблені МОЗ
  4. 4. ● Орієнтовна потреба до 16 тис. стентувань на рік; ● Один центр на 0,3-1,0 мільйон населення; ● Всі центри повинні працювати за системою 24/7/365. Основні завдання реперфузійної мережі
  5. 5. ● закупівля стаціонарного ангіографічного обладнання для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування ІІ рівня в межах створених госпітальних округів; ● забезпечення 2- годинного доїзду пацієнтів з інфарктом міокарда до цих закладів охорони здоров'я. Шляхи вирішення
  6. 6. Критерії для закупівлі ангіографічного обладнання ● апаратура для проведення ехокардіографії; ● відділення кардіології та інтенсивної терапії із відповідним оснащенням; ● досвід лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда; ● медичний персонал для чергувань в режимі 24/7; ● лабораторія для визначення специфічних кардіологічних тестів крові.
  7. 7. Основи функціонування реперфузійної мережі Екстрена медична допомога (ЕМД): ● забезпеченість “швидких” ЕКГ та дефібриляторами; ● постійний телефонний зв'язок з реперфузійними центрами (РЦ) та відділеннями кардіології (ВК); ● забезпечення 2-ох годинного доїзду; ● навчальні курси для персоналу. Реперфузійний центр: ● робота в режимі 24/7; ● стентування у перші 2 год. контакту пацієнта (П) з медичним персоналом (максимум 12 год. від початку симптомів); ● безкоштовне стентування для пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST;

×