Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MOD presentation

8,225 views

Published on

Presentation av MOD, Mer organdonation.
www.merorgandonation.se

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MOD presentation

 1. 1. Peter Carstedt & Martha Ehlin
 2. 2. PROBLEMET IDAGAntal personer på väntelistan ökar, folk dör i onödan 27 personer dog på väntelistan 2011 763 på väntelistan (Jan 1, 2012) Endast 0,2-0,3% dör på ett sätt som möjliggör donation i SverigeBrist på kunskap och engagemang hos allmänheten 77-88% är positivt inställda men endast 40% har gjort sin vilja känd Endast 15% anmälda i donationsregistret 15 st organdonatorer/miljon invånare i Sverige (26 i Norge & 32 i Spanien)Brist på tydligt regelverk från politiker Motsägelsefulla lagar, regelverk och riktlinjer Skapar osäkerhet & otydlighet för professionen
 3. 3. ETABLERADE AKTÖRERDonationsrådet Råd till SocialstyrelsenLivet som Gåva ParaplyorganisationScandiatransplant Nordiskt organ utbytePatientföreningar Njur- , Lever-, Hjärt- etcTransplantationscentrum Olika SjukhusOFO Utbildning av professionLivsviktigt Nytt initiativ- SocialstyrelsenSKL Blod-, Vävnad- , OrganDessa aktörer har olika roller och budskap,men engagerar inte allmänheten.
 4. 4. DONATIONSVECKAN 2011135 artiklar i olika mediaDonations Registret 3200 anmälningar (2010: 4400) Normal vecka: 500 sidvisningar 4600 vs. normalt 600Donationsradet.se sidvisningar 12400 vs. Normalt 4600Donationskort 100,000 distribuerade (2010: 36000)Facebook 22000 ”gillar” 600 kommentarer (normalt 140)10,000reflexer, kampanjtröjor, affischer, etc
 5. 5. 52 VECKOR PER ÅRDet räcker inte med att fokusera på 1 vecka per år Vi vill driva frågan de andra 51 veckorna
 6. 6. STARTA EN RÖRELSE
 7. 7. FÖRÄNDRINGEN FRÅN TILL Neutralt Positivt Fakta EmotionelltMyndighet PersonligtSlumrande Levande Gammalt UngdomligtTraditionellt Modernt Sjukt Friskt Tråkigt Kaxigt
 8. 8. NYA VERKTYG GER NYA MÖJLIGHETER SOCIALA MEDIER:  Sprida budskapet  Personligt  Emotionellt  Modernt @MOD_SE  Aktivera allmänheten www.merorgandonation.se www.facebook.com/merorgandonation
 9. 9. BEST PRACTICE- Vi har mycket att lära…Positivt budskap!!!EN nationell aktör samlar alla på ett ställeFokus på modern och attraktiv kommunikation (”bästa hemsida” i Norge 2011)Information och utbildningsmaterial till allmänheten och Skolor235,000 Facebook användareDonations App
 10. 10. BUDSKAPFörtydliga Säg JA!Förkorta Rädda LivFörenkla 1 donator = 8 livFördjupa Informera anhöriga!
 11. 11. FYRA ARENORAllmänheten MediaSjukvården Politiker
 12. 12. ALLMÄNHETENMål:- Alla skall få information kring hur OD räddar liv- Alla skall aktivt tagit ställning till ODPlan: Starta en nationell MOD RÖRELSEFYRA prioriterade områden1, MOD i skolan - ”Från Liv till Liv” skolfilm & skolturné - fokus på högstadie- & gymnasieskolor (starta med storstäder) - samarbeta med Göteborgs Universitet2, Fler platser att säga JA till OD - digitalt donationskort (app) - öka tillgängligheten till donationsregistret - samarbeten med körkortsregistret, Facebook, företag, etc3, Donationsveckan - driva frågan genom att mobilisera aktiviteter & engagemang - samarbeta med Arla, Apoteket, etc4, Reklam & PR - ”Steal with Pride” & samarbeten med reklamskolor
 13. 13. MEDIAMål:- Att göra frågan ”levande” och närvarande inom media- All rapportering kring OD bör vara positivPlan: Arbeta aktivt med sociala & traditionella medierFEM prioriterade områden1, Viral Spridning inom social media - like:a, dela & sprida budskapet om OD - ”Det är OK att Känna!”- film & 7-8 mini-filmer - personligt, emotionellt & modernt2, Kartlägga & utveckla en relation journalister3, Skapa debatt4, Ta fram ”Positiva Stories”5, ”Kommunikationsplattform” för MOD - Förtydliga, Förenkla, Förkorta, Fördjupa
 14. 14. SJUKVÅRDENMål:- Förbättra attityden kring OD hos professionen- Förbättra information & utbildning för patienterPlan: Utbildning om OD för både patienter & professionenTRE prioriterade områden1, Patientutbildning med patienten i fokus - Personcentrerad vård & helhetssyn på människan2, Samarbeta med SKL kring utbildning av professionen - IVA personal - Läkare & Sjuksköterskor (DAL & DAS) - Universiteten3, Se över och förbättra samarbetet mellan IVA och donationsenheterna
 15. 15. POLITIKERMål:- Ny & uppdaterad lagstiftning som möjliggör fler organdonatorerPlan: Att stödja aktörerna som arbetar inom detta områdeTVÅ prioriterade områden1, Kartlägga ställningstagande och utveckla relationen till - Donationsrådet - Socialstyrelsen - Socialutskottet - SMER - Regeringen - Socialministern - Politiska partierna2, Underlag och förståelse för processen att förnya Transplantationslagen
 16. 16. 3 PROJEKT MOD- i skolan Digital Plattform Kommunikation & PRKunskap & Förståelse Sociala medier & IT Nå ut till MÅNGA1, ”Från Liv till Liv” 1, Digitalt Donationskort 1, ”Det är OK”- film2, Skolturné 2, Facebook 2, Kampanjer3, Utbildningsmaterial 3, Hemsida 3, Artiklar & PRSyfte: Syfte: Syfte:- Ta Ställning! - Öka tillgänglighet - Positiv opinion- Prata med familjen - Aktivera - OD på agendan- Supporta oss - Sprida - Hitta ambassadörer
 17. 17. Svensk SocialstyrelsenLivet som Gåva Njurförbundet Transplantation Livsviktigt sförening Transplant Donationsrådet Sweden Hjärt- och Lungsjukas Leverförbundet Riksförbund Internationellt Skandia- Ung Cancer SKL Samarbete transplant Gärna samarbete- inte skapa motkraft
 18. 18. MOD ser fram emot att samarbeta med ErTillsammans kan vi göra STOR skillnad!!! www.merorgandonation.se www.facebook.com/merorgandonation

×