Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN                          PELAN PEMBANGUNAN PENDI...
enrolmen kepada                      sekolah, kumpulan      khusus menjelang          ...
-  Menambahkan      -  Sekurang-         (SAPS)           keseluruhan       komprehensi...
LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA                    AKSES          KECEKAPAN     ...
ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID                    UNTUK BERUPAYA BERSAING PADA PERI...
IMPAK TRANSFORMASI PENDIDIKAN.        MURID               GURU             PEMIMPIN SEKO...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 anjakan pppm

25,956 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

11 anjakan pppm

 1. 1. 11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025) ANJAKAN 1 ANJAKAN 2 ANJAKAN 3 ANJAKAN 4 ANJAKAN 5 ANJAKAN 6MENYEDIAKAN MEMASTIKAN SETIAP MELAHIRKAN RAKYAT TRANSFORMASI MEMASTIKAN KEPIMPINAN MENGUPAYA JPN, PPDKESAMARATAAN AKSES MURID PROFISIEN DALAM MALAYSIA DENGAN KEGURUAN SEBAGAI BERPRESTASI TINGGI DAN SEKOLAH UNTUKKEPADA PENDIDIKAN BAHASA MALAYSIA DAN PENGHAYATAN NILAI PROFESIOAN PILIHAN DITEMPATKAN DI SETIAP MENYEDIAKANBERKUALITI BERTARAF BAHASA INGGERIS SEKOLAH PENYELESAIAN KHUSUSANTARABANGSA BERASASKAN KEPERLUAN - Menanda aras - Memperkenalkan - Memperkukuh - Mengetatkan syarat - Memperkenalkan - Mempercepat keupayaan dalam kurikulum Bahasa Pendidikan Sivik lantikan guru mulai kriteria pemilihan penambahbaikan kemahiran Malaysia yang sama dengan menjadikan 2013 supaya dalam berasaskan prestasi sekolah membaca, pada peringkat perkhidmatan kalangan graduan kompetensi dan melalui program Matematik dan rendah dengan komuniti sebagai 30% teratas memperkukuh yang sistematik Sains dengan sokongan prasyarat untuk - Meningkatkan kualiti proses perancangan dan dipimpin standard pemulihan intensif tamat persekolahan CPD mulai 2013 penggantian bagi PPD di semua antarabangsa untuk muriud yang menjelang 2017 dengan lebih pengetua/ guru negeri menjelang - Melancarkan memerlukan bagi - Memperkukuh tumpuan ke atas besar mulai 2013 2014 Kurikulum Baru menggantikan kelas Pendidikan Islam keperluan individu - Melaksanakan pakej - Meningkatkan Sekolah pemulihan dan Moral dengan dan latihan kerjaya baru bagi autonomi Menengah - Memperluas memeberi lebih berasaskan sekolah pengetua / guru pengurusan (KBSM) dan program LINUS fokus ke atas teras - Memastika guru besar mulai 2013 berasaskan semakan semula supaya meliputi nilai dan falsafah memberikan fokus dengan lebih sekolah, Kurikulum Sekolah literasi Bahasa agama utama ke atas fungsi teras sokongan, lebih termasuk lebih Rendah (KSSR) Inggeris menjelang 2017 pengajaran mulai fleksibiliti fleksibiliti pada 2017 - Meningkatkan - Memperkembang 2013 dengan pengoperasian bagi pengoperasian - Merombak kemahiran Bahasa murid secara holistik mengurangkan menambah baik ka atas peperiksaan dan Inggeris guru dan dengan beban pentadbiran sekolah, kurikulum, pengagihan bajet pentaksiran memperluas mengukuhkan - Melaksanakan dam kokurikulum dan pelaksanaan kebangsaan untuk peluang bagi keperluan murid laluan kerjaya guru serta lebih kurikulum, meningkatkan pendedahan dalam 1 Sukan, 1 berasaskan akauntabiliti dimulai dengan tumpuan terhadap terhadap Bahasa Kelab dan 1 Badan kompetensi dan terhadap sekolah yang kemahiran berfikir Inggeris Beruniform prestasi mulai 2016 meningkatkan mencapai aras tinggi pada - Menggalakkan - Mengukuhkan dan - Meningkatkan laluan keberhasilan murid prestasi tinggi 2016. setiap murid memperluas RIMUP guru untuk peranan - dan menunjukkan - Meningkatkan mempelajari bahasa mulai 2016 untuk kepimpinan, pakar peningkatan kualiti prasekolah tambahan memudah cara pengajaran dan prestasi besar dan meningkatkan menjelang 2025. interaksi antara jenis pakar bidang - Memastikan
 2. 2. enrolmen kepada sekolah, kumpulan khusus menjelang 100% sekolah 100% menjelang etnik dan 2016 memenuhi 2020. sosioekonomi - Membudayakan keperluan - Melanjutkan kecemerlangan infrastruktur asas pendidikan wajib berasaskan menjelang 2015, daripada 6 tahun pimpinan rakan bermua dengan kepada 11 tahun sekerja dan proses Sabah dan bermula pada pensijilan mulai Sarawak umur 6 tahun, 2025 disokong dengan program pengekalan yang disasarkan dan latihan vokasional sebagai persediaan untuk latihan. - Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus. ANJAKAN 7 ANJAKAN 8 ANJAKAN 9 ANJAKAN 10 ANJAKAN 11MEMANFAATKAN ICT MENTRANSFORMASI BEKERJASAMA DENGAN MEMAKSIMUMKAN MENINGKATKANBAGI MENINGKATKAN KEBOLEHUPAYAAN DAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN KEBERHASILAN MURID KETELUSAN UNTUKKUALITI PEMBELAJARAN KAPASITI PENYAMPAIAN SEKTOR SWASTA SECARA BAGI SETIAP RINGGIT AKAUNTABILITI AWAMDI MALAYSIA KEMENTERIAN MENYELURUH SECARA LANGSUNG - Meningkatkan - Mengupaya JPN - Melengkapi ibu - Mengaitkan setiap - Menerbitkan laporan akses internet dan dan PPD dengan bapa bagi program kepada tahunan awam bagi persekitaran memberi lebih hak membantu keberhasilan murid kemajuan sasaran pembelajaran membuat keputusan pembelajaran anak yang jelas dan dan inisiatif Pelan maya melalui 1 terhadap bajet dan mereka melalui merasionalisasi Pembangunan BestariNet bagi personel serta sarana penglibatan program berimpak Pendidikan mulai semua 10 000 meningkatkan ibu bapa dan akses rendah pada setiap 2013 sekolah menjelang akauntabiliti bagi atas talian kepada tahun, selaras - Melaksanakan 2013 KPI mulai 2013 kemajuan anak dengan anjakan semakan
 3. 3. - Menambahkan - Sekurang- (SAPS) keseluruhan komprehensif pada kandungan atas kurangnya 2500 lagi - Mendapatkan kerajaan ke Buget tahun 2015, 2020 talian untuk personel maklum balas Berasaskan dan 2025 bagi perkongsian ditempatkan daripada setiap Keberhasilan (OBB) memastikan Pelan amalan terbaik daripada KPM dan PIBG mengenai - Memanfaatkan Pembangunan bermula dengan JPN kepada PPD pelaksanaan peluang Pendidikan kekal perputakaan video untuk menyokong kurikulum setempat meningkatkan relevan dengan guru terbaik sekolah menjelang dan kualiti guru efisiensi dengan memasukkan menyampaikan 2014 mulai 2016 mengagihkan maklum balas pengajaran dalam - Memperkukuh - 1000 biasiswa peruntukan kepada daripada pihak mata pelajaran kebolehupayaan daripada sektor bidang paling kritikal berkepentingan dan kritikal pada 2013 kepimpinan bagi swasta untuk murid seperti peningkatan mengambil kira- Memanfaatkan 150-200 jawatan berbakat daripada kemahiran dan perkembangan penggunaan ICT kepimpinan utama komuniti miskin latihan guru persekitarannya. bagi pembelajaran mulai 2013 untuk belajar di jarak jauh dan - Memperkukuh sekolah swasta dan berasaskan fungsi utama dan antarabangsa kendiri untuk merasionalisasi - Memperluas model meningkatkan struktur kementerian Sekolah Amanah kapasiti dan mulai 2016 kepada 500 buah pembelajaran menjelang 2025 lebih khusus dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGOs yang berpotensi sebagai penganjur.
 4. 4. LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA AKSES KECEKAPAN KUALITI PERPADUAN EKUITI100 % Enrolmen merentas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalm tempoh 15 tahun50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020 Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak- kanak dengan menghargai kepelbagaian Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
 5. 5. ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID UNTUK BERUPAYA BERSAING PADA PERINGKAT GLOBALSetiap murid akan mempunyai ...... PENGETAHUAN IDENTITI KEMAHIRAN NASIONAL BERFIKIR MURID ETIKA DAN KEMAHIRAN KEROHANIAN MEMIMPIN KEMAHIRAN DWIBAHASA .... Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 6. 6. IMPAK TRANSFORMASI PENDIDIKAN. MURID GURU PEMIMPIN SEKOLAH PEGAWAI KEMENTERIAN IBU BAPAMurid akan mendapat manfaat Guru akan meningkatkan Pemimpin sekolah akan menjadi Pegawai Kementerian akan Ibu bapa akan menyaksikanyang signifikan dalam keupayaan bertaraf dunia pemimpin instruksional yang bertindak sebagai pemimpin penambahbaikan yang ketaraperkembangan pendidikan mereka yang diperlukan bagi cemerlang, dan bertindak perubahan, dengan kemahiran dan lestari dalam pengalamantanpa mengira latar belakang. membantu mencapai sebagai ejen perubahan. dan atribut yang diperlukan untuk pendidikan anak-anak mereka.Murid akan belajar dalam keberhasilan murid yang Mereka akan menikmati menyokong sekolah. Mereka Prestasi dan keutamaanpersekitaran pembelajaran yang dihasratkan. Guru juga akan sokongan yang lebih besar dan akan menjadi pengurus, sekolah akan lebih telus, dankondusif, dan akan berasa memperoleh lebih perkhidmatan yang lebih baik pembimbing dan penyokong ibu bapa akan sentiasaterangkum dan terdidik dengan keseronokan dan kepuasan daripada pegawai pendidikan kecemerlangan sekolah yang dimaklumkan tentang keadaanpengalaman pembelajaran di dalam menjalankan tugas persekutuan, negeri dan daerah. lebih baik. Mereka akan anak mereka di sekolah darisekolah. Apabila menamatkan mereka. Dengan pakej Mereka akan mendapat akses mendapat manfaat daripada segi pencapaian dan jugapersekolahan, murid akan kerjaya guru yang baharu, yang lebih besar terhadap meritokrasi yang lebih besar, perkembangan. Ibu bapa akanmempunyai pengetahuan dan mereka akan menikmati latihan kepimpinan bertaraf kuasa dengan berasa seperti rakan kongsikemahiran bertaraf dunia, nilai perkembangan profesional antarabangsa, serta amalan kebertanggungjawaban yang lebih sebenar dengan sekolah dalammoral yang tinggi, dan berupaya yang lebih memuaskan, laluan terbaik daripada rakan sejawatan tinggi, dan tidak akan terbatas membantu pembelajaran anakbersaing dengan rakan sebaya dari kerjaya yang lebih baik, dan mereka di Malaysia. dengan hierarki dan kawalan. mereka.negara lain. proses penilaian yang telus - Pemimpin sekolah - Pegawai kementerian - Ibu bapa akan lebih - Murid akan belajar dalam dan adil serta berkait terus akan mendapat akan menerima memahami tentang persekitaran yang dengan keupayaan dan sokongan dan sumber sokongan, latihan dan kemajuan anak mempunyai kepercayaan prestasi yang relevan. yang mereka perlukan sumber yang diperlukan mereka dan asas bahawa semua - Guru akan bagi memacu sekolah untuk memenuhi bagaimana mereka murid boleh belajar, dan mendapat sokongan dengan berkesan. peranan dan boleh membantu semua murid boleh untuk berjaya - Pemimpin sekolah tanggungjawab baru meningkatkannya. berjaya. - Guru akan akan menikmati mereka. - Ibu bapa akan - Murid akan mempunyai menikmati persekitaran bekerja - Pegawai kementerian mempunyai lebih pembelajaran yang kaya persekitaran kerja yang lebih baik dan akan bekerja dalam banyak peluang dari segi akademik dan yang lebih sesuai, ganjaran berasaskan persekitaran yang telus untuk memberikan bukan akademik supaya ganjaran prestasi. dan saling bekerjasama input kepada strategi mereka boleh berjaya berasaskan prestasi - Pemimpin sekolah - Pegawai kementerian penambahbaikan dalam kehidupan dan laluan kerjaya akan diberi kuasa akan mempunyai sekolah anak - Murid akan mempunyai yang lebih baik. melalui pengurusan keanjalan pengendalian mereka. lebih hak bersuara dalam - Guru akan berasaskan sekolah dan membentuk pengalaman didedahkan dengan yang lebih tinggi. kebertanggungjawaban belajar mereka budaya kerjasama yang lebih besar dan kecemerlangan profesional.

×