Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intellectual Property Rights Management Learning Module FI

1,322 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intellectual Property Rights Management Learning Module FI

 1. 1. Immateriaalioikeuksien koulutusmateriaalit <ul><li>Tämän immateriaalioikeuksien koulutusmateriaalin tavoite on antaa sinulle käsitys siitä, mitä hyötyjä liittyy immateriaalioikeuksien suojeluun, miten estät muita käyttämästä yrityksesi henkistä omaisuutta luvatta ja miten immateriaalioikeuksien avulla pystyt paremmin hyödyntämään yrityksesi kulttuuriperintöä. Materiaalit opiskeltuasi: </li></ul><ul><li>Ymmärrät henkisen omaisuuden suojeluun liittyvät hyödyt; </li></ul><ul><li>Opit patenteista, liikemerkeistä, tekijänoikeuksista ja rekisteröidyistä malleista; </li></ul><ul><li>Tutustustut, miten immaterioikeuksien hallinta parantaa yrityksesi kulttuuriperinnön hyöydyntämistä </li></ul>Immateriaalioikeuksien koulutusmateriaalien läpikäyntiin kuluu arviolta noin 2 – 2,5 tuntia. Huomioi, että koulutusmateriaali on yleisluontoista. Sinun tulee tarkistaa oman maasi ajantasainen lainsäädäntö. Tämä materiaali on viimeksi päivitetty 24.8. 2011. Tämä työ on lisenssoitu Creative Commons Attribution 3.0 Unported License lisenssillä.
 2. 2. Ennen kuin aloitat… Voit suurentaa esityksen koko näytön suuruiseksi klikkaamalla ruudun oikeassa alareunassa olevaa nuolikuviota.
 3. 3. <ul><li>Yrityksen kulttuuriperinnön hallinnan tavoite on auttaa yritystäsi saavuttamaan kilpailuetua muihin yrityksiin nähden erottumalla niistä ja edistämällä tuotteittesi ja palvelujesi innovatiivisuutta. </li></ul><ul><li>Yrityksen kulttuuriperinnön hallinnan vaiheet ovat seuraavat: </li></ul><ul><li>Tunnistaminen, </li></ul><ul><li>Arviointi, </li></ul><ul><li>Toimeenpano ja </li></ul><ul><li>Uudelleenarviointi. </li></ul><ul><li>Yrityksen kulttuuriperinnön hallinta on näissä oppimismateriaaleissa integroitu neljään yrityksen johtamisen yleisempään näkökulmaan: </li></ul><ul><li>Brändinhallintaan, </li></ul><ul><li>Muutosjohtamiseen, </li></ul><ul><li>Perinnön hallintaan sekä </li></ul><ul><li>Immateriaalioikeuksien hallintaan. </li></ul>Yrityksen kulttuuriperinnön hallinta
 4. 4. Yrityksen kulttuuriperinnön hallinnan neljä tukijalkaa Muutosjohtaminen Parantaa kykyäsi kehittää ja toimeenpanna toimintaprosesseja, työkaluja ja tekniikoita, jotka auttavat innovoimaan ja mukautumaan asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Brändinhallinta Kehittää ja toimeenpanna prosesseja, joissa tutkitaan asiakkaiden mielipiteitä tuotteistasi tai palveluistasi, ja tämän jälkeen mietitään, miten yrityksesi historiaa ja perinteitä voidaan käyttää erottautumisen välineenä asiakkaiden arvostamalla tavalla. Perinnön hallinta Optimoida aineellisen ja aineettoman perinnön käyttö voimavarana siten, että kehitetään rutiineja ja toimintamalleja, jotka varmistavat perinnön säilymisen ja hyödyntämisen yrityksen nykyisissä ja tulevissa toiminnoissa. Immateriaalioikeuksien hallinta Suojella ja hyödyntää yrityksesi immateriaalioikeuksia myös historiallisen perinnön osalta, jolla voi olla kaupallista arvoa nyt ja tulevaisuudessa.
 5. 5. Mitä sinun tulisi tietää immateriaalioikeuksista? MNEMOS-projekti, joka tutki käsiteollisuuden alalla toimivia pk-yrityksiä Tsekin tasavallassa, Kreikassa, Suomessa, Italiassa ja Iso-Britanniassa osoitti, että pienet yritykset ovat heikosti perillä immateriaalioikeuksista Tätä tulosta tukee Iso-Britanniassa toteutettu IP Awareness –kysely, joka osoitti että vain 15% pk-yrityksistä on etsinyt neuvoja ideoittensa suojaamiseen. On selvää, että pienet yritykset eivät tiedä, miten suojata ja hyödyntää ideoitaan ja täten heidän luovuutensa saattaa jäädä taloudellisesti palkitsematta. Tulokset tutkimuksesta ‘ Intellectual Property Awareness Survey of Business ’ löytyvät osoitteesta: http://www.ipo.gov.uk/ipsurvey2010.pdf
 6. 6. Immateriaalin omaisuuden hyödyt yrityksille? <ul><li>Immateriaalista omaisuutta voidaan käsitellä omaisuutena, mitä voidaan myydä, vuokrata tai luovuttaa toiselle osapuolelle taloudellisia hyötyjä vastaan. </li></ul><ul><li>Organisaatiosi voi hyötyä immateriaalioikeuksista kahdella tapaa: </li></ul><ul><li>Puolustustapa: </li></ul><ul><li>Suojautuminen siltä, että muut käyttäisivät omaisuuttasi hyödykseen ilman, että itse hyödyt siitä </li></ul><ul><li>Vastustaminen jos työsi on käytetty väärin. </li></ul><ul><li>Hyökkäystapa : </li></ul><ul><li>Immateriaalin omaisuuden myyminen ja moraalisten oikeuksien säilyttäminen </li></ul><ul><li>Immateriaalin omaisuuden lisenssointi muille, mutta omistajuuden säilyttäminen </li></ul><ul><li>Kaupallisen hyödyn saavuttaminen työsi kopioimisesta, esittämisestä, lähettämisestä tai käyttämisestä. </li></ul>Erityyppisille immateriaaliomaisuuksille on olemassa erilaisia suojelemisen välineitä (patentti, tavaramerkki, tekijänoikeudet ja mallit)
 7. 7. Immateriaalioikeudet (IPR) Asianmukainen kannustin oman kilpailukykyyn investoimiseen <ul><li>Immateriaalioikeudet antavat yritykselle yksinoikeuden hyödyntää: </li></ul><ul><li>yrityksen omia innovatiivisia uusia tai alkuperäisiä tuotteita </li></ul><ul><li>yrityksen luovia suunnitteluja kuten pakkauksia </li></ul><ul><li>yrityksen omia brändejä </li></ul>Kuva: Jordanhill School D&T Dept
 8. 8. Mitä on immateriaalinen omaisuus (IP)? <ul><li>Immateriaaliset oikeudet antavat ihmisille oikeuden suojella luomaansa työtä luvattomalta käytöltä. </li></ul><ul><li>Immateriaalinen omaisuus liittyy ideaan, esimerkiksi lauluun, malliin, brändiin tai muuhun henkiseen luomukseen. </li></ul><ul><li>Pk-yritykselle oleellisia immateriaalioikeuksia, joilla voi suojata tuotoksensa, on olemassa neljää tyyppiä. </li></ul><ul><li>Patentit (sellaisten ominaisuuksien ja prosessien suojaaminen, jotka saavat hommat hoitumaan) </li></ul><ul><li>Tuotemerkki (logojen ja brändien nimien suojaaminen) </li></ul><ul><li>Tekijäoikeus (oikeus joka syntyy automaattisesti kun tuotos on olemassa lopullisessa muodossaan, kirjoitetussa tai nauhotetussa) </li></ul><ul><li>Mallisuoja (esineen ulkonäön suojaaminen) </li></ul>Nämä neljä immateriaalioikeuksien muotoa ovat pääkohdat ja seuraavaksi näitä tarkastellaan tarkemmin.
 9. 9. Mitä itse asiassa tarkoitetaan patentilla? Patentit suojaavat ominaisuuksia ja prosesseja, jotka saavat asiat pyörimään – toimintoja, operaatioita tai rakenteita. Näin patenttien avulla keksijät voivat hyötyä keksinnöistään, esimerkiksi teknisestä kehityksestä tai limonaadin reseptistä. Patentin omistajalla on oikeus estää muita valmistamasta, käyttämästä, tuomasta maahan tai myymästä keksintöä ilman lupaa. On olemassa kansainvälisiä käytänteitä ja lakeja, jotka säätelevät patenttilakeja. Yksi elin on World Intellectual Property Organization (WIPO) www.wipo.int ja sen sisältö on sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön kuten Isossa- Britanniassa Patents Actiin 2004. Kuva: Jordanhill School D&T Dept
 10. 10. Lisää patenteista Saadakseen patentin keksinnön tulee olla uusi, olla keksinnöllinen ja olla valmistettavissa tai käytettävissä. Toisin kun muut immateriaalisen omaisuuden suojaamiskeinot, patentteja on haettava maakohtaisesti. Sinun tulee aloittaa maasta johon olet sijoittunut ja vasta sitten laajentaa. Patentteihin liittyvää oikeudellista neuvontaa tulisi käyttää hyväkseen hakuprosessisi ohjaamisessa. Voit vierailla esimerkiksi seuraavalla nettisivulla: Euroopan patenttitoimisto: www.epo.org Jos saat patentin, sinun tulee uusia se 5-20 vuoden välein (riippuen maasta), jotta patenttisi suoja pysyy voimassa.
 11. 11. Esimerkkejä patenteista Näiden esimerkkien valmistelun aikaan hakusanalla “villan kudonta” löytyi kahdeksan osumaa ja nämä ulottuivat vuodesta 1947 vuoteen 2009. Tässä niistä kaksi: “ Novel batch sectional warping machine ” jota haki Dazhang Ma (Kiina) julkaisupäivämäärätä 7.1.2009. “ Improvements in or relating to the recovery of wool fibres from mixtures containing wool fibres and cellulose ester fibres. ” Tätä haki Britisch Celanese (Iso-Britannia) ja julkaisu tapahtui 11.6.1947. On olemassa useita patentteja yhdellä alueella. Jos etsit esimerkiksi hakusanalla “weaving wool” (villan kudonta) alla olevasta linkistä, saat seuraavat tulokset… http://worldwide.espacenet.com
 12. 12. Harjoitus patenttien etsinnästä Vieraile osoitteessa http://worldwide.espacenet.com/ ja etsi patentteja, jotka liittyvät ideaasi tai itseäsi kiinnostaviin asioihin… Onko ideasi (tai jotain melko samanlaista) jo patentoitu? Onko ideasi patentointi patentoinnin arvoista? Onko yrityksessäsi osa-alueita, joissa voisit harkita patenttien luomista….
 13. 13. Johdanto tavaramerkkeihin Monille yrityksille, heidän tavaramerkkinsä (™) voi olla heidän kaikkein tärkein omaisuutensa – universaalisti tunnistettava ja globaalisti saatavilla. Esimerkiksi, niinkuin näimme brändin hallinnan koulutuksessa, Coca Cola brändi on paljon arvokkaampi kuin yhtiön aineellinen omaisuus ja tuotteen resepti, joka on liikesalaisuus. Coca Cola™ varmistaa kuluttajalle tuotteen alkuperän, takaa yhtenäisen laadun ja muodostaa perustan mainonnalle ja julkisuudelle. Tavaramerkeillä on keskeinen osa markkinoinnissa ja ne erottaa merkinnästä TM .
 14. 14. Mikä itse asiassa tarkoitetaan tavaramerkillä? Tavaramerkki on merkki, joka erottaa tuotteesi ja palvelusi kilpailijoittesi vastaavista. Tavaramerkki voi olla sanoja, kuvia tai muita graafisia esityksiä tai niiden yhdistelmä. Tavaramerkkiä käytetään yleensä brändin nimiin ja brändejen logoihin. Image by Jordanhill School D&T Dept
 15. 15. Tarkemmin tavaramerkeistä Kun kyse on yrityksen kulttuuriperinnöstä, tunnistettavat brändit ovat erityisen tärkeitä aitouden perustelemisessa, joten haluat ehkä rekisteröidä omat brändisi tavaramerkiksi. Tavaramerkin tuoma suoja voidaan laittaa täytäntöön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kansainvälinen esimerkki: tavaramerkki-rekisteröinti EU:ssa tapahtuu Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)-järjestön kautta; näin saa “Community Trade Mark” (CTM) –merkinnän. CTM-merkin hyöty on, että se on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa. Pystyt rekisteröimään tavaramerkkisi netissä osoitteessa: www.oami.europa.eu Joitakin esimerkkejä sanoista tavaramerkkinä ovat: Argos™; Tippex™; BMW™ and Sellotape™
 16. 16. Miksi kaikki eivät rekisteröi tavaramerkkejä? Kuten patentin hakemisessa, tavaramerkin hakemiseen liittyy myös sekä rahallisia että ajallisia kustannuksia. Näitä kustannuksia voivat olla oikeudellisten asiantuntijoiden konsultaatio, lomakkeiden ja erilaisten prosessien seuraamisesta kulunut aika sekä hakemusmaksu. Community Trade Mark maksaa noin 1000 euroa (2011 hinta) ja tavaramerkki on voimassa 10 vuotta. Uusiminen maksaa 1500 euroa. Tavaramerkkisuojaus on väline yrityksellesi suojella itseään ja hyödyntää brändiään. Se voi olla kannattava investointi, jos aiot laajentaa kansainvälisesti. Mutta, jos olet pieni kauppa pienessä kaukaisessa kylässä, riski sille että joku käyttäisi nimeäsi on pieni. Sinun pitää itse arvioida, onko tämä sijoitus kannattava. Pitäisikö tavaramerkkiä ja patenttia hakea, riippuu riskien arvioinneista ja sijoitetun pääoman tuoton laskelmista. Pystytkö saamaan takaisin kustannukset, jotka uppoavat tavaramerkkiin ja patenttiin?
 17. 17. Rekisteröimättömät tavaramerkit <ul><li>Tavaramerkit voivat olla rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä. Jos olet rekisteröinyt tavaramerkkisi, sinulle on yksinkertaisempaa (ja halvempaa) määrätä oikeuksistasi. </li></ul><ul><li>Vaikket olisi rekisteröinyt tavaramerkkiäsi, kaikkea ei ole menetetty. Esimerkiksi Iso-Britanniassa vahingonkorvauslain mukaan kukaan ei voi myydä tuotteitaan jonkun toisen tuotteina. </li></ul><ul><li>Jos uskot, että joku levittää omita tuotteitaan väittäen niitä sinun tuotteiksesi, sinun tulee todistaa kolme asiaa: </li></ul><ul><li>Tuotteillasi on yleisesti maine ja liikearvo joka niihin liitetään –tämä voi tapahtua logon kautta. </li></ul><ul><li>Toinen henkilö on vääristellyt tuotteitaan, jotta hänen tuotteittaan yleisesti luultaisiin sinun tuotteiksesi. </li></ul><ul><li>Sinun tulee kärsiä vahinkoa tämän sekaannuksen seurauksena (vahingon tulee olla taloudellista – myynnin heikkeneminen, lisenssointimahdollisuuden menettäminen tai vahingot maineessa tai brändissä) </li></ul>EU:ssa “sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi” suojaa jäljennöksiltä: http://goo.gl/52nBM
 18. 18. Tavaramerkin tiedot Jos olet epävarma siitä, että onko joku tietty tavaramerkki rekisteröity ja ennen kuin nimeät tuotteesi, on hyvä idea tarkastaa olemassa olevan tavaramerkit. Office for Harmonization in the Internal Market (tavaramerkit and mallisuojat) –elimellä on hyvä online-tietokanta, joka toimii hakukoneen tavoin. Vieraile tietokannassa ja etsi tavaramerkkejä, joita tunnet: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic Jos et keksi nimeä tavaramerkille, koita etsiä nimellä “Apple”
 19. 19. Tavaramerkit joita ei voi rekisteröidä <ul><li>Tavaramerkkejä ei voi rekisteröidä : </li></ul><ul><li>Jos ne kuvailevat tuotteitasi millään tavalla; </li></ul><ul><li>Jos ne ovat tavanomaisia yrityksesi toimialalla; </li></ul><ul><li>Jos ne eivät erotu; </li></ul><ul><li>Jos ne ovat kolmiulotteisia muotoja, jos muoto on tavaroille tyypillinen, tai jos muodolla on joku tehtävä tai lisää arvoa tuotteeseen; </li></ul><ul><li>Jos ne sisältävät suojeltuja tunnuksia, kuten lippuja tai tunnusmerkkejä; </li></ul><ul><li>Jos ne ovat loukkaavia; </li></ul><ul><li>Jos ne ovat vastoin lakia; </li></ul><ul><li>Jos ne ovat petollisia – kuluttajan mielessä ei tulisi olla epäselvyyttä siitä, mitä hän on ostamassa. </li></ul>Et saa rekisteröidä tavaramerkkiä jos…
 20. 20. Ovatko seuraavat merkit hyväksyttäviä? Kajdoof – Kyllä/ Ei Polka Dot Finance – Kyllä/ Ei Car Direct – Kyllä/ Ei Right for You – Kyllä/ Ei Pidetään mielessä ohjeet tavaramerkeistä ja mietitään näitä oheisia merkkejä potenttiaalisina tavaramerkkeinä…
 21. 21. Ovatko nämä tavaramerkit hyväksyttäviä? Kajdoof – Kyllä – tämä on keksitty sana ja on selkeästi näistä kaikkein erottautuvin; Polka Dot Finance – vaikka kyseessä on kaksi hyvin tunnettua sanaa, on hyväksyttävää käyttää sanaparia ‘Polka Dot’ talouden kanssa yhteenluettuna. Tätä ei voisi hyväksyä tekstiiliteollisuudessa, koska kyseessä on alalla tunnettu termi ja viittaa tiettyyn kuvioon kankaalla; Car Direct – Ei – sana ‘ direct ’ kuvaa tuotteiden ja palveluiden myymistä suoraan kuluttajille ja on laajalti käytetetty, joten tätä ei voi hyväksyä. Right for You – Ei – tämän kaltaisia sloganeita käytetään laajalti liiketoiminnassa ja siten ne eivät ole tarpeeksi erottuiva. Ok, “ Polka dot Finance ” oli vaikea. Se näyttää, kuinka vaikeita nämä asiat voivat olla, ja siksi tarve asiantunteville oikeudellisille neuvoille on selkeä.
 22. 22. Enemmän tavaramerkeistä Tavaramerkit voivat suojella tuotteitasi, erottaa ne kilpailijoiden tuotteista sekä tuoda lisäarvoa tekemisiisi antaen sinulle näin kilpailuetua markkinoilla. Voit käyttää tavaramerkkiä markkinointivälineenä, jonka avulla asiakkaasi tunnistavat helposti tuotteesi ja palvelusi. Muut voivat käyttää tavaramerkkiäsi luvallasi niin, että myös sinä hyödyt siitä. Jos joku esimerkiksi haluaa julkaista tuotteen tai palvelun tuotemerkkisi alla ja täten hyötyä brändistäsi, kyse on lisenssoinnista ja sinä pystyt tienaamaan tällä. Jotkut organisaatiot voivat myös hyväksyä tavaramerkkisi lainan vakuudeksi. Jos et maksa lainaa takaisin ajallaan, olet vaarassa menettää tavaramerkkisi, mutta tämä on vain tavaramerkin mahdollinen käyttötapa, josta kannattaa olla tietoinen. Lisenssointi ja lainojen vakuuttaminen ovat vain eräitä taloudellisia etuja, jotka saattavat vaikuttaa päätökseesi tavaramerkin rekisteröimisestä. Tämä alleviivaa päätöksen monimutkaisuutta ja siksi sinun tulisi hake oikeudellisia neuvoja näissä kysymyksissä.
 23. 23. Miten EU suojelee tavaramerkkejä? Vuonna 1988 EU hyväksyi tavaramerkki-direktiivin ja esitteli myöhemmin Community Trade Mark (CTM) -merkin. Direktiivillä ei ollut tarkoitus yhdenmukaistaa tavaramerkkilakeja EU:n sisällä, mutta niin asiat ovat kehittyneet, koska erilaiset tavaramerkkilait EU:n sisällä voisivat tuoda esteitä jäsenvaltioitten väliseen kaupankäyntiin. Europpan tuomioistuin (ECJ) on todennut että rekisteröidyn tavaramerkin ensisijainen tehtävä on taata kuluttajalle tietty laatu ja toimia omistajalleen mainonnan välineenä. Jos haluat tietää enemmän CTM-merkistä, vieraile osoitteessa: http://oami.europa.eu
 24. 24. Kansainvälinen tavaramerkkien suojelu Käyttääksesi tavaramerkkiä maasi ulkopuolella, sinun tarvitsee hakea tavaramerkkiä erikseen kustakin maasta. Voit myös hakea Community Trada Mark-merkintää Office for Harmonization in the International Market (tavaramerkit ja mallisuojat)-elimestä ja näin saada suojan kaikkiin 27 EU:n jäsenmaihin (toukukuu 2011). Voit myös yhtä hakujärjestelmää käyttämällä hakea kansainvälistä tavaramerkkiä (kattaa 70 maata) World Intellectual Property Organisation-elimestä. Lue enemmän Madrid System for the International Registration of Marks -sopimuksesta World Intellectual Property Organisation-elimen internet-sivuilta: www.wipo.int/madrid/en/ Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä kaupasta, sinulle saattaisia olla hyötyä rekisteröidä tavaramerkkisi kaikilla markkinoilla.
 25. 25. Mikä itse asiassa tarkoittaa tekijänoikeus? Tekijänoikeus (©) suojelee kirjoitettua ja tallennettua materiaalia kuten musiikkia, sanoituksia, kaiverruksia ja graafisia esityksiä, neulontamalleja, valokuvia, ohjelmistoja ja tietokantoja, mutta se ei suojele ideoita. Tekijänoikeus on automaattinen. Automaattinen tarkoittaa, että oikeus teokseen syntyy samanaikaisesti kuin teoskin, eikä mitään ilmoituksia tai rekisteröintejä tarvita. Tunnistat tekijänoikeuksien alaisen työn usein siitä, että se on merkitty copyright-merkillä © Kuvan lähde Jordanhill School D&T Dept
 26. 26. Tarkemmin tekijänoikeuksista Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, joten sinun ei tarvitse hakea sitä. Tekijänoikeuksien alaista työtä ei voi kopioida ilman oikeuksien haltijan lupaa. Kuten yleensäkin lainsäädäntö, myös tekijänoikeuslainsäädäntö vaihtelee maittain. Esimerkiksi Iso-Britanniassa tekijänoikeuksia säätelee laki nimeltä Copyright, Designs and Patents Act 1988 (tarkistuksineen). Katso Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPOn) maaesimerkit: CR: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=962 FN: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7512 GR: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2008 IT: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2569 UK: http://www.ipo.gov.uk/copy.htm Sekä patentit että tuotemerkit sinun pitää rekisteröidä ja maksaa niistä rekisteröintimaksu. Tekijänoikeudet taas tulevat automaattisesti, eikä niitä tarvitse anoa.
 27. 27. Digitaalisten kuvien tekijänoikeudet Kuten muutkin tavat, joilla voit suojella tuotoksiasi, tekijänoikeudet mahdollistavat niillä ansaitsemisen. Esimerkiksi valokuvaajat voivat myöntää luvan kuviensa käyttöön ja vaatia siitä korvausta. Digitaalisia valokuvia (gif, jpeg, jne.) on lähes kaikilla nettisivuilla ja niiden kohdalla voi olla hyödyllistä merkitä ne tekijänoikeuksien alaisiksi. Myös digitaalinen, tietokoneen avulla generoitu kuva, jota kukaan henkilö ei ole tehnyt, voi olla tekijänoikeussuojan alainen. Alkuperäinen, digitaalinen kuva voi saada tekijänoikeussuojan, ja tätä oikeutta yritykset voivat kaupata eteenpäin. Aina ei ole helppo nähdä, onko kuvalla tekijänoikeussuojaa. Jos et tiedä, kysy varmuuden vuoksi lupaa sen käyttämiseen. Lähetä esimerkiksi sähköpostia nettisivun omistajille ja pyydä lupaa kuvan käyttämiseen.
 28. 28. Lisää digitaalisten kuvien tekijänoikeuksista Kun taideteos skannataan sähköiseen muotoon, sen tekijänoikeus säilyy alkuperäisellä tekijällä – skannatulla kuvalla ei ole erillistä tekijänoikeussuojaa; Syntyykö skannattuun taideteokseen uusia tekijänoikeuksia, kun sitä muokataan, riippuu siitä kuinka paljon työtä ja taitoa sen muokkaamiseen on käytetty. Jos etsit tekijänoikeuksilla suojaamattomia kuvia, etsi sanoilla “ no rights reserved ” varustetuja kuvia. Niitä saa käyttää osana digitaalista aineistoasi. Kuten näet, aina ei ole mustavalkoista, kenellä on teokseen tekijänoikeus. Kuvan lähde: matthewf01
 29. 29. Creative Commons (CC): joitakin tekijänoikeuksien käyttötapoja Creative Commons (CC) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka perustettiin kahden ääripään – “ All Rights Reserved ” ja “ No Rights Reserved” – välimuodoksi. Se mahdollistaa teosten jakamisen niin, että sen tekijänoikeudet säilyvät osittain sinulla. Voit merkitä CC merkinnällä. Monet kuvapankit ovat helpottaneet kuviensa käyttöä merkitsemällä ne CC lisenssillä. Lisätietoa CC lisenssistä heidän nettisivullaan http://creativecommons.org/licenses/ CC on hyvä tapa jakaa tuotoksiasi ja saada niistä silti tunnustus. Mutta niitäkin on eri tyyppisiä, joten taas kannattaa olla tarkkana ja miettiä, mikä sopii sinulle parhaiten… Kuvan lähde jorgeandresem
 30. 30. Creative commons (CC): esimerkki Tässä tapauksessa käytämme Flickr’istä ottamaamme kuvaa ja viittaamme siihen käyttäen tekijän vaatimaa CC lisenssiä: Some rights reserved by A. Diez Herrero . Valokuvaaja oli tyytyväinen siihen, että hänen kuvansa tuli opetuskäyttöön ja antoi sen käyttöömme sillä ehdolla, että siihen liitetään maininta tekijästä – minkä me kiitollisena liitimme!
 31. 31. Creative commons (CC): harjoitus CC tekee lisenssimuodon valinnan helpoksi myös meille, joilla ei ole juristin taitoja. Kokeile itse, miten helppoa se on… Creative commons on käytännöllinen tapa jakaa materiaalia internetissä. Jos työsi jakaminen on mielestäsi hyödyllistä, CC tarjoaa helppokäyttöisen tavan arvioida, millainen lisenssointi on sinulle sopiva. Pääset tutustumaan Creative Commons’in lisenssivalikoimaan: www.creativecommons.org/choose/
 32. 32. Eurooppalainen lainsäädäntö Euroopan tasolla digitaalisiin töihin liittyy erityisesti kaksi direktiiviä: Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä ( http://goo.gl/6Zv9E ) missä määritellään välittäjätahojen kuten internetpalveluntarjoajien vastuut; ja Ns . digitaalinen tekijänoikeusdirektiivi (eli Direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa) ( http://goo.gl/WrI9H ) jonka avulla toimeenpannaan WIPOn sopimuksia ja käsitellään tekijänoikeuksia suojaavia teknologioita. Digitaaliteknologia on tuonut uusia haasteita tekijänoikeuksille; ne joko hävivät kokonaan tai niitä muutetaan ja vahvistetaan niin, että ne vastaavat digitaalisen tulevaisuuden tarpeisiin. Kuvan lähde: UggBoy♥UggGirl [ PHOTO // WORLD // TRAVEL ]
 33. 33. Tekijänoikeuksien suojaamisen hyödyt <ul><li>Tekijänoikeusmerkin - © - käyttö saattaa estää muita käyttämästä sinun luomaasi materiaalia. Jos työtäsi käytetään luvatta siitä huolimatta, voit ryhtyä juridisiin toimiin heitä vastaan ja vaatia heitä lopettamaan tekijänoikeuksiesi loukkaamisen ja vaatia jopa korvauksia siitä aiheutuneesta haitasta. </li></ul><ul><li>Ymmärtämällä ja suojelemalla tekijänoikeuksiasi, voit: </li></ul><ul><li>Myydä oikeuksiasi eteenpäin ja pitää itselläsi moraalisen oikeuden teokseen; </li></ul><ul><li>Lisensoida tekijänoikeutesi muiden käytettäväksi ja säilyttää samalla oikeudet itselläsi; </li></ul><ul><li>Protestoida, jos työtäsi käytetään ilman lupaa; </li></ul><ul><li>Saavuttaa kaupallista hyötyä sallimalla työtäsi kopioitavan, esitettävän, levitettävän tai sovitettavn – toisin sanoen käytettävän maksua vastaan. </li></ul>Tekijänoikeus on samanlainen väline kuin patentit ja liikemerkit omalla sarallaan…
 34. 34. Lisää tekijänoikeuksista Miten kauan tekijänoikeus on voimassa, riippuu teoksen laadusta. Usein aika lasketaan teoksen tekijän kuolemaa seuraavasta kalenterivuodesta esimerkiksi 70 vuotta (kirjalliset tuotokset) tai 50 vuotta (äänitteet ja ohjelmat) eteenpäin. Tekijänoikeuksia valvovat usein oikeuksien omistajien muodostamat järjestöt, jotka keräävät teoksista rojalteja ja myöntävät esityslupia oikeuksien omistajien puolesta. Tekijänoikeusjärjestöjen listoja julkaistaan ja päivitetään Wikipediaan: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_copyright_collection_societies Tekijänoikeus eroaa patentista tai tuotemerkistä siten, että sen suoja alkaa ja loppuu automaattisesti.
 35. 35. Tekijänoikeuksien hyödyntäminen Tekijänoikeuksia voidaan hyödyntää kahdella eri tavalla: Luovuttamalla oikeudet: Tekijänoikeuksien luovutus voi olla osittainen tai määrätylle ajanjaksolle. Se täytyy tehdä kirjallisena ja olla oikeuksien luovuttajan tai hänen edustajansa allekirjoittama. Lisenssoimalla oikeudet: Lisenssissä oikeudet eivät siirry lisenssin saajalle, mutta se oikeuttaa muutoin tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin käytön sovituin osin. Oheinen on yksinkertaistus luovuttamisen ja lisenssoinnin eroista. Käytännössä asiat ovat hieman mutkikkaampia. Tämän koulutusmateriaalin lainopillisten osuuksien tarkoituksena on ensisijaisesti herättää kysymyksiä, ei niinkään tarjota vastauksia.
 36. 36. Lisenssityypit Tekijänoikeuslisenssejä on kolmea päätyyppiä: Yksinomaiset (eksklusiiviset) lisenssit sallivat lisensoidun käyttää oikeuksia, jotka muuten olisivat vain tekijänoikeuden omistajalla – tekijänoikeuden omistajalla ei myöskään ole oikeutta käyttää tekijänoikeuksiaan; Yksinkertaiset lisenssit ovat muuten samanlaisia kuin yksinomaiset lisenssit, mutta tekijänoikeuden omistaja voi silti itse käyttää tekijänoikeuksiaan; Rinnakkaiset lisenssit sallivat lisensoidun käyttää oikeuksia, mutta eivät anna hänelle yksinoikeutta oikeuksiin. Myös kolmansilla tahoilla tai tekijänoikeuksien alkuperäisellä omistajalla voi olla oikeudet materiaaliin. Mikä olisi sinulle sopivin lisenssityyppi?
 37. 37. Mitä itse asiassa tarkoitetaan mallilla? Mallilla viitataan siihen, miltä tuote näyttää ja sen visuaaliseen viehätykseen . Esimerkkeinä voidaan mainita muotituotteet kuten iPhone tai lentokoneiden tai autojen muotoilu. Rekisteröimällä mallin suunnittelija saa itselleen yksinoikeuden tehdä, kaupata, tuoda markkinoille, tuoda maahan ja viedä maasta mallia tai varastoida tuotetta yllä olevia tarkoituksia varten. OK, tähän mennessä olemme tutustuneet patentteihin, liikemerkkeihin ja tekijänoikeuksiin. Nyt siirrytään neljänteen välineeseen – mallisuojaan. Kuvan lähde Jordanhill School D&T Dept
 38. 38. Lisää siitä, mitä mallilla tarkoitetaan Kolmas osapuoli rikkoo mallisuojaa, jos hän tekee, myy, tuo markkinoille, tuo tai vie maasta tai varastoi tuotetta kaupallisiin tarkoituksiin. Kuten patenttien ja tavaramerkkienkin kohdalla, sinun pitää uusia mallin rekisteröinti viiden vuoden välein, jotta suoja pysyisi voimassa. Voit uusia rekisteröinnin korkeintaan neljä kertaa. Näin mallin voi suojata korkeintaan 25 vuodeksi. Katso lisätietoa Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) –järjestön sivuilta http://goo.gl/fRshB
 39. 39. Miten suojaat mallisi <ul><li>Rekisteröity yhteisömalli (Registered Community Design, RCD) on voimassa koko Euroopan Unionin alueella, eikä sen voimassaoloaluetta ole mahdollista rajoittaa vain tiettyihin jäsenvaltioihin (katso http://goo.gl/hhYcO ). </li></ul><ul><li>Maksimissaan 25 vuoden pituisen suoja-ajan jälkeen malli on kaikkien saatavilla lisenssoinnin kautta. Se tarkoittaa, että kaikilla on mahdollisuus hankkia lisenssi, joka sallii mallia hyödyntävien tuotteiden tuotannon ja myynnin. </li></ul><ul><li>Yhtä hakemusta kohden yhteisömallin rekisteröintiin liittyy kolmenlaisia maksuja: </li></ul><ul><li>Perusmaksu ensimmäisestä mallista - € 230 </li></ul><ul><li>Julkaistamismaksu - €120 </li></ul><ul><li>Lykkäysmaksu - €40 </li></ul><ul><li>(Hinnat on tarkistettu elokuussa 2011). </li></ul><ul><li>Useammille samanaikaisille mallisuojille on olemassa muita maksujärjestelmiä. </li></ul>Mallin rekisteröinti on halvempaa kuin tuotemerkin rekisteröinti.
 40. 40. Onko malli vielä suojattu? Voit etsiä yksittäisiä malleja ilmaisesta tietokannasta, jota ylläpitää Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Etsi esimerkiksi mitä tahansa eurooppalaista autonvalmistajaa merkin nimellä ja kirjoita tuotteen tyypiksi (“indication of the product” ja “contains”) “ car ” : http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager Tunnistatko mitään näistä malleista? Onko kilpailijoillasi rekisteröityjä malleja, joiden suoja-aika on kulumassa umpeen?
 41. 41. Immateriaalioikeuksien rikkominen <ul><li>Immateriaalioikeuksiasi rikotaan, jos yrityksesi henkistä pääomaa käytetään luvatta. Tällöin sinulla on mahdollisuus ryhtyä juridisiin toimenpiteisiin rikkojia vastaan: </li></ul><ul><li>Patenttirikkomuksia saattaa syntyä, kun joku tuottaa, käyttää, myy tai tuo maahan ilman lupaa jotain, mikä on suojattu patentilla; </li></ul><ul><li>Tavaramerkkirikkomuksia saattaa syntyä, kun käyttää samanlaista merkkiä, mikä on rekisteröity tavaramerkiksi; </li></ul><ul><li>Tekijänoikeusrikkomus saattaa syntyä, kun joku käyttää töitä tai teoksia, jotka on suojattu tekijänoikeudella; </li></ul><ul><li>Mallisuojan rikkomus saattaa syntyä, kun joku käyttää, myy tai tuo maaahan tuotteita, jotka ovat identtisiä tai vastaavia kuin rekisteröidyt mallit. </li></ul>Immateriaalioikeuksien suojelua voidaan tarvita monissa erilaisissa tilanteissa.
 42. 42. Maakohtaisia esimerkkejä: Yritysten nimet The UK Business Names Act 1985 (Liikenimilaki) on olemassa pääasiassa siksi, että se kontrolloi arkaluonteisia ja lakisääteisiä nimiä, jotka tarvitsevat hyväksynnän. (ks. http://goo.gl/uOShl ). Jokainen henkilö, yhtiö tai yritys, jolla on liiketoimintaa muulla kuin omalla nimellä joutuu vahvistamaan sen lain julkisuusvaatimuksen perusteella. ‘ John Smith, Baker ’ on sallittu niin kauan kuin nimesi on John Smith ja käytät pilkkua selventämään, että ‘baker’ ei ole osa liikienimeäsi. Et voi käyttää nimeä John Smith ’ s Bakers tai Smith ’ s Quality Bakers ilman, että noudatat Liikenimilain vaatimuksia. Kullakin maalla on omat lakinsa yritysten nimistä, mutta käytämme tässä Iso-Britanniaa esimerkkinä .
 43. 43. Tiedonanto Liikenimilaista 1985 <ul><li>Osakeyhtiön nimi sellaisena kuin se on rekisteröity, avoimen yhtiön jokaisen osakkaan nimi tai yksityisen henkilön nimi ammatinharjoittajana; ja suhteessa kuhunkin osakkaaseen tai mainittuun henkilöön; sekä osoite, johon asiakirjat voi toimittaa, täytyy olla selkeästi esillä seuraavissa tapauksissa: </li></ul><ul><li>Kaikissa liikekirjeissä; </li></ul><ul><li>kaikissa toimipaikoissa, joissa käy asiakkaita ja </li></ul><ul><li>tavarantoimittajia; </li></ul><ul><li>kirjallisissa tavaran tai palvelun tilauksissa </li></ul><ul><li>laskuissa ja kuiteissa; </li></ul><ul><li>kirjallisissa perintäkirjeissä. </li></ul><ul><li>Iso-Britanniassa on vastoin lakia käyttää hyväksynnän vaativaa liikenimeä saamatta tuota hyväksyntää ja ilmoittamatta vaadittuja yrityksen yksityiskohtia . </li></ul>Mitä liikenimilaki tarkoittaa yhtiön omistajalle?
 44. 44. Liikenimen suojaus Liikenimesi on perustavin osa immateriaalista pääomaasi, mitä sinulla on. Koska maineesi on niin vahvasti sidoksissa nimeen (ja brändiin), niin et varmaan halua kenenkään käyttävän sitä omassa toiminnassaan. Jos liikenimesi on selkeästi sidoksissa tuotteisiisi tai palveluihisi, voit mahdollisesti ryhtyä oikeustoimiin Passing Off –lainsäädännön turvin. Saat enemmän laillista suojaa rekisteröimällä nimesi tuotemerkiksi. Muistathan tuotemerkkirekisteröinnin prossessin? Voit tehdä sen joko kotimaassasi tai anoa EU:n tuotemerkkiä Office for Harmonisation in the Internal Market’lta (OHIM).
 45. 45. Liikenimen suojaus internetissä Jos haluat tehdä yrityksellesi nettisivut, haluat varmaan rekisteröidä itsellesi domain-nimen, joka sisältää yrityksesi nimen tai jonkin tuotemarkkisi nimen. Ensiksi sinun pitää tarkistaa, onko haluamasi domain-nimi vapaana (joku muu on saattanut ottaa sen jo käyttöönsä); jos esimerkiksi .uk-päätteinen domain on jo varattu, voit tarkistaa, onko .com-pääte vapaana. Vapaita domain-nimejä voi tarkistaa eri lähteistä, kuten Nominet, Verisign tai Eurid. Moni palvelinyritys tarjoaa domain-haku- ja rekisteröintipalveluja – rekisteröintiä pitää anoa erikseen. Käy esimerkiksi www.eurid.eu –sivulla. Voit rekisteröidä useita domaineja. Se maksaa, mutta sillä suojelet potentiaalisia varojasi . Image by balleyne
 46. 46. Immateriaalioikeuksien rooli kulttuuriperinnön hyödyntämisessä <ul><li>Suojelee: </li></ul><ul><li>Kilpailevilta yrityksiltä, jotka haluavat kopioida tai jäljitellä yrityksesi tuotteita tai palveluja. </li></ul><ul><li>Vältät: </li></ul><ul><li>Investointimenetykset tutkimus- ja kehitystyössä sekä markkinoinnissa . </li></ul><ul><li>Antaa mahdollisuuden: </li></ul><ul><li>luoda yrityksesi tuotemerkki- ja brändistrategian </li></ul><ul><li>lisätä yrityksesi markkina-arvoa </li></ul><ul><li>päästä uusille markkinoille (esimerkiksi lisessoimalla immateriaalista omaisuuttasi jne). </li></ul>Immateriaalioikeuksilla voi olla merkittävä rooli yrityksen kulttuuriperinnön hyödyntämisessä, sillä yrityksillä, joilla on kulttuuriperintöä, on myös huomattavasti tietoa ja osaamista, jota pitää suojella.
 47. 47. Immateriaalioikeuksien hallinta osana yrityksen kulttuuriperinnön hyödyntämistä Aiemmilta kalvoilta olet oppinut ja saanut ideoita, millaisten lakien avulla yrityksesi henkistä omaisuutta voi suojella.
 48. 48. Näiden neljän työkalun avulla onnistut saamaan suuremman hyödyn henkisistä pääomistasi. Patentit Tavaramerkit Tekijänoikeudet Rekisteröidyt mallit Suojelun välineitä
 49. 49. Immateriaalioikeuksien harjoitus Seuraavat immateriaalioikeuksien harjoitukset tulisi yrityksen, jolla on kulttuuriperintöresursseja, pystyä tekemään. <ul><li>Tunnista yrityksen kulttuuriperintöelementit , jotka voisivat vahvistaa yrityksen henkisen pääoman strategiaa – yhdistettynä tehokkaaseen immateriaalioikeuksien hallintaan. </li></ul><ul><li>Analysoi markkinoita jotta pystyisit havaitsemaan henkiseen pääomaasi liittyvät mahdollisuudet ansaitsemiseen (esimerkiksi lisenssoinnin tai myynnin avulla) </li></ul><ul><li>Arvioi immateriaalioikeiksien hallinnan hyötyjä yrityksen kulttuuriperinnön näkökulmasta. Vertaile mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä. </li></ul><ul><li>Tunnista oikeat ja tarjolla olevat välineet oikeuksien suojeluun sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Muista ajatella pitkällä tähtäimellä ja ota huomioon esimerkiksi mahdollinen liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille . </li></ul>
 50. 50. Yhteenveto immateriaalioikeuksien hallinnan opetusmateriaaleista <ul><li>Ymmärrät, millaisia hyötyjä seuraa henkisen pääomasi suojelusta; </li></ul><ul><li>Tiedät enemmän patenteista, tavaramerkeistä, tekijänoikeuksista ja rekisteröidyistä malleista; </li></ul><ul><li>Tunnistat immateriaalioikeuksien hallinnan tarpeelliseksi osaksi yrityksen kulttuuriperinnön hyödyntämistä. </li></ul>Tämän koulutusosion tavoitteena on ollut tarjota sinulle käsitys siitä, millaisia hyötyjä liittyy henkisen pääomasi suojeluun. Koulutuksen päätteeksi:
 51. 51. Tämä koulutusmateriaali on MNEMOS-yhteistyöprojektin tulos. Projektissa kehitettiin uusia innovatiivisia ja laadukkaita koulutusmateriaaleja yrityksen kulttuuriperinnön ammatilliseen koulutukseen. Haluamme kiittää seuraavia henkilöitä, jotka antoivat palautetta materiaaleista ja auttoivat näin parantamaan niitä: Alex Avramenko, Alice Martzopoulou, Alison Kennedy, Anna Catalani, Carmela Gallo, Carolyn Downs, Costantino Landino, Eeva Laaksonen, Elisa Akola, Fiona Cheetham, Grazyna Rembielak-Vitchev, Joe Telles, Josef Svec, Niko Havupalo, Pawel Zolnierczyk, Peter Reeves, Soňa Gullová, Thomas Lemström, Tomas Lehotsky and Tony Conway. Jos haluat saada lisätietoa yrityksen kulttuuriperinnön hallinnasta, vieraile www.enterpriseculturalheritage.org tai liity yrityksen kulttuuriperinnön LinkedIn-ryhmään: http://goo.gl/NXtFr Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Kiitokset
 52. 52. Lähteitä Aplin, T., Davis, J. (2009) Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, Oxford, UK WIPO (2011) The Power of Brands - I.L.A.R., Accessible online http://www.wipo.int/sme/en/case_studies/ilar.html US Dept of State Information on the US perspective on trade and IPR issues EU - IPR Helpdesk Assists potential and current contractors taking part in Community funded research and technological development projects on intellectual property rights (IPR) issues http://www.charcuterie-continental.co.uk http://en.wikipedia.org/wiki/Florida_Beer_Company 5 Steps to Protect Your Intellectual Property, December 7, 2009 by Jovana Zivanovic http://EzineArticles.com/3348420 Q.Lime handbook (2006) http://www.q-lime.org/ Quality in Licensing and IPR management Education (Q.Lime) Handbook, Q.Lime project, 2006 INVENTING THE FUTURE- An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises, WIPO (World Intellectual Property Organisation), 2006 Darrell A. Posey and Graham Dutfield. BEYOND INTELLECTUAL PROPERTY Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities
 53. 53. Kansalliset immateriaalioikeuksia hallinnoivat virastot MNEMOS-projektin partnerimaissa Iso-Britannian patenttivirasto http://www.ipo.gov.uk Kreikan tavaramerkkivirasto http://www.gge.gr/ http://www.gge.gr/4/search.asp Kreikan patenttivirasto http:// www.obi.gr Italian tavaramerkkivirasto http://www.ipi.it/ Suomen patentti- ja rekisterivirasto http://www.prh.fi/ Tsekin tasavallan patenttivirasto http://www.upv.cz Tässä eräitä usein käytettyjä lyhenteitä merkityksineen: (EPO) - European Patent Office (OHIM) - The Office of Harmonization in the Internal Market ( WIPO ) - World Intellectual Property Organisation http://www.wipo.int (WTO) -World Trade Organisation http://www.wto.org/
 54. 54. <ul><li>MNEMOS-projekti on laatinut tämän koulutusmateriaalin useasta eri lähteestä. MNEMOS-projektitiimi varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän aineiston käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta ajankohdasta riippumatta. Koulutusmateriaalit on tuotettu vain opetustarkoituksiin eikä materiaalin tuottaja ole vastuussa annatuista ohjeista. Sekä koulutusmateriaali että www.enterpriseculturalheritage.org Internet-sivusto luovutetaan käytettäväksi siinä tilassa kuin se luovutushetkellä on. </li></ul><ul><li>MNEMOS-projektitiimi ei väitä eikä takaa: </li></ul><ul><li>Että oppimateriaalien ja nettisivujen sisätämä tieto on kattavaa, täydellistä, tarkistettua, organisoitua ja paikkansa pitävää; </li></ul><ul><li>Että sitä on lisenssoitu minkään kolmannen tahon tekijänoikeuksien tai tietokantojen omistajien taholta käyttämään tai uudelleen tuottamaan näiden tahojen materiaalia tässä opetusmateriaalissa ja näillä nettisivuilla; </li></ul><ul><li>Että oppimateriaalit ja nettisivusto toimii häiriöttä ja virheettä; ja </li></ul><ul><li>Että tietokonepalvelin, jolla oppimateriaalit ja nettisivusto sijaitsee toimii virhettömästi ja on vapaa viruksista. </li></ul>Vastuuvapaus Tämä työ on lisenssoitu Creative Commons Attribution 3.0 Unported License lisenssillä.
 55. 55. Tässä oli immateriaalioikeuksien hallinnan osio. Poistuaksesi koko ruudun näytöstä paina ESC näppäintä. Mitä haluaisit tehdä seuraavaksi? Voit testata tietosi immateriaalioikeuksista (sitä varten sinun tulee olla kirjautuneena sisään sivustolle osoitteessa http://training.enterpriseculturalheritage.org ) tai Voit siirtyä mihin tahansa kolmesta muusta osiosta, josta uskot olevan hyötyä yrityksesi kulttuuriperinnön hyödyntämisessä – brändinhallinnan, muutosjohtamisen tai perinnönhallinnan osioon.

×