Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
„Иинформационни системи в управлението и
мониторинга на железопътния сектор в ЕС”
Редица проблеми в железопътния транспорт...
Информационна система за влаково движение
Train Information System (TIS) е разработена и
управлявана от RailNetEurope (RNE...
Железопътна информационна система
Path Co-ordination System (PCS) представлява транс
европейска информационна платформа за...
Фигура 1: Вход в Path Co-ordination System
4
Възможности на решенията
И двете информационни системи осигуряват бързодействие
при генериране на справките, както и надеж...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Информационни системи в управлението и мониторинга на железопътния сектор в ЕС

477 views

Published on

Information management systems in the EU railway transport

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Информационни системи в управлението и мониторинга на железопътния сектор в ЕС

  1. 1. „Иинформационни системи в управлението и мониторинга на железопътния сектор в ЕС” Редица проблеми в железопътния транспорт могат да бъдат решени с прилагането на комбиниран подход, базиращ се на устойчива мобилност, високи технологии и ефективно използване на подходящи информационни решения АВТОР: Мая Емилова Договорните основи в областта на транспортната политика са определени в член 3, 70 – 80, 154 – 156 от Договора за създаване на Европейската Общност (ДЕО). Като цяло, страните членки на Европейския Съюз (ЕС) придават особено значение на европейската транспортна политика, с която се цели осигуряването на свободно движение на хора, стоки и услуги на вътрешния пазар, както и постигане на икономически ръст благодарение ефективното изграждане и използване на обща европейска транспортна мрежа, приложима за всички видове транспорт. Натовареността в транспортния сектор трябва да се преодолява посредством успешно прилагане на природосъобразни и ниско икономични разходи. Следва да се спазват правилата за справедлива конкуренция, както и принципа за устойчива мобилност, особено в условия на увеличаване вредните емисии и парниковите газове, застрашаващи здравето на хората и климатичните условия не само в Европейския съюз. Оттук може да се направи извод, че акцентът на европейската транспортна политика се поставя върху развитието и бъдещето на железопътния (жп) транспорт като най-екологична, ниско икономична и сигурна транспортна услуга. При либерализирането на транспортните пазари в условия на лоялна конкуренция, успешното изграждане на европейския вътрешен пазар е свързано със създаването на интегриран, мултимодален транспорт, при който особено значение се отдава именно на железниците в Обединена Европа. ЖП секторът би могъл да реши проблемите, свързани със сигурността и правата на пътниците, климатичните промени, шума, увреждането на околната среда, здравето на хората, овладяване на нарастващия транспортен обем. Това е свързано с комбиниран подход за всички видове транспортни услуги, базиращ се на устойчива мобилност, високи технологии и ефективно използване на информационни системи като TIS и PCS.
  2. 2. Информационна система за влаково движение Train Information System (TIS) е разработена и управлявана от RailNetEurope (RNE - Железопътна мрежа на Европа). Това е неправителствена организация, създадена от европейските инфраструктурни управители през 2004 г. за улесняване предоставянето на бърз и лесен достъп до Железопътната мрежа на Общността и за повишаване качеството и ефективността на самия жп транспорт. Системата подпомага управлението на жп сектора посредством предаване на данни в реално време, отнасящи се до международни пътнически и товарни влакове, като позволява текущия обмен на влакова информация да се извършва извън границите на ЕС чрез използване на виртуална частна мрежа Hermes VPN. Дейността на TIS се поддържа от централен сървър във Виена и свързани с него работни станции на инфраструктурните управители от Общността. Системата извършва мониторинг на международните влакове от началната до крайната им дестинация. Таблица 1: Функционални възможности на системите Информационна система Обща информация Комуникативност и достъпност Train Information System (TIS) Удобен потребителски интерфейс  Обмен на файлове  Устойчивост  Информация в реално време  Лесно поддържане - Видео- аудио услуги - Мобилен интерфейс - Онлайн помощ  Активност  Потребителско търсене  Използване на мобилни технологии (WI-FI/ GPS) - Справки  Path Co-ordination System (PCS) Удобен потребителски интерфейс  Обмен на файлове  Устойчивост  Информация в реално време  Лесно поддържане - Видео- аудио услуги - Мобилен интерфейс - Онлайн помощ  Активност  Потребителско търсене  Използване на мобилни технологии (WI-FI/ GPS) - Справки  2
  3. 3. Железопътна информационна система Path Co-ordination System (PCS) представлява транс европейска информационна платформа за оптимизиране на международния железопътен транспорт. Това е комуникационна интернет базирана система за улесняване съгласуването на международните жп трасета. PCS е разработена и се поддържа от също от RailNetEurope. Използва се при управление на запитвания и международни искания за предоставяне на железопътни трасета от различните инфраструктурни управители. Целта е постигане на по-голяма гъвкавост, преодоляване на езикови бариери, по- бързи и опростени начини за комуникация, създаване на системен каталог на железопътните маршрути. Path Co-ordination System се базира на интернет връзка между локалните нива (източници на информация), централен сървър и крайните потребители на системата. В центъра на приложението стои така нареченото досие. То съдържа всички данни, необходими за уточняването на едно международно жп трасе. Досието съдържа най-малко две разписания. Едното разписание е това, което е заявено от железопътното предприятие, а другото е разписанието на инфраструктурния оператор, съдържащо трасето, което е начертано. Дейностите на системата са свързани с: - Документиране процеса по съгласуване на железопътните маршрути; - Съставяне на данни за пътнически и товарни влакове; - Въвеждане на данни във формат XML; - Предоставяне на данни във формат PDF, XML, HTML; - Поддържане и обработка на текуща информация на 16 различни езици; - Възможен обмен на XML базирана информация.
  4. 4. Фигура 1: Вход в Path Co-ordination System 4
  5. 5. Възможности на решенията И двете информационни системи осигуряват бързодействие при генериране на справките, както и надеждност, ефективност и гъвкавост при съхраняването и обновяването на необходимата влакова информация. Притежават удобен и устойчив потребителски интерфейс. Не разполагат с опция за предоставяне на видео и аудио услуги и не осигуряват достъп до потребителския си интерфейс чрез мобилни устройства. С оглед осигуряване на информационната безопасност в Train Information System (TIS) текущият обмен на данни се извършва посредством виртуална частна мрежа Hermes VPN. При Path Co-ordination System (PCS) осъществяването на комуникационния обмен се извършва чрез криптирана интернет връзка. В заключение Основната цел на европейската транспортна политика е свързана с осъществяване на подкрепа за икономическия прогрес в ЕС, подобряване конкурентоспособността и предлагане на висококачествени услуги, отнасящи се до общата транспортна мобилност. Това кореспондира с изграждането и ефективното използване на информационни системи и технологии при управлението на трафика в реално време. Те имат за цел постигане на още по- сигурен и ефективен транспортен мониторинг. © МАЯ ЕМИЛОВА

×