Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sua mui

225 views

Published on

Sữa mũi gồ tại Thẩm mỹ viện Kangnam – địa chỉ phẫu thuật sửa mũi uy tín, đảm bảo mang đến cho khách hàng chiếc mũi cao thanh tú, thon gọn và đáng yêu hơn.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sua mui

  1. 1. S a mũi gử ồS a mũiữ g t i Th m m vi n Kangnam – đ a ch ph u thu t s a mũi uy tín, đ m b o mang đ n choồ ạ ẩ ỹ ệ ị ỉ ẫ ậ ử ả ả ếkhách hàng chi c mũi cao thanh tú, thon g n và đáng yêu h n.ế ọ ơS a mũi g uy tín t i Th m m vi n Kangnamử ồ ạ ẩ ỹ ệN m trung tâm c a khuôn m t, chi c mũi nh h ng r t l n đ n s thanh thoát và hài hòa choằ ở ủ ặ ế ả ưở ấ ớ ế ựg ng m t. Tuy nhiên, nhi u b n không may m n s h u chi c mũi g , cho dù phát sinh do b t kỳươ ặ ề ạ ắ ở ữ ế ồ ấnguyên nhân nào thì mũi g cũng làm m t đi v đ p c a chi c mũi và khuôn m t. Ph u thu t s a mũiồ ấ ẻ ẹ ủ ế ặ ẫ ậ ửg ra đ i là cách t t nh t giúp b n kh c ph c đ c tình tr ng này, l y l i dáng mũi thon g n thanh tú.ồ ờ ố ấ ạ ắ ụ ượ ạ ấ ạ ọTh nào là mũi g ?ế ồMũi đ p là mũi có chi u cao h p lý, sóng mũi ch y dài thon th t g c mũi đ n đ u mũi. Đ u mũi baoẹ ề ợ ạ ả ừ ố ế ầ ầgi cũng cao hài hòa v i thân và g c mũi. Mũi g thì ph n thân mũi th ng cong t o thành hình d ngờ ớ ố ồ ầ ườ ạ ạl ng tôm, chính vì v y đ u mũi b kho m trông không xinh x n.ư ậ ầ ị ằ ắ
  2. 2. S h u chi c mũi th ng là mong mu n c a ch emở ữ ế ẳ ố ủ ịNguyên nhân mũi gồCó nhi u nguyên nhân gây nên mũi g tuy nhiên theo các bác sĩ và chuyên gia th m m đa ph n mũi gề ồ ẩ ỹ ầ ồlà do hình thái x ng mũi t o thành t lúc nh . H u h t mũi có hình dáng l ng tom, m t s ch đ nươ ạ ừ ỏ ầ ế ư ộ ố ỉ ơthu n m t đi m có x ng g lên, m t s l ng mũi h i cong nh ng đ u mũi thì quá kho m (mũi két)…ầ ộ ể ươ ồ ộ ố ư ơ ư ầ ằQuy trình d ch v s a mũi g t i Th m m vi n Kangnamị ụ ử ồ ạ ẩ ỹ ệSau khi thăm khám và ki m tra nguyên nhân gây mũi g bác sĩ s ch đ nh ph u thu t s a mũi g phùể ồ ẽ ỉ ị ẫ ậ ử ồh p cho t ng tr ng h p khách hàng.ợ ừ ườ ợ- N u đ n thu n mũi g m t đi m do x ng thì vi c s a mũi g r t đ n gi n, ch c n h ph n x ngế ơ ầ ồ ộ ể ươ ệ ử ồ ấ ơ ả ỉ ầ ạ ầ ươg b ng máy mài x ng siêu âm chuyên d ng thì mũi s h t g . Đây là cách s a mũi g đ n gi n nh t.ồ ằ ươ ụ ẽ ế ồ ử ồ ơ ả ấ
  3. 3. Bác sĩ ti n hành ph u thu t s a mũi t i Th m m vi n Kangnamế ẫ ậ ử ạ ẩ ỹ ệ- N u nguyên nhân mũi g do mũi cong hình tôm qua nhi u thì vi c ph u thu t th m m đòi h i bác sế ồ ề ệ ẫ ậ ẩ ỹ ỏ ỹgi i nhi u kinh nghi m. Vi c ph u thu t mũi này c n can thi p ph n x ng l ng mũi gây g và x lýỏ ề ệ ệ ẫ ậ ầ ệ ầ ươ ư ồ ửvùng đ u mũi đ đ u mũi không b kho m…ầ ể ầ ị ằTh i gian ph u thu t s a mũi g thông th ng kéo dài trong kho ng 1 – 2 gi .ờ ẫ ậ ử ồ ườ ả ờSau m mũi s b s ng nhi u nh t vào ngày th 4-5, sau đó gi m d n và s h t s ng hoàn toàn sau 2ổ ẽ ị ư ề ấ ứ ả ầ ẽ ế ưtu n và đ p d n lên sau tháng th ba. Sau khi ph u thu t 7 ngày, b n s đ c c t ch đ ng th i c nầ ẹ ầ ứ ẫ ậ ạ ẽ ượ ắ ỉ ồ ờ ầchăm sóc theo đúng h ng d n c a bác sĩ.ướ ẫ ủ

×