Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prinsenhof Presentatie 2009 10 17 Delft

656 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prinsenhof Presentatie 2009 10 17 Delft

 1. 1. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr
 2. 2. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Agenda voorstel • Opening welkom • Prinsenhof tonen (rondleiding) • Prinsenhof, de resultaten tot nu toe! (presentatie) • Voor en Door bewoners!! (gesprek) • Afronding evt. afspraken.
 3. 3. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr
 4. 4. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Vele redenen om u bij te praten Parel in Rotterdam Actief burgerschap Vele ontwikkelingen rondom Prinsenhof! Consultatie Bureau voor Ouderen. Vele lessen geleerd om te delen Borgen toekomst van Ontmoetingscentrum Prinsenhof
 5. 5. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Een parel in Rotterdam Voor en Door bewoners! Grote doelgroep op relatief klein gebied Civil Society & Empowerment Intensieve Samenwerking partners Landelijk veel aandacht Experimentele Woonservicezone Onderdeel Transitieprogramma in Langdurende Zorg (min VWS).
 6. 6. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr “Help mij het zelf te doen" Maria Montessori Ontstaan Initiatief door buurtbewoners Ontmoetingsplek van de buurt Samenwerking met partners Woonstad Rotterdam, Laurens en Pameijer Langer zelfstandig wonen, matchen vraag en aanbod & doorbreken sociaal isolement. Burgers organiseren eigen zorg en welzijnsaanbod in de buurt
 7. 7. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Ontmoetingscentrum in de wijk. Civil Society voor en door de bewonersorganisatie Gezondheidsbevorderende woonservicewijk
 8. 8. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Goede Gezondheid Sociale Binding Meedoen Sociale Contacten Sociale Index Het Lage Land 2009
 9. 9. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr “Producten” op een rij maar zijn in evolutie. Prinsenhof Ontmoeting horeca, Grand Cafe, tuin, Maaltijden, consumpties, Picollo Activiteiten Cultuur, educatie, hobby, vermaak, gezond Prinsenhof Gezond Fysiotherapie, Mensendieck, huidtherapie Prinsenhof Service Laurens, Pameijer, Woonstad Rotterdam en Buurtbemiddeling Synergie aan ontstaan Buurtteam (Relatiebeheer, contacten met buurtbewoners) Consultatiebureau voor ouderen Bewonersvereniging in charge
 10. 10. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr
 11. 11. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Beeld 2010 Woonservicewijk Actieve, betrokken buurtbewoners bij Ontmoeting, Activiteiten, Gezondheidsbevordering, Buurtteam Burgers organiseren eigen zorg en welzijnsaanbod in de buurt Samenwerking met mensen met verstandelijke beperking Beheermodel in evolutie
 12. 12. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Maatschappelijke effecten (1) Betekenisvol leven beïnvloedt het welbevinden - actief burgerschap in de rollen hulpverlener en hulpvrager Civil society als maatschappelijke steunstructuur - proactieve zorg Directe aansluiting van wonen welzijn zorg op buurtsysteem: verhoging van de toegankelijkheid vice versa door een maatschappelijke steunstructuur. Wonen in je eigen buurt en huis – ook als zich zorgbehoeften ontwikkelen
 13. 13. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Maatschappelijke effecten (2) Daling noodzaak intramurale zorg Gezondheidszorg ontwikkelt zich van reactief naar proactief Gezondheidszorg ontwikkelt zich van bepalend aar aanvullend
 14. 14. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Inzichten Kosten in domein welzijn/WMO, rendement in domein zorg Aansluiting zoeken met reguliere subsidie bedreigt het innovatieve karakter en/of het ‘ondeelbare concept’ In welke mate kunnen participanten rendement van PH meefinancieren bij zorgkantoor?
 15. 15. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Wat heeft Prinsenhof nodig? Vrijheid in gebondenheid Stevige regie en bewaking van totaal proces en ondeelbaar concept Tijd en ruimte Doorgaand proces van aannames naar effecten Doorontwikkelen van combinatie van maatschappelijke functie en ondernemerschap In andere context Gedeeld inzicht c.q. wetenschap dat PH een oplossing biedt voor maatschappelijke vraagstellingen.
 16. 16. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr
 17. 17. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Voor en door bewoners Stichting beheer ontmoetingscentrum Prinsenhof Bewonersvereniging Ontmoetingscentrum Prinsenhof MT Commissie’s Relatiebeheer Evolutie
 18. 18. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Organisatie- Organisme model Bottom up • Continuïteit • Goodwill • `personeel` • Financiën • Operationele processen Vereniging creëert uitvoering vanuit belangen. Top Down • Financiën • Facilitair • Personeel • Continuïteit • Netwerk Stichting creëert randvoorwaarden vanuit belangen. Stichting Vereniging
 19. 19. Titel • tekst • tekst • tekst • dddd • rrrrr • rrrrrr Voor en door bewoners (concept)

×