Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kirjastot ja viestinta_2.0_slide_share

1,558 views

Published on

Mitä kuuluu kirjastojen viestintätyöhön 2010-luvulla? Mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon tiedottamisessa? Miten digitaalisia ja sosiaalisia medioita voisi käyttää kirjastojen viestinnässä?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kirjastot ja viestinta_2.0_slide_share

 1. 1. KIRJASTOTja viestintä 2.0 Maisa Korhonen Copyright©Maisa Korhonen
 2. 2. Tämä esitys Kertoo kirjastojen viestinnästä 2010- luvulla On kattava katsaus nykyaikaiseen kirjastojen viestintätyöhön Pohtii laajalti myös digitaalista ja sosiaalista mediaa Antaa eväitä käytännön viestintätyöhön kirjastoissa Copyright©Maisa Korhonen
 3. 3. Sisältö1. Kirjastot ja viestintä 2010-luvulla2. Viestinnän ja markkinoinnin käsitteitä3. Yleisten kirjastojen tehtävät ja viestintä4. Web 2.0 muuttaa kaikkea viestintää5. Yleisöjen tavoitettavuus: suomalaiset suosikit6. Miksi kirjasto viestii?7. Viestinnän osa-alueet8. Kirjaston viestintätyö: perusmäärittely, viestintästrategia, viestintäsuunnittelu, työyhteisöviestintä, mielikuvaviestintä, asiakasviestintä, mediaviestintä, digitaalinen media, sosiaalinen media9. Lopuksi Copyright©Maisa Korhonen
 4. 4. Kirjastot ja viestintä 2010-luvulla Kirjastoissa on käynnissä vilkas keskustelu siitä, miten toimintoja tulisi tehdä tunnetuiksi ja saada asiakkaita käyttämään kirjaston palveluita. Yleisten kirjastojen peruspalvelun käsite on laajentunut. Kirjaston tehtävät ja rooli? Digitalisoituminen, Web 2.0 ja sosiaalinen media muuttavat johtamista, markkinointia ja viestintää Miten yleiset kirjastot voivat hoitaa jatkossa viestinnän ja markkinoinnin? Copyright©Maisa Korhonen
 5. 5. Viestintä on Kommunikaatiota: viestejä, merkkejä, äänteitä, ilmeitä, artefakteja, värejä, hajuja, muotoja… Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista  Mitä paremmin vastaanottaja tunnetaan, sitä paremmin viesti menee perille Tavoitteena muuttaa tai lisätä vastaanottajan tietoa, mielikuvia, mielipiteitä, vaikuttaa vastaanottajaan Viestintää on kaikkialla: ihmisellä itsellään, yksilöiden välillä, organisaatioissa, medioissa… Yhteisöviestintä (organisaatioviestintä) on organisaation tiedonvaihdantaa, vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua ympäristön ja sidosryhmien kanssa Copyright©Maisa Korhonen
 6. 6. Markkinointiviestintä on Tavoitteellista viestintää, jolla pyritään luomaan arvoa asiakkaalle ja hyötyä (voittoa) organisaatiolle (yritykselle) Vaikuttamista nykyisiin ja potentiaalisiin sidosryhmiin Viestintää, tiedotusta, myymistä, mainontaa, myynninedistämistä, suhdetoimintaa… 7 P:n malli:  hinta (price)  markkinointiviestintä (promotion)  tuote (product)  jakelu (place)  ihmiset (people)  prossessi(t) (process)  fyysinen ympäristö (physical evidence) Copyright©Maisa Korhonen
 7. 7. Markkinointiviestinnällä Pyritään parantamaan tunnettavuutta, kiinnostusta, luottamusta ja paremmuutta suhteessa kilpailijoihin Vaikutetaan yleisön tietoon, tunteisiin ja toimintaan Sisältää mm.  Tiedottaminen  huomion herättäminen  mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luominen  asiakkaalle tuotetun arvon ja hyödyn viestiminen  asiakassuhteen ylläpito Copyright©Maisa Korhonen
 8. 8. Digitaalinen(markkinointi)viestintä Markkinointiviestinnän uusi muoto:  Digitaalisten muotojen ja medioiden kuten internetin, mobiilimedian ja muiden vuorovaikutteisten kanavien hyödyntämistä markkinointiviestinnässä Tunnetuimpia kanavia ovat:  Organisaation verkkosivut  Sähköinen suoramarkkinointi (sähköposti, mobiili)  Kampanjasivustot  Verkkomainonta (hakukoneoptimointi, bannerit)  Sosiaalinen media  Viraalimarkkinointi  Verkkokilpailut  Mainospelit Copyright©Maisa Korhonen
 9. 9. Yleisten kirjastojen tehtävät Kirjastolaki- ja asetus:  edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen  Edistää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä Maakuntakirjastot:  Tukea alueen kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua  Kehittää tietopalvelua  Perehdyttää henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin Tarkoittaako myös palvelujen markkinointia?  Miten yhtäläisyys toteutuu, jos kansalaiset eivät tiedä palveluista? Copyright©Maisa Korhonen
 10. 10. Yleisten kirjastojen viestintä Viestintä ja markkinointi liittyvät moniin toimiin kirjastoissa ulkoisesta tiedottamisesta intranetiin ja tietopalvelusta asiakasviestintään jne. Erityisesti markkinointiin on liittynyt kirjastoissa joitain ennakkoluuloja, koska se liitetään helposti liike- elämän ajatusten soveltamiseen. Viestinnän ja markkinoinnin avulla saadaan mm.:  Tiedotettua asiakkaille kirjastosta ja sen palveluista  Saadaan asiakkaita käyttämään kirjastoa enemmän (rahoitus!)  Parannetaan kirjaston julkisuuskuvaa  Lisätään asiakkaiden tyytyväisyyttä ja täytetään tarpeita Copyright©Maisa Korhonen
 11. 11. Digitoituminen muuttaa Kulttuurin tuotantotapoja ja kulutustapoja:  Kirjastojen lainamäärät pienenevät  Kirjastokäynnit vähenevät, myös esim. dvd- vuokraus ja tallenteiden myynti  Kokoelmat pienenevät  Digikameroiden takia taas esim. valokuvaaminen yleistyy  Musiikkia kuunnellaan tietokannoista, MP3/4- soittimista ja puhelimesta  Internetiä käytetään tietokoneelta, tableteilta ja puhelimesta  Näytöiltä lukeminen yleistyy Copyright©Maisa Korhonen
 12. 12. Web 2.0 muuttaa kaikkeaviestintää  Internetin, elokuvien ja ilmaislehtien käyttö kasvaa  Kirjojen ja tallenteiden käyttö laskee  Suomen joukkoviestintämarkkinat (Tilastokeskus 2011): Copyright©Maisa Korhonen
 13. 13. Web 2.0 muuttaa kaikkeaviestintää  Internetin käyttö on yleistä ja arkista  Internetiä monta kertaa päivässä käyttävien osuus väestöstä iän mukaan (Tilastokeskus 2011): Copyright©Maisa Korhonen
 14. 14. Web 2.0 muuttaa kaikkeaviestintää Ei vain teknologinen vaan sosiaalinen muutos Sosiaalinen media kasvaa ja muuttuu koko ajan.  Sosiaaliset verkostot: Facebook, ProfileEngine, IRC- galleria, Google+…  Blogit, blogialustat: WordPress, Blogger, Blogit.fi…  Musiikkipalvelut: MySpace, Pandora…  Wikit: Wikipedia, Wiki kirjasto…  Niche verkostot: Linked in, Ning…  Videopalvelut: YouTube, blib.tv…  Kuvapalvelut: Flickr, Zoomr…  Second life  Jne. jne. Työkaluja, palveluja, verkostoja… Globaalista lokaalia, lokaalista globaalia Copyright©Maisa Korhonen
 15. 15. Web 2.0 muuttaa kaikkeaviestintää Internetiä käytetään töissä, vapaalla, matkoilla jne. Lukuisilla eri laitteilla: tietokone, puhelin, lukulaitteilla, taulutietokoneilla Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä internetiin monilla eri keinoilla Julkisuus muuttuu ja hierarkiat häviävät: miten organisaatiot reagoivat? Organisaation osallistuminen on läsnäoloa, kuuntelemista, vastaamista, keskustelua… viestintää ja markkinointia Copyright©Maisa Korhonen
 16. 16. Web 2.0 muuttaa kaikkeaviestintää  Sosiaalisten medioiden käyttö  Sosiaalinen media 2010 (Tilastokeskus): Jonkin sosiaalisen median palvelun käyttö Rekisteröitynyt Käyttää Käyttää käyttäjäksi päivittäin säännöllisesti 16-24v 83 67 49 25-34v 76 60 46 35-44v 44 25 23 45-54v 29 11 14 55-64v 15 5 6 65-74v 5 2 2 Copyright©Maisa Korhonen
 17. 17. Web 2.0 muuttaa kaikkeaviestintää  Yhteisöpalveluihin kuuluu lähes jokainen nuori ja nuori aikuinen (Tilastokeskus, 2010) Copyright©Maisa Korhonen
 18. 18. Yleisöjen tavoitettavuus:suomalaisten suosikit  ”2 084 080 suomalaista Facebookin käyttäjää” (Social Bakers, 2012)  Facebook: 34 % suomalaisista käyttää (Tilastokeskus 2010) Copyright©Maisa Korhonen
 19. 19. Yleisöjen tavoitettavuus:suomalaisten suosikit Joka toinen suomalainen käyttää verkkoa useasti päivässä 16-44 –vuotiaista 65-78 % käyttää verkkoa useasti päivässä 16-64 –vuotiaista 60-94 % on etsinyt tietoa tavaroista tai palveluista viimeisen kolmen kuukauden aikana 16-34 –vuotiaista 60-67% seuraa jotain yhteisöpalvelua päivittäin Vanhemmissa ikäryhmissä internetin käyttö yleistyy nopeasti. Miten kirjastojen viestintä ja markkinointi reagoi tähän? Copyright©Maisa Korhonen
 20. 20. Yleisöjen tavoitettavuus:suomalaiset suosikit Muita suosittuja: Wikipedia, YouTube, MySpace, Flickr, Linked in, Twitter Suomalaiset sivustot (TNS Gallup):  Suomi24: 1 220 000 kävijää viikossa  (Kaksplus: 199 000 – lehti, jolla suosittu äitien keskustelupalsta)  Vuodatus.net: 246 880  Kotikokki.net: 230 000  IRC-galleria.net: 193 000  Naurunappula.com: 144 000  Kuvake.net: 99 000  Suntuubi.com: 63 000  Mikseri.net: 36 000 Copyright©Maisa Korhonen
 21. 21. Miksi kirjasto viestii? Kirjasto (muistiorganisaatio, joukkoviestin, non-profit organisaatio) on olemassa asiakkaita varten Kaikki toiminta on asiakaslähtöistä Asiakaslähtöisyys = markkinointia :  Esim. kokoelmatyö on asiakaslähtöistä: halutaan tarjota monipuolisesti ja tasapuolisesti eri kohderyhmille tietoa, elämyksiä, virkistystä, ratkaisuja ongelmiin, viihdettä. Kirjasto on asiantuntijaorganisaatio: tietoa, palveluja, tietoa palveluista Perinteinen suhtautuminen välttänyt markkinointia Uusi suhtautuminen korostaa viestintää, vuorovaikutusta ja markkinointia Copyright©Maisa Korhonen
 22. 22. Miksi kirjasto viestii? Sidosryhmät, luottojoukot ja yleisöt tarvitsevat tietoa Kirjasto tarvitsee sidosryhmiä, luottojoukkoja ja yleisöjä Vuorovaikutus Viestinnän tehtävät Viesti ry:n mukaan:1. Pitkäjänteinen profilointi ja maineenhallinta2. Ulkoinen ja sisäinen viestintä3. Ohjaus ja valmennus4. Viestinnän toimivuuden arvioiminen Copyright©Maisa Korhonen
 23. 23. Viestinnän osa-alueet Päivittäisviestintä (arkiviestintä) Tiedotus, informointi (tiedonvaihdanta) Työhön ja organisaatioon sitouttaminen Profilointi, maineen hallinta, imagon rakentaminen Markkinointi, PR Yhteiskunnallinen keskustelu, vaikuttaminen Spontaani vuorovaikutus, vapaamuotoinen viestintä Copyright©Maisa Korhonen
 24. 24. Kirjaston viestintätyö:perusmäärittely Viestinnän tarkoitus ja tehtävät?  Perustehtävät ja tilannekohtaiset tehtävät  Viestinnän ammattilaisten rekrytointi Periaatteet  Yhteiset periaatteet joihin sitoudutaan Strategiset perusviestit  Miksi kirjasto on olemassa? Mihin se pyrkii? Millaisin keinoin?  Missio, visio, arvot Sisällön määrittely  Nykytilanne (tutkimus) ja tavoitteet (analyysit, swot) Teemat  Kirjastolle tärkeät asiat viestiä? (omat ja muiden) Visuaalinen identiteetti  Mielikuvat, imago, erottautuminen, tunnettavuus: logo, fontit, värit Copyright©Maisa Korhonen
 25. 25. Kirjaston viestintätyö:perusmäärittely Viestinnästä vastaavat?  Viestintää johtavat kirjaston (organisaation) johtaja ja viestinnän johto  Kirjaston jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan viestinnästä ja edustaa koko organisaatiota Sidosryhmäanalyysi  Viestinnän suunnittelun ja toteutuksen kivijalka  Kirjaston sidosryhmien tietäminen ja tunteminen Viestintävastuu, oikeudet, yhteistyökuviot Organisaatio  Vastuiden määrittely: kokonaisviestintä/erikoistunut/hajautettu/verkostot Resurssianalyysi  Kenellä osaamista? Tieto vaikutuksista? Teknologia? Keinot ja foorumit? Raha? Copyright©Maisa Korhonen
 26. 26. Kirjaston viestintätyö:viestintästrategia Viestintästrategia ohjaa kaikkea viestintää Viestintästrategia kertoo jokaiselle kirjaston työntekijälle, miksi viestitään ja mitä tavoitellaan  Strategian tekemiseen osallistuminen sitouttaa organisaation toimintaan Tavoite = tahto Tukee koko kirjasto-organisaation strategiaa 1. Lähtötilanne? (analyysit) 2. Strategiset tavoitteet? Tuotokset, tulemat, tavoitteet 3. Mitattavat tulokset vai suunta? 4. Mittarit? 5. Painopistealueet? 6. Strategian rakenne/malli? Copyright©Maisa Korhonen
 27. 27. Kirjaston viestintätyö:Viestintäsuunnitelma Jokapäiväistä operatiivista viestintää ohjaava työkalu koko työyhteisölle kaiken viestinnän ohjaamiseen 1. Päivittäisviestintä ○ esim. päivä/viikkopalaveri, osallistujat? Foorumit? 2. Säännöllisesti tai kausittain toistuvat toimenpiteet ○ Vuosisuunnitelma? Markkinoinnin vuosikalenteri? 3. Toimintasuunnitelmat ○ Esim. neljännesvuosittain, myös vuosisuunnitelman tarkastaminen (budjetti!) 4. Ohjeistukset, politiikat ○ Esim. ohje tiedotteelle, ohje, kuka laatii tiedotteen 5. Projektit/Kampanjat ○ Miksi tehdään? Miten? Kuka osallistuu? ○ Lanseeraus, tunnettavuus, imagonhallinta 6. Vastuut 7. Budjetti Copyright©Maisa Korhonen
 28. 28. Kirjaston viestintätyö:Työyhteisöviestintä Työyhteisöviestintä on korostunut uusissa työyhteisöissä: verkostot, tiimit, projektit Organisaatio on kokonaisuus, jonka yksi ominaisuus on viestintäkulttuuri Peruspilarit (Juholin, 2008):  Isojen asioiden käsittely vuorovaikutteisesti  Ajantasainen tieto  Tunnelma  Osallistuminen ja vaikuttaminen  Yhdessä oppiminen, osaamisen jakaminen  Työnantajamaine  Foorumeilla tavataan Copyright©Maisa Korhonen
 29. 29. Kirjaston viestintätyö:Työyhteisöviestintä Jokainen kirjaston työntekijä on tärkeä viestijä Johdon tehtävänä on organisaation tärkeän tiedon jakaminen ja siitä keskustelu  Vuorovaikutusta tarvitaan erityisen paljon muutoksen johtamisessa  Johdon viestintä ilmentää organisaatioilmettä Lähiesimies on linkki johdon ja työntekijöiden välillä  Vaaditaan paljon vuorovaikutusta ja kuuntelua  Etäisyys työyhteisön tunnevaltaiseen keskusteluun  Palaute, kehityskeskustelu  Luottamushenkilöt  Muut asiantuntijat  Viestintäammattilaiset (tukevat kaikkien viestintää) Copyright©Maisa Korhonen
 30. 30. Kirjaston viestintätyö:Mielikuvaviestintä Erityisen tärkeää medioituneessa maailmassa Imago: vaikutelma, mielikuva Profilointi: imagon luominen tai vahvistaminen Brändi: tavaramerkki, tuotemerkin lisäarvot, yhteisö/yritysbrändi (maine ja aineeton pääoma) Maine: sanat ja teot ja niiden laatu  Voimavara! Yrityskansalaisuus: yhteiskuntavastuu; yritykset osoittavat vastuutaan sidosryhmilleen  Sosioekonominen vaikutus Copyright©Maisa Korhonen
 31. 31. Kirjaston viestintätyö:Mielikuvaviestintä Mielikuviin pyritään vaikuttamaan aktiivisella viestinnällä  Oman toiminnan sisällöllinen määrittely, vastuullisuus, eettisyys viestintä Suunnittelu  Sidosryhmien ja luottojoukkojen nimeäminen  Paikannetaan kehityskohteet analyysilla  Määritellään tavoitteet  Laaditaan viestit painotuksineen ja toteutetaan suunnitelma Tuloksia saadaan, kun suunnitelma läpäisee koko toiminnan Arkinen mainetyö: työntekijän kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakasviestintä Copyright©Maisa Korhonen
 32. 32. Kirjaston viestintätyö:Asiakasviestintä Kirjasto on riippuvainen asiakkaistaan  Koko toiminta on asiakaslähtöistä Asiakas- ja sidosryhmäviestinnällä palvellaan asiakkaita ja sidosryhmiä sekä täytetään heidän tarpeitaan Tärkeimmät roolit asiakasviestinnässä on  Asiakaspalvelijoilla (koko henkilökunnalla) ○ Asiakasviestintä, henkilökohtainen markkinointityö, asp  Viestintätyöntekijöillä (ja johdolla) ○ Asiakasviestintä, henkilökohtainen markkinointityö, sidosryhmäviestintä, viestinnän toteutus ja kehittäminen Copyright©Maisa Korhonen
 33. 33. Kirjaston viestintätyö:Asiakasviestintä Sidosryhmäviestinnän suoria keinoja  Henkilökohtainen yhteydenpito  Tapaamiset, pienryhmätapaamiset  Paneelit  Suuret tilaisuudet ja tapahtumat  (Avointen ovien päivät)  (Lobbaus) Sidosryhmäviestinnän välillisiä keinoja  Verkkoviestintä: verkkosivut, intranet, sähköpostilistat, sosiaalinen media  Tiedotteet ja kirjeet  Sidosryhmäjulkaisut  Esitteet, julkaisut, raportit  Mainonta, suora markkinointiviestintä  Mediajulkisuus (huom. Lähes ilmaista, palvelee myös muita kuin asiakkaita) Copyright©Maisa Korhonen
 34. 34. Kirjaston viestintätyö:Asiakasviestintä Asiakasviestinnän keinoja asiakaspalvelussa:  Asiakkaan kohtaaminen ja huomioiminen  Sanallinen ja sanaton viestintä, esiintyminen (katse, tervehdys, puhe, ilmeet, asento, äänensävy, vaatteet, kampaus, meikki)  Kommunikaatio, vuorovaikutus  Yksilöllinen asiakaspalvelu  Fakta- ja tunneviestintä (vaikeat tai hauskat tilanteet)  Henkilökohtainen markkinointityö (myynti, palveluista kertominen), myös työajan ulkopuolella  Oma asenne työhön: teenkö vain minimin vai onko hyvä palvelu standardini? Copyright©Maisa Korhonen
 35. 35. Kirjaston viestintätyö:Asiakasviestintä Asiakasviestinnän keinoja asiakaspalvelussa:  Neuvonta, tietopalvelu, palvelualttius  Palautteen vastaanottaminen ja siihen reagoiminen (positiivinen ja negatiivinen)  Viestintä työtovereiden välillä (tekninen ja henkinen tuki, keskustelu)  Tiskien tiedotetaulut (valmiit pohjat), esitteet  Online-palvelut (chat)  Verkkokirjasto, asiakastiedot  Opasteet, kyltit, hyllyopasteet  Kirjojen asettelu  Tilat, ulkonäkö, siisteys, yleisilme Copyright©Maisa Korhonen
 36. 36. Kirjaston viestintätyö:Mediaviestintä Perinteinen media ja vuorovaikutteinen media viestinnän välineinä : maine, julkisuus(kuva)  tv, maakuntalehdet, paikallislehdet, verkkolehdet, radio, sosiaalinen media… Mediat tarvitsevat jatkuvasti juttuaiheita täyttääkseen palstatilansa: ilmaista mainosta joukkoviestimissä! Kiireen ja tehokkuuden takia entistä valmiimpi kiinnostava materiaali voi ylittää julkaisukynnyksen Keinot:  Tiedotteet, tilaisuudet, tempaukset, läsnäolo, osallistuminen ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa, tilojen markkinointi median käyttöön, median palveleminen (tietopalvelu), verkkosivut (tietoa, pressikuvia), yhteydenpito, PR, esiintyminen/haastattelut, yleisönosaston kirjoitukset… Mediastrategia, mediayhteistyö Copyright©Maisa Korhonen
 37. 37. Kirjastojen viestintätyö:Digitaalinen media  Web 2.0 ? Kirjasto 2.0?  2010-luvun kyllästymispiste: verkko ei ollutkaan ratkaisu kaikkeen - kuitenkin mahdollisuuksia täynnä!  Infoähky ja Googlesta saatu ”tieto”  Yleensä ilmaista tai halpaa viestintää: sopii erinomaisesti pieneen viestintäbudjettiin  Verkosta tavoittaa jo lähes kaikki nuorista ikäihmisiin ja käyttö lisääntynee edelleen  ”Uusi” väline vanhojen välineiden oheen Copyright©Maisa Korhonen
 38. 38. Kirjastojen viestintätyö:Digitaalinen media Käyttökelpoisimmat verkkotyökalut tieteellisille kirjastoille Usa:ssa (Xu, 2009) Blogi Kysy kirjastonhoitajaltaSosiaaliset verkostot Käyttökelpoisimmat Sosiaaliset verkkotyökalut kirjanmerkit tieteellisille kirjastoille Usa:ssa (Xu, 2009) Wikit Muut 0 20 40 60 80 Copyright©Maisa Korhonen
 39. 39. Kirjastojen viestintätyö:Digitaalinen media  Yhteisölliset mediat ovat kirjastolle tiedotuskanavan lisäksi markkinointi ja mainontakanava  Kirjastot ovat aina reagoineet uusien medioiden ja käyttöliittymien tuloon – niin nytkin  Siirtyminen aktiiviseksi sosiaalisen median käyttäjäksi palvelee kirjaston perustehtävää ja asiakkaita  Digitaalisen median käytön opetteleminen vaatii työntekijöiden koulutusta sekä suunnittelua  Digitaalinen media kuuluu normaaliksi osaksi viestintästrategiaa sekä viestintäsuunnitelmaa  Eri sidos-, luotto- ja kohderyhmien tavoittaminen analysoidaan samalla tavalla kuin muidenkin viestintätoimenpiteiden osalta Copyright©Maisa Korhonen
 40. 40. Kirjastojen viestintätyö:Digitaalinen media  Digitaalisen viestinnän työkaluja kirjastoissa:  Verkkosivut: yrityksen ja yhteisön (toinen) julkisivu (imago, maine, näkyvyys, hakusana- ja hakukonenäkyvyys, linkittäminen)  Intranet: sisäisen ja työyhteisön viestinnän tärkeä kanava erityisesti tiedottamiseen, johtamiseen ja muutoksen johtamiseen, keskustelu- ja yhteisöllisyyttä luova foorumi  Verkkokirjasto: kirjasto asiakkaiden kotona, tiedonhaku, tietokannat, varaaminen, uusiminen, myös asiakasviestintäkanava (tiedotteet), yhteystiedot, uutiset, omat asiakastiedot  Hakupäätteet: verkkosivut, verkkokirjasto, uutiset, tiedotteet, asiakastiedot  Lainaus- ja palautusautomaatit: tiedotteet, uutiset  Mobiili-palvelut: tiedotteet, uutiset, tiedonhaku  Sähköposti: postituslistat, suorat yhteydet Copyright©Maisa Korhonen
 41. 41. Kirjastojen viestintätyö:Digitaalinen media  Kirjastojen verkkosivujen  Suorat kuvakkeet: yleisimpiä toimintoja ○ Kysy kirjastonhoitajalta Suomessa 2011: ○ Omat tietoni  Kirjaston logo (verkkokirjasto) ○ Varaa tietokone  Tunnelmakuva ○ Mainos kirjaston  Otsikkopalkki (otsikkolinkit) toiminnasta  Ajankohtainen mainosikkuna ○ Kirjavinkkejä  Linkki verkkokirjastoon ○ Facebook-linkki  Ajankohtaista ○ (Twitter-linkki)  Tapahtumat ○ Kirjastokaista  Uutisia (uutisarkisto) ○ Naxos-musiikkikirjasto  Tiedotteet ○ FAQ (asiakastiedotteet) ○ Äänestys  Hakukone kirjaston sivuilta ○ E-lehdet Copyright©Maisa Korhonen
 42. 42. Kirjastojen viestintätyö:Sosiaalinen media Sosiaalinen media = teknologia, sisällöt ja yhteisöt Web 2.0 : kuka tahansa voi toimia julkaisijana ja tuottaa sisältöä, usein ilmaiseksi Yksilön ja yhteisöjen mahdollisuudet vs. infoähky Muutoksia kuluttamisessa, käyttötavoissa, käyttäytymisessä, avoimuudessa, multimediaalisuudessa, osallistumisessa… Tiedon, taiteen, kulttuurin ym. yhdistymistä ja uusia ilmiöitä Seuraukset muistiorganisaatioiden toimintaympäristöön, palveluihin ja niiden tarjontaan? Copyright©Maisa Korhonen
 43. 43. Kirjastojen viestintätyö:Sosiaalinen media Sosiaalisen median mahdollisuudet kirjastolle:  Uudet digitaaliset palvelut  Kirjastopalvelujen paikkasidonnaisuus poistuu  Uusi paikka kohdata asiakas vuorovaikutuksessa: suora yhteys asiakkaan olohuoneeseen (asiakasviestintä, asiakaspalvelu, yms.)  Tietopalvelujen uusi tarve (infoähky) ja uudet mahdollisuudet  Uudet, halvat viestintä- ja markkinointikanavat: asiakaspalvelun mahdollisuudet Sosiaalisen median vaatimukset kirjastolle  Teknologian ja viestinnän osaaminen (koulutus)  Työn uudelleen järjestäminen  Asennemuutos Copyright©Maisa Korhonen
 44. 44. Kirjastojen viestintätyö:Sosiaalinen media Suomen yliopistokirjastoissa 2011 käytössä olevat sosiaalisen median välineet Copyright©Maisa Korhonen
 45. 45. Kirjastojen viestintätyö:Sosiaalinen media Sosiaalisen median mahdollisuudet otetaan huomioon viestintästrategiassa ja viestintäsuunnitelmassa Oleellista on miettiä, mitä ryhmiä viestinnällä tavoitellaan ja mistä heidät löytää (esim. nuoret: Facebook, IRC- galleria, YouTube, MySpace…) Aikuisten, nuorten ja lasten osastoille mahdollisuutena omat kanavat: viestit muovataan kohderyhmälle Linkittäminen oleellisen tärkeää! (verkkosivuille ja palveluihin) Copyright©Maisa Korhonen
 46. 46. Kirjastojen viestintätyö:Sosiaalinen media Esimerkkejä eri kanavien mahdollisuuksista:  Facebook: tiedottaminen, uutiset, asiakasviestintä, ajankohtaiset asiat, tapahtumat, näyttelyt, palveluista kertominen, kuvat, imagon ja maineen hallinta, tunnettavuus, vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, kuvat, linkittäminen  Twitter: uutiset (otsikot), lyhyet tiedotteet, asiakasviestintä, tapahtumat, tunnettavuus, vuorovaikutus, linkittäminen  YouTube: tapahtumien markkinointi ja taltiointi, imagon ja maineen hallinta, tunnettavuus, kirjaston virtuaalinen esittely, opastukset, kirjaston käytön neuvonta, vuorovaikutus, linkittäminen  Flickr: kuvat, tapahtumien markkinointi ja taltiointi, imagon ja maineen hallinta, kirjaston virtuaalinen esittely, linkittäminen  MySpace: tiedottaminen, uutiset, asiakasviestintä (esim, musiikkiosastot), vuorovaikutus, linkittäminen Copyright©Maisa Korhonen
 47. 47. Kirjastojen viestintätyö:Sosiaalinen media Miten sosiaalisessa mediassa tulisi käyttäytyä?  Kaikki sosiaalisen median viestintä on julkista tiedottamista  Kaikki viestintä tulee olla asiallista ja hyvätapaista, ei saa loukata ketään  Ystävällisyys, kohteliaisuus, huomaavaisuus  Viestit ja tiedot voivat jäädä elämään verkkoon, vaikka tietoja poistettaisiin  Ole aktiivinen!  Älä kuitenkaan lisää turhaa infoähkyä.  Muista aina linkittäminen ja hakusanat (tagit), jotta kävijämäärät, näkyvyys ja tunnettavuus paranevat! Copyright©Maisa Korhonen
 48. 48. Miten meidän kirjaston sittentulisi näkyä? Facebook, Twitter, ProfileEngine: uutiset,Esimerkki: tapahtumat, tiedotteet, Second Life: kuvat, linkit Blogi: Rakennetaan kirjaston oma kirjasto, ajankohtaiset otetaan aiheet, henkilökunnan avatar, kirjavinkit, virtuaalikierros, tapahtuma- linkit Omat vinkit, linkit verkkosivut (jonne linkitetään IRC-galleria: Lasten ja aina) Wikipedia: nuortenosaston kirjaston esittely valokuvin esittely ja ja tekstein, tiedot, linkit vuorovaikutus, linkit YouTube: Kirjaston esittelyvideot, käyttöopastus, mainoksia ja tallenteita tapahtumista, linkit Copyright©Maisa Korhonen
 49. 49. Lopuksi Palautetaan mieleen kirjastojen tehtävät:  yhtäläinen mahdollisuus sivistykseen, tietoon, kulttuuriin...  Edistää verkkopalvelujen kehittymistä  Perehdyttää henkilöstöä uusiin toimintamuotoihin Viestinnän ja markkinoinnin avulla asiakkaat saavat tietää palveluista ja toiminnasta: tietopalvelua Viestintää on kaikkialla ja jokainen kirjaston työntekijä on tärkeä viestijä Eri ryhmien tavoittamiseen ja tuntemiseen tarvitaan tiedonhankintaa Uudet verkon ja sosiaalisen median mahdollisuudet avaavat uusia teitä kirjastolle ja asiakkaiden luokse Näkyvyys ja vuorovaikutus verkossa on elintärkeää kirjaston tulevaisuudelle! Copyright©Maisa Korhonen
 50. 50. Lopuksi Kirjastot muuttuvat, ihmiset muuttuvat, teknologia muuttuu: muutos on jatkuvaa Paljon vanhaa säilyy edelleen: esim. kirja (koodeksi) on pari tuhatta vuotta vanha käyttöliittymä Paljon uuttakin tulee syrjäyttämään vanhaa Pysymme mukana kun vastaamme muutoksiin! Opimme ja kehitymme samalla itsekin Copyright©Maisa Korhonen
 51. 51. Lopuksi Kumman valitset asenteeksesi: ongelman vai mahdollisuuden?  http://2.bp.blogspot.com/_NN1BG42ixg8/SK vWXWsHk1I/AAAAAAAAAdc/ctqLlUSWtAU/ s320/bartoonslbrrwkpd-785804.jpg  http://pull.imgfave.netdna- cdn.com/image_cache/1291262090241915. gif Copyright©Maisa Korhonen
 52. 52. Lähteet: Asplund, Janica (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto): Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa, blogi, http://synblogi.wordpress.com/2011/07/01/sosiaalisen-median-kaytto- viestinnan-tukena-suomalaisissa-yliopistokirjastoissa/ Forsgård, Christina & Frey, Juha: Suhde – Sosiaalinen media muuttaa johtamista, markkinointia ja viestintää (Infor 2010) Gupta, Dinesh & Savars, Réjean (Eds.): Marketing Libraries in a Web 2.0. World (Ifla, 2011) Haasio, Ari: Tiedon avain, Opas tiedon lähteille (BTJ Kustannus, 2009) Huisman, Anssi: Hyvä paha sosiaalinen media – organisaatioiden uhkat ja mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa, ProGradu, Jyväskylän yliopisto, 2011, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102081755 Iivonen, Anne: Miten tiedotan? Yhdistystoimijan tiedottamisopas (Opintotoiminnan keskusliitto, 2007) Juholin, Elisa: Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön (Infor 2009) Karjalainen, Eeva-Mari: Facebook - maailman kolmanneksi suurin valtio kasvaa kohisten, artikkeli, Tilastokeskus, 7.9.2010, http://www.stat.fi/artikkelit/2010/art_2010-09-07_006.html Ojanen, Soile: Tiedota tehokkaasti – opas mediasuhteisiin (Edita, 2003) Savard, Réjean (edt.): Adapting Marketing to Libraries in a channging and World-wode Environment (IFLA, 2000) Sosiaalinen media 2010, liitetaulukko 13. Tilastokeskus, 2010. http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010- 10-26_tau_013_fi.html Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2010, Tilastokeskus TNS Gallup : Suomen web-sivustojen viikkoluvut, viikko 36/2011, http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/ Valvio, Timo: Palvelutapahtuma ja asiakkaan kohtaaminen (Kauppakamari, 2010) Veijalainen, Suvi: Yleisten kirjastojen markkinoinnin kehittäminen (opinnäytetyö, ylempi AMK-tutkinto, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, 2011) Wood, Elisabeth, J.: Strategic Marketing for Libraries, A Handbook (Greenwood Press, 1988) Yleiset kirjastot, Opetus- ja kulttuuriministeriö, http://www.okm.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoverkosto/yleiset_kirjastot/?lang=fi www.ilmaisohjelmat.fi Copyright©Maisa Korhonen
 53. 53. Kiitos ! Copyright©Maisa Korhonen

×