Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De nieuwe arbeidsrelatie

2,599 views

Published on

Presentatie van MKB-Arbeidsvoorwaarden over de nieuwe arbeidsrelatie
(1 juni 2011)

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De nieuwe arbeidsrelatie

 1. 1. DeNieuweArbeidsrelatie “World is changing”<br />Leon Vincken MKB-Arbeidsvoorwaarden 1 juni 2011<br />
 2. 2. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />In vogelvlucht<br />MKB-Nederland<br />Social Media<br />HNW|Sociale Innovatie|Slimmer Werken<br />Resultaten<br />Hoekstenen<br />Arbeidsvoorwaarden<br />De praktijk <br />Relativeren<br />
 3. 3. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />Wereld van MKB<br />Ondernemingen tot 250 <br />99% bedrijven Nederland<br />56% < 10 werknemers<br />58% omzet – 60% werknemers<br />Familiebedrijf om de hoek<br />Lobby – VNO/NCW – branches<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 4. 4. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 5. 5. Social Media Revolution<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 6. 6. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />Easycratie: “the world is changing”<br />Leven in netwerken – be connected<br />Kiezende burgers<br />Werknemer is zijn eigen manager: “management is bullshit” nu.nl 15/5<br />Begrip werknemer veranderd<br />
 7. 7. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />EIM<br />Bedrijfsresultaat + 9%<br />Omzet + 7%<br />Productiviteit + 9%<br />Werkgelegenheid + 10%<br />
 8. 8. De kern waar het allemaal om draait <br />Zeggenschap en regelruimte schuift richting werknemer<br /> Invulling vakmanschap naar “eigen inzicht”, tijd en plaats<br />Ruil: productie | kwaliteit | tevredenheid | flexibiliteit | winst<br /> Sturen op output en resultaat<br />Raakt direct de overeenkomst tussen werkgever en werknemer<br /><ul><li>Relatie cao
 9. 9. Relatie arbeidsmarkt</li></ul>Harde onderzoeksresultaten EIM en Bright&Company (de 3 B’s)!<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden<br />
 10. 10. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />Bright & Company<br />
 11. 11. Bricks | Bytes | Behavior<br />tijd/plaats<br />flexibele arbeidsrelatie<br />vrije toegang kennis<br />resultaatgericht<br />Veranderingen aansturing | communicatie<br />Vakmanschap | professionaliteit kwaliteit<br />Duurzame inzetbaarheid + winst<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 12. 12. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 13. 13. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />Is het nieuw?<br />Decennia ontwikkelingen in arbeid<br />Arbeidstijden<br />Zeggenschap – invloed<br />Productie – functioneren<br />Wetgever en sociale partners<br />Het Gilde<br />
 14. 14. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 15. 15. Volume bbp, index, 2000 =100<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 16. 16. Hoekstenen<br />Vertrouwen<br />Werknemer centraal<br />Communicatie: LUISTEREN<br />Lef en enthousiasme<br />Baas <br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 17. 17. Arbeidsvoorwaarden als vliegwiel<br />tijd/plaats<br />flexibele arbeidsrelatie<br />resultaatgericht<br />Spanningsvelden<br />noodzakelijke gezagsverhouding<br />opleidingsniveau verschillend<br />sociale zekerheid<br />interesse / belangstelling werknemer<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 18. 18. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 19. 19. Praktijk<br />Klein – Midden bedrijf: 7 – 45 werknemers<br />Aanwezigheid P functionaris<br />Aantal leidinggevenden<br />Toegevoegde waarde?<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 20. 20. MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 21. 21. Stelling <br /> De nieuwe werknemer is niets anders dan de nieuwe klant<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 22. 22. De markt op en verkoop<br />de oude versus nieuwe werknemer <br />flexibele arbeidsrelatie verus resultaat gericht<br />beleid arbeidstijden / leeftijd nu en straks<br />communicatie / vertrouwen nu en straks<br />Hoe?<br /><ul><li>Samenhang
 23. 23. visie en richting: pragmatisch, duidelijk en helder
 24. 24. wat goed gaat blijft
 25. 25. Luister en neem inbreng werknemers serieus</li></ul>MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 26. 26. Concrete voorbeelden<br />Leeftijdsbeleid: schatkist ervaringen<br />Slimmer werken CNV<br />MKB Krachtcentrale en mijnbedrijf2.0<br />Work Abillity index: inzet naar werkvermogen<br />Cao en wettelijke ruimte is ook nu voldoende aanwezig<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 27. 27. Zelf doen? Nja<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />
 28. 28. Relativering<br />MKB-Arbeidsvoorwaarden <br />

×