Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Update WIA
MKB Sectie bijeenkomst
georganiseerd door de NBVA

Datum: 4 februari 2009
Trainer: Marjol Nikkels - Agema
 ...
Vervolg presentatie

• Gevolgen toe- en afname in de WIA
• Verandering WGA wetgeving voor inkomens
 boven max. dagloon
• ...
Verhogen arbeidsparticipatie

•  Arbeidsparticipatie van 70% naar 80% in 2016
•  We moeten werken aan betere inzetbaar...
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen


        loondoor-
      betalingsperiode
        van 2 jaar
...
Financiële prikkel in de WIA

Kernverschil zit in de financiële prikkel:
• bij de WIA is werken lonend gemaakt

• Alle par...
Toegekende WIA uitkeringen per 4
maandenperiode
Instroomcijfers WIA (over 1e 8 maanden)

IVA            20...
Geen recht op WIA

•  Mieke : oud loon voor ziekte € 3.000,-
•  Resterende verdiencapaciteit = € 2.000,-
•  Mate van ar...
Stel Mieke is bij werkgever in passende
arbeid gebleven

• Indien arbeidsovereenkomst is gewijzigd in
 bijvoorbeeld passe...
Structureel functioneel beperkt (SFB)
• Sinds WIA praten we niet meer over arbeidsgehandicapten maar
 over structureel fu...
WGA : gedeeltelijk arbeidsgeschikt
35 – 80% a.o.

• eerst WGA loongerelateerde uitkering (conform duur WW)
   Eerste 2 ...
Duur WGA loongerelateerde uitkering van
WGA instroom 2006 / 2007

• Voor WGA-gerechtigden uit 2006 en 2007 was
 duur afha...
WGA Vervolguitkering
(onvoldoende werken)

• Uitkering na loongerelateerde periode is
 afhankelijk van norm voldoende wer...
Opnieuw het voorbeeld van Henk


•  Salaris voor ziekte (dagloon)= € 40.000
•  Resterende verdiencapaciteit = € 20.000
•...
Henk vindt werk voor € 10.000


• WGA loongerelateerde uitkering 1e 2 mnd:
   75% * (€ 40.000 - € 10.000)        ...
Inkomen Henk
 100%, 50%, 0% benutten verdiencapaciteit
40.000
35.000
30.000
                     ...
Standaard WGA hiaat
• Berekening standaardhiaat : uitkeringspercentage * (dagloon minus
 minimumloon)
   Het uitkerings...
WIA aanvulling op basis van verzekerde
bedragen

• Veelal binnen pensioenregeling
• Uitkering: verzekerde bedrag * mate va...
Wordt verzekeringsuitkering gekort op
Toeslagenwet of niet?

• Indien iemand niet werkt en geen partner heeft die
 inkome...
Factor voor inkomens boven dagloon


• Stel: oud inkomen    : € 100.000
• Rest. Verdiencapaciteit : € 50.000
• Nieuw i...
Bereken zelf de WGA
• Theo: oud inkomen voor ziekte: € 3.600,- per maand
• Resterende verdiencapaciteit: € 1.600,- per maa...
Theo vindt geen werk meer (nieuw loon = € 0,-)


• 2 maanden WGA loongerelateerde uitkering:
 75% * (€ 3.600 - € 0) = € 2...
Wat is uitkering uit WGA
hiaatverzekering (PLUS variant)?
• Formule: 70% van het verschil tussen oud loon (max.
 SV) en n...
Verschillen in indexering

• Veel verschillende indexeringsvormen
• Aegon: CBS loonindex op de uitkering
• Amersfoortse: W...
Let op praktische verdiencapaciteit voordat
iemand naar WIA-beoordeling gaat
 Voorbeeld:
 • Werknemer verdient € 40.00...
Kosten voor werkgever bij WGA instroom• Bedrijven betalen WGA-uitkeringslasten
 gedurende 10 jaar d.m.v. :
   hoger...
Geen risico voor werkgever  • Indien persoon in de IVA komt
     tenzij persoon vanuit IVA weer naar WGA gaat
 ...
Soorten uitkeringen in WGA

 100

     CAO


  70


                                ...
Grondslag eigenrisicodragen WGA

 100

     CAO

  70


                        Voor
   ...
Artikel 82 lid 4 WIA
• Indien iemand vanuit Ziektewet vangnet in de WGA komt,
 dan is er geen doorbelasting van het WGA r...
Basispremie WAO / WIA


• Basispremie WAO / WIA moet elke werkgever
 betalen, dus ook de WGA eigen risicodrager.
 Premie...
WGA premieberekening
gedifferentieerde premie

• WGA gedifferentieerde premie = rekenpremie + opslag/korting

• De opslag/...
Verschil premievaststelling bij UWV en bij
private verzekeraar

-    Bij UWV betaalt bedrijf over arbeidsongeschikt-
 ...
Private WGA verzekering eigen
risicodragen
• Dekking 10 jaar WGA-uitkering indien ziek geworden tijdens
 contractsduur

•...
Afweging wel / niet eigen risicodragen?

•  Bij UWV wordt betaald over verleden. Een instromer in 2009 telt in de
  per...
Advisering WGA eigen
risicodragerschap
•  Klein bedrijf (loonsom < € 705.000) die geen WGA-ers heeft of
  zieken met ka...
Tip: controle premienota!

• Controleer gedifferentieerde WGA-premie!
  Let op tijdelijke dienstverbanden die vanuit Zie...
Jaarloon van Hans = € 39.000
 •  1e jaar loondoorbetaling 100%                   - € 39.000 (*)
 •  2...
Omscholing van Hans

• Hans wil graag logistiek planner worden waarmee
 hij weer zijn oude loon kan gaan verdienen

• Ste...
Max. belang WGA ERD verzekeraar indien
Hans helemaal niet in WGA komt of snel WGA
uitgaat = € 100.000!


 3e jaar WGA loon...
Belang voor pensioenverzekeraar


 • Stel € 6.000,- pensioenpremie op jaarbasis

 • Premievrijstelling bij arbeidsongesc...
Stel uitgebreid WGA hiaat

• Stel Hans is na 1 jaar uit de WGA en werkt als logistiek
 planner en verdient evenveel dan i...
Marktkansen
• Ketenintegratie
  Zorg, preventie, verzuim, arbo, WIA, arbeidspools


• Privatisering van de WGA?

• Priva...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20090204 Wia Update 4 Febr 2009 Nbva Definitief

2,025 views

Published on

Een presentatie over de WIA

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20090204 Wia Update 4 Febr 2009 Nbva Definitief

 1. 1. Update WIA MKB Sectie bijeenkomst georganiseerd door de NBVA Datum: 4 februari 2009 Trainer: Marjol Nikkels - Agema Opbouw presentatie • Overheidskeuzes sociale wetgeving • Instroomcijfers WIA • Wat gebeurt er met de grote groep < 35% a.o. Wel of niet ontslaan na 2 jaar ziekte Wat moet de werkgever betalen als iemand weer ziek wordt? Is wel of niet de no risk polis en premiekortingsregeling van toepassing? • Productvarianten WGA hiaatverzekering • Pensioenfondsen en WIA verzekeringen 2 1
 2. 2. Vervolg presentatie • Gevolgen toe- en afname in de WIA • Verandering WGA wetgeving voor inkomens boven max. dagloon • Marktwerking in de WGA • Wel of niet WGA eigen risicodrager worden • Financiële belangen van re-integratie • Marktkansen 3 Wie werken kan, moet werken • Overheidsbeleid: arbeidsparticipatie moet omhoog van 70% naar 80% in 2016 Acceptatieplicht om passende arbeid te aanvaarden t.b.v. behoud van loon of uitkering Werken is lonend gemaakt: financiële prikkels o.a. in de WIA Subsidies voor langdurig werklozen & arbeidsongeschikten Stimuleringsbeleid om langer door te werken 2
 3. 3. Verhogen arbeidsparticipatie • Arbeidsparticipatie van 70% naar 80% in 2016 • We moeten werken aan betere inzetbaarheid • Voorstel commissie Bakker kent drie sporen: 1. Korte termijn maatregelen (loonkostensubsidies voor personen met beperkingen, stimuleren deeltijders meer te laten werken en om ouderen langer te laten werken (o.a. doorwerkbonus en premievrijstelling sociale premies). 2. Voorkomen van werkloosheid na ontslag (levensloop en spaarloon integreren met het werkbudget en omvorming van de WW tot de werkverzekering) 3. Geleidelijke verhoging van de AOW en pensioenleeftijd naar 67 jaar en fiscalisering van de AOW. 2e spoor: van WW naar werkverzekering? • Voorstel commissie Bakker: Kortere duur uitkering (3 fasen) en afbouw van de hoogte van de uitkering Financiële prikkels voor werkgevers en werknemers Werkgever betaalt werknemer nog half jaar door en helpt mee naar zoeken van andere baan Werknemer heeft zelf verantwoordelijkheid om te investeren in eigen inzetbaarheid • Het werkbudget Bedoeld om inzetbaarheid op arbeidsmarkt op peil te houden (omscholing) en inkomensaanvulling Spaarloon en levensloop integreren binnen werkbudget Omkeerregeling is van toepassing Verplichte bijdragen van werkgevers (en werknemers) 3
 4. 4. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen loondoor- betalingsperiode van 2 jaar IVA volledig en duurzaam uitkering arbeidsongeschikt (UWV) keuring door UWV gedeeltelijk arbeids- ongeschikt (>35%) WGA-uitkering of volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt IVA = Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten WGA = Werkhervatting <35% geen WIA-uitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten arbeidsongeschikt Van WAO naar de WIA • Plannen voor de WIA dateren uit 2001 • WAO instroom daalde al o.a. door Wet verbetering poortwachter en strengere keuringsregels 2002 : 107.000 nieuwe instromers 2003: 89.000 nieuwe instromers 2004: 59.000 nieuwe instromers • Waarom is WIA toch doorgevoerd, anders gezegd wat is het grote verschil tussen de WAO en de WIA? 4
 5. 5. Financiële prikkel in de WIA Kernverschil zit in de financiële prikkel: • bij de WIA is werken lonend gemaakt • Alle partijen (ook de verzekeraar!) hebben voordeel indien werknemer werkt conform zijn arbeidsvermogen Instroom WIA neemt iets toe • WIA instroom in 2006 was beneden alle verwachtingen. Ruim 19.000 aanvragen werden afgewezen (< 35% a.o.). • Slechts 21.000 mensen op jaarbasis in de WIA: waarvan 5.000 in de IVA 10.000 volledig maar niet duurzaam in de WGA 6.000 gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de WGA • In 2007 nam instroom toe en in 2008 zien we de WIA instroom wat toenemen. 5
 6. 6. Toegekende WIA uitkeringen per 4 maandenperiode Instroomcijfers WIA (over 1e 8 maanden) IVA 2008 2007 verschil • Nieuwe uitkeringen 3,3 2,8 0,5 17,4% • Beëindigde uitkeringen 0,8 0,5 0,3 69,1% • Lopende uitkeringen 11,9 6,8 5,1 76,3% WGA • Nieuwe uitkeringen 13,0 11,9 1,1 9,2% • Beëindigde uitkeringen 1,9 1,7 0,2 17,1% • Lopende uitkeringen 40,2 25,0 15,2 60,7% 6
 7. 7. Geen recht op WIA • Mieke : oud loon voor ziekte € 3.000,- • Resterende verdiencapaciteit = € 2.000,- • Mate van arbeidsongeschiktheid = 33,3% 1. Stel dat er geen ander werk binnen eigen bedrijf van Mieke beschikbaar is? Wat dient de werkgever na 104 weken te gaan betalen? 2. Stel dat Mieke wel aan het werk blijft bij dezelfde werkgever en Mieke wordt weer ziek. Wat dient de werkgever te betalen en voor hoe lang? Stel Mieke is opnieuw ziek en is haar oude werk (en contract) gebleven • Indien werkzaamheden en contract niet is veranderd na 104 weken ziekte (=voortzetting bedongen arbeid). • Persoon hervat in dezelfde arbeid en valt opnieuw uit  er geldt geen nieuwe loondoorbetalings- verplichting bij ziekte meer. • Mieke moet of opnieuw naar WIA keuring of WW aanvragen! 7
 8. 8. Stel Mieke is bij werkgever in passende arbeid gebleven • Indien arbeidsovereenkomst is gewijzigd in bijvoorbeeld passende arbeid (zoals minder uren), dan geldt wel opnieuw bij ziekte een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever gedurende 104 weken. • Oorspronkelijke werkgever heeft geen recht op Ziektewet vangnet! Geen recht op WIA (< 35% a.o.) • Na 104 weken ziekte stopt loondoorbetalingsplicht voor werkgever. Werkgever gaat loon betalen conform de (eventuele) passende arbeid • Werknemer blijft zoveel mogelijk in dienst van de werkgever! • Ontslag is mogelijk (tenzij CAO dat verbiedt) indien er geen passende arbeid is (en ook niet binnen een half jaar te verwachten is) en werkgever voldoende binnen de twee verzuimjaren aan re-integratie heeft gedaan 16 8
 9. 9. Structureel functioneel beperkt (SFB) • Sinds WIA praten we niet meer over arbeidsgehandicapten maar over structureel functionele beperkingen. Deze geldt alleen bij WIA beoordeling voor iedereen die niet meer in staat is om het oude werk te kunnen doen voor periode van vijf jaar of zolang mensen WIA uitkering hebben. • Persoon < 35% a.o. die niet bij oude werkgever kan blijven en oude werk niet meer kan doen en 13 weken voor de WIA keuring nog geen werk verrichtte wordt ook beschouwd als een persoon met structurele functionele beperkingen. Voor nieuwe werkgever geldt no riskpolis en drie jaar premiekorting! • Voor persoon < 35% a.o. die indienst blijft bij oude werkgever gelden er geen speciale voorwaarden! Mogelijk alleen werkplekaanpassing (subsidie voorziening). 17 In dienst blijven met WGA / IVA uitkering • Bij het in dienst houden van een persoon met een WGA of IVA uitkering geldt: 1 jaar premiekorting ad. € 2.042 5 jaar Ziektewet vangnet vanaf moment van de WIA beoordeling 18 9
 10. 10. WGA : gedeeltelijk arbeidsgeschikt 35 – 80% a.o. • eerst WGA loongerelateerde uitkering (conform duur WW) Eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van verschil tussen (max.) dagloon en het nieuwe loon na arbeidsongeschiktheid (*) • daarna bij onvoldoende werken: WGA-vervolguitkering = % van min.loon afh. van mate van arbeidsongeschiktheid Bij voldoende werken: WGA-loonaanvulling = 70% * ((max) dagloon minus resterende verdiencapaciteit (*)) norm voldoende werken benutten van 50% van rest. Verdiencapaciteit (*) verdiende iemand voor arbeidsongeschiktheid meer dan het maximum dagloon dan wordt bij de WGA loongerelateerde uitkering het nieuwe met werken verdiende loon verminderd door te vermenigvuldigen met de factor gemaximeerd dagloon gedeeld door ongemaximeerd dagloon. Hetzelfde geldt bij de WGA loonaanvulling, dan wordt de resterende verdiencapaciteit vermenigvuldigd maal deze factor 19 WGA Loongerelateerde uitkering (lgu) • De WGA lgu biedt ook bij niet werken nog relatieve zekerheid (namelijk werkloosheidsdeel is geïntegreerd). Er is niet apart recht op een WW- uitkering. • bij niet werken: 1e 2 maanden 75% en daarna 70% van max. dagloon • bij wel werken: 1e 2 maanden 75% en daarna 70% van verschil tussen (max.) dagloon en het na de arbeidsongeschiktheid nieuwe met werken verdiende loon (*) (*)bij een oud inkomen boven max. dagloon wordt bij de WGA loongerelateerde uitkering het nieuwe met werken verdiende loon verminderd door te vermenigvuldigen met een factor. Deze factor is gemaximeerd dagloon gedeeld door ongemaximeerd dagloon. 20 10
 11. 11. Duur WGA loongerelateerde uitkering van WGA instroom 2006 / 2007 • Voor WGA-gerechtigden uit 2006 en 2007 was duur afhankelijk van de leeftijd (vanaf 2008 geldt koppeling met duur van de WW) Jonger dan 23 jaar - 6 maanden 23 t/m 27jaar - 9 maanden 28 t/m 32 jaar - 1 jaar 33 t/m 37jaar - 1,5 jaar 38 t/m 42 jaar - 2 jaar 43 t/m 47jaar - 2,5 jaar 48 t/m 52 jaar - 3 jaar 53 t/m 57jaar - 4 jaar 58 jaar of ouder - 5 jaar 21 Duur WGA loongerelateerde uitkering (voor WGA instroom vanaf 2008) • Koppeling met WW • Bij behalen referte eis (= 26 uit laatste 36 weken gewerkt) is er recht op tenminste drie maanden WGA lgu • Verlenging van de uitkering (max. 35 maanden) indien persoon ook voldoet aan jareneis (4 uit 5) • Totale duur is afhankelijk van totaal arbeidsverleden (=fictief arbeidsverleden tot 1998 en vanaf 1998 geldt feitelijk arbeidsverleden) • Richtlijn: elk jaar arbeidsverleden geeft recht op 1 maand WW of WGA lgu 22 11
 12. 12. WGA Vervolguitkering (onvoldoende werken) • Uitkering na loongerelateerde periode is afhankelijk van norm voldoende werken. Vervolguitkering indien nieuw loon < 50% van resterende verdiencapaciteit Mate van a.o.- % over minimumloon (€ 17.900,35) 35-45% - 28% = € 5.012 45-55% - 35% = € 6.265 55-65% - 42% = € 7.518 65-80% - 50,75% = € 9.084 Nb. Aanvulling mogelijk vanuit Toeslagenwet indien persoon onder sociaal minimum uitkomt Vervolguitkering geldt alleen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (35- 80%). Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten hebben na afloop van de WGA lgu recht op de WGA loonaanvulling 23 Loonaanvulling bij voldoende werken • Norm voldoende werken is nieuw loon > 50% van resterende verdiencapaciteit • Formule = 70% van verschil tussen (gemaximeerd) dagloon en resterende verdiencapaciteit (*) (*) bij een oud inkomen boven max. dagloon wordt bij de resterende verdiencapaciteit vermenigvuldigd met een factor. Deze factor is gemaximeerd dagloon gedeeld door ongemaximeerd dagloon 24 12
 13. 13. Opnieuw het voorbeeld van Henk • Salaris voor ziekte (dagloon)= € 40.000 • Resterende verdiencapaciteit = € 20.000 • Arbeidsongeschiktheidspercentage = 50% • Henk = 39 jaar (arbeidsverleden is 21 jaar) • WGA-lgu  duur 21 maanden 25 Henk komt niet meer aan het werk • WGA loongerelateerde uitkering: 1e 2 mnd : 75% * € 40.000 = 30.000 Daarna nog 19 maanden : 70% * € 40.000 = 28.000 • Na afloop van de WGA lgu volgt de WGA vervolguitkering (onvoldoende werken) 35% *€ 17.900 (min.loon) = € 6.265 26 13
 14. 14. Henk vindt werk voor € 10.000 • WGA loongerelateerde uitkering 1e 2 mnd: 75% * (€ 40.000 - € 10.000) = € 22.500 • Daarna nog 19 maanden: 70% * (€ 40.000 - € 10.000) = € 21.000 Dus inclusief loon heeft Henk 1e 2 mnd nog € 32.500 en daarna € 31.000 • Na afloop van de WGA lgu volgt de WGA loonaanvulling (norm voldoende werken is behaald) tot 65 jaar WGA loonaanv: 70%* (€ 40.000 - € 20.000)= € 14.000 Totale inkomsten incl. 10.000 loon = € 24.000 27 Henk vindt werk voor € 20.000 • WGA loongerelateerde uitkering 1e 2 mnd: 75% * (€ 40.000 - € 20.000) = € 15.000 op jaarbasis • Daarna nog 19 maanden: 70% * (€ 40.000 - € 20.000) = € 14.000 op jaarbasis Dus inclusief loon heeft Henk 1e 2 mnd nog € 35.000 en daarna € 34.000 • Na afloop van de WGA lgu volgt de WGA loonaanvulling (norm voldoende werken is behaald) tot 65 jaar WGA loonaanv: 70%* (€ 40.000 - € 20.000)= € 14.000 Totale inkomsten incl. 20.000 loon = € 34.000 Post-Bachelor Register-Casemanagement - Basiskennis Sociale Zekerheid Januari 2009 28 14
 15. 15. Inkomen Henk 100%, 50%, 0% benutten verdiencapaciteit 40.000 35.000 30.000 oude loon 25.000 20.000 loongerelateerde uitk. (incl. loon) 15.000 vervolguitk. (incl. 10.000 loon) 5.000 0 100% 50% 0% resterende verdiencapaciteit € 20.000 29 Wat is het WGA-hiaat? • Onderscheid in standaard of uitgebreide WGA hiaat verzekering (= WGA Hiaat PLUS) • Standaard WGA hiaat: keert alleen uit bij onvoldoende werken als aanvulling op WGA vervolguitkering • Uitgebreid WGA hiaat (PLUS): garandeert tenminste 70% van het laatst verdiende (max) dagloon 30 15
 16. 16. Standaard WGA hiaat • Berekening standaardhiaat : uitkeringspercentage * (dagloon minus minimumloon) Het uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid conform tabel WGA vervolguitkering • Voor Henk: 35% * (40.000 minus € 17.900) = € 7.735 • 70% * arbeidsongeschiktheidspercentage * (dagloon minus minimumloon) • Voor Henk: 70% * 50% * (40.000 minus € 17.900) = € 7.735 Uitgebreide WGA hiaat (PLUS) variant • Formule: (70% van het verschil tussen oud loon (max. SV) en nieuw loon) - UWV uitkering • Zolang Henk niets verdient is de uitkering uit het uitgebreide WGA hiaat (PLUS) variant • 70% van (€ 40.000 – 0) minus € 6.265 = € 21.735 16
 17. 17. WIA aanvulling op basis van verzekerde bedragen • Veelal binnen pensioenregeling • Uitkering: verzekerde bedrag * mate van arbeidsongeschiktheid. • Stel Henk heeft verzekerd 10% van zijn inkomen 10% van € 40.000 = € 4.000 (=verzekerd bedrag) • Hij is 50% arbeidsongeschikt • Uitkering = 50% * € 4.000 = € 2.000 Deze uitkering is ongeacht of Henk wel of niet werkt 33 Pensioenfondsen en de WIA • De Pensioenwet is aangepast zodat ook pensioenfondsen het WGA hiaat als aanvulling op de WGA vervolguitkering kunnen aanbieden • Dit geldt alleen voor de standaard variant: oftewel (70% * arbeidsongeschiktheidspercentage) * (dagloon minus minimumloon) 17
 18. 18. Wordt verzekeringsuitkering gekort op Toeslagenwet of niet? • Indien iemand niet werkt en geen partner heeft die inkomen verdient dan zou persoon veelal recht hebben op aanvulling vanuit Toeslagenwet tot geldend sociaal minimum. WGA hiaat dekking via werkgever betekent voor alleenverdieners en alleenstaanden financiering van eigen bijstand (uitkering wordt gekort op Toeslagenwet) Voordeel van individuele AOV (o.a. woonlasten) los van dienstbetrekking is dat uitkering niet binnen de inkomenstoets van de Toeslagenwet valt. Individuele regeling is wel veel duurder en kent medische selectie 35 Berekening WGA bij inkomens > max. dagloon (vanaf 2007) • Bij de WGA lgu en de WGA loonaanvulling moet het met werken verdiende loon of resterende verdiencapaciteit vermenigvuldigd worden met de factor (ook wel f factor genoemd) • Factor is max. dagloon gedeeld door het ongemaximeerde dagloon • Bij een oud loon voor ziekte van € 100.000 wordt de factor dus € 47.802 / € 100.000 = 0,48 18
 19. 19. Factor voor inkomens boven dagloon • Stel: oud inkomen : € 100.000 • Rest. Verdiencapaciteit : € 50.000 • Nieuw inkomen na a.o. : € 50.000 2005: WAO was 35% van € 47.802 = € 16.731 2006: lgu of loonaanvulling = 70% van (€ 47.802 - € 50.000) = niets Vanaf 2007 geldt wetswijziging: factor f loonaanvulling = 70% van (€ 47.802 – (0,48 *€ 50.000)) = € 16.661 Verandering wet a.g.v. lobby van MHP: oplossing door verdiencapaciteit met factor (gemaximeerd / ongemaximeerd dagloon) te vermenigvuldigen. In dit voorbeeld factor = 47.802 / 100.000 = 0,48 37 Stel persoon verdient € 25.000 • Oud loon € 100.000 • Resterende verdiencapaciteit = € 50.000 • Nieuw inkomen na arbeidongeschiktheid= € 25.000 WGA lgu (1e 2 maanden): • 75% van (€ 47.802 minus (€ 25.000 * 0,48)) = € 26.852 WGA lgu (vanaf 3e maand): • 70% van (€ 47.802 minus (€ 25.000* 0,48)) = € 25.061 WGA loonaanvulling: • 70% van (€ 47.802 minus ( € 50.000 * 0,48)) = € 16.662 19
 20. 20. Bereken zelf de WGA • Theo: oud inkomen voor ziekte: € 3.600,- per maand • Resterende verdiencapaciteit: € 1.600,- per maand • Mate van arbeidsongeschiktheid: 56% • Arbeidsverleden: 28 jaar • Bereken zijn WGA uitkering (wettelijk) en WGA hiaatverzekering (standaard en PLUS variant) • WGA-loongerelateerd (lgu) : 75%/70% (oud loon -/- nieuw loon) Na WGA lgu volgt afhankelijk van norm voldoende werken: WGA-loonaanvulling: 70% (oud loon -/- rest. verdiencapaciteit) OF WGA-vervolguitkering: minimumloon * uitkerings% (minimumloon is 1381,- per maand en 17.900 op jaarbasis) WGA Vervolguitkering (onvoldoende werken) • Vervolguitkering indien nieuw loon < 50% van resterende verdiencapaciteit Mate van a.o. - % over minimumloon (€ 17.900,35) 35-45% - 28% = € 5.012 45-55% - 35% = € 6.265 55-65% - 42% = € 7.518 65-80% - 50,75% = € 9.084 Nb. Aanvulling mogelijk vanuit Toeslagenwet indien persoon onder sociaal minimum uitkomt Vervolguitkering geldt alleen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (35- 80%). Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten hebben na afloop van de WGA lgu recht op de WGA loonaanvulling 40 20
 21. 21. Theo vindt geen werk meer (nieuw loon = € 0,-) • 2 maanden WGA loongerelateerde uitkering: 75% * (€ 3.600 - € 0) = € 2.700,- • Vanaf 3e maand tot en met 28 maanden: 70% * (€ 3.600 - € 0) = € 2.520,- • Daarna WGA vervolguitkering want Theo werkt onvoldoende: 42% * € 17.900 - = € 7.518 op jaarbasis = € 626,50 per maand Wat is uitkering uit WGA hiaatverzekering (standaardvariant)? • Standaard WGA hiaat: keert alleen uit bij onvoldoende werken als aanvulling op WGA vervolguitkering • Formule: uitkeringspercentage * (dagloon minus minimumloon) • WGA hiaat (standaard) = 42% * (€ 3.600 - € 1.381) = € 932,- per maand! • Op jaarbasis: € 11.183! 21
 22. 22. Wat is uitkering uit WGA hiaatverzekering (PLUS variant)? • Formule: 70% van het verschil tussen oud loon (max. SV) en nieuw loon - UWV uitkering • (70% van € 3.600 – € 0) minus € 626,50 = € 1.893,50 per maand! • Op jaarbasis maar liefst € 22.722! Berekening van PLUS variant verschilt! • Avero (Achmea) geeft aanvulling tot 75% bij voldoende benutten verdiencapaciteit en 70% bij onvoldoende benutten verdiencapaciteit • Pluspunt bij Achmea is de 5% extra uitkering in situatie volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt • NN hanteert dat betrokkene altijd 30% mag houden van hetgeen hij met werken verdient! Zij bieden daarmee de grootste financiële prikkel om weer te gaan werken. Dus formule wordt 70% (oud loon minus 70% nieuw loon) minus UWV uitkering. • Delta Lloyd geeft 3 jaar bonus bij voldoende benutten resterende verdiencapaciteit van 5% extra uitkering • Allianz biedt keuze uit aanvulling tot 70,75% of 80%! Allianz kent geen bonus bij voldoende benutten resterende verdiencapaciteit. Voordeel is eenvoud. Nadeel is dat er geen prikkel is om weer te gaan werken. 22
 23. 23. Verschillen in indexering • Veel verschillende indexeringsvormen • Aegon: CBS loonindex op de uitkering • Amersfoortse: WIA index op de uitkering • Nationale Nederlanden: WIA index op het oude loon • Delta Lloyd: WIA index op de uitkering • Goudse: CBS prijsindex op de loonsom Gevolgen toe- en afname WIA • Normaliter geldt 2 maanden na de herbeoordeling aanpassing van de uitkering. Hierop zijn uitzonderingen: WGA overgang naar IVA is zonder wachttijd Wordt iemand < 35% a.o. maar zit iemand nog in de WGA loongerelateerde (lgu) uitkeringsperiode, dan loopt de WGA lgu nog door tot afloop WGA lgu. Daarna stopt WGA recht. (persoon gaat dus niet over naar Werkloosheidswet) Wordt persoon < 35% arbeidsongeschikt, dan loopt nog 1 jaar lang een WGA loonaanvulling door om te stimuleren dat ze wel hun restverdiencapaciteit uit gaan breiden Nb. een WGA-vervolguitkering wordt wel na 2 maanden beëindigd 46 23
 24. 24. Let op praktische verdiencapaciteit voordat iemand naar WIA-beoordeling gaat Voorbeeld: • Werknemer verdient € 40.000 • Resterende verdiencapaciteit o.b.v. CBBS: € 25.000 • Zou bij WIA-beoordeling 37,5% arbeidsongeschikt • Echter de praktische verdiencapaciteit (bij oude werkgever) bedraagt € 27.000 • Door praktische verdiencapaciteit komt persoon uit < 35% arbeidsongeschiktheid 47 Mogelijkheid van IVA naar WGA • Van IVA naar WGA (uitzonderlijke situatie) kan ook bijvoorbeeld indien iemand in IVA zat met geringe kans op herstel en herstel is wel opgetreden • De tijd dat iemand al IVA heeft gehad, wordt in mindering gebracht op de duur van de WGA loongerelateerde uitkering • Persoon heeft risico dat 2 maanden na de herbeoordeling hij of zij in de lage WGA vervolguitkering terecht komt 48 24
 25. 25. Kosten voor werkgever bij WGA instroom • Bedrijven betalen WGA-uitkeringslasten gedurende 10 jaar d.m.v. : hogere gedifferentieerde WGA-premie (voor bedrijven die bij het UWV zijn) of kiezen voor WGA eigen risicodragerschap (via private verzekeringsdekking) 49 Risico voor werkgever Henk 1. WGA loongerelateerd : 28.000 of 14.000 2. WGA loongerelateerd : 28.000 of 14.000 3. WGA vervolguitkering : 6.056 4. WGA vervolguitkering : 6.056 5. WGA vervolguitkering : 6.056 6. WGA vervolguitkering : 6.056 7. WGA vervolguitkering : 6.056 8. WGA vervolguitkering : 6.056 9. WGA vervolguitkering : 6.056 10. WGA vervolguitkering : 6.056 50 25
 26. 26. Geen risico voor werkgever • Indien persoon in de IVA komt tenzij persoon vanuit IVA weer naar WGA gaat • Indien persoon vanuit Ziektewet vangnet in WGA komt Voorbeeld: tijdelijke contracten Dit wel controleren (gaat in de praktijk mis) 51 51 Privatisering van de WGA? • Huidig stelsel: blijven bij UWV met gedifferentieerde premie of kiezen voor eigen risicodragerschap met private verzekering • Komt er een verplicht moment om over te stappen naar privaat stelsel? Is wel aangekondigd in coalitieakkoord. • Evaluatie van bestaande stelsel in 2009 • Op zijn vroegst privatisering per 2011, echter … heeft dit nu prioriteit voor SZW en wat betekent privatisering van de WGA voor de al bestaande WGA instroom….? Private verzekeraar biedt geen dekking voor personen die al in de WGA zitten of dreigen te komen (=inlooprisico) 52 52 26
 27. 27. Soorten uitkeringen in WGA 100 CAO 70 Loonaanvulling Loongerelateerde 1e ziektejaar 2e ziektejaar uitkering (70% v. verschil oud loon en resterende (75% / 70% van verdiencapaciteit) verschil oud loon minus nieuw loon) Vervolguitkering (% van minimumloon) 0 1e jaar 2e jaar Max 3 jr + 2 mnd 65 jr. 53 Grondslag berekening gedifferentieerde WGA premie 100 CAO 70 Loonaanvulling (deel dat hoger is dan vervolguitkering wordt NIET aan 1e ziektejaar 2e ziektejaar werkgever doorbelast Werk- hervattings- Vervolguitkering na kas 10 jaar uit basispremie 0 1e jaar 2e jaar Max 10 jaar 65 jr. 54 27
 28. 28. Grondslag eigenrisicodragen WGA 100 CAO 70 Voor 2e ziektejaar 1e ziektejaar Deel dat loonaanvulling hoger is dan rekening Vervolguitkering wordt NIET aan Eigenrisico- werkgever doorbelast drager WGA Na 10 jaar rekening uit basispremie 0 1e jaar 2e jaar Max 10 jaar 65 jr. 55 Start risico voor werkgever Artikel 82 WIA • Werkgever draagt het risico nadat het recht op uitkering is ingegaan. • Als het recht op uitkering dus pas later ingaat (artikel 55) begint deze termijn (10 jaar) dus vanaf dat moment te lopen • Indien in tussenperiode geen recht op WGA maar daarna wel weer, dan telt 10 jaar vanaf het eerste moment van WGA instroom CONTROLEER OF WGA EIGEN RISICODRAGENDE VERZEKERAAR DIT UITLOOPRISICO AFDEKT! NN en Achmea hebben aangegeven dit wel te dekken. 56 28
 29. 29. Artikel 82 lid 4 WIA • Indien iemand vanuit Ziektewet vangnet in de WGA komt, dan is er geen doorbelasting van het WGA risico aan de laatste werkgever! • Voorwaarde is recht op ZW-uitkering op laatste wachtdag! • ECHTER, in de praktijk blijkt dat de A.0-last van tijdelijke dienstverbanders wel op de beschikking staan! BEZWAAR MAKEN binnen zes weken! • Let op bij oproepkrachten geldt vaak wel dienstverband voor onbepaalde tijd (dus ook WGA-risico) NB. bij tijdelijke arbeidscontracten moet wel de einddatum van het contract vast liggen (dus beëindiging dienstverband van rechtswege) 57 Financiering 1e 10 jaar WGA • Alle WGA-uitkeringen korter dan 10 jaar worden betaald uit de gedifferentieerde premie òf eigenrisicodragen en niet uit de basispremie zelfs als er geen werkgever is (zieke werklozen/faillissement) of er een No- Riskpolis geldt. Daarvoor is rekenpremie licht verhoogd • UWV betaalt WGA-uitkering voor Zieke werklozen (tenzij opzet ontslag om premieverhoging te ontlopen) Werknemers met no-riskpolis Werknemers zonder werkgever in vangnet ZW Arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling Uitzendkrachten (ABU cao fase A en B, NBBU cao fase 1 en 2) 58 29
 30. 30. Basispremie WAO / WIA • Basispremie WAO / WIA moet elke werkgever betalen, dus ook de WGA eigen risicodrager. Premie bedraagt 5,7% in 2007. • Premie komt in arbeidsongeschktheidsfonds en is bestemd voor: Alle WAO-uitkeringen met looptijd langer dan vijf jaar Alle IVA-uitkeringen EN Alle WGA-uitkeringen langer dan 10 jaar 59 Premiedifferentiatie bij UWV • Bij UWV premieschommelingen door differentiatie: Minimumpremie 2009 Klein bedrijf : 0,27% Groot bedrijf: 0% Maximumpremie 2009 Klein bedrijf 3 x gemiddelde premie (= 1,47%) Groot bedrijf 4 x gemiddelde premie (= 1,96%) Grens groot-klein = 25 * gem. loonsom = € 705.000 (2009) 60 60 30
 31. 31. WGA premieberekening gedifferentieerde premie • WGA gedifferentieerde premie = rekenpremie + opslag/korting • De opslag/korting wordt berekend door correctiefactor * (ao-risico individuele werkgever -/- landelijk gemiddeld ao-risico) • Ao-risico individuele werkgever = gemiddelde arbeidsongeschiktheidslasten (*) gedeeld door de gemiddelde loonsom. (*) arbeidsongeschiktheidslasten uit jaar T-2 met referteperiode (T-7 tot T-2) • Rekenpremie = 0,47% • Correctiefactor = 0,69 • Landelijk gemiddeld werkgeversrisico = 0,71% • Voor 2009: 0,47 + 0,69 (? – 0,71%) Voorbeeld premieberekening WGA gedifferentieerde premie voor 2009 voor bedrijf X: • Ex werknemer in 2004 in WAO • Zijn WAO-uitkering bedraagt 14.000 in jaar 2007 • Verder geen WAO of WGA instromers • Gemiddelde loonsom 2003-2007 = € 1.400.000 ------------------------------------------------------------------- • AO risico werkgever = 1% • Dus opslag want landelijk risico is 0,71% • Opslag = 0,69 (1% - 0,71%) = 0,2% • Premie wordt: 0,47 + 0,2 = 0,67% 62 31
 32. 32. Verschil premievaststelling bij UWV en bij private verzekeraar - Bij UWV betaalt bedrijf over arbeidsongeschikt- heidsverleden, bij WGA gedifferentieerde premie in 2009 telt WAO-instroom vanaf 2002 nog mee Vraag: hoe lang telt de instromer uit 2004 nog mee in de WGA gedifferentieerde premie? Bij verzekeraar is premiebetaling bedoeld om risico van toekomstige WGA instroom af te dekken 63 63 Private verzekering WGA eigen risicodragen • Dekking 10 jaar WGA-uitkering indien ziek geworden tijdens contractsduur • Dekking inclusief re-integatie kosten en begeleiding • Geen inloopdekking, wel uitloopdekking Werkgever betaalt zelf uitkering- en re-integratielasten van WGA-instromers en zieken ontstaan voor ingang verzekering Bij einde contract betaalt verzekeraar wel de uitloop van WGA lasten van personen die gedurende contractsperiode ziek zijn geworden 32
 33. 33. Private WGA verzekering eigen risicodragen • Dekking 10 jaar WGA-uitkering indien ziek geworden tijdens contractsduur • Dekking inclusief re-integatie kosten en begeleiding (verantwoordelijkheid blijft wettelijk wel bij werkgever!) • Geen inloopdekking, wel uitloopdekking • Werkgever betaalt zelf uitkering- en re-integratielasten van WGA-instromers en zieken ontstaan voor ingang verzekering • Bij einde contract betaalt verzekeraar wel de uitloop van WGA lasten van personen die gedurende contractsperiode ziek zijn geworden Re-integratieverantwoordelijkheid • Eigen risicodrager is verantwoordelijk voor voorzetting re-integratie begeleiding van werknemer private verzekeraar neemt dit desgewenst over • Werkgever kan ook sancties opleggen bij onvoldoende medewerking WGA-gerechtigde daarom wordt Eigenrisicodrager aangemerkt als bestuursorgaan  Algemene wet bestuursrecht 66 66 33
 34. 34. Afweging wel / niet eigen risicodragen? • Bij UWV wordt betaald over verleden. Een instromer in 2009 telt in de periode 2011 tot en met 2021 door in een verhoging van de premie • Private verzekeraar biedt meer premiestabiliteit. Let op inlooprisico! • Ook re-integratieverplichting in afweging meenemen • Binnen private verzekering is dekking voor wettelijke re- integratieverplichting incl. juridische ondersteuning • Verwachting is dat verzekeraars regie op re-integratie beter aansturen en vroegtijdig starten (sturing vanaf 1e ziektedag) Verzekeraars: fors financieel belang om re-integratie te realiseren – hierdoor zijn ze bereid te investeren in omscholing etc. Persoon zelf is ook altijd beter af indien hij of zij werkt (WGA = werk gezocht a.u.b.) 67 67 Re-integratie door verzekeraars • Verzekeraars zijn bereid mee te financieren aan re-integratie ter voorkoming of beperking van schadelast • Re-integratie lijn voor WGA ERD nog nauwelijks uitgewerkt! • Omschrijving in polisvoorwaarden is algemeen, aangegeven wordt dat al hetgeen wettelijk nodig is gedaan zal worden • Nationale Nederlanden: verzuimmanagementteam en Keerpunt • Amersfoortse: idem • Delta Lloyd: verzuimmanagement centrale • Achmea: eigen re-integratie en interventiebedrijven • Allianz: Crawford 34
 35. 35. Advisering WGA eigen risicodragerschap • Klein bedrijf (loonsom < € 705.000) die geen WGA-ers heeft of zieken met kans op WGA instroom kan beter eigen risicodrager worden • Groot bedrijf (loonsom > € 705.000) kan bij minimum WGA gedifferentieerde premie (= 0%) veelal beter bij het UWV blijven • Geldt er een hogere WGA gedifferentieerde premie op basis van oude WAO-instroom na 2003, dan z.s.m. eigen risicodrager worden Tenzij er al WGA instroom is of te verwachten is Risico voor oproepkrachten • Pas op met nuluren contracten - oproepcontracten • Indien er regelmaat is in de oproep wordt er een vaste arbeidsovereenkomst verondersteld en is de werkgever financieel verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte en bij WGA instroom! Regelmaat in de oproep indien persoon de laatste drie maanden elke week is opgeroepen of tenminste voor 20 uur in de maand heeft gewerkt • Het werken met tijdelijke contracten is veiliger. Loondoorbetaling stopt na einde datum contract (denk wel aan poortwachter begeleiding, anders wel sanctie.) Vanuit Ziektewet vangnet over naar WGA  geen doorbelasting aan oorspronkelijke werkgever. 70 35
 36. 36. Tip: controle premienota! • Controleer gedifferentieerde WGA-premie! Let op tijdelijke dienstverbanden die vanuit Ziektewet over zijn gegaan naar de WGA Controleer of persoon met uitkering ook echt bij bedrijf gewerkt heeft • Check altijd mogelijkheid van regres en geef uitkomst door aan UWV! Regres is verhalen van schade op schuldige derde Verhalen van netto loonkosten (=76% van bruto kosten) plus re-integratiekosten 71 Casus van Hans • Oud loon: € 3.000 per maand • Resterende verdiencapaciteit : € 1.500 per maand • Loonsom van werkgever (€ 1.600.000) • Werkgever is geen eigen risicodrager WGA • Er is geen ziekengeldverzekering Wat is het totaal aan kosten voor wg’er over de gehele verzuimperiode en WGA-periode van Hans? 36
 37. 37. Jaarloon van Hans = € 39.000 • 1e jaar loondoorbetaling 100% - € 39.000 (*) • 2e jaar loondoorbetaling 70% - € 27.300 (*) • Meerkosten van vervanging (30%) - € 23.400 • Arbo- en re-integratiekosten - € 7.500 (*) • WGA-instroom (over 10 jaar) - € 90.000 (*) Tenminste: € 190.000! Alles is verzekerbaar (zie *) behalve indirecte verzuimkosten Bij hogere loondoorbetaling in tweede jaar en hogere indirecte verzuim kosten (omzetverlies / productiviteitsverlies) dan dichter bij € 250.000! Ook WGA instroom kost geld 1e jaar ziekte : 39.000 2e jaar ziekte : 27.300 3e jaar WGA loongerelateerd : 27.300* of 13.650 4e jaar WGA loongerelateerd : 27.300* of 13.650 5e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 * * 6e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 7e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 8e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 9e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 10e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 11e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 12e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 • = wel / niet werken * * = bedrag dat loonaanvulling hoger is dan vervolguitkering wordt niet doorbelast 37
 38. 38. Omscholing van Hans • Hans wil graag logistiek planner worden waarmee hij weer zijn oude loon kan gaan verdienen • Stel opleidingskosten bedragen € 4.500,- Benoem de vijf belanghebbende partijen die deze opleiding zouden kunnen financieren? Bundeling van financiële belangen Onderscheid in werkgevers- en werknemersdekking Werknemer: WGA hiaat (standaard of uitgebreid), WIA excedent, premievrijstelling bij A.O in pensioenregeling Werkgever: Ziekengeld, poortwachter, re-integratie, WGA ERD Stel dat alles verzekerd zou zijn (dus ook het WGA eigen risicodragen), schat eens het totale max. belang in voor alle verzekeraars om Hans uit de WGA te krijgen? A. € 200.000,- B. € 300.000,- C. € 400.000,- D. € 600.000,- 38
 39. 39. Max. belang WGA ERD verzekeraar indien Hans helemaal niet in WGA komt of snel WGA uitgaat = € 100.000! 3e jaar WGA loongerelateerd : 27.300 4e jaar WGA loongerelateerd : 27.300 5e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 6e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 7e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 8e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 9e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 10e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 11e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 12e jaar WGA vervolguitkering : 6.265 Berekening max. WGA hiaatbelang • Stel Hans werkt nooit meer en hiaat keert uit. Hans is 42 jaar als zijn WGA loongerelateerde uitkering stopt. Dit betekent nog max. 23 jaar betaling voor WGA hiaatverzekeraar • Berekening standaard WGA hiaat uitkering 35% * (€ 39.000 minus € 19.900) = € 7.385 op jaarbasis Maximaal 23 jaar ad. € 7.385 = € 169.855,- • Stel uitgebreide WGA hiaatverzekering: 70% van € 39.000 minus € 6.265 = € 21.035,- op jaarbasis Maximaal 23 jaar ad. € 21.035 = € 483.850,- Nb. de Contante Waarde Schadelast is lager 39
 40. 40. Belang voor pensioenverzekeraar • Stel € 6.000,- pensioenpremie op jaarbasis • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is 50% van pensioenpremie (i.v.m. mate van a.o = 50%) • 25 * € 3.000,- = € 75.000,- • Voor max 25 jaar door verzekeraar uit te betalen Nb. Contante waarde schadelast is lager Overzicht mogelijke besparingen • Stel Hans is na 1 jaar uit de WGA en werkt als logistiek planner en verdient evenveel dan in zijn oude baan. Besparing: 24 jaar pensioen premievrijstelling= € 67.500 Geen WGA hiaatuitkering (standaard hiaat) = € 169.855 WGA eigen risicodragersverzekering = € 83.685 (1 jaar WGA lgu en 9 jaar WGA Vervolguitkering) ---------------- Max. totaal aan besparingen = € 321.040 Investering € 4.500 afgezet op de max. besparing van verzekeraars is nog geen 1.5%. Bundel financiële belangen ook van de verzuimverzekeraar! 40
 41. 41. Stel uitgebreid WGA hiaat • Stel Hans is na 1 jaar uit de WGA en werkt als logistiek planner en verdient evenveel dan in zijn oude baan. Besparing: 24 jaar pensioen premievrijstelling= € 67.500 Geen WGA hiaatuitkering (uitgebreid hiaat) = € 483.805 WGA eigen risicodragersverzekering = € 83.685 (1 jaar WGA lgu en 9 jaar WGA Vervolguitkering) ---------------- Max. totaal aan besparingen = € 634.990 Investering € 4.500 afgezet op de max. besparing van verzekeraars is hier slechts 0,7%. Logische combinatie met verzuim Boodschap bij verzuim: Wat kan iemand nog wel • Preventie om WGA te voorkomen start al voor ontstaan eerste ziektedag (UWV doet in eerste twee jaar nog niets) • Snelle sturing binnen verzuimperiode op mogelijkheden (passende arbeid is ruim begrip!) • Functionele mogelijkheden centraal i.p.v. de ziekte • Cultuuromslag voor bedrijfsartsen • Werkgever (of verzekeraar) dient regie te nemen en niet af te wachten op werknemer die overal naar toe moet gaan 41
 42. 42. Marktkansen • Ketenintegratie Zorg, preventie, verzuim, arbo, WIA, arbeidspools • Privatisering van de WGA? • Privatisering WW (over ca. 5 jaar)? • Re-integratie is kritische succesfactor voor inkomensverzekeraars! Einde Bedankt voor jullie aandacht en goede terugreis! 84 42

×