Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Retrospektif Surah At-Talaq

89 views

Published on

& Hak-hak Wanita Selepas Perceraian

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Retrospektif Surah At-Talaq

 1. 1. RETROSPEKTIF SURAH AL- TALAQ & HAK-HAK WANITA SELEPAS PERCERAIAN FADHLINA DATO’ SIDEK TIMBALAN PRESIDEN FAME
 2. 2. Hukum/adab menceraikan isteri
 3. 3. JENIS ‘IDDAH
 4. 4. PENGIRAAN TEMPOH ‘IDDAH
 5. 5. Seksyen 52: rujuk/hidup semula sebagai suami isteri • Talaq raji’i:Perceraian dengan satu adau dua talaq yang tidak ddikuti dengan habis ‘iddah; • Bersekedudukan semula – hidup sebagai suami isteri dalam tempoh sebelum perceraian menjadi tak boleh diruju’kan. • Jika talaq raji’i telah berlaku tanpa diketahui oleh isteri, suami tidak boleh meminta isteri supaya bersekedudukan semula dengannya tanpa menzahirkan hal perceraian tersebut
 6. 6. HUKUM BERKAITAN DENGAN RUJU’ • Rujuk mestilah menggunakan lafaz rujuk menurut mazhab Shafi’I • Tidak boleh mengaitkan rujuk dengan sebarang syarat • Rujuk sah tanpa pengetahuan/kerelaan isteri
 7. 7. Penyaksian Rujuk • Melaporkan rujuk di PAID • Melafazkan lafaz rujuk • Penyaksian rujuk (disaksikan oleh Pendaftar NCR) • Surat Perakuan Rujuk dikeluarkan
 8. 8. • Jika selepas talaq raji’i suami melafazkan ruju’ dan isteri telah bersetuju terhadap ruju’ itu, isteri boleh, atas permohonan suami, diperintah oleh mahkamah supaya hidup semula sebagai suami isteri. • Jika selepas talaq raji’i, suami melafazkan ruju’ tetapi isteri telah tidak bersetuju terhadap ruju’ itu kerana sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum syarak,maka isteri tidak boleh diperintah oleh Mahkamah untuk hidup semula sebagai suami isteri.
 9. 9. Seksyen 72 Hak tempat tinggal • Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri. • Hak tempat tinggal yang diperuntukkan akan terhenti jika • Tempoh iddah tamat • Tempoh penjagaan anak telah tamat • Jika wanita tersebut melakukan fahisyah secara terbuka. Dan sesudah itu suami boleh memohon kepada Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya.
 10. 10. Adab-adab beriddah • Ber’iddah di rumah suami/wali (tempatkan isteri di tempat sebelum mereka diceraikan) • Tempat tinggal adalah hak allah kepada isteri – tidak boleh langgar kecuali dharurat- kerosakan rumah, kebakaran, banjir,

×