Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ptv erp 20101125-columbus-it

740 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ptv erp 20101125-columbus-it

 1. 1. Sistemes de Gestió Integrals ERP 25 Novembre 2010
 2. 2. Technology makes it possible. We make IT work Presentació Joan Carles Lozano General Manager Columbus IT Partner Spain Gran Via de les Corts Catalanes, 604 8º 2ª - 08007 Barcelona Telf. (+34) 902 100 620 Fax. (+34) 902 100 630 WEB: www.columbusit.es - E-mail: jclr@es.columbusit.com
 3. 3. Technology makes it possible. We make IT work  ERP, CRM, BI i totes les necessitats de negoci.  Implementació.  Integració.  Suport.  Formació.  IT Consulting.  Desenvolupem software i solucions especifiques per varies industries. Què fem?
 4. 4. El Món ERP (una eina de gestió integral)
 5. 5. Sistemes d’informació integrals (Eines d’automatització de processos estructurats). • Processos estructurats • Que es un ERP? • Avantatges de l'ús d’un ERP. • L' implantació d’un ERP.
 6. 6. Technology makes it possible. We make IT work Què ens està passant?
 7. 7. Technology makes it possible. We make IT work Processos estructurats Un procés es estructurat si compleix les següents característiques: - Es un conjunt de tasques relacionades llògicament per aconseguir un resultat. - Es poden descriure correctament “ENTRADES” i “SORTIDES” de “INFORMACIO ESTRUCTURADA”. - Creua un o varis límits de l‟organització i/o funcionals. - Un procés respon al “QUE” (objectiu) y no al “COM” (accions). - Es fàcilment compres per els components d‟una organització. (Aplicat a un ERP nosaltres definim el procés de „negoci‟ i el “QUE” volem aconseguir. El ERP ens ajuda a realitzar les tasques necessàries “COM” fer-ho).
 8. 8. Technology makes it possible. We make IT work Informació estructurada: Es aquella informació que disposa de una organització coneguda. Es la que podem administrar en una base de dades i que serveix de suport per la gestió de les organitzacions i la presa de decisions. Informació No estructurada: Es aquella informació que no disposa de una organització coneguda. Informació no estructurada es per exemple fitxers de vídeo o àudio, o texts no estructurats com per exemple el cos d’un e-mail o document word. Altre informació no estructurada i impossible de tractar (text sorollós) son els SMS en el qual el text inclòs en aquet difereix del oficialment reconegut. Processos estructurats Conceptes a considerar
 9. 9. Technology makes it possible. We make IT work Processos estructurats Un exemple... Informació estructurada El cos del missatge es informació NO estructurada. Text escrit lliurement... Conté imatges...
 10. 10. Technology makes it possible. We make IT work Processos estructurats Ho tenim clar? 1.- Els processos estructurats els trobarem habitualment en el mon de l‟empresa. Son la base de una empresa eficient i competitiva. 2.- Aquets processos funcionen eficientment amb informació estructurada. 3.- I per fer les tasques que formen un procés i fer-ho amb eficiència necessitem una eina... Aquí entra el ERP... Però... què és un ERP?
 11. 11. Technology makes it possible. We make IT work Segons: WIKIPEDIA Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que optimizan, integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. Es un sistema INTEGRAL de gestión para la empresa. Què és un ERP? Segons: GARTNER ERP (Enterprise Resource Planning) Business strategies and enabling software that integrate manufacturing, financial and distribution functions to dynamically balance and optimize enterprise resources. ERP software suites include integrated manufacturing, distribution and financial applications. ERP can enable enterprises to optimize their business processes and analysis capabilities for improved speed and efficiency.
 12. 12. Technology makes it possible. We make IT work Estàndard: Conjunt de funcionalitat que pot aplicar-se a qualsevol tipus d’empresa. Vertical: Funcionalitat específica que aporta a un sector industrial o empresarial concret. Horitzontal: Solució funcional vàlida per a qualsevol tipus d’empresa o indústria i que es considera complimentaria a la funcionalitat estàndard. BI (Business Intelligent): Explotació analítica de les dades que permeten un anàlisi més ràpid i fiable per poder prendre decisions. Base de Dades: Suport on resideixen les dades dels sistemes. Què és un ERP? Altres conceptes
 13. 13. Technology makes it possible. We make IT work Què és un ERP? Característiques I INTEGRAL Es capaç de controlar tots els processos d‟una companyia. (Un departament que no estigui integrat dintre del ERP pert eficiencia i introdueix un factor risc en la qualitat de l‟informació de gestió)
 14. 14. Technology makes it possible. We make IT work Què és un ERP? Característiques II MODULAR Permet la posta en marxa únicament d‟aquella funcionalitat necessaris per la companyia... (Malgrat que sigui capaç de gestionar molts processos de negoci, també ha de permetre utilitzar nomes els que a la companyia interessa).
 15. 15. Technology makes it possible. We make IT work Què és un ERP? Característiques III ADAPTABLE Estar pensat per adaptar-se a l‟idiosincràsia de les empreses fàcilment parametritzant el seu funcionament. (I modificar el seu codi si es necessari).
 16. 16. Technology makes it possible. We make IT work CRM / Màrketing Vendes Compres Recepcions Logistica Producció Muntatge Enviaments Finances/ Còmptabilitat S.A.T. Magatzem RR.HH. Actius Fixes Gestió Documental ECommerce Projectes Cartera / Bancs / Tresoreria Què és un ERP? Gestió integrada
 17. 17. Technology makes it possible. We make IT work CRM / Màrketing Vendes Compres Recepcions Logística Producció Muntatge Enviaments Finances/ Comptabilitat S.A.T. Magatzem RR.HH. Actius Fixes Gestió Documental ECommerce Projectes Cartera / Bancs / Tresoreria Què és un ERP? Gestió integrada 2) Per provisionar 4)Validadapagar
 18. 18. Technology makes it possible. We make IT work Un ERP: Gestiona diferents àmbits de l‟empresa, però tots integrats en una sola aplicació i BBDD. Posa a la disposició de tothom, tota l‟informació de gestió, tot el temps. Què és un ERP? En poques paraules
 19. 19. Technology makes it possible. We make IT work
 20. 20. Technology makes it possible. We make IT work Optimització dels processos de negoci, augment de productivitat. • Consistència i qualitat de les dades (integritat de les dades). • Access a tota l’informació de forma segura, rapida. • L’informació es compartida per tots els integrants de l’organització amb el consegüent guany d'eficiència. • Eliminem feines redundants i obsoletes donada l' integració de funcions i dades. Avantatges de l‟ús d‟un ERP
 21. 21. Technology makes it possible. We make IT work Evolució dels ERP avui dia
 22. 22. Technology makes it possible. We make IT work Evolució dels ERP en les empreses. Finances / Comptabilitat Vendes Compres Recepció Enviament Magatzem Producció Muntatge Paqueteria Logística Instal·lació senzilla Instal·lació complexa
 23. 23. Technology makes it possible. We make IT work ERP Usuaris Evolució dels ERP en relació amb el món Clients Proveïdors
 24. 24. Technology makes it possible. We make IT work Evolució dels ERP entorn mes amigable
 25. 25. Technology makes it possible. We make IT work Evolució dels ERP Demostració On-Line basada en Rols per usuari. Doneu-li una ullada al link: http://www.columbusit.net/form/intern ational/?id=88
 26. 26. L‟implementació del ERP
 27. 27. Technology makes it possible. We make IT work L' implementació d‟un sistema ERP? La implementació consta de dos factors primaris: PRODUCTE SERVEIS
 28. 28. Technology makes it possible. We make IT work I ara què? I sobreviurà la meva empresa a la posada en marxa d‟un ERP? L' implementació d‟un sistema ERP?
 29. 29. Technology makes it possible. We make IT work Què vol dir instal·lar un sistema de gestió (ERP)? (i per què és tan traumàtic) a) Instal·lar una nova aplicació informàtica: Un nou sistema de gestió que integra a tots els departaments de la empresa: no més dades duplicades, no més fulls d‟Excel “auxiliars”… b) Però també té un gran component humà i de gestió: Canviar la forma de treballar de la empresa, formar- se en un nou sistema de treball, treballar en equip durant la implantació. L' implementació d‟un sistema ERP?
 30. 30. Technology makes it possible. We make IT work La recepta per a l‟èxit d‟una implantació: Font: la experiència en projectes reals L' implementació d‟un sistema ERP?
 31. 31. Technology makes it possible. We make IT work Els 10 factors clau: 1.- Conèixer bé els objectius d‟un projecte d‟implementació ERP. 2.- Planificar bé el Projecte. 3.- Comunicació. 4.- Gestió del Canvi. 5.- Disposar d‟una metodologia de treball L' implementació d‟un sistema ERP?
 32. 32. Technology makes it possible. We make IT work 6.- Comprendre i reconèixer els requeriments. 7.- Involucrar tota l‟àrea geogràfica i departaments. 8.- Focalització en assolir rendibilitat i un ROI positiu. 9.- Realitzar una formació adient. 10.- Visibilitat, comunicació entre els participants del projecte. L' implementació d‟un sistema ERP?
 33. 33. Gràcies per la seva atenció

×