Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iProductividad. La productividad de las personas

1,309 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

iProductividad. La productividad de las personas

 1. 1. iProductivitat La productivitat de les persones Albert Esplugas
 2. 2. Evolució del PIB a Espanya Fuente : Instituto Nacional de Estadística
 3. 3. Evolució de la productivitat Font: AMECO y Groningen Growth and Development Centre.
 4. 4. Europa Font: AMECO y Groningen Growth and Development Centre.
 5. 5. Competitivitat Font: World Economic Forum Global Competitiveness Report Año Posición 2002 22 2003 23 2004 23 2005 28 2006 28 2007 29 2008
 6. 6. Competitivitat Font: World Economic Forum Global Competitiveness Report Año Posición 2002 22 2003 23 2004 23 2005 28 2006 28 2007 29 2008 33
 7. 7. Ús de les TIC a Espanya Font: World Economic Forum Global Information Technology Rankings Any Posició 2002 25 2003 29 2004 29 2005 31 2006 32 2007 31 2008 34
 8. 8. Tecnologia i Competitivitat Fuente: World Economic Forum Global Information Technology Rankings
 9. 9. Tecnologia i productivitat “Les inversions en tecnologia permeten incrementar la productivitat quan van acompanyades de les inversions en habilitats i els canvis en l’organització apropiats” Font: World Economic Forum European Competitiveness Report 2007
 10. 10. S&P Composite: 1871-Present 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 100 10 1000 1876 1981 1948 1947 1916 1919 1919 1932 1934 1939 1935 1943 1947 1975 1975 1976 1976 1984 1976 10
 11. 11. Quin és el principal actiu de les empreses avui en dia? Les persones
 12. 12. El món de les persones Comunicació Col·laboració Reunions Documents Coneixement Projectes Mobilitat Decisions Cerca
 13. 13. El món de les persones Correu Reunions Edició Anàlisi Estructurat <15% >85%
 14. 14. La nostra única eina
 15. 15. Eina productiva?
 16. 16. Habilitats Reptes
 17. 17. CIP
 18. 18. Objectius del CIP Ajudar a millorar la productivitat de les empreses millorant la productivitat de les persones que les integren
 19. 19. El nostre rol Proveïdor Partner CIP
 20. 20. Serveis del CIP Acompanyament en projectes de productivitat o d’innovació
 21. 21. Com augmentar la nostra productivitat?
 22. 22. Ús eficient del correu
 23. 23. Calendaris compartits
 24. 24. Una dòsi de temps real
 25. 25. Reduïr desplaçaments
 26. 26. Col·laboració més efectiva
 27. 27. Gestió documents i cerca
 28. 28. Automatitzar processos básics
 29. 29. Indicadors
 30. 30. Formació per rols/activitats
 31. 31. Amb el model que més encaixi

×