Mic productivity memoria_2010_cat

728 views

Published on

Memoria anual MIC Productivity 2010 (Catala)

Published in: Business, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mic productivity memoria_2010_cat

 1. 1. Memòria 2010
 2. 2. 1. Presentacions institucionals 4. Aliances MIC Productivity 4.1 MIC Network2. Presentació del MIC Productivity 4.2 Xarxa TECNIO 2.1 Qui som i què fem 4.3 Pla PIMESTIC i TIC.cat 2.2 Visió i missió 4.4 Programa BizSpark 2.3 Òrgans de govern: patronat i comitè directiu 4.5 Ecosistema MIC Productivity 2.4 Equip de treball 2.5 Espais 5. Comunicació 5.1 Comunicació directa3. Serveis del MIC Productivity 5.2 Comunicació en xarxa 3.1 Diagnòstic d’iProductivitat 5.3 Publicacions 3.2 Assessoria en iProductivitat 3.3 Programa de Millora de la iProductivitat 6. Activitats 3.4 Estudis de ROI 6.1 Activitats en xifres 3.5 Serveis de formació 6.2 Jornades organitzades pel MIC Productivity 3.6 Definició de preprojectes i planificació de SI 6.2.1 Activitats destacades 3.7 Projectes d’R+D+i 6.3 Presència en fòrums i congressos 3.8 Tercer Lloc 6.4 Representació en organismes 6.5 Accions docents
 3. 3. 1. Presentacions Institucionals Albert Esplugas Director general del MIC Productivity Aquest any 2010 tanquem el nostre 4t any d’existència i completem el cicle inicial del projecte Centre d’Innovació en Productivitat pel qual elsnostres patrons (Microsoft, Generalitat de Catalunya a travé s d’ACC1Ó, l’Ajuntament de Manresa, Caixa Manresa, la Cambra de Comerç de Manresai el CTM Centre Tecnològic) varen invertir a finals del 2006. En aquell moment se’ns va encomanar crear un centre d’innovació amb els següents objectius estratègics: - Ajudar les empreses a millorar la seva productivitat amb un enfocament al negoci. - Crear i formar part d’un teixit d’empreses, associacions i iniciatives en el territori. - Ser centre de referència a escala nacional i internacional. - Ajudar a fer de Manresa una ciutat coneguda per la seva capacitat d’aposta per la innovació i el coneixement. Crec fermament que s’han assolit tots i cadascun d’aquests objectius i que hem assentat la base per continuar enfortint-los i per assolir-ne de nous. Hem estat capaços d’arribar a les empreses amb un missatge nou sobre el valor de les TIC en la productivitat i competitivitat de les empreses.Un missatge de negoci, d’impacte en el compte de resultats, de maximització del talent de l’organització i de canvi cap a nous models productiusen l’economia del coneixement. Amb aquest nou missatge hem captat l’interès dels interlocutors de negoci i no del tradicional interlocutor tècnic,i aquí radica l’èxit del Centre i la seva capacitat d’impacte en la productivitat de les empreses. El Centre té avui en dia més de trenta empreses de serveis associades (partners) i més de vint associacions empresarials i professionals (socisdinnovació), i forma part de múltiples comissions on pot aportar idees i bones pràctiques. Aquests socis renoven any rere any la seva relació ambel MIC Productivity, alhora que se n’afegeixen de nous. El Centre és conegut per totes aquelles empreses i organitzacions involucrades en la venda de serveis i productes TIC. És l’únic de les seves ca-racterístiques en l’àmbit europeu i és un dels centres d’innovació Microsoft amb més reconeixement pel seu impacte i la seva aportació de valorque li permeten ser autosuficient i rendible. Amb l’ajuda i complicitat dels patrons del Centre, hem estat capaços d’atraure a Manresa importants representants de la política, l’empresa i lacultura a Catalunya, Espanya i Europa. Hem actuat de pol d’atracció de talent que hem incorporat i hem transformat, sens dubte, en el nostremillor actiu: les persones que hi treballen. El sentiment de satisfacció d’aquesta etapa inicial deixa pas a una enorme il·lusió pels anys que tenim per endavant i per als quals destacaria: - L’oportunitat que el model anomenat cloud computing ens obre per poder arribar a moltes més empreses que, per les seves característiques o dimensions, no havien incorporat encara les TIC al seu ADN. - L’oportunitat que un mercat global, i molt en especial l’europeu, ens dóna de fer projectes encara més rellevants i crear sinergies amb altres centres de referència en l’àmbit europeu. - L’inici d’activitats orientades a fomentar la creació d’empreses de base tecnològica que creïn llocs de treball, qüestió tan crítica avui en dia com ho era, i ho segueix essent, la baixa productivitat a finals del 2006. - La maduresa d’un model i d’un missatge que ens han de permetre créixer territorialment amb l’obertura dels que anomenem Productivity Labs. Us animo a llegir aquesta memòria que vol recollir tota la nostra activitat en aquest any tan important per a nosaltres i que representa la conso-lidació del projecte Centre d’Innovació en Productivitat. 3
 4. 4. 1. Presentacions Institucionals Carles Grau Director de Sector Públic de Microsoft El MIC Productivity s’ha consolidat com a centre de talent i referent internacional en ajudar les empreses i els di-rectius a millorar la seva productivitat gràcies a un bon ús i bones pràctiques dels sistemes d’informació. Les tecnologiesde la informació i les comunicacions (TIC) no comporten per si mateixes avantatges competitius. És el bon ús de lesTIC entre les persones i els equips el que permet millorar l’eficiència, reduir costos i, en definitiva, ser molt més pro-ductius. És la millora de la productivitat, sense cap mena de dubte, un dels nostres principals reptes com a país, i el MICProductivity hi està jugant un paper clau, en especial amb les petites i mitjanes empreses amb qui ha tingut contactei ha contribuït a fer que millorin mes d’un 10 % la seva productivitat, cosa que va ser un dels objectius que ens vàremposar els patrons en la seva constitució. L’equip humà del Centre és ara mateix un equip de primera línia que està tenint gran impacte en les seves actua-cions. En especial, voldria destacar la bona feina feta pel Centre en col·laboració amb les empreses TIC del nostrepaís, a les quals ajuda en la seva millora de formació i capacitació, generant demanda de projectes de desplegament,formació i desenvolupament, i contribuint a una activitat més intensa del sector de les TIC al nostre país. Una altra de les tasques que valoro especialment del Centre és la seva capacitat i professionalitat en estudis d’im-pacte amb retorn d’inversió en projectes TIC i en anàlisis de costos de propietat de projectes TIC, element clau per ferde les TIC iniciatives amb retorn d’inversió mesurable als nostres comptes de resultats en lloc d’una despesa. Aquest any 2010 el MIC Productivity ha assolit l’autosostenibilitat, fita clau de cara al futur, i el seu impacte s’haestès més enllà de Catalunya gràcies al programa impulsat anomenat Productivity Labs. Es tracta de petits laboratorisde productivitat connectats amb el Centre i que permeten que l’impacte del MIC Productivity s’estengui amb capil·la-ritat a unitats d’activitat a moltes altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, més enllà de Catalunya, i tambéen l’àmbit internacional. No puc més que reconèixer l’esforç i bona tasca feta fins ara per l’equip humà del Centre en aquest exercici 2010i animar-los a seguir en aquesta línia d’actuació de cara al futur, un futur en què la computació al núvol (cloud com-puting), les noves interfícies naturals i la ubiqüitat amb nous dispositius ens permetran experiències digitals cada copmés enriquidores, efectives i productives, en les quals, segur, el MIC Productivity serà pioner.
 5. 5. 1. Presentacions Institucionals Xavier Ferràs Director Centre d’Innovació Empresarial Lany 2006, en competència amb daltres entorns innovadors catalans, Manresa va guanyar la candidatura per ubi-car la seu del MIC Productivity que impulsa Microsoft. Lesforç no va ser banal: el treball previ realitzat en el marc delpla dinnovació de la ciutat va facultar que un conjunt dinstitucions (Ajuntament, Caixa Manresa –ara CatalunyaCaixa–,Cambra de Comerç, Fundació CTM i lantic CIDEM –ara ACC1Ó–) establissin les complicitats necessàries i es posessinràpidament dacord per dissenyar una candidatura guanyadora. Han passat moltes coses des daquell ja llunyà 2006. Una profundíssima crisi internacional ha fet tremolar els fo-naments de les societats occidentals. I, enmig daquesta crisi, en un dels pitjors escenaris imaginables aleshores, elMIC Productivity ha aconseguit la major part dels seus objectius fundacionals: assolir lautosuficiència financera i lamassa crítica esperada, atreure talent a la ciutat i esdevenir una de les banderes de leconomia de la innovació a Man-resa. Els patrons fundadors estem plenament satisfets de levolució del Centre, malgrat les condicions adverses queha hagut d’afrontar. Tanmateix, el camí no sha daturar aquí. Després de la crisi, una nova economia innovadora reeixirà amb mésforça que mai. Els territoris seran innovadors o no seran. Tindran capacitat tractora dinversions d’acord amb el seutalent endogen o quedaran arraconats de la història econòmica. I en aquest nou camp de joc, el MIC Productivityjuntament amb daltres agents, com el CTM o el Parc Central, esdevenen absolutament imprescindibles per ser tractorsd’una ciutat que sha de situar en leconomia del segle XXI en posicions de lideratge. L’homologació del MIC Productivitycom a membre de la xarxa TECNIO –que aplega els principals organismes de recerca industrial catalans– no és, enaquest sentit, un punt darribada sinó linici duna nova singladura on el MIC Productivity ha daprofundir en les sevescapacitats dR+D, de generació de tecnologia diferencial i de la seva difusió immediata cap a les empreses del seu en-torn, convertint aquest coneixement en avantatges competitius empresarials. Llarga vida al MIC Productivity, molts dèxits en el futur, i que esdevingui, com esperem, una entitat tractora nonomés per a lentorn manresà, sinó un autèntic referent internacional en productivitat informàtica. 5
 6. 6. 1. Presentacions Institucionals Alain Jordà Tinent dalcalde dEconomia, Innovació i Empresa Escric aquestes notes el dia següent a la concessió a Manresa de la distinció de Ciudad de la Ciencia y la Innovaciónper part del Govern dEspanya. Un reconeixement cap a les trenta ciutats espanyoles que tenen un compromís mésclar amb la ciència i la innovació. En aquesta ocasió, el reconeixement ve per lesforç municipal en el finançament deledifici de lEspai Motor del Parc Tecnològic de la Catalunya Central que, amb tota seguretat, serà la nova seu del MICProductivity daquí a poc temps. Manresa va emprendre el camí de la transformació del seu model productiu ja fa anys a través de múltiples inicia-tives, en les quals lAjuntament sempre ha comptat amb el suport dels diferents agents locals –empresarials i tecno-lògics– per aconseguir un conjunt de centres tecnològics i de coneixement absolutament remarcable per a una ciutatmitjana com la nostra. I, dins daquest grup, el MIC Productivity n’és un dels més recents, però també un dels de més projecció. El MICProductivity no és un centre tecnològic estàndard. No disposa de laboratoris amb instrumentació sofisticada. El MICProductivity és un centre de generació de coneixement en un àmbit en què leconomia europea necessita progressaracceleradament per continuar competint en leconomia global: la manera en què les empreses han dexplotar les TICper tal de multiplicar els seus índexs de competitivitat. És aquest un tipus de coneixement soft, precisament el tipus de coneixement que més potencial té de transfor-mació de les empreses i les organitzacions de qualsevol sector. I és aquest potencial del coneixement que genera elque dóna al MIC Productivity la tremenda capacitat de projecció que ja està començant a desplegar a través del con-cepte dantenes en diversos punts de la geografia espanyola. LAjuntament de Manresa està especialment satisfet de laposta feta lany 2006 perquè, gràcies a la combinaciódel concepte de millora de la productivitat i l’excel·lència de lequip humà del MIC Productivity, no només shan assoliti superat els objectius econòmics fixats, sinó que Manresa també ha guanyat un nou centre de generació de conei-xement que irradia la seva influència a les empreses manresanes, catalanes, espanyoles i europees.
 7. 7. 1. Presentacions Institucionals Pere Casals President de la Cambra de Comerç de Manresa La creació del MIC Productivity va respondre, en el seu moment, a l’aposta estratègica de la Cambra i altres insti-tucions del territori per millorar la competitivitat de les empreses de la comarca. Una aposta feta abans de l’esclat dela crisi i que ara és més vàlida i més necessària que mai. Les inversions en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han demostrat tenir un retorn ràpid i significatiuen termes de productivitat. L’experiència diària ens demostra com les empreses que més avancen en productivitatdestinen un percentatge important de la seva inversió a les TIC. Per això, des de la Cambra creiem que la proximitatdel MIC Productivity amb el teixit empresarial local és un revulsiu per impulsar aquesta millora de la productivitat,tan necessària en les empreses bagenques, a partir de solucions pràctiques i concretes. D’altra banda, un centre com aquest pot ser i ha de ser un pol d’atracció d’altres activitats relacionades cap al ter-ritori. En definitiva, la seva presència ha de contribuir a desenvolupar el sector TIC a la comarca i atraure o retenirtalent expert. Indirectament, també se n’ha de beneficiar el servei TIC que es presta al teixit empresarial en general. Les cambres de comerç tenim com a un dels nostres principals eixos d’actuació la promoció econòmica dels terri-toris en els quals estem implantades. D’aquí el nostre paper en l’impuls d’iniciatives com el MIC Productivity, que hade repercutir en la competitivitat del conjunt del teixit empresarial del territori i orientar el nostre model productiucap a activitats amb un alt valor afegit. En tancar el 2010 ens felicitem tots plegats perquè el MIC Productivity i l’equip que el gestiona estan assolint elsobjectius marcats, que alhora són i contribueixen als objectius de les entitats que hi vam apostar inicialment. 7
 8. 8. 1. Presentacions Institucionals Xavier Codinach Director Àrea de Gestió Interna del CTM Segons diu el diccionari, la innovació consisteix a “introduir novetats en alguna cosa, en la implementació de nouso suficientment millorats productes, serveis, processos o formes d’organització”. D’altra banda, la productivitat la podem definir com “lindicador deficiència que relaciona la quantitat de producteutilitzat amb la quantitat de producció obtinguda”. El MIC Productivity, que es va crear a Manresa l’estiu de 2006, ha centrat la seva activitat en introduir, millorar opotenciar aquests dos aspectes clau per al desenvolupament empresarial a través d’activitats d’informació, formació,acompanyament, desenvolupament i assessoria a les empreses. I són aquestes empreses, les que han demanat elsuport del MIC Productivity per millorar la seva productivitat mitjançant la introducció d’innovacions en la gestió através de l’ús d’eines TIC, les que estan fent un pas endavant per no només subsistir en uns moments molt difícilssinó per posicionar-se amb garanties d’èxit en un entorn tan competitiu i global com l’actual. Des de la Fundació CTM Centre Tecnològic podem constatar l’excel·lent trajectòria del MIC Productivity al llarg d’a-quests gairebé cinc anys de convivència de les dues entitats en les mateixes instal·lacions, i estem convençuts queaquesta trajectòria millorarà tant com ho faran la productivitat i la competitivitat de les empreses que aposten per lainnovació. Esperem que el proper trasllat d’ambdós centres al nou Parc Central generi un pol de coneixement que ajudi a mi-llorar el teixit productiu del territori i el seu entorn social.
 9. 9. 1. Presentacions Institucionals Àngel Quesada Sotsdirector general de Caixa Manresa El Centre d’Innovació en Productivitat s’ha constituït, per mèrits propis i en molt poc temps, en un centre de refe-rència per a les empreses, molt mes enllà de Manresa i de Catalunya. Els que hi hem participat des del seu inici recordem els difícils i engrescadors reptes que teníem: que fos un pold’atracció de talent humà, d’atracció d’empreses innovadores, servir de palanca per millorar l’ús de les eines TIC deles empreses, directament o a través de socis tecnològics, que situés Manresa en el mapa de la innovació i de les TIC,i que, finalment, fos autosuficient. Els objectius els donem com a àmpliament assolits. I en moments molt difícils. Han sigut i estan sent un anys difícilsper a les empreses, però és just el moment en què ens hem d’esforçar encara més a millorar en eficiència i productivitatper estar en condicions de superar la situació i sortir-ne reforçats. El que abans podia semblar una innovació, ara japassa a ser una necessitat per mantenir-se en el mercat. El paper de la productivitat, centrada en el millor ús d’eines TIC, té un paper clau en aquests moments. I el CIPconcentra el coneixement, l’experiència i la il·lusió per ajudar les empreses a impulsar els canvis necessaris. Un equipextraordinari! Han estat uns anys de treball conjunt excel·lent. Ens sentim i continuem engrescats amb el projecte des del primerdia, amb els seus resultats i amb l’equip que el forma, i esperem en que any 2011, en què es realitzarà el seu trasllatal nou Parc Central, serveixi d’un nou impuls per consolidar el centre en el territori. 9
 10. 10. 2. Presentació MIC Productivity2.1 Qui som i què fem necessaris en un futur proper tindran com a principal actiu la gestió efi- cient de la connexió entre processos, persones i informació. En una eco- Al MIC Productivity tenim per objectiu ajudar les empreses a incre- nomia basada en el talent, els sistemes d’informació prenen un rol cabdalmentar la productivitat dels seus treballadors, a partir de l’ús eficient i com a sistema nerviós de les organitzacions que són.l’aplicació de bones pràctiques en el treball amb les tecnologies de la Missió: Conscient de la urgència d’aquesta necessitat, al MIC Produc-iProductivitat. tivity volem ajudar a apropar tecnologia i persones. Això vol dir fer que Amb aquest motiu, des del MIC Productivity ajudem les empreses a les persones a les organitzacions facin un millor ús de les tecnologies eninnovar en els seus processos de negoci mitjançant lús de tecnologies aquelles activitats de més valor afegit (comunicació, col·laboració, gestióque augmentin el potencial del seus empleats. de projectes, gestió de la innovació... ) i alhora que les tecnologies siguin cada cop més “humanes”, permetent que el seu ús sigui cada cop més Les tecnologies en què ens focalitzem són aquelles eines, plataformes simple i intuïtiu.i solucions que estan orientades a millorar la productivitat dels professio-nals en els àmbits de la comunicació, el treball en equip, la col·laboració i 2.3 Òrgans de govern: Patronat i Comitè Directiula cerca, l’emmagatzematge i la gestió de la informació, principalment. Tecnologies com els espais de col·laboració, la missatgeria instantània, Patronatles solucions de mobilitat o les eines de cerca dinformació han demostrat • Ajuntament de Manresa:el seu impacte en el compte de resultats de les empreses i en la seva ca- Josep Camprubí Duocastella – Alcalde de Manresa i president de lapacitat dinnovar i ésser més competitives. Fundació del MIC Productivity Des del MIC Productivity volem donar a conèixer aquestes tecnolo- Alain Jordà i Pempelonne – Regidor d’Economia i Financesgies, ajudar les empreses TIC a utilitzar les millors pràctiques en la sevaimplantació i les empreses finals a innovar en els seus processos de ne- • Caixa Manresa:goci per fer-les altament productives. Manel Rosell i Martí – President Àngel Quesada i Pàmpols – Sotsdirector general2.2 Visió i missió • Cambra de Manresa: Visió: Ens trobem en un moment crític de transició del model produc- Pere Casals Perramon – Presidenttiu de l’economia. El model d’empresa i el model de treballador que seran Esther Hernández i Herrero – Gerent
 11. 11. 2. Presentació MIC Productivity• CTM Centre Tecnológic 2.4 Equip de treball Venanci Pellicer i Perich – President Xavier Codinach i Moncunill – Director d’AdministracióConsell Executiu• Ajuntament de Manresa: Josep Camprubí Duocastella – Alcalde de Manresa i president de la Albert Esplugas Ramon Costa Fundació del MIC Productivity Director general Business Productivity Advisor Alain Jordà i Pempelonne – Regidor d’Economia i Finances• Caixa Manresa: Manel Rosell i Martí – President Àngel Quesada i Pàmpols – Sotsdirector general• Cambra de Manresa : Diego Gómez Xavier Hernanz Pere Casals Perramon – President Business Productivity Advisor Business Productivity Advisor Esther Hernández i Herrero – Gerent• CTM Centre Tecnológic Venanci Pellicer i Perich – President Xavier Codinach i Moncunill – Director d’Administració• Microsoft Ibérica, SRL Anna Valverde Josep Vilalta Business Productivity Advisor Business Productivity Advisor Carles Grau i Lara – Director general de Microsoft Catalunya Santiago Lorente García–Barbón – MIC lead• ACC1Ó Xavier Ferràs – Director del Centre d’Innovació Empresarial d’ACC10 Carles Gómara – Gerent de l’Àrea d’Innovació Empresarial d’ACC10 Juanjo Comellas Xavier LloberaDirecció Business Productivity Advisor Business Productivity Advisor Albert Esplugas Mimó – Director general del MIC Productivity Jordi Fernández Meritxell Casals Systems Engineer Marketing i Comunicació 11
 12. 12. 2. Presentació MIC Productivity2.5 Espais Sala Inspira. Manresa. Sala Innova. Manresa Sala Emo. Madrid.
 13. 13. 3. Serveis del MIC Productivity3.1 Diagnòstic d’iProductivitat Lassessoria en iProductivitat consta d’una presa de dades, un conjunt d’entrevistes, per procedir a dur a terme l’estudi de productivitat, el dis- El Diagnòstic diProductivitat és el servei ideal perquè qualsevol orga- seny de la solució i la maqueta funcional.nització pugui conèixer, de manera ràpida i focalitzada, les oportunitatsde millora en la productivitat dels seus treballadors. “Analitzem en quines àrees de l’empresa s’obtindrà un increment de productivitat més important amb la inversió en TI” 3.3 Programa de millora de la iProductivitat. La majoria dempreses avui en dia han incorporat diverses solucionsinformàtiques per tal dautomatitzar els seus processos de negoci com “El programa de millora d’iProductivitat és un serveisón la facturació, fabricació, control destocs, bases de dades corporatives, de diagnòstic, formació a mida i acompanyament”nòmines, etc. Tot i així, en totes aquestes empreses podem augmentar Està orientat a la millora de productivitat dels treballadors i consisteixla productivitat i la competitivitat si ajudem els seus treballadors a realit- en sessions pràctiques dús de les eines en processos concrets de negoci.zar les tasques no estructurades del dia a dia de manera més eficient ieficaç. El servei està orientat a aquelles empreses que ja han invertit en lad- quisició i el desplegament de moltes daquestes eines i ara volen concen- trar els seus esforços a obtenir el màxim valor daquestes inversions. 3.4 Estudis de ROI3.2 Assessoria en iProductivitat Sovint les empreses adquireixen solucions tecnològiques sense conèi- xer prèviament quin serà el retorn daquesta inversió (ROI). L’assessoria en iProductivitat consisteix a analitzar amb detall un pro-cés o un rol dins de l’organització del client que impacti fortament al Quan les inversions es dediquen a eines de productivitat, es fa méscompte de resultats. Es tracta d’estudiar com es realitza avui en dia aquest difícil encara calcular el valor aportat. Tanmateix, que una cosa sigui difícilprocés, quin és el nivell de productivitat actual per, seguidament, fer un de determinar no implica que no tingui valor. És més, aquest valor potestudi de com, aplicant eines de productivitat, podria millorar-se subs- arribar a ser molt superior al valor que aporten altres inversions més tra-tancialment tot impactant positivament al compte de resultats. dicionals. “L’assessoria en iProductivitat permet millorar la productivitat L’estudi del ROI ens permet obtenir una projecció del cash flow a 3 d’un procés crític de negoci molt vinculat a les persones” anys, el percentatge del retorn de la inversió i el payback. 13
 14. 14. 3. Serveis del MIC Productivity “Estudi ROI: Justificació econòmica del projecte tecnològic i claus per 3.7 Projectes d’R+D+i maximitzar el valor de negoci un cop s’ha implementat” Al MIC Productivity un dels nostres objectius és la generació de co- neixement sobre les millors pràctiques en l’aplicació i ús de les tecnologies de la iProductivitat a les empreses per millorar-ne la productivitat. És per això que també participem en projectes d’R+D+i, en l’àmbit es- panyol, formant part, en aquests moments, de dos consorcis: • Projecte PYMESRED (Avanza I+D), conjuntament amb el Centre Tec- nològic Barcelona Digital, Grupo ICA, Kinetical, Nexica, UOC i PIMEC, té com a objectiu la definició d’una plataforma de col·laboració, amb una plataforma dinàmica, per a pimes.3.5 Serveis de formació • Projecte Plataforma de Col·laboració Interactiva per a la “Gestió Cul- tura i Creació Culturals (eCultura)” en el marc del programa d’ajuts per La formació en iProductivitat és un conjunt de sessions centrades en al desenvolupament de projectes tractors en els àmbits d’eSalut, eCul-solucions de productivitat per als treballadors de la informació i la seva tura i eInfraestrctures, dins el marc de la Inforegió 2009-2010, conjun-aplicació a processos de negoci. tament amb el Centre Tecnològic Barcelona Digital, TechnoTrends, Els seminaris es fan en grups molt reduïts per tal que la sessió pugui Spenta, UPF i la Xarxa Tranversal – Activitats Culturals. Té com a ob-ser més interactiva i més a mida per resoldre les inquietuds concretes jectiu el desenvolupament d’un prototipus que permeti sistemes dedels assistents. col·laboració tàctil a distància en la creació de continguts culturals. Estan orientats a usuaris de negoci. No se centren en els detalls tèc-nics, sinó en funcionalitats orientades a usuari. 3.8 Tercer Lloc Un exemple d’aquestes accions formatives és el seminari en “La for- Tercer Lloc (www.tercerlloc.cat) va néixer de la mà delmació en lús eficient del correu electrònic”, desenvolupat pel MIC Pro- MIC Productivity i l’Ajuntament de Barcelona a principisductivity per ajudar els usuaris a fer una bona gestió del correu electrònic, de l’any 2010. Es va detectar la necessitat de trobar es-calendari i tasques, i millorar així la seva productivitat. pais a la ciutat on treballar durant els temps morts de la jornada en el cas que l’oficina no quedi situada a prop: D’altres seminaris són els de “Formació en la gestió eficient del temps” temps buit entre dues reunions, temps d’espera per desplaçar-se ambi “Formació d’Office per rols”, per exemple. avió o tren, realitzar una trucada important…3.6 Definició de preprojectes i planificació de SI Veient aquests requeriments vam decidir llançar una eina online que serveix per localitzar espais on teletreballar de forma còmoda i pràctica, El MIC Productivity presta serveis de definició de preprojectes, per tal sense haver de realitzar cap tipus de desplaçament a un altre punt de lad’ajudar les empreses receptores a descriure els requisits i el pla de pro- ciutat.jecte per al desenvolupament, implantació i posada en marxa dels seusfuturs sistemes d’informació. La iniciativa s’inaugurà el febrer de 2010 quan s’incorporaren a la base de dades moltes de les ubicacions publiques on teletreballar a Barcelona. El nostre equip assessor també presta serveis de suport a la gestiódels projectes, facilitant la coordinació dels diferents agents proveïdors A partir d’aquest moment han estat els mateixos ciutadans qui hand’un projecte TIC, el seguiment de les tasques i activitats, la definició i se- fet les seves aportacions perquè Tercer Lloc creixés.guiment dels riscs i la posada en marxa d’accions per facilitar l’adopció Al desembre vam augmentar les localitzacions incorporant a la inicia-del nou sistema a l’empresa i assegurar la correcta gestió del canvi. tiva l’Ajuntament de Cardedeu.
 15. 15. 4. Aliances MIC Productivity4.1 MIC Network tinuar portant a terme transferència tecnològica i sumar coneixement, per formar part d’una marca que li doni possibilitats de col·laboració amb Microsoft, fa més de 7 anys, va iniciar un programa dins de la seva di- la resta d’entitats per tal d’emprendre projectes comuns.visió de Local Software Economy (LSE) basat en la creació a escala mun-dial dels anomenats Microsoft Innovation Centers (MIC), o Centres 4.3 Pla PIMESTIC i TIC.catd’Innovació Microsoft, per tal que participessin, de forma activa, en ac-tivitats d’innovació de forma conjunta amb altres agents a escala local. L’any 2008, el MIC Productivity va signar un acord amb PIMESTIC i el 2009 un altre amb TIC.cat. Avui en dia hi ha més de 130 MIC a tot el món, formant el MIC Net-work (www.microsoft.com/MIC), que aprofiten els més de 8.000 milions El primer, PIMESTIC, és el pla d’actuació del Govern de la Generalitatde dòlars que la companyia inverteix anualment en R+D duent a terme de Catalunya, impulsat conjuntament per la Secretaria de Telecomunica-projectes d’innovació i de transferència tecnològica. cions i Societat de la Informació (STSI) i per ACC1Ó, per tal de promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana. Microsoft va proposar a la Generalitat de Catalunya la creació d’un L’objectiu final del pla és la millora de la competitivitat de les empresesCentre d’Innovació i plegats van decidir especialitzar-lo en tecnologies catalanes mitjançant la introducció i la utilització eficient de les TIC.que permetessin incrementar la productivitat de les empreses i dels seustreballadors, de manera que actués com a centre de referència nacional El segon, TIC.cat, té per objectiu ajudar les empreses TIC catalanes aen l’aplicació de les tecnologies de la productivitat a les necessitats con- créixer millorant alguns dels seus àmbits clau per al negoci, com per ex-cretes de les empreses segons la seva mida i sector. emple les millores en innovació per crear nous productes i serveis, lin- crement de la capacitat exportadora i la internacionalització de les4.2 Xarxa TECNIO operacions, laugment dels nivells de productivitat, lestabliment de si- nergies mitjançant la cooperació entre empreses, així com la capacitació El MIC Productivity es va incorporar a la xarxa TECNIO a principis de l’ i disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris que permetinany 2010. TECNIO és la xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la in- afrontar els reptes de futur.novació empresarial i l’excel·lència, i que compta amb més de 100 agents Dins el marc d’aquests plans, des del MIC Productivity hem dut aespecialitzats entre centres tecnològics, centres de difusió tecnològica i terme accions de divulgació, seminaris de formació, assessoraments engrups universitaris a Catalunya. iProductivitat per a pimes i una guia on es recullen bones pràctiques de És per aquest motiu que el MIC Productivity s’hi va adherir: per con- millora de la productivitat en empreses TIC. 15
 16. 16. 4. Aliances MIC Productivity4.4 Programa BizSpark El MIC Productivity és, avui en dia i juntament amb Barcelona Activa, Raona (www.raona.com)un dels distribuïdors del programa BizSpark a Catalunya. El seu objectiu és donar suport a les empreses tecnològiques de nova Seidor (www.seidor.es)creació (startups). BizSpark proveeix els emprenedors que hi participend’eines de desenvolupament i tecnologia per a servidors. Dins d’aquest programa, des del MIC Productivity vam organitzar en T-Systems (www.t-systems.es)els mesos de maig i juny, a Catalunya, un BizSpark Camp, conjuntamentamb Barcelona Activa, composat d’una jornada per a emprenedors tec- Partnersnològics (a Barcelona Activa), uns tallers de formació per a EBT (a l’EUGimbernat, a Sant Cugat) i uns tallers pràctics de desenvolupament deprototipus (a Manresa). ABAST systems (www.abast.es)4.5 Ecosistema MIC Productivity Amauta (www.amauta.es)Socis tecnològics Aventia Renacimiento (www.aventia.com) SMART Technologies (smarttech.com) Bismart (www.bismart.es) HP invent (www8.hp.com) Columbus IT (www.columbusit.es) Nortel (www.nortel.com) Dynamica (www.dynamica.es) Polycom (www.polycom.com)Partners preferents ICNet (www.icnetconsulting.com) Avanade (www.avanade.com) IFR (www.ifr.es) Nextret (www.nextret.net) IN2 (www.in2.es) Pasiona (www.pasiona.es) Infoaván (www.infoavan.com)
 17. 17. 4. Aliances MIC Productivity Itequia (www.itequia.com) AEBALL/UPMBALL (www.aeball.es) Kinetical (www.kinetical.com) ATI (www.ati.es) Nexica (www.nexica.com) BcnDev (www.bcndev.net) Ontek (www.ontek.net) Can Calderon (www.cancalderon.es) Qurius (www.qurius.com) CatDotNet (www.catdotnet.org) Vodafone (www.vodafone.es) CTecno (www.ctecno.com)Socis d’innovació i entitats col·laboradores CTUG (www.ctug.cat) BDigital (www.bigital.org) Col·legi d’Enginyeria i Informàtica de Catalunya (www.eic.cat) BES La Salle (www.salle.url.edu) Escoles Universitàries Gimbernat (www.eug.es) CATIC (www.catic.cat) KIMBcn (www.kimbcn.org) ESADE Creapolis (www.esadecreapolis.com) Inesdi (www.inesdi.com) Fundació CECOT (www.cecot.cat) Parc Tecnològic del Vallès (www.ptv.es) Cetei (www.cetei.info) 17
 18. 18. 5. COMUNICACIÓ5.1 Canals de comunicació directa nades i seminaris, l’agenda ens brinda l’oportunitat de canalitzar aquesta informació i ens ajuda a mantenir informats els nostres contactes.Web 5.2 Canals de comunicació en xarxa Seguint amb la nostra filosofia de divulgació i compartició del conei-xement, hem volgut fer un pas més en el que és actualment la nostra Blocweb, www.micproductivity.com. La considerem un recurs clau on loca-litzar-nos i on poder focalitzar i concentrar tota la informació sobre nos- El bloc del MIC Productivity es troba allotjat a www.iproduc-altres i les nostres activitats. Així doncs, durant l’any 2011 esperem gaudir tividad.com. Aquí hi descrivim, pràcticament, tota la nostrad’una renovada pàgina web, on trobar i cercar tots els continguts vincu- activitat diària: jornades que celebrem o en què participem,lats amb el MIC Productivity. L’objectiu és crear una pàgina dinàmica, ac- acords de col·laboració i aliances que establim, articles sobretualitzada al segon, que sigui un canal de comunicació imprescindible per eines d’interès general... També hi tenim vinculats els enllaçoscontinuar desenvolupant la nostra tasca. cap a les pàgines web de tots els nostres col·laboradors. El contingut és totalment sindicable via RSS.e-Butlletí Facebook Mensualment des del MIC Productivity enviem un butlletí electrònicon hi fem constar totes aquelles notícies rellevants que han tingut lloc La nostra pàgina de Facebook, www.facebook.com/MICPro-durant el mes. El ventall és ampli: des de jornades destacades, de con- ductivity, ens serveix per apropar-nos a totes aquelles personestingut interessant per als destinataris, fins als convenis de col·laboració a qui interessa la nostra activitat i volen estar-ne informats deque hem pogut establir amb diferents entitats. Amb aquest recurs volem forma pràctica. Les publicacions són diverses i estan relaciona-mantenir informat el públic sobre la nostra activitat i donar visibilitat als des amb tot tipus de fets que es produeixin al MIC Productivity:partners que normalment participen en totes aquestes accions. notícies sobre el MIC Productivity, notícies relacionades amb el sector, enllaços a casos d’èxit, notes de premsa, etc.e-Agenda Twitter Quinzenalment aquells que ho desitgen reben un e-mailing on hi cons-ten totes les activitats que el MIC Productivity organitza o en què parti- El considerem com el canal del segon d’or. Aquí hi publiquemcipa (normalment a dos mesos vista). Des d’aquí es pot consultar tota la tota la informació relacionada amb el MIC Productivity. Esinformació referent a les jornades i s’hi pot trobar un enllaç per realitzar tracta de missatges instantanis. Ens podeu trobar ala inscripció. Donat que el MIC Productivity té una activitat densa de jor- www.twitter.com/MICProductivity.
 19. 19. 5. COMUNICACIÓ LinkedIn èmfasi que empresaris i directius expliquessin les seves experiències a d’altres empresaris i directius per ajudar-los a pensar en quins àmbits po- A LinkedIn comptem amb un grup per tal de conèixer-nos dien millorar per ser més eficients. Us la podeu descarregar des de la entre la gent del sector i intercanviar opinions. Per això cada nostra pàgina web. quinze dies o tres setmanes obrim un debat sobre un tema diferent que pugui ser d’interès per als seguidors. “Les empreses TIC juguen un paper molt important en la transició cap a una economia basada en el coneixement, no tan sols pel pes També hi tenim un perfil d’empresa, MIC Productivity, per- específic que tenen en l’economia, sinó perquè són les que, a través què tothom el pugui consultar i posar-se en contacte amb els dels serveis que ofereixen als seus clients, han d’ajudar a millorar professionals que en formem part. la productivitat de les empreses catalanes. Youtube Un sector TIC potent és una de les millors garanties per tenir un teixit empresarial productiu i competitiu.” El conegut canal de Youtube ens permet tenir-hi un perfil propi, www.youtube.com/MICProductivity , on penjar-hi els Albert Esplugas, director general del MIC Productivity vídeos corporatius i tots aquells relacionats amb el MIC Pro- ductivity. També hi tenim una secció de favorits on hi vincu- lem tots aquells vídeos que creiem interessants o que estan Guia de millora de la productivitat ACC1Ó directament relacionats amb la nostra activitat i la dels nos- El paper de les tecnologies de la informació ha tres partners, socis d’innovació i col·laboradors. estat centrat, des dels seus inicis, en l’automa- Slideshare tització i suport als processos estructurats, faci- litant que aquests es puguin fer de manera més Aquí hi tenim un espai propi, www.slideshare.net/group/ àgil i ràpida i donant suport a la captura de la in- MICProductivity, on compartir les nostres presentacions. El formació operativa de les companyies (comer- fet de participar en múltiples jornades ha generat una de- cial, operació, logística i distribució). manda per part dels assistents del material que s’utilitza a les presentacions. Aquestes tecnologies són totes aquelles eines, plataformes i solucions que estan orientades a millorar la productivitat dels professionals en els àmbits de la comunicació, el treball en equip, la5.3 Publicacions col·laboració, la cerca, l’emmagatzemament i la gestió de la informació principalment. És per això que es fa imprescindible que les empreses les Recull de bones pràctiques per a la millora adoptin d’una manera eficient i eficaç. de la productivitat en empreses TIC Aquesta guia pretén mostrar a les empreses quines són aquestes tec- Juntament amb TIC.cat i amb la col·laboració de nologies i eines, en quins escenaris s’apliquen, però, sobretot, compartir la Generalitat de Catalunya, ESADE, Ubiquat i el les bones pràctiques en la seva utilització. Us la podeu descarregar des Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica (tots de la nostra pàgina web. ells col·laboradors del MIC Productivity), vam llan- çar el mes de juny una guia de bones pràctiques “Les tecnologies de la informació i la comunicació poden aportar amb l’objectiu de millorar la productivitat en les una important millora de la productivitat en els processos empresarials, empreses TIC. tant els estructurats com els relacionats amb les persones i la seva comunicació i col·laboració, sempre i quan sapiguem com utilitzar-les La intenció fou que servís a d’altres empreses del sector o d’altres sec- de manera eficient i aplicar bones pràctiques en el seu ús.”tors per reflexionar sobre com introduir-hi innovacions que les fessin mésproductives i competitives, en una economia en procés de canvi. Es posà Ramon Costa, business productivity advisor 19
 20. 20. 6. Activitats6.1 Activitats en xifres Nombre de jornades organitzades pel MIC Productivity: 45. Satisfacció de les activitats portades a terme: 4,5 sobre 5. Nombre de jornades en què el MIC Productivity ha participat: més Projectes d’R+D+i: 2.de 35. Tallers de productivitat i sessions Innova: més de 100. Persones que ens han conegut a través de les nostres activitats de di- Conferències i cursos impartits en postgraus: més de 15.vulgació: més de 2.000. Sessions de networking per als partners del MIC Productivity: 3.6.2 Jornades organitzades pel MIC Productivity Data Lloc Títol Coorganitzador Partners participants 25/01/2010 Granollers Gestió eficient del correu i bones pràctiques CTUG 26 i 28/01/2010 Granollers Comunicacions eficients CTUG 26 i 28/01/2010 Granollers Col·laboració i treball en equip CTUG 26/01/2010 Granollers GTD i Outlook CTUG 28/01/2010 Granollers Eines i bones practiques per a un nou model de treball CTUG HSI, Itequia, Spenta, Ubiquat 29/01/2010 Granollers Web 2.0 i el seu ús intern a les empreses CTUG Spenta, IN2, Avanade, Ticalia, T-Systems 03/02/2010 Manresa Jornada per a partners 04/02/2010 Manresa MS Day 03/03/2010 Barcelona Formació per a partners: La metodologia Microsoft BVPS Microsoft 08/04/2010 Barcelona Project & Portfolio Management OdPe OdPe 22/04/2010 Cerdanyola del Vallès Xarxes socials d’alt valor afegit: traient profit empresarial PTV Ticalia, IN2, Nextret de la web 2.0 05/05/2010 Barcelona BizSpark Camp: Touch Barcelona Activa
 21. 21. 6. Activitats Data Lloc Títol Coorganitzador Partners participants 12 i 13/05/2010 Sant Cugat BizSpark Camp: HoL EU Gimbernat 13/05/2010 Manresa Jornada iProductivitat per Euro MBA d’EADA EADA 19, 25 i 27/05 i Manresa Curs Project 2010 CATIC 01/06 de 2010 26/05/2010 Barcelona Cloud Computing Foment de Treball Amauta, Infoavan, Nexica, Ubiquat 02/06/2010 Manresa Productivity Day 10/06/2010 Manresa Productivitat amb Microsoft Office CATIC 21, 22 i 23/06/2010 Manresa BizSpark Camp: PoC 21/09/2010 Cerdanyola del Vallès Xarxes socials d’alt valor afegir: traient profit empresarial PTV IN2, Nextret, Ticalia de la xarxa 2.0 28/09/2010 Barcelona Jornada AgilePoint i SharePoint Nextret Nextret 14/10/2010 Cerdanyola del Vallès La gestió de projectes, eina empresarial PTV Columbus IT, ICNet 21/10/2010 Barcelona iProductivitat per a la xarxa comercial, sector farmàcia Kinetical Kinetical, Vodafone 21/10/2010 Manresa Seminari d’implementació del mètode GTD amb CATIC Microsoft Outlook 28/10/2010 Granollers Low Cost Productivity UEI Dynamica, Ontek 11/11/2010 Vilafranca del Penedès Com millorar la nostra productivitat UEP Ontek 12/11/2010 Sant Cugat Jornada de productivitat per a agents de la xarxa TECNIO ESADE Creapolis Del 23/11 al Manresa Millorant la teva productivitat amb Office 2010 CATIC 02/12 de 2010 25/11/2010 Cerdanyola del Vallès El paper dels sistemes dinformació a les empreses PTV Itequia, Bismart, Columbus IT, Kinetical 25/11/2010 Terrassa Les noves interfícies dusuari i la millora de la productivitat CECOT Kinetical, Raona, Pasiona 23, 25 i 30/11/2010 Manresa Millora la teva productivitat amb Office 2007 CATIC6.2.1 Activitats destacades de partners de Microsoft d’enguany juntament amb el programa de col·laboració i aliances del MIC Productivity, i vam aprofitar per aprofun-Partners Day dir en Office 2010, un dels productes estrella de Microsoft. Per això, vam comptar amb la presència d’experts tals com Carles Grau, Sasha Frljanic El mes de febrer vam organitzar una jornada per a tots els membres i Fernando Bocigas, tots ells de Microsoft.del nostre ecosistema (partners, socis d’innovació, socis tecnològics i en-titats col·laboradores). Productivity Day La reunió, que va durar tot el matí, estava destinada a incentivar la re- Amb l’objectiu de reunir diverses empreses interessades en la iPro-lació entre totes aquestes empreses i entitats. Vam presentar el programa ductivitat, el mes de juny vam celebrar el Productivity Day. 21
 22. 22. 6. Activitats Vam parlar d’aquells àmbits que avui en dia ajuden la majoria d’orga- La segona sessió va tenir lloc a les Escoles Universitàries Gimbernatnitzacions a ser més productives: oficina flexible, productivitat en el (Sant Cugat). En aquest cas es va fer una selecció d’empreses que haviennúvol, Office 2010 i el valor de les xarxes socials. assistit a la primera sessió. Es van fer uns tallers Hands on Lab sobre el desenvolupament d’aplicacions multitouch en Windows 7, on cada as- L’acte es va portar a terme a Sant Benet de Bages, dins l’històric mo- sistent va tenir l’oportunitat de començar a definir el seu projecte.nestir. Finalment vam poder gaudir tots plegats d’un dinar al mateix res-taurant, per tal de conèixer-nos millor i intercanviar opinions mentre La tercera sessió va tenir una durada de 3 dies i es va realitzar a lesgaudíem d’una visita al Monestir. L’assistència va ser molt satisfactòria nostres instal·lacions de Manresa. En aquest cas es va fer una reeleccióigual que la seva valoració. De cara l’any 2011 en celebrarem la segona de les persones que havien assistit a la segona sessió i se’ls van posar dosedició. professors per ajudar-los a desenvolupar el seu producte.BizSpark Camp Jornada d’iProductivitat per a agents de la xarxa TECNIO Juntament amb Barcelona Activa, vam encetar al mes de maig el cicle I finalment, com a jornades destacades, el mes de novembre vam ce-BizSpark Camp, Building Windows 7 Modern Applications per a empre- lebrar un taller d’iProductivitat per a agents TECNIO a les instal·lacionsnedors. Aquest cicle es va dividir en tres sessions. La primera fou oberta d’ESADE Creapolis (Sant Cugat). Vam convidar alguns dels membres a as-a tot el públic i l’objectiu era presentar als assistents les noves caracterís- sistir a una petita presentació del centre. El motiu que ens va conduir atiques de Windows 7 per al disseny i el desenvolupament d’aplicacions preparar aquesta sessió va ser la recent incorporació del MIC Productivityamb recursos d’interfície multitouch, menús ribbon, integració amb la a la xarxa. Vam tenir l’oportunitat d’explicar-los qui érem i què fèiem ibarra de tasques i sensors externs com GPS i serveis de posició o accele- vam aprofitar el moment per poder conèixer-nos entre nosaltres. El re-ròmetres. sultat de tot plegat va ser una jornada enriquidora, on vam poder com- Partners Day Productivity Day
 23. 23. 6. Activitats BizSpark Camp Esmorzars productius al CTUGpartir experiències (iProductivitat, comunicació i col·laboració, gestió de 01/07/2010 Low Cost Productivityprojectes i xarxes socials) i fer contactes per a possibles futurs projectes 07/10/2010 Noves funcionalitats de Microsoft Office 2010 per a lacomuns. millora de la productivitatEsmorzars productius al CTUG 04/11/2010 Col·laboració i comunicació amb Microsoft Sharepoint 2010 Durant el 2010 hem portat a terme un esmorzar productiu cada pri-mer dijous del mes. 02/12/2010 Gestió productiva dels canals 2.0: un cas personal i un d’empresarial Ha estat coorganitzat amb el CTUG, a Granollers, i s’hi han tractattemes al voltant de la productivitat. Les valoracions han estat molt posi- 6.3 Presència a fòrums i congressostives i hi ha hagut un interès i un seguiment força constant dels assistents.El fet que sempre es repetissin el mateix dia i que fossin petites píndoles • PPM (Project and Portfolio Management) summit - Gartner. Londres.de coneixement a primera hora del matí permetia als participants incor- Juny 2010.porar-se seguidament a la feina. Aquests han estat els temes que hem • Portal, content & collaboration summit 2010 - Gartner. Londres.tractat al llarg de tota la temporada: Setembre 2010. 04/02/2010 Low Cost Productivity • MIC network summit 2010. EUA. Setembre 2010. 04/03/2010 Teletreball • Lync 2010 Ignite Tour. Barcelona. Setembre 2010. 08/04/2010 Natural User Interface • Microsoft Project momentum 2010. Barcelona. Novembre 2010. 06/05/2010 Prenent notes productives • TechEd 2010. Berlín. Novembre de 2010 03/06/2010 Productivitat amb un mòbil • Remix 2010. Madrid. Desembre de 2010 23
 24. 24. 6. Activitats6.4 Representació en organismes Albert Esplugas, director general • ESADE (curs 2010-2011) Diferents membres del MIC Productivity representen el Centre en di- - Potenciando el information worker (Llicenciatura en administració iverses organitzacions, associacions i entitats: direcció d’empreses)Albert Esplugas, director general del MIC Productivity Ramon Costa, business productivity advisor - Membre de la comissió TIC.cat. • EU Gimbernat - UAB - Membre de la comissió TIC Ajuntament Cardedeu. Gestió de projectes (Màster en disseny multimèdia) - Participació en el Ple de la Cambra de Comerç de Manresa. - Jurat als premis de la Fundació PuntCat. • Escola de Postgrau – UAB (2010-2011) - Comissió de lAcord per lImpuls de les Infraestructures i Serveis de - Les tecnologies de la iProductivitat i web 2.0 (Màster en web) Comunicacions Mòbils. • EADA (2010-2011) - Membre del Consell Assessor d’Inesdi. - Sistemes i tecnologies d’informació (Executive MBA)Ramon Costa, business productivity advisor del MIC Productivity - Sistemes i tecnologies d’informació (Màster executiu en direcció d’o- - Vocal de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i president de la seva peracions) comissió TIC (TIAnoia). - Sistemes i tecnologies d’informació (Màster executiu en direcció de - Vocal del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. màrqueting) - Assessor de la Comissió d’Indústria, Energia i Innovació de la Cambra - Sistemes i tecnologies d’informació (Programa en direcció general) de Comerç de Sabadell. - Direcció estratègica de projectes (Programa en direcció de projectes)Xavier Llobera, business productivity advisor del MIC Productivity Xavier Hernanz, business productivity advisor - Representant al Cercle Tecnològic de Catalunya • EU Gimbernat - UAB (2010-2011) - Gestió de projectes (Màster en disseny i multimèdia)6.5 Accions docents • Universidad de Zaragoza (2010-2011) - Conferència titulació de magisteri Diversos membres del MIC Productivity també participen en el dissenyde programes o formació acadèmica en diferents centre universitaris, • EADA (2009-2010)d’ensenyament i escoles de negocis. - Sistemes i tecnologies d’informació (Executive MBA)

×