Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Experiencia ajt terrassa-microsoftprojectserver

3,729 views

Published on

L'experiència de posta en marxa de Microsoft Project Server a l'Ajuntament de Terrassa

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Experiencia ajt terrassa-microsoftprojectserver

 1. 1. Ajuntament de TerrassaGestió empresarial deprojectes, programes iportafoli en temps de crisiPerquè i factors clau d’èxit en el desplegamentd’una oficina de projectes23 d’octubre de 2012 http://www.terrassa.cat http://p180.terrassa.cat Programa de dinnovació i modernització tecnològica Ajt. de Terrassa www.terrassa.cat 1
 2. 2. Ajuntament de TerrassaÍndex1. Punt de partida2. Plantejament del projecte3. Descripció de Holmes, el portal de gestió de projectes d’AjTerrassa4. Properes passes www.terrassa.cat 2
 3. 3. Ajuntament de TerrassaÍndex1. Punt de partida2. Plantejament del projecte3. Descripció de Holmes, el portal de gestió de projectes d’AjTerrassa4. Properes passes www.terrassa.cat 3
 4. 4. Ajuntament de TerrassaPunt de partidaDepartament de Sistemes d’Informació amb estructura clàssica: Desenvolupament d’Aplicacions: 15 persones Arquitectura de SSII: 3 persones Explotació de Sistemes: 15 personesDepartaments que també pertanyen a la Direcció de Tecnologia ambmoltes interaccions amb SSII: Innovació, Qualitat i Processos eAdministració i LOPDMetodologia de desenvolupament d’aplicacions: Métrica v3Oficina de projectes ja establerta, sota el marc PMBOK (aplicant quanescau metodologia SCRUM) però … www.terrassa.cat 4
 5. 5. Ajuntament de TerrassaPunt de partida Software factory que desenvolupa internament. Sense experiència en projectes contractats a tercers Pocs coneixements en la gestió de projectes. Reconversió analistes - programadors a caps de projecte. Halo effect Eines de gestió per la gestió dels projectes molt rudimentàries. Unitats de xarxa, excels, etc www.terrassa.cat 5
 6. 6. Ajuntament de TerrassaPunt de partida Principals inconvenients de la situació de partida Poc control, tant de la gestió del propi projecte, com dels lliurables com de la posada en explotació dels nous sistemes. Es deixa tot en mans dels caps de projecte, independentment de l’experiència del mateix Elaboració manual d’informes de seguiment per part dels caps de projecte: dedicació i lliurable farregós No es disposa de mètriques. Informació de gestió de projectes desvinculada de la resta de sistemes de gestió (portal de SSII, Service Desk, portal CAU, CMDB/Catàleg de Serveis) www.terrassa.cat 6
 7. 7. Ajuntament de TerrassaPunt de partida - Mapa de sistemes de gestió de SSII Aj.Terrassa Portal CAU Servei – Component Tecnològic Catàleg de Serveis Portal de SSII Servei – Component Tecnològic www.terrassa.cat 7
 8. 8. Ajuntament de TerrassaPunt de partida Realitzat benchmarking de mercat amb diferents productes de gestió de projectes. S’opta per Microsoft Project Server per: Entorn ja conegut (Sharepoint) en línia a l’arquitectura tecnològica de l’Ajuntament Fàcil personalització del producte segons necessitats de l’Ajuntament HP Project and Portfolio Management Center, CA Clarity Project and Portfolio Management, Primavera, etc. Les solucions basades en software lliure es quedaven coixes en quan a funcionalitats www.terrassa.cat 8
 9. 9. Ajuntament de Terrassa Punt de partidaHo podem resumir en aquest dibuix… www.terrassa.cat 9
 10. 10. Ajuntament de TerrassaÍndex1. Punt de partida2. Plantejament del projecte3. Descripció de Holmes, el portal de gestió de projectes d’AjTerrassa4. Properes passes www.terrassa.cat 10
 11. 11. Ajuntament de TerrassaPlantejament del projecte Duració del projecte 3 mesos, des del kick-off fins a les formacions i posada en marxa. Abast del projecte Project Server 2010 + Sharepoint 2007 (migració en breu a 2010) Project “lite” a servidor. Només els caps de projectes més experimentats continuen amb Project Professional en local Excel Services: visualització d’informes des de navegador www.terrassa.cat 11
 12. 12. Ajuntament de TerrassaPlantejament del projecte Objectius Aconseguir que els caps de projecte adquireixin més control en la gestió dels projectes, podent identificar on i perquè es retarden els projectes. Donar eines als caps de projectes perquè guanyin en eficiència: no s’imposarà res, únicament cal complir amb la documentació mínima del projecte Fer les reunions de seguiment amb els diferents caps de projecte més dinàmiques (pc i projector) Millorar la comunicació dins la Direcció de Sistemes en base a compartir més coneixement i donant més visibilitat Un objectiu NO es controlar la feina que fan els caps de projecte Donar informació a Direcció sobre els projectes en curs i en cartera, així com l’estat dels mateixos. Colls d’ampolla i projectes en paral·lel www.terrassa.cat 12
 13. 13. Ajuntament de TerrassaÍndex1. Punt de partida2. Plantejament del projecte3. Descripció de Holmes, el portal de gestió de projectes d’AjTerrassa4. Properes passes www.terrassa.cat 13
 14. 14. Ajuntament de TerrassaHolmes – Pàgina Principal www.terrassa.cat 14
 15. 15. Ajuntament de Terrassa Holmes – Pàgina Principal Accés als continguts: navegació superior• Navegació visible des de tot el portal a la pestanya “Examinar”. • Holmes: Accés a la pàgina principal de l’aplicació. • Informes: Accés al centre d’informes. • Configuració de Project Server: Només visible per administradors. • Aprovacions de projectes: Accés a la secció d’aprovació de propostes per convertir-les en projectes. Només visible per la PMO. www.terrassa.cat 15
 16. 16. Ajuntament de Terrassa Holmes – Pàgina Principal Accés als continguts: navegació lateral• Navegació variable en funció de la secció del portal en la que ens trobem. • Projectes: Accés a la Cartera de Projectes. • Cartera de projectes: Accés a la Cartera de Projectes. www.terrassa.cat 16
 17. 17. Ajuntament de TerrassaHolmes Perfils HOLMES_PM HOLMES_PMO HOLMES_Gerencia HOLMES_MembresEquip HOLMES_RecursosIntegració amb Active Directory per tots els recursos interns. www.terrassa.cat 17
 18. 18. Ajuntament de TerrassaHolmes – Cartera de Projectes www.terrassa.cat 18
 19. 19. Ajuntament de Terrassa Holmes – Cartera de Projectes Barra d’eines superior: Proyectos• Nuevo: Crear un nou projecte seleccionant la tipologia adequada.• Vista: Selecció de la vista desitjada de la Cartera de Projectes. www.terrassa.cat 19
 20. 20. Ajuntament de TerrassaHolmes Cicle de vida d’un projecte www.terrassa.cat 20
 21. 21. Ajuntament de TerrassaHolmes Pàgina d’informació de l’estat del projecte www.terrassa.cat 21
 22. 22. Ajuntament de TerrassaHolmes Etapes a les fases del projecte www.terrassa.cat 22
 23. 23. Ajuntament de TerrassaHolmes Site de projecte www.terrassa.cat 23
 24. 24. Ajuntament de TerrassaHolmes Lliurables per fase de projecte Gestió del Projecte Construcció Kick-off de projecte (KOF) Manual Usuari (MUS) Actes de reunió (ACR) Manual Integració (MIT) Peticions de canvi (PTC) Manual Administració (MAD) Planificacions (PLN) Manual Instal·lació (MIN) Acceptació de projecte (ACP) Manual Explotació (MEX) Estudi de Viabilitat Manual CAU (CAU) Estudi de Viabilitat (EVS) Guió UAT (UAT) Anàlisi Requeriments del Sistema (RQS) Anàlisi del Sistema (ANS) Disseny Disseny del Sistema (DIS) www.terrassa.cat 24
 25. 25. Ajuntament de TerrassaHolmes Enviament documentació al Portal Sistemes d’Informació www.terrassa.cat 25
 26. 26. Ajuntament de Terrassa Mapa de sistemes de SSII Documentació usuari Portal CAU Servei – Component Tecnològic Holmes Portal de Gestió de ProjectesPreprojecte Projecte en Projecte curs tancat Catàleg de Serveis Documentació components tecnològics Portal de SSII Servei – Component Tecnològic Codi font Subversion www.terrassa.cat 26
 27. 27. Ajuntament de TerrassaHolmes Informes www.terrassa.cat 27
 28. 28. Ajuntament de TerrassaÍndex1. Punt de partida2. Plantejament del projecte3. Descripció de Holmes, el portal de gestió de projectes d’AjTerrassa4. Properes passes www.terrassa.cat 28
 29. 29. Ajuntament de TerrassaProperes passes Hi ha molt marge de millora: moltes funcionalitats de Project Server per explotar Imputacions d’hores a projectes Habilitar el portal a integradors per treballar amb una única eina de gestió Expandir el portal de gestió de projectes a altres Serveis de l’Ajuntament Publicació de dades de projectes al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Terrassa Implantació de Project Portfolio Management www.terrassa.cat 29
 30. 30. Ajuntament de Terrassa Gràcies per la vostra atenció! daniel.ros@terrassa.cat Responsable Desenvolupament d’Aplicacions i PMO Ajuntament de Terrassa www.terrassa.cat 30

×