Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bizspark camp Windows 7 Modern Applications

773 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bizspark camp Windows 7 Modern Applications

  1. 1. Bizspark Camp Windows 7 Modern Applications
  2. 2. Agenda 09:30 Registre i entrega de material 09:45 Benvinguda a la jornada - Montse Basora i Albert Esplugas 10:00 Les oportunitats de negoci de Window 7 - Jesús Pintado 10:40 Windows 7 : Making Off – Celia Pipo 11:00 Microsoft Windows7 per desenvolupadors – Diego Gómez 11:45 Cafè 12:10 Noves aplicacions amb Microsoft Windows 7 – Oriol Quinquilla 13:00 Propers passos de Bizspark Camp – Albert Esplugas 13:15 Fí jornada
  3. 3. Microsoft Bizspark http://www.microsoft.com/bizspark - Empresa privada - Software gratuït - Desenvolupament de software - Suport online - Menys de 3 anys - Hosting partners - Menys de 1M€ - Visibilitat
  4. 4. Bizspark Camp BizsparkCamp Events Jornada inicial de difusió • BizsparkCamp HoLs • 2 x Formació HOL ( 1 dia ) • BizsparkCamp PoCs Prova de Concepte ( 3 dies )
  5. 5. Propers passos BizsparkCamp Events Jornada inicial de difusió BizsparkCamp HoLs 2 x Formació HOL ( 1 dia ) BizsparkCamp PoCs Prova de Concepte ( 3 dies )
  6. 6. Contingut formació HOL Introduction 30 min Multitouch development 30 min Taskbar and new UI development 30 min Ribbon development 30 min Hands On Lab 6h
  7. 7. Molt important • Ompliu el formulari indicant – Si sou membres de Bizspark – Si no ho sou, doneu-vos d’ alta si encaixeu en el perfil – Si voleu assistir a la formació HOL i en quina data – Si teniu interès en la PDC post formació HOL – Si teniu ja alguna idea concreta per una PDC ( breu descripció )
  8. 8. Moltes gràcies! Bizspark Camp Windows 7 Modern Applications

×