Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Salut                                                           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bismart, intel•ligència de negocis aplicada a la Sanitat

1,116 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bismart, intel•ligència de negocis aplicada a la Sanitat

 1. 1. Salut Dissabte, 31 D’octubre Del 2009 Software per a professionals Bismart, intel•ligència de negocis aplicada a la Sanitat Anna Cots / Barcelona El passat Les solucions informàti- ques Business Intelligence mes de ajuden als hospitals a la presa de decisions impor- maig Bismart tants per a la seva gestió, mitjançant la recopilació i va guanyar el anàlisi d’informació, clíni- ca, operativa i financera i la Premi Barcelona generació de coneixement. Capital Aquest software intel•li- gent que proposa Bismart Emprenedora, permet identificar opor- tunitats de millora de en la Competició l’atenció sanitària, per mitjà de quadres de coman- Pla d’Empresa, dament, informes i indica- dors claus del rendiment concedit per del negoci. diferents entitats En temps de recessió enca- ra són més necessàries les de prestigi eines de Business Intelli- gence, permeten detectar en l’entorn oportunitats d’optimització de costos i garantir la soste- empresarial. nibilitat dels hospitals, sen- se comprometre la millora continuada de l’atenció als pacients. En primera línia i d’esquerra a dreta, Miquel Valls (President de la Cambra de Comerç de Barcelona) i Jordi Hereu (Alcalde de Barcelona) amb els tres creadors de Bismart a la Gala de Premis Barcelona Capital Emprenedora. Qui és Bismart? Amb l’objectiu de convertir-se en el principal referent en Business Intelligence a nivell nacional, els tres socis Albert Isern, Aser Murias i Joan Bosch van crear l’empresa, amb el recolzament de Barcelona Activa. Isern és el Director Gerent, és Màster Esade i té més de 10 anys d’experiència com a Gerent en el sector TIC. Murias és el Director Tècnic, és Enginyer Industrial i un dels màxims referents com a consultor en Business Intelligence, fruit de més de 10 anys d’experiència en aquest entorn. Bosch és el Director Financer, és En- ginyer en Telecomunicacions i és un executiu amb 7 anys d’experiència en la gerència de societats de diferents sectors del mercat. La complementarietat dels socis és una de les garanties d’èxit del seu projecte empresarial. El passat mes de maig Bismart va guanyar el Premi Barcelona Capital Em- prenedora, en la Competició Pla d’Empresa, concedit per diferents entitats de prestigi en l’entorn empresarial: Ajuntament de Barcelona, laCaixa, Barcelo- na Activa, Cambra de Comerç de Barcelona, Universitat de Barcelona, Sindi- cats,... Aquests premis reconeixen la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses de la ciutat i de la seva àrea d’influència per contribuir al desenvolupament econòmic i, al mateix temps, a la creació de llocs de treball. D’esquerra a dreta, Joan Bosch, Albert Isern i Aser Murias, creadors de Bismart. Aquestes eines són de gran utilitat per a fer front a les El primer objectiu en la implantació d’aquest El software Les eines Business In- telligence permeten Quadres de Comanda- ment Integrals, sistemes Per a més informació: epidèmies, com la grip A, tipus de solucions és el intel ligent • automatitzar la conso- d’informació que mesu- Nom: donant informació ràpida d’aconseguir la qualitat lidació de les dades i la ren el grau de compli- bism@rt, Business Intelligence i exacta sobre persones in- i coherència de les dades que proposa generació d’informes, ment de tots els factors Specialist Services, SL fectades, grau d’afectació, caracterització dels vi- dels registres mèdics elec- trònics. Tots els sectors, i Bismart permet estalviant moltes hores de treball, i garanteixen claus d’èxit per assolir els objectius estratègics. Adreça: C/Rosselló, 362-364 - 08025 Bcn rus circulants i localit- la sanitat no n’és exempt, identificar la validesa de la dada, la Els QCI ajuden a comuni- zació geogràfica. L’accés han de combinar dades de coherència del format i car la missió i l’estratègia Contacte: a aquesta informació de diferents sistemes o fonts oportunitats disposar de la informa- a tot l’equip de l’hospital Tel.: (+34) 661 350 828 forma instantània, actua- litzada i fiable ajudarà a que estan configurats de manera diferent. Aques- de millora ció en el moment neces- sari. i a aplicar-la al treball diari de qualsevol mem- Fax: (+34) 972 208 496 E-mail: info@bismart.es les autoritats a prendre les millors decisions per a fer ta realitat provoca tenir enormes problemes de de l’atenció Una de les especiali- tats de Bismart és el bre, alineant els objec- tius de l’organització i de Web: front a aquesta crisi. consistència de dades. sanitària. desenvolupament de les persones. www.bismart.es

×